คุณตัดสินใจเลือกใช้บริการ/ซื้อสินค้าจากอะไร What
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณตัดสินใจเลือกใช้บริการ/ซื้อสินค้าจากอะไร What
ราคา/Price
43คน
64.18 %
คุณภาพสินค้า/Product
12คน
17.91 %
น่าเชื่อถือ/Belief
2คน
2.99 %
โปรโมชั่น/Promotion
6คน
8.96 %
สถานที่/Location
2คน
2.99 %
การแนะนำ/Recommander
1คน
1.49 %
บริการ/Servicemind
1คน
1.49 %
0คน
0 %
0คน
0 %
0คน
0 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 67 คน