ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
LCD TV
11คน
8.94 %
Projecter
12คน
9.76 %
Digital camera
1คน
0.81 %
Mp3 Player
6คน
4.88 %
Fax
23คน
18.7 %
Printer Laser/Inkjet
70คน
56.91 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 123 คน