ดรัมสีเขียว&ดรัมสีเทา
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ดรัมสีเขียว&ดรัมสีเทา
สีเขียว
44คน
63.77 %
สีเทา
25คน
36.23 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 69 คน