รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 20854600363

จำหน่ายหนังปลานิล และ ผลิตภัณฑ์จากหนังปลานิล เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย Characteristics of Tilapia Leather’s fiber They weave as layers so they are durable to penetration. The fibers are 100 times smaller than sheep skin and 3 times smaller than silk. Leather Qualifications More durable , resistant than other kinds of leather with the same thickness. Well-ventilating not easy to cause fungus. Light weight and warm. Able to be dyed with more than one color in a sheet. Able to be dyed with your desired color.
We would like to introduce new material that made from TILAPIA fish skin that can produce many products like normal leather but more different by its own character such as handbag , wallet , shoes , golf glove and decorative items as show in pictures. You also can buy only the skin and made product yourself. More detail pls. call 66-1-6178133 or e-mail us.Price final confirm by seller.Characteristics of Tilapia

Leather’s fiber

They weave as layers so they are durable to penetration.
The fibers are 100 times smaller than sheep skin and 3 times smaller than silk.

Leather Qualifications

More durable , resistant than other kinds of leather with the same thickness.
Well-ventilating not easy to cause fungus.
Light weight and warm.
Able to be dyed with more than one color in a sheet.
Able to be dyed with your desired color.
PT-LB-03/02
รหัสสินค้า: 000153
ราคา 5,000.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย
Tell a Friend
APS-02
รหัสสินค้า: 000175
ราคา 5,000.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย
Tell a Friend
หนังปลานิล
รหัสสินค้า: 000146
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย
Tell a Friend
PT-LB-03/01
รหัสสินค้า: 000152
ราคา 2,000.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย
Tell a Friend
P1010063
รหัสสินค้า: 000174
ราคา 4,000.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย
Tell a Friend
IR-LB-04/01
รหัสสินค้า: 000151
ราคา 3,200.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย
Tell a Friend
APP-01-A
รหัสสินค้า: 000164
ราคา 3,200.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
ปลานิล
รหัสสินค้า: 000184
รายละเอียด: ปลานิล
Tell a Friend
PT-US-01/02
รหัสสินค้า: 000162
ราคา 900.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
BBL-01
รหัสสินค้า: 000165
ราคา 5,400.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
APF-02
รหัสสินค้า: 000166
ราคา 4,000.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
IR-KE-01/04
รหัสสินค้า: 000160
ราคา 360.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
AR-01
รหัสสินค้า: 000167
ราคา 4,000.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
PT-KE-01/02
รหัสสินค้า: 000161
ราคา 160.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
APD-01-A (double)
รหัสสินค้า: 000168
ราคา 5,400.00 บาท
รายละเอียด: เป็นวัตถุดิบแบบใหม่ทำมาจากหนังปลานิล นำไปฟอก และ ย้อมเป็นสีต่างๆ สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น กระเป๋า รองเท้า ถุงมือกอล์ฟ ของขวัญ ของตกแต่งต่างๆ รับสั่งทำและขายเฉพาะหนังปลา ติดต่อผ่านwebsite หรือ โทร 01-6178133 ยืนยันราคาอีกครั้งโดยผู้ขาย

Tell a Friend
แอนจี้แอนด์เพ็นนี
ห้อง 322 อาคาร THAILAND EXPORT MART ( ชั้น 3 ) 22/77 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-5131417 แฟกซ์: 02-5124883 มือถือ: 01-6178133
เว็บไซต์: http://www.angieandpenny.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: