เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
158คน
23.34 %
Super Famicom
107คน
15.81 %
Gameboy
278คน
41.06 %
Pc Engine
17คน
2.51 %
Mega Drive
16คน
2.36 %
NeoGeo
29คน
4.28 %
Saga Saturn
11คน
1.62 %
Wonder Swan
10คน
1.48 %
Gamecube
28คน
4.14 %
อื่นอื่น
23คน
3.4 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 677 คน