คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
วิทยาศาสตร์ความรู้
52คน
49.52 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
11คน
10.48 %
สิ่งสะสมจากนอกโลก
42คน
40 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 105 คน