รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

เป็นตัวแทนจำหน่ายปลาเงิน และปลาทองทุกสายพันธ์

       ปลาทอง เป็นสัตว์น้ำที่ชื่อมีความหมายล้ำค่าแก่ผู้ที่ได้ครอบครอง และยังเป็นปลาที่มีผู้นิยมเลี้ยง
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์ทำให้มีความต้องการของตลาด ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสูงมาก อาชีพการเพาะเลี้ยงปลาทองสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็น
อย่างดี
      ปลาทอง บางครั้งนิยมเรียกว่า ปลาเงินปลาทอง   มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่าGoldfish เป็นปลาน้ำ
จืด อยู่ในครอบครัว (Family) Cyprinidae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าCarassius auratus (Linn.)
มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศจีนตอนใต้ ในธรรมชาติชอบอาศัยตามหนองน้ำและลำคลองที่ติดกับแม่น้ำ
ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลาทองอาจมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ 20-30 ปี แต่ปลาทองที่เลี้ยงไว้ดูเล่นจะมีช่วงชีวิต
ประมาณ 7-8 ปี พบจำนวนน้อยมากที่มีอายุถึง   20 ปี
       ปัจจุบันประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น     เป็นศูนย์กลางการส่งออกปลาทองที่ใหญ่ที่สุด
 ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาทองกันมากในแถบจังหวัดราชบุรี นครปฐมและกรุงเทพฯ สำหรับ
ประเทศไทยผลผลิตปลาทองส่วนมากมีการจำหน่ายภายในประเทศ การส่งออกมีจำนวนน้อย
       การส่งออกจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือการส่งปลาที่มีคุณภาพดี เช่น   สายพันธุ์หัวสิงห์ ตลาด
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ยุโรป อังกฤษและฝรั่งเศส ส่วนปลาทองที่มีคุณภาพรองลงมา เช่น
ออแรนดา จะมีตลาดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าปลาทองสายพันธุ์สิงห์ญี่ปุ่น (รันชู)
จากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์
    ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะกล่าวถึงการเพาะเลี้ยงปลาทองแล้วยังได้กล่าวถึงปลาทองสายพันธุ์ต่าง ๆ
ไว้ด้วย ทั้งสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยและนิยมเลี้ยงในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของผู้เลี้ยง
ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกสายพันธุ์ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดหรือตามศักยภาพของผู้เลี้ยง

ปลาทองพันธุ์หัวสิงห์
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 120.00 บาท
รายละเอียด: หัวและนัยน์ตา
- วุ้นเนื้อละเอียด ไม่แตก วุ้นบริเวณมุมปากมีลักษณะคล้ายเขี้ยว
- มีวุ้นครบทั้ง 3 ส่วน คือส่วนบนของหัว กระพุ้งแก้มและบริเวณเหนือริมฝีปาก
- วุ้นไม่ปิดตาจนมิด ตาสดใส

ลำตัว
- ไม่มีครีบหลัง หลังโค้งมนรูปไข่ไก่
- ลำตัวขนาดใหญ่ หนา มองจากด้านบน ลำตัวไม่คดงอ
-เกล็ดเป็นเงางาม เรียงเป็นระเบียบ

สี
- สีเข้มสดใส
- มีทุกสี

รูปทรงและการทรงตัว
- ซ้ายและขวาเสมอกัน
- การทรงตัวดี
- มองจากด้านบนเหมือน รูปเหรียญโคบัน (Koban)

ครีบทวาร
- ครีบคู่ หรือ ครีบเดี่ยวที่เกิดโดยธรรมชาติ

ครีบอื่นๆ
- ครีบคู่เสมอกันทั้งซ้ายและขวา

Tell a Friend
ปลาหางนกยูงคอบร้า (Cobra)
รหัสสินค้า: 000004
ราคา 25.00 บาท
รายละเอียด: สายพันธ์คอบร้า (Cobra)
- Yellow cobra (คอบร้าเหลือง) หรือ
- King cobra
- Red cobra (คอบร้าแดง)
- Multicolour (เจ็ดสี)

