ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
ปั๊มน้ำ-เครื่องมือไฟ
29คน
11.37 %
คอนเดนเซอร์ คาปาซิเต
30คน
11.76 %
ซีล (MECHANICAL SEAL
30คน
11.76 %
เพรสเซอร์สวิทซ์
19คน
7.45 %
ทองขาว-กาวานา
12คน
4.71 %
ตู้คอนโทรล-แมกเนติกส
22คน
8.63 %
สายไฟ
9คน
3.53 %
ทุ่น-อะไหล่
27คน
10.59 %
อะไหล่ปั๊มถังอัตโนมั
61คน
23.92 %
อะไหล่เครื่องมือเกษต
16คน
6.27 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 255 คน