คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
วิทยาศาสตร์ความรู้
95คน
94.06 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
6คน
5.94 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 101 คน