ลักษณะและสีของลำตัว
- สีน้ำเงิน ม่วง หรืออื่นๆ
- มีลวดลายเป็นแถบยาว
หรือสั้น พาดขวาง พาดตาม
ยาว หรือพบพาดเฉียงทั่ว
ลำตัวตลอดถึงโคนหาง
ลวดลาย คล้ายลายหนังงู

ลักษณะและสีของครีบ
- หางรูปสามเหลี่ยม
(Delta tail ) พัด
(Fan tail ) หรือหาง
บ่วง (Lyre tail )
- ครีบหางมีหลากหลาย
และหลากสีสอดคล้อง
กับลำตัว
Tell a Friend
ปลาคาร์พโคฮากุ (Kohaku)
รหัสสินค้า: 000007
ราคา 150.00 บาท
รายละเอียด: เป็นปลาแฟนซีคาร์พพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน ถือกันว่า คนที่เลี้ยงปลาคาร์พนั้น "เริ่มที่การเลี้ยงโคฮากุก่อน แล้วสุดท้ายก็ต้องมาจบที่โคฮากุ" โคฮากุ ถือว่าเป็น "ราชินีแห่งปลาคาร์พ" ปลาคาร์พหลายชนิดสามารถใช้พื้นฐานการเลือกโคฮากุ มาใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกร่วมกันได้ปลาสายพันธุ์นี้จะมีชื่อเรียกเฉพาะลักษณะของลวดลายบนตัวปลา (Patterns) ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินความสวยงามของปลาแต่ละตัวมากมาย ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังสามารถใช้ขยายผลไปเป็นพื้นฐานในการพิจารณาความสวยงามของปลาสายพันธุ์อื่นได้อีกด้วย
Tell a Friend
ปลาทองพันธุ์ออรันดา
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 130.00 บาท
รายละเอียด: หัว
- วุ้นมาก มองจากด้านบนเห็นเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยม วุ้นใสสีสด

ลำตัว
- มองจากด้านข้างลำตัวแบนกว้างและไม่สั้นจนเกินไป

ครีบหาง
- ครีบหางค่อนข้างหนา แผ่กว้าง ไม่สั้นจนเกินไป

สี
- สีเข้มสดใส มีทุกสี

ครีบหลัง
- ครีบหลังตั้ง ไม่พับทั้งขณะว่ายน้ำและหยุดนิ่ง

รูปทรงและการทรงตัว
- สามารถว่ายน้ำทรงตัวได้ดี

Tell a Friend
ปลาหางนกยูงทักซิโด้ (Tuxedo)
รหัสสินค้า: 000005
ราคา 25.00 บาท
รายละเอียด: สายพันธ์ทักซิโด้ (Tuxedo)
- German tuxedo
- Neon tuxedo (สันหลังสีขาวสะท้อนแสง)
- Black tuxedo (ครีบหางสีดำ)
- Golden tuxedo (ครีบหางสีส้ม)
- Flamingo tuxedo
- Bronze tuxedo

ลักษณะและสีของลำตัว
- ครึ่งตัวด้านท้ายมีสีดำ
หรือน้ำเงินเข้ม

ลักษณะและสีของครีบ
- ครีบหลังและครีบหางหนา
ใหญ่มีสีและลวดลายเหมือนกัน
- ครีบหางมีหลากหลายแบบ
Tell a Friend
ปลาคาร์พอุจึริโมโนะ (Utsurimono)
รหัสสินค้า: 000008
ราคา 150.00 บาท
รายละเอียด: คำว่าอุจึริโมโนะ (Utsurimono) มาจากภาษาญี่ปุ่น คำว่า Utsuri แปลความหมายตรงตัวได้ว่า "เคลื่อน" ซึ่งอาจหมายถึงสีดำที่เคลื่อนผ่านเส้นข้างตัวของปลาลงมาถึงช่วงท้องปลา ส่วนคำว่า Mono นั้น แปลว่า "ชนิด" ดังนั้น คำว่า อุจึริโมโนะ จึงหมายถึง ปลาที่มีลักษณะลวดลายของสีดำพาดลงมาเป็นแถบถึงช่วงท้องของปลา
จุดเด่นของปลาสายนี้อยู่ ที่สีดำ ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบยาวพาดตัวเลยเส้นประสาทข้างตัวของปลา (Lateral Line) ลงมาถึงช่วงท้องของปลา และลวดลายของสีดำที่พาดผ่านส่วนหัวของปลา ในลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมี 3 รูปแบบมาตรฐาน ปลาในกลุ่มอุจึริสามารถมีชื่อเรียกแยกออกไปตามสีพื้นบนตัวปลา
Tell a Friend
ปลาทองพันธุ์ตาโปน
รหัสสินค้า: 000003
ราคา 130.00 บาท
รายละเอียด: นัยน์ตา
- ตามีขนาดใหญ่เสมอกัน ตาโปนออกนอกเบ้าตา มองไปด้านหน้าหรือด้านข้างเสมอกัน

