เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
ราคาถูก
222คน
51.99 %
คุณภาพงานดี
63คน
14.75 %
ให้คำแนะนำปรึกษาดี
30คน
7.03 %
บริการดี เช่น ส่งฟรี
21คน
4.92 %
เปิดนาน น่าเชื่อถือ
1คน
0.23 %
อยู่ใกล้กับท่าน
11คน
2.58 %
อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
0คน
0 %
มีสินค้าให้เลือกมาก
19คน
4.45 %
จัดอาร์ตเวิรค์ฟรี
26คน
6.09 %
มีสินค้าที่ต้องการ
34คน
7.96 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 427 คน