ท่านมีปัญหาสุขภาพด้านใดบ้าง
หัวข้อแบบสอบถามออนไลน์ ท่านมีปัญหาสุขภาพด้านใดบ้าง
ระบบเลือด
13คน
13.27 %
ระบบกล้ามเนื้อ
9คน
9.18 %
ระบบหัวใจ
9คน
9.18 %
ระบบภายในสุภาพสตรี
23คน
23.47 %
ความเครียด
44คน
44.9 %
จำนวนผู้ร่วมโหวต 98 คน