เหตูผลทีคุณเลือกเรียนกับ Nailtoday-academy
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตูผลทีคุณเลือกเรียนกับ Nailtoday-academy
ราคาเหมาะสม
48คน
11.59 %
คุณภาพการสอน
31คน
7.49 %
เพราะมีภาพการสอนจริง
20คน
4.83 %
เห็นผลงานของน.ร จริง
36คน
8.7 %
อยากเปิดร้านได้จริง
77คน
18.6 %
ต้องการไปต่างประเทศ
93คน
22.46 %
อยากได้เพื่อนใหม่ๆ
2คน
0.48 %
ใกล้บ้าน
24คน
5.8 %
คนที่เรียนแล้วแนะนำ
33คน
7.97 %
โปโมชั่นโดนใจ
50คน
12.08 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 414 คน