การให้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ การให้บริการ
การขนส่ง
36คน
39.56 %
การตอบเมล์
19คน
20.88 %
ราคาสินค้า
36คน
39.56 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 91 คน