เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
149คน
23.95 %
Super Famicom
101คน
16.24 %
Gameboy
253คน
40.68 %
Pc Engine
16คน
2.57 %
Mega Drive
15คน
2.41 %
NeoGeo
25คน
4.02 %
Saga Saturn
10คน
1.61 %
Wonder Swan
8คน
1.29 %
Gamecube
23คน
3.7 %
อื่นอื่น
22คน
3.54 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 622 คน