ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
115คน
13.81 %
ราคา
272คน
32.65 %
การบริการ
53คน
6.36 %
ของแถม ส่วนลด
34คน
4.08 %
รูปแบบสินค้า
359คน
43.1 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 833 คน