บ้านเช่าราคาเท่าไหร่! ที่คุณหาอยู่...เดี๋ยวจัดให้
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ บ้านเช่าราคาเท่าไหร่! ที่คุณหาอยู่...เดี๋ยวจัดให้
น้อยกว่า 10,000 ฿
21195คน
88.52 %
10,000-19,999 ฿
1989คน
8.31 %
20,000-29,999 ฿
323คน
1.35 %
30,000-39,999 ฿
108คน
0.45 %
40,000-49,999 ฿
65คน
0.27 %
50,000-69,999 ฿
59คน
0.25 %
70,000-79,999 ฿
30คน
0.13 %
80,000-89,999 ฿
18คน
0.08 %
90,000-99,999 ฿
23คน
0.1 %
มากกว่า100,000 ฿
135คน
0.56 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 23945 คน