เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
ราคาถูก
223คน
51.98 %
คุณภาพงานดี
64คน
14.92 %
ให้คำแนะนำปรึกษาดี
30คน
6.99 %
บริการดี เช่น ส่งฟรี
21คน
4.9 %
เปิดนาน น่าเชื่อถือ
1คน
0.23 %
อยู่ใกล้กับท่าน
11คน
2.56 %
อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
0คน
0 %
มีสินค้าให้เลือกมาก
19คน
4.43 %
จัดอาร์ตเวิรค์ฟรี
26คน
6.06 %
มีสินค้าที่ต้องการ
34คน
7.93 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 429 คน