คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ คุณมองวัตถุจากนอกโลกไปในทางใด ?
วิทยาศาสตร์ความรู้
53คน
49.53 %
ไสยศาสตร์ความเชื่อ
11คน
10.28 %
สิ่งสะสมจากนอกโลก
43คน
40.19 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 107 คน