รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
VIP

เอเชีย แพลนเนท ทัวร์ เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจนำเที่ยว ได้มีการจดทะเบียนกับสำนักงาน พัฒนาการท่องเที่ยว ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพร้อมที่จะให้บริการจัดนำเที่ยวกับท่านผู้ที่มีความสนใจ และรักในการท่องเที่ยวทั่วไทย และ ต่างประเทศ

ทั้งยังมีแพ็คเก็จทัวร์ ทั้งใน และ ต่างประเทศ ที่ท่านสามารถเดินทางได้ทุกวัน ในราคาพิเศษ ซึ่งท่านสามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวท่านเอง ( 2ท่านขึ้นไป )

สำหรับกรุ๊ปเหมา 8 ท่าน ขึ้นไป เราสามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศตามที่ท่านต้องการ และท่านสามารถ กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามโปรแกรมที่กำหนด นอกจากนี้ทางบริษัทรับจัดประชุม สัมมนา กิจกรรม Walk Rally ปาร์ตี้ กิจกรรมท่องเที่ยว ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในราคาที่ท่านสามารถกำหนดเองได้

 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ( 09.00 - 18:00 )วันหยุดราชการ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์มือถือ 

Tel: 081 - 862 -4349, 0-2421-1833,  081 - 606 -2808 ,

  แฟกซ์: 0-2807-4080

 

 

E-mail: asiaplanettour@hotmail.com

-((((( ด่วนค่ะ .......... )))))) โปรแกรมทัวร์คุณภาพ มาตราฐาน ต้อนรับปีใหม่ และทุกๆเทศกาล  ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอเชีย แพลนเนท ทัวร์

โทร: 081- 606-2808, 081 - 862-4349, 02 - 421-1833 

แฟกซ์: 0-2807-4080

Email : asiaplanettour@hotmail.com

เกาหลี 5 วัน 3 คืน เกาหลี–เกาะนามิ-วังเคียงบ็อค-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
รหัสสินค้า: 000078
ราคา 24,900.00 บาท
รายละเอียด:
Super save KOREA 5 วัน

วันแรก กรุงเทพ สุวรรณภูมิ
12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U15 ประตู 9 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อให้บริการตลอดรายการ
14.50 น. เหินฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ002
22.00 น. ถึง...สนามบินอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว... ท่านเดินทางสู่เมืองโซลใช้เวลาประมาณ 1 ชม. นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN SONGDO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สอง เกาหลี – เกาะนามิ – ช้อปปิ้งเมียงดงชุนชอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(1)นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชียพร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) บริการ...ทัคคาลบี... เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อน ๆ เป็นอาหารยอดนิยมคนเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ นำท่านสู่ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง แห่งเมืองชุนชอน แห่งรวมแฟชั่นต่างๆ ทั้ง เสื้อผ้า,กางเกง,กระโปรง,ถุงเท้า,กระเป๋า,รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
เย็น บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (3 )บริการ SHABU ชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงคู่ โต๊ะจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง 2 (ที่เมืองชุนชอน) เป็นย่านแฟชั่นของวันรุ่นเกาหลี ที่ยกเมียงดง ที่กรุงโซล มาไว้ที่ เมืองชุนชอน ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่น ที่พัก DANYANG DEAEMYUNG H0TEL
หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สาม ป้อมฮาวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4) นำท่านเดินทาง ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน ที่ถูกพระบิดาคือพระเจ้ายองโจซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป 7 วันจนสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าวป้อมฮวาซองมีพืนที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล (พ.ศ.2540)ป้อมฮวาซองได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ที่เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (5) คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่อง เคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย ***....นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก และขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก มีอายุกว่า 15 ปีแล้ว และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเหล่านั้น ** ชมเทศกาลดอกกุหลาบบานในเอเวอร์แลนด์** ตื่นตาตื่นใจกับสวนดอกกุหลาบบานนับพันๆดอกบานสะพรั่งพร้อมกับชมบรรยายกาศแบบยุโรปสุดโรแมนติ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) บริการ พลูโกกิเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียงต่าง ๆ ที่พัก New Rasong / La vie D’or Hotel หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง - บลูเฮาส์ - ศูนย์โสม – SEOUL TOWER- ช้อปปิ้งทงแดมุน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7 ) นำท่านสู่ กรุงโซล (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านชมวิวสวยงามของเมืองต่างๆ เข้าสู่กรุงโซล ผ่านชมแม่น้ำฮันซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศที่ไหลผ่านกลางเมืองชมเมืองหลวงที่รวมรวบอารายธรรมเก่าแก่ผสมกับอารยรรมสมัยใหม่ไว้ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โน มู เฮียน (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)ถ่ายรูปเป็นที่ ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซลจากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมืองรับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครองทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 8 ) บริการ... ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ ด้วยข้าวและของบำรุง อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสริฟ อินซัมจู หรือ เหล้าดองโสม จากนั้นนำท่าน ย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง "MY NAME IS KIM SAM SOON" หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นโซลทาวเวอร์) จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ พาชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ..จากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ให้เวลาท่านได้สำรวจราคาและเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็กเล็ก เด็กโต เนคไท เครื่องสำอาง ถุงเท้า รองเท้า เครื่องนอน เครื่องประดับต่างๆมากมาย
เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ของการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เดินทางสู่ที่พัก Bestwestern Songdo / Olympic park Hotel หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ห้า เกาหลี - กรุงเทพฯ
09.20 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ LJ 001 ** บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน
13.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพตาราง วันเดินทาง ราคา Super save KOREA 5 วัน

