อยากให้โมเดลเรือหลวงนาคาออกในรูปแบบใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ อยากให้โมเดลเรือหลวงนาคาออกในรูปแบบใด
เรซิ่นคิท + โฟโต้เอช
146คน
40.33 %
พลาสติกคิท
92คน
25.41 %
โมเดลสำเร็จรูป
124คน
34.25 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 362 คน