ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
117คน
13.18 %
ราคา
305คน
34.35 %
การบริการ
58คน
6.53 %
ของแถม ส่วนลด
37คน
4.17 %
รูปแบบสินค้า
371คน
41.78 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 888 คน