ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
ปั๊มน้ำ-เครื่องมือไฟ
29คน
11.55 %
คอนเดนเซอร์ คาปาซิเต
30คน
11.95 %
ซีล (MECHANICAL SEAL
30คน
11.95 %
เพรสเซอร์สวิทซ์
18คน
7.17 %
ทองขาว-กาวานา
10คน
3.98 %
ตู้คอนโทรล-แมกเนติกส
22คน
8.76 %
สายไฟ
9คน
3.59 %
ทุ่น-อะไหล่
27คน
10.76 %
อะไหล่ปั๊มถังอัตโนมั
61คน
24.3 %
อะไหล่เครื่องมือเกษต
15คน
5.98 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 251 คน