เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องมือชนิดไหนที่สนใจ
vibration meter
22คน
16.42 %
vibration analyzer
24คน
17.91 %
laser alignment
38คน
28.36 %
balancer machine
50คน
37.31 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 134 คน