ชอบให้โปรโมชันอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ชอบให้โปรโมชันอะไร
กรอปรูป
17คน
10.3 %
กระดาษ
141คน
85.45 %
หมีก
7คน
4.24 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 165 คน