ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
116คน
13.3 %
ราคา
300คน
34.4 %
การบริการ
56คน
6.42 %
ของแถม ส่วนลด
36คน
4.13 %
รูปแบบสินค้า
364คน
41.74 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 872 คน