แผ่นเต้นรุ่นไหนที่ท่านอยากได้มากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ แผ่นเต้นรุ่นไหนที่ท่านอยากได้มากที่สุด
แบบหนา 5in1
177คน
16.45 %
แบบมาตรฐานต่อคอม
109คน
10.13 %
แบบมาตรฐาน 2in1
94คน
8.74 %
แบบหนา 2in1
149คน
13.85 %
แบบมาตรฐานต่อทีวี
446คน
41.45 %
แบบเหล็ก
101คน
9.39 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1076 คน