คุณอยากให้ทางร้านเพิ่มสินค้าใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณอยากให้ทางร้านเพิ่มสินค้าใด
น้ำหอม
57คน
23.36 %
แบรนด์เคาวน์เตอร์
100คน
40.98 %
แบรนด์เกาหลีอื่นๆ
87คน
35.66 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 244 คน