เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
vibration meter
22คน
15.83 %
vibration analyzer
25คน
17.99 %
laser alignment
39คน
28.06 %
balancer machine
53คน
38.13 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 139 คน