ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
116คน
13.35 %
ราคา
297คน
34.18 %
การบริการ
56คน
6.44 %
ของแถม ส่วนลด
36คน
4.14 %
รูปแบบสินค้า
364คน
41.89 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 869 คน