แผ่นเต้นรุ่นไหนที่ท่านอยากได้มากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ แผ่นเต้นรุ่นไหนที่ท่านอยากได้มากที่สุด
แบบหนา 5in1
178คน
16.5 %
แบบมาตรฐานต่อคอม
109คน
10.1 %
แบบมาตรฐาน 2in1
94คน
8.71 %
แบบหนา 2in1
149คน
13.81 %
แบบมาตรฐานต่อทีวี
447คน
41.43 %
แบบเหล็ก
102คน
9.45 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1079 คน