ชอบให้โปรโมชันอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ชอบให้โปรโมชันอะไร
กรอปรูป
18คน
10.34 %
กระดาษ
149คน
85.63 %
หมีก
7คน
4.02 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 174 คน