ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านสนใจสินค้าหมวดใดมากที่สุด
ปั๊มน้ำ-เครื่องมือไฟ
29คน
11.28 %
คอนเดนเซอร์ คาปาซิเต
30คน
11.67 %
ซีล (MECHANICAL SEAL
30คน
11.67 %
เพรสเซอร์สวิทซ์
19คน
7.39 %
ทองขาว-กาวานา
12คน
4.67 %
ตู้คอนโทรล-แมกเนติกส
22คน
8.56 %
สายไฟ
9คน
3.5 %
ทุ่น-อะไหล่
27คน
10.51 %
อะไหล่ปั๊มถังอัตโนมั
62คน
24.12 %
อะไหล่เครื่องมือเกษต
17คน
6.61 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 257 คน