เหตุผลใดช่วยในการตัดสินใจ"ทำป้าย"ของคุณมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตุผลใดช่วยในการตัดสินใจ"ทำป้าย"ของคุณมากที่สุด
ราคาและจำนวน
91คน
50.56 %
คุณภาพของชิ้นงาน
40คน
22.22 %
ความสะดวก(ร้านใกล้)
10คน
5.56 %
เวลาในการผลิต
5คน
2.78 %
การให้บริการของร้าน
34คน
18.89 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 180 คน