เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
158คน
23.58 %
Super Famicom
104คน
15.52 %
Gameboy
276คน
41.19 %
Pc Engine
17คน
2.54 %
Mega Drive
16คน
2.39 %
NeoGeo
28คน
4.18 %
Saga Saturn
11คน
1.64 %
Wonder Swan
9คน
1.34 %
Gamecube
28คน
4.18 %
อื่นอื่น
23คน
3.43 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 670 คน