คุณอยากให้ทางร้านเพิ่มสินค้าใด
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณอยากให้ทางร้านเพิ่มสินค้าใด
น้ำหอม
57คน
23.46 %
แบรนด์เคาวน์เตอร์
99คน
40.74 %
แบรนด์เกาหลีอื่นๆ
87คน
35.8 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 243 คน