คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
วิทยาศาสตร์ความรู้
94คน
94 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
6คน
6 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 100 คน