ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
ปั๊มน้ำ-เครื่องมือไฟ
29คน
11.2 %
คอนเดนเซอร์ คาปาซิเต
30คน
11.58 %
ซีล (MECHANICAL SEAL
30คน
11.58 %
เพรสเซอร์สวิทซ์
19คน
7.34 %
ทองขาว-กาวานา
12คน
4.63 %
ตู้คอนโทรล-แมกเนติกส
22คน
8.49 %
สายไฟ
9คน
3.47 %
ทุ่น-อะไหล่
28คน
10.81 %
อะไหล่ปั๊มถังอัตโนมั
62คน
23.94 %
อะไหล่เครื่องมือเกษต
18คน
6.95 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 259 คน