คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
วิทยาศาสตร์ความรู้
53คน
49.07 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
11คน
10.19 %
สิ่งสะสมจากนอกโลก
44คน
40.74 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 108 คน