คุณอยากให้ทางร้านเพิ่มสินค้าใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณอยากให้ทางร้านเพิ่มสินค้าใด
น้ำหอม
57คน
23.55 %
แบรนด์เคาวน์เตอร์
99คน
40.91 %
แบรนด์เกาหลีอื่นๆ
86คน
35.54 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 242 คน