ชอบให้โปรโมชันอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ชอบให้โปรโมชันอะไร
กรอปรูป
17คน
10.06 %
กระดาษ
145คน
85.8 %
หมีก
7คน
4.14 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 169 คน