คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
วิทยาศาสตร์ความรู้
96คน
94.12 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
6คน
5.88 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 102 คน