เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
155คน
24.29 %
Super Famicom
102คน
15.99 %
Gameboy
257คน
40.28 %
Pc Engine
16คน
2.51 %
Mega Drive
15คน
2.35 %
NeoGeo
25คน
3.92 %
Saga Saturn
11คน
1.72 %
Wonder Swan
8คน
1.25 %
Gamecube
27คน
4.23 %
อื่นอื่น
22คน
3.45 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 638 คน