การซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านให้ความสำคัญกับส
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ การซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านให้ความสำคัญกับส
รูปแบบร้านค้า
11คน
17.19 %
ความน่าเชื่อถือร้าน
26คน
40.63 %
ส่งสินค้าได้รวดเร็ว
13คน
20.31 %
มีการบริการที่ดี
4คน
6.25 %
มีการชำระเงินออนไลน์
10คน
15.63 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 64 คน