ท่านรูจักเวปไซด์ของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรูจักเวปไซด์ของเราจากสื่อใด
นามบัตร
20คน
8.06 %
Tarad.com
37คน
14.92 %
โฆษณาในเวปอื่น
121คน
48.79 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
25คน
10.08 %
เพื่อนแนะนำ
45คน
18.15 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 248 คน