ท่านชอบเครื่องรางพุทธคุณด้านได
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านชอบเครื่องรางพุทธคุณด้านได
เมตตา มหานิยม
820คน
47.15 %
โชคลาภ ค้าขาย
398คน
22.89 %
เสริมดวง หนุนดวง
193คน
11.1 %
แคล้วคลาดคงกระพัน
328คน
18.86 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1739 คน