ท่านมีความรู้เกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออพติก จากที่ใด?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออพติก จากที่ใด?
สถาบันการศึกษา
31คน
23.13 %
หนังสือภาษาไทย
8คน
5.97 %
หนังสือต่างประเทศ
4คน
2.99 %
ประสบการณ์การทำงาน
65คน
48.51 %
Website
16คน
11.94 %
การอบรมจากเอกชน
8คน
5.97 %
การอบรมจากรัฐบาล
2คน
1.49 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 134 คน