คุณอยากเป็นเจ้าของสินค้าใดมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณอยากเป็นเจ้าของสินค้าใดมากที่สุด
Notebook
591คน
46.06 %
O2
82คน
6.39 %
Pocket PC
116คน
9.04 %
Flash memory
29คน
2.26 %
โทรศัพท์มือถือ
465คน
36.24 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1283 คน