คุณต้องการคลอดด้วยวิธีไหน
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการคลอดด้วยวิธีไหน
คลอดธรรมชาติ
262คน
66.84 %
ผ่าคลอด
130คน
33.16 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 392 คน