ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
115คน
13.56 %
ราคา
282คน
33.25 %
การบริการ
55คน
6.49 %
ของแถม ส่วนลด
34คน
4.01 %
รูปแบบสินค้า
362คน
42.69 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 848 คน