เริ่มเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว

25 - 29 ก.ย.53 21,999 21,999 20,999 6,000
07 - 11 ต.ค.53 22,999 22,999 21,999 6,000
21 - 25 ต.ค.53 24,999 24,999 23,999 6,000
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
LOVELY TOKYO โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน 3 คืน TG
รหัสสินค้า: 000036
ราคา 35,900.00 บาท
รายละเอียด: นาริตะ–ล่องเรืออาชิ-โอวาคุดานิ-โกเทมบะ-ฟูจิ(ชั้นที่5)-ราเม็ง-วัดอาซากุซา-VENUS FORD
อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน -วัดนาริตะ-เอออนพลาซ่า-กรุงเทพฯ
9 - 13 ,22 - 26,29 ก.ย. - 2 ต.ค. ท่านละ 35900 บ.


วันแรก กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ( ผู้โดยสารขาออก ) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) ประตู 9 เคาน์เตอร์ U
16.50 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU542 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
21.50 น. ถึงท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) เดิมชื่อว่า เซิน (Shen) ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปีก่อน แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน และมีหมู่บ้านชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงตำบลเล็กๆ คริสต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองท่าหน้าด่าน เพราะมีลำคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหล่งผ้าไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปักกิ่ง ซึ่งอยู่ทางเหนือ หลังจากสงครามฝิ่น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเช่าเขตพื้นที่หลายแห่ง เซี่ยงไฮ้จึงกลายเป็นเมือง ท่าการค้านานาชาตินับแต่นั้นมาผลจากการแบ่งเขตพื้นที่ให้ชาวต่างชาติเช่าทำให้ใจกลางเซี่ยงไฮ้จึงเต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก”
นำท่านสู่โรงแรมที่พัก EASTERN AIRLINES HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – โอซาก้า – โกเบ
06.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU515
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดโอซาก้า ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคคินขิ (Kinki) หรือภาคตะวันตกตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น เป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่ที่เป็นจังหวัดเล็กที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่มีประชากร และความหนาแน่นประชากรมากเป็นอันดับสอง รองจากเมืองหลวงโตเกียว มีภูเขาล้อมรอบทั้ง 3 ด้านของจังหวัด และด้านตะวันตกหันหน้าไปทางอ่าวโอซาก้าที่มีลักษณะส่วนโค้ง เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองหลวงเดิมคือ เกียวโต และนารา โอซาก้าจึงรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นจุดสำคัญสำหรับการคมนาคมภาคพื้นดินและทางน้ำ และยังเป็นเมืองทางการค้าอีกด้วย หลังผ่านพีธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ ซึ่งอยู่ห่างจากโอซาก้าไปทางตะวันออกประมาณ 33 กิโลเมตรเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเฮียวโกะ หนึ่งในสิบจังหวัดใหญ่ของญี่ปุ่น ตัวเมืองโกเบเองตั้งอยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขา Rokko จึงมีบรรยากาศที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกประเทศมาเยือนเป็นจำนวนมาก ท่าเรือน้ำลึกของโกเบนับเป็นหนึ่งในจำนวนท่าเรือของญี่ปุ่นที่เปิดทำการค้า กับต่างประเทศในสมัยต้นๆ เมืองโกเบในปัจจุบันยังคงความงามทั้งในฐานะของเมืองท่าเก่าแก่และปัจจุบันไว้ และถึงแม้จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในค.ศ.1995 ก็ตาม หลังจากนั้นไม่นานโกเบก็สามารถฟื้นฟูตนเองกลับมาสวยงามมีเสน่ห์เช่นในอดีตได้อีกครั้งหนึ่ง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ PEARL CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบะชิ – เกียวโต – ปราสาทคินคาคูจิ – กิโมโน โชว์ – นาโกย่า                                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอกปราสาท) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก หอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukaku แล้วเสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukaku ก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายย่อยยับอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ปราสาทโอซาก้าไม่มี Tenshukaku มานานปี จนกระทั่งในปี 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเยน (เท่ากับราว 75,000 ล้านเยนในปัจจุบันนี้) มาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน บริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย นำท่านช้อปปิ้งที่ Shinsaibashi เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า มีร้านจำนวนมากและร้านค้าพิเศษที่รวบรวมสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวShinsaibashi Shopping Street เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และราคาสมเหตุสมผล บรรยากาศหรูหราด้วยหินทางเท้าปูด้วย streetlamps สไตล์อังกฤษและอาคารอิฐ บริเวณนี้เป็นฉายาเป็นหมู่บ้านยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ระหว่างช่วงเวลานั้น ก็กลายมาเป็นแหล่งที่ดีที่สุดที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และแนวความคิดต่างๆ ของศูนย์กลางของเกียวโต เป็นที่ตั้งของพระราชวังเกียวโตที่มีชื่อเสียงสูงสุดทางด้านสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เรียบง่าย จากนั้นนำท่านชม ปราสาทคินคาคุจิ (Kinkakuji) หรือปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้ สร้าง ขึ้นใหม่ในปีค.ศ . 1955 หลังจากที่ได้ ถูกไฟไหม้ ไปเมื่อปี ค.ศ . 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจาก ทองคำเปลว อีก จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อ นกฟีนิกซ์ บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสน สวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ จากนั้นให้ท่านได้ชม โชว์กิโมโน อันสวยงาม ที่ Nishijin Textile Center เป็นอาคารทันสมัยที่สาธิตและจัดแสดงจะจัดขึ้นในรูปแบบของแบบอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าและแกลเลอรี่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงกิโมโน
..ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์ TOYOTA ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่นี่
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ TOYOKO INN CHUBO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ทะเลสาบฮามานา – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต – ภูเขาไฟภูจิ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ YAMANAKAKO NEWSTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
วันที่ห้า วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - หุบเขานรก “โอวาคุดานิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –
            ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางมุ่งสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ทำให้ปิดทางออกของน้ำในทะเลสาบ…นอกจากนี้ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นตำนานของ “วัดฮาโกเน่” ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ภายใต้ท้องทะเลสาบ คงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวัดเท่านั้น ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” หุบเขานรก (โดยรถบัสปรับอากาศ) ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว ... โตเกียวเป็นเมืองหลวงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งที่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่หลายศตวรรษ ผสมผสานควบคู่ไปกับค่านิยมใหม่ๆที่เกิดขึ้น และ แสดงออกถึงความตื่นเต้นและความมีชีวิตชีวาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว พื้นที่ของเมืองโตเกียวนั้น มีอาณาบริเวณหนึ่งในสี่ส่วนของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนประชากรที่ถูกต้องตามกฎหมายอาศัยอยู่ 12 ล้านคน จากนั้นนำท่านสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... นำท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ให้ท่านช้อปปิ้งกันต่อกับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่ง “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง (อิสระอาหารค่ำ ... เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ ...
ที่พัก RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
วันที่หก วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้ง เอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
          นำท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU522
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ ...รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
21.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU547
00.55 น. (+1) เดินทางถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ: รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
เฉินตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว -โชว์ธิเบต 5 วัน 4 คืน
รหัสสินค้า: 000065
ราคา 20,900.00 บาท
รายละเอียด: ไปจิ่วจ้ายโกวก่อนใคร... สัมผัสธรรมชาติ น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบ 5 สี อุทยานหวงหลง - อุทยานจิ่วจ้ายโกว -โชว์ธิเบต 5 วัน 4 คืน **บิน 4 ขา นั่งเครื่องบินเข้า - ออก จิ่วจ้ายโกว แถมเที่ยวคุนหมิง เขาซีซาน วัดหยวนทง
5-9 / 15-19 / 27-31 ส.ค. ท่านละ 26500 บ
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 ก.ย. ท่านละ 30900 บ

