หากท่านจะเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ ท่านจะซื้อยี่ห้อ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ หากท่านจะเปลี่ยนวิทยุเครื่องใหม่ ท่านจะซื้อยี่ห้อ?
Pioneer
1416คน
25.44 %
JVC
1330คน
23.9 %
Sony
376คน
6.76 %
Clarion
322คน
5.79 %
Alpine
1325คน
23.81 %
Nakamishi
227คน
4.08 %
Panasonic
90คน
1.62 %
Kenwood
480คน
8.62 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 5566 คน