เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
153คน
24.21 %
Super Famicom
101คน
15.98 %
Gameboy
255คน
40.35 %
Pc Engine
16คน
2.53 %
Mega Drive
15คน
2.37 %
NeoGeo
25คน
3.96 %
Saga Saturn
11คน
1.74 %
Wonder Swan
8คน
1.27 %
Gamecube
26คน
4.11 %
อื่นอื่น
22คน
3.48 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 632 คน