บริการของเราในความคิดเห็นของคุณ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ บริการของเราในความคิดเห็นของคุณ?
ดีมาก
107คน
49.77 %
ดี
60คน
27.91 %
พอใช้
18คน
8.37 %
ต้องปรับปรุง
30คน
13.95 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 215 คน