เหตูผลทีคุณเลือกเรียนกับ Nailtoday-academy
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ เหตูผลทีคุณเลือกเรียนกับ Nailtoday-academy
ราคาเหมาะสม
48คน
11.62 %
คุณภาพการสอน
31คน
7.51 %
เพราะมีภาพการสอนจริง
20คน
4.84 %
เห็นผลงานของน.ร จริง
36คน
8.72 %
อยากเปิดร้านได้จริง
77คน
18.64 %
ต้องการไปต่างประเทศ
93คน
22.52 %
อยากได้เพื่อนใหม่ๆ
2คน
0.48 %
ใกล้บ้าน
24คน
5.81 %
คนที่เรียนแล้วแนะนำ
33คน
7.99 %
โปโมชั่นโดนใจ
49คน
11.86 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 413 คน