เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
158คน
23.51 %
Super Famicom
106คน
15.77 %
Gameboy
276คน
41.07 %
Pc Engine
17คน
2.53 %
Mega Drive
16คน
2.38 %
NeoGeo
28คน
4.17 %
Saga Saturn
11คน
1.64 %
Wonder Swan
9คน
1.34 %
Gamecube
28คน
4.17 %
อื่นอื่น
23คน
3.42 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 672 คน