เกี่ยวกับงานของท่านที่ต้องการเครื่องทำความชื้น
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับงานของท่านที่ต้องการเครื่องทำความชื้น
การเกษตร
153คน
32.76 %
เลี้ยงนกนางแอ่น
232คน
49.68 %
เบเกอรี่
4คน
0.86 %
อิเล็กทรอนิกส์
15คน
3.21 %
ยานยนต์
6คน
1.28 %
ห้องทดสอบ
30คน
6.42 %
อุตสาหกรรมอื่นๆ
27คน
5.78 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 467 คน