ท่านรู้จักเว็บบริษัทจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรู้จักเว็บบริษัทจากสื่อใด
Search Engines
196คน
60.68 %
ลิ้งค์จากเว็บอื่นๆ
48คน
14.86 %
เว็บตลาดขายสินค้าต่า
45คน
13.93 %
หนังสือสิ่งพิมพ์
11คน
3.41 %
มีคนแนะนำ
23คน
7.12 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 323 คน