คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
วิทยาศาสตร์ความรู้
93คน
93.94 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
6คน
6.06 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 99 คน