ท่านมีความรู้เกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออพติก จากที่ใด?
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับสายไฟเบอร์ออพติก จากที่ใด?
สถาบันการศึกษา
31คน
23.31 %
หนังสือภาษาไทย
8คน
6.02 %
หนังสือต่างประเทศ
4คน
3.01 %
ประสบการณ์การทำงาน
65คน
48.87 %
Website
16คน
12.03 %
การอบรมจากเอกชน
7คน
5.26 %
การอบรมจากรัฐบาล
2คน
1.5 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 133 คน