ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือให้บริการด้านใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือให้บริการด้านใด
รายละเอียดสินค้า
294คน
24.89 %
ด้านการขนส่ง
311คน
26.33 %
การบริการหลังการขาย
14คน
1.19 %
พนง.ต้อนรับ/พนง.ขาย
89คน
7.54 %
โปรโมชั่น/ส่วนลด
205คน
17.36 %
ข้อมูลพลาสติกทั่วไป
142คน
12.02 %
เวบลิ้งค์พลาสติก
90คน
7.62 %
อื่นๆ
36คน
3.05 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1181 คน