คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไปในทางใด?
วิทยาศาสตร์ความรู้
97คน
94.17 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
6คน
5.83 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 103 คน