เกี่ยวกับงานของท่านที่ต้องการเครื่องทำความชื้น
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับงานของท่านที่ต้องการเครื่องทำความชื้น
การเกษตร
153คน
32.83 %
เลี้ยงนกนางแอ่น
232คน
49.79 %
เบเกอรี่
4คน
0.86 %
อิเล็กทรอนิกส์
15คน
3.22 %
ยานยนต์
6คน
1.29 %
ห้องทดสอบ
30คน
6.44 %
อุตสาหกรรมอื่นๆ
26คน
5.58 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 466 คน