เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
vibration meter
22คน
16.3 %
vibration analyzer
24คน
17.78 %
laser alignment
38คน
28.15 %
balancer machine
51คน
37.78 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 135 คน