ชอบให้โปรโมชันอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ชอบให้โปรโมชันอะไร
กรอปรูป
18คน
10.06 %
กระดาษ
154คน
86.03 %
หมีก
7คน
3.91 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 179 คน