ท่าชอบถ้วยลายไหนมากที่สุด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่าชอบถ้วยลายไหนมากที่สุด
ถ้วยกระดาษลายC1
90คน
33.58 %
ถ้วยกระดาษลายC2
15คน
5.6 %
ถ้วยกระดาษลายC3
23คน
8.58 %
ถ้วยกระดาษลายC4
27คน
10.07 %
ถ้วยกระดาษลายC6
16คน
5.97 %
ถ้วยกระดาษลายC7
16คน
5.97 %
ถ้วยกระดาษลายC8
15คน
5.6 %
ถ้วยกระดาษลายC9
19คน
7.09 %
ถ้วยกระดาษลายC10
23คน
8.58 %
ถ้วยกระดาษลายC11
24คน
8.96 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 268 คน