ท่านชอบเครื่องรางพุทธคุณด้านได
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านชอบเครื่องรางพุทธคุณด้านได
เมตตา มหานิยม
816คน
47.22 %
โชคลาภ ค้าขาย
394คน
22.8 %
เสริมดวง หนุนดวง
192คน
11.11 %
แคล้วคลาดคงกระพัน
326คน
18.87 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1728 คน