ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือให้บริการด้านใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านต้องการทราบข้อมูลในเวบไซต์หรือให้บริการด้านใด
รายละเอียดสินค้า
295คน
24.94 %
ด้านการขนส่ง
312คน
26.37 %
การบริการหลังการขาย
14คน
1.18 %
พนง.ต้อนรับ/พนง.ขาย
89คน
7.52 %
โปรโมชั่น/ส่วนลด
205คน
17.33 %
ข้อมูลพลาสติกทั่วไป
142คน
12 %
เวบลิ้งค์พลาสติก
90คน
7.61 %
อื่นๆ
36คน
3.04 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 1183 คน