หากท่านจะเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ ท่านจะซื้อยี่ห้อ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ หากท่านจะเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ ท่านจะซื้อยี่ห้อ?
Pioneer
1418คน
25.46 %
JVC
1330คน
23.88 %
Sony
376คน
6.75 %
Clarion
322คน
5.78 %
Alpine
1326คน
23.81 %
Nakamishi
227คน
4.08 %
Panasonic
90คน
1.62 %
Kenwood
481คน
8.64 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 5570 คน