จัดลำดับความนิยมของ Access Point
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ จัดลำดับความนิยมของ Access Point
Linksys
1115คน
43.5 %
D-Link
380คน
14.83 %
SMC
68คน
2.65 %
AirLive
57คน
2.22 %
Ubiquiti(UBNT)
162คน
6.32 %
Level One
25คน
0.98 %
SureCom
29คน
1.13 %
Netgear
36คน
1.4 %
Zyxel
613คน
23.92 %
อื่นๆ
78คน
3.04 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 2563 คน