คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
วิทยาศาสตร์ความรู้
52คน
49.06 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
11คน
10.38 %
สิ่งสะสมจากนอกโลก
43คน
40.57 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 106 คน