ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
115คน
13.31 %
ราคา
293คน
33.91 %
การบริการ
56คน
6.48 %
ของแถม ส่วนลด
36คน
4.17 %
รูปแบบสินค้า
364คน
42.13 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 864 คน