สิ่งใดที่เราควรปรับปรุง What do we've improvement?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ สิ่งใดที่เราควรปรับปรุง What do we've improvement?
ให้คำปรึกษา Consult
2คน
66.67 %
ล่าช้า Delay
0คน
0 %
รับผิดชอบ Response
0คน
0 %
คุณภาพ Quality
1คน
33.33 %
เอาใจใส่ Remind
0คน
0 %
ซื่อสัตย์ Honest
0คน
0 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 3 คน