เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
ราคาถูก
227คน
52.18 %
คุณภาพงานดี
65คน
14.94 %
ให้คำแนะนำปรึกษาดี
30คน
6.9 %
บริการดี เช่น ส่งฟรี
22คน
5.06 %
เปิดนาน น่าเชื่อถือ
1คน
0.23 %
อยู่ใกล้กับท่าน
11คน
2.53 %
อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
0คน
0 %
มีสินค้าให้เลือกมาก
19คน
4.37 %
จัดอาร์ตเวิรค์ฟรี
26คน
5.98 %
มีสินค้าที่ต้องการ
34คน
7.82 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 435 คน