ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
LCD TV
11คน
8.59 %
Projecter
12คน
9.38 %
Digital camera
1คน
0.78 %
Mp3 Player
6คน
4.69 %
Fax
25คน
19.53 %
Printer Laser/Inkjet
73คน
57.03 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 128 คน