เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
145คน
23.97 %
Super Famicom
100คน
16.53 %
Gameboy
245คน
40.5 %
Pc Engine
16คน
2.64 %
Mega Drive
14คน
2.31 %
NeoGeo
25คน
4.13 %
Saga Saturn
10คน
1.65 %
Wonder Swan
7คน
1.16 %
Gamecube
21คน
3.47 %
อื่นอื่น
22คน
3.64 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 605 คน