เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
ราคาถูก
224คน
51.97 %
คุณภาพงานดี
64คน
14.85 %
ให้คำแนะนำปรึกษาดี
30คน
6.96 %
บริการดี เช่น ส่งฟรี
22คน
5.1 %
เปิดนาน น่าเชื่อถือ
1คน
0.23 %
อยู่ใกล้กับท่าน
11คน
2.55 %
อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
0คน
0 %
มีสินค้าให้เลือกมาก
19คน
4.41 %
จัดอาร์ตเวิรค์ฟรี
26คน
6.03 %
มีสินค้าที่ต้องการ
34คน
7.89 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 431 คน