ท่านรูจักเวปไซด์ของเราจากสื่อใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านรูจักเวปไซด์ของเราจากสื่อใด
นามบัตร
20คน
8 %
Tarad.com
37คน
14.8 %
โฆษณาในเวปอื่น
122คน
48.8 %
ป้ายโฆษณาหน้าร้าน
25คน
10 %
เพื่อนแนะนำ
46คน
18.4 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 250 คน