ชอบให้โปรโมชันอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ชอบให้โปรโมชันอะไร
กรอปรูป
17คน
10 %
กระดาษ
146คน
85.88 %
หมีก
7คน
4.12 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 170 คน