คุณต้องการคลอดด้วยวิธีไหน
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณต้องการคลอดด้วยวิธีไหน
คลอดธรรมชาติ
263คน
66.92 %
ผ่าคลอด
130คน
33.08 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 393 คน