เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตุผลแรก ที่คุณจะเลือกใช้บริการโรงพิมพ์?
ราคาถูก
220คน
51.89 %
คุณภาพงานดี
62คน
14.62 %
ให้คำแนะนำปรึกษาดี
30คน
7.08 %
บริการดี เช่น ส่งฟรี
21คน
4.95 %
เปิดนาน น่าเชื่อถือ
1คน
0.24 %
อยู่ใกล้กับท่าน
11คน
2.59 %
อยู่ใจกลางย่านธุรกิจ
0คน
0 %
มีสินค้าให้เลือกมาก
19คน
4.48 %
จัดอาร์ตเวิรค์ฟรี
26คน
6.13 %
มีสินค้าที่ต้องการ
34คน
8.02 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 424 คน