คุณอยากเป็นเจ้าของสินค้าใดมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณอยากเป็นเจ้าของสินค้าใดมากที่สุด
Notebook
590คน
46.02 %
O2
82คน
6.4 %
Pocket PC
116คน
9.05 %
Flash memory
29คน
2.26 %
โทรศัพท์มือถือ
465คน
36.27 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1282 คน