ลำตัว
- กลมสั้น

ครีบหลัง
- ตั้งตรงสูง ไม่พับ

ครีบหาง
- หางยาวคล้ายกระโปรงสุ่ม

สี
- ดำสนิท

รูปทรงและการทรงตัว
- เวลาหยุดจะนิ่งสนิท ว่ายน้ำทรงตัวด

ครีบทวาร
- ครีบคู่หรือครีบเดี่ยวโดยธรรมชาติ

ครีบอื่นๆ
- ครีบคู่ยาวเสมอกัน ไม่พับ
Tell a Friend
ปลาหางนกยูงโมเสค (Mosaic)
รหัสสินค้า: 000006
ราคา 25.00 บาท
รายละเอียด: ลักษณะปลาหางนกยูงโมเสค (Mosaic)
- Red mosaic หรือ
- Red butterfly หรือชิล

ลักษณะและสีของลำตัว
- พื้นลำตัวสีเทาอ่อน
บริเวณด้านบนสีฟ้า
หรือเขียวอาจแซมด้วย
สีแดง ชมพู หรือขาว

ลักษณะและสีของครีบ
- ครีบหางรูปสามเหลี่ยม (Delta tail ) ปลายมุมบนและล่างมน
บริเวณโคนหางอาจมีสีน้ำเงินเข้ม
- ครีบหางมีหลากหลาย
- ครีบหลังขาวเรียบ หรือชมพูอ่อน
หรืออาจมีจุดหรือแต้มขนาดเล็ก
Tell a Friend
ปลาคาร์พฮิการิ มูจิโมโนะ (Hikari muji mono)
รหัสสินค้า: 000009
ราคา 150.00 บาท
รายละเอียด: คำว่า Hikari แปลว่า "เกล็ดแวววาว" ส่วน mono แปลว่า "ชนิด" และคำว่า muji นั้นแปลว่า ล้วนๆ หรือสีเดียว ดังนั้น ความหมายของปลาฮิคาริมูจิโมโนะ ก็คือปลาที่มีเกล็ดสีแวววาวสีเดียวล้วนๆ ซึ่งความแวววาวของเกล็ดปลาในกลุ่ม Hikari นี้จะออกไปเป็นแบบความแวววาวคล้ายโลหะ (Metallic Shade)
Tell a Friend
ปลาทองพันธุ์เกล็ดแก้ว
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 75.00 บาท
รายละเอียด: ลำตัว
- มองจากด้านข้างลำตัวค่อนข้างกว้าง ส่วนท้องอ้วนกลม มองจากด้านหน้าโหนกหลังสูงเท่ากันส่วนโค้งของคอและท้อง เกล็ดเรียงเป็นระเบียบ เป็นเงาสดใส

สี
- สีเข้ม ขาว-แดง ส้ม ห้าสี (ฟ้า แดง ดำ ขาว ส้ม) สีสมดุลย์ทั้ง 2 ข้าง

รูปทรงและการทรงตัว
- ซ้ายและขวาเสมอกัน ว่ายน้ำทรงตัวดี
Tell a Friend
แกรนด์ฟิช
พัทยา ชลบุรี ไทย
โทรศัพท์: 038-255555
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: