ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
115คน
13.86 %
ราคา
270คน
32.53 %
การบริการ
53คน
6.39 %
ของแถม ส่วนลด
34คน
4.1 %
รูปแบบสินค้า
358คน
43.13 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 830 คน