ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
LCD TV
11คน
8.8 %
Projecter
12คน
9.6 %
Digital camera
1คน
0.8 %
Mp3 Player
6คน
4.8 %
Fax
24คน
19.2 %
Printer Laser/Inkjet
71คน
56.8 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 125 คน