เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
vibration meter
23คน
16.31 %
vibration analyzer
25คน
17.73 %
laser alignment
39คน
27.66 %
balancer machine
54คน
38.3 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 141 คน