อยากให้โมเดลเรือหลวงนาคาออกในรูปแบบใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ อยากให้โมเดลเรือหลวงนาคาออกในรูปแบบใด
เรซิ่นคิท + โฟโต้เอช
146คน
40 %
พลาสติกคิท
95คน
26.03 %
โมเดลสำเร็จรูป
124คน
33.97 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 365 คน