น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบ 5 สี อุทยานหวงหลง - อุทยานจิ่วจ้ายโกว -โชว์ธิเบต
6 วัน 5 คืน **บิน 3 ขา นั่งเครื่องบินเข้าจิ่วจ้ายโกว ชมหมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก แถมเที่ยวคุนหมิง วัดหยวนทง
เดินทาง 5-10 / 15-20 / 26-31 ส.ค. ท่านละ 26900 บาท
เดินทาง 2-7 / 9-14 / 16-21 / 23-28 ก.ย. ท่านละ29900 บาท


หมายกำหนดการ
วันแรก เช็คอินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
24.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F 7-10 สายการบินSHENZHEN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่สอง กรุงเทพฯ – เซินเจิ้น – เฉินตู – ล่องเรือเล่อซาน –ง้อไบ้ - วัดเป้ากั๋ว
02.30 น.   เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองเซินเจิ้น โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่ ZH 9794
06.00 น. ถึงเมือง เซินเจิ้น (Shenzhen) เมืองเซินเจิ้นเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น
07.55 น.       เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตูโดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ZH 9823
10.10 น.       ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุด ของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ ( 567,000 ตารางกิโลเมตร ) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่ , ธิเบต , เมี้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ , วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “ เมืองจีน ” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเล่อซาน ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมืองนี้มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ที่สบน้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำชิงหยี , แม่น้ำหมิน ,แม่น้ำเต้าตู้ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเกาะเล่อซาน มีลักษณะคล้าย พระนอนกลางทะเล ชม หลวงพ่อโตเล่อซานที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี ( สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซันเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปใน ภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร จากนั