เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เกม Retro เครื่องไหนที่ท่านลูกค้า สนใจมากที่สุด ??
Famicom
158คน
23.37 %
Super Famicom
107คน
15.83 %
Gameboy
278คน
41.12 %
Pc Engine
17คน
2.51 %
Mega Drive
16คน
2.37 %
NeoGeo
29คน
4.29 %
Saga Saturn
11คน
1.63 %
Wonder Swan
9คน
1.33 %
Gamecube
28คน
4.14 %
อื่นอื่น
23คน
3.4 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 676 คน