อยากให้โมเดลเรือหลวงนาคาออกในรูปแบบใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ อยากให้โมเดลเรือหลวงนาคาออกในรูปแบบใด
เรซิ่นคิท + โฟโต้เอช
146คน
40.22 %
พลาสติกคิท
93คน
25.62 %
โมเดลสำเร็จรูป
124คน
34.16 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 363 คน