ท่านรูจักเวปไซด์ของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรูจักเวปไซด์ของเราจากสื่อใด
นามบัตร
20คน
8.03 %
Tarad.com
37คน
14.86 %
โฆษณาในเวปอื่น
122คน
49 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
25คน
10.04 %
เพื่อนแนะนำ
45คน
18.07 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 249 คน