ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านเลือกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอะไร
ยี่ห้อ ตราสินค้า
116คน
13.11 %
ราคา
305คน
34.46 %
การบริการ
57คน
6.44 %
ของแถม ส่วนลด
37คน
4.18 %
รูปแบบสินค้า
370คน
41.81 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 885 คน