หากท่านจะเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ ท่านจะซื้อยี่ห้อ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ หากท่านจะเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ ท่านจะซื้อยี่ห้อ?
Pioneer
1421คน
25.47 %
JVC
1334คน
23.91 %
Sony
376คน
6.74 %
Clarion
322คน
5.77 %
Alpine
1327คน
23.79 %
Nakamishi
228คน
4.09 %
Panasonic
90คน
1.61 %
Kenwood
481คน
8.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 5579 คน