ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ต้องการให้เราเพิ่มสินค้าอะไร
LCD TV
11คน
9.02 %
Projecter
12คน
9.84 %
Digital camera
1คน
0.82 %
Mp3 Player
6คน
4.92 %
Fax
22คน
18.03 %
Printer Laser/Inkjet
70คน
57.38 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 122 คน