เกี่ยวกับงานของท่านที่ต้องการเครื่องทำความชื้น
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับงานของท่านที่ต้องการเครื่องทำความชื้น
การเกษตร
155คน
33.05 %
เลี้ยงนกนางแอ่น
232คน
49.47 %
เบเกอรี่
4คน
0.85 %
อิเล็กทรอนิกส์
15คน
3.2 %
ยานยนต์
6คน
1.28 %
ห้องทดสอบ
30คน
6.4 %
อุตสาหกรรมอื่นๆ
27คน
5.76 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 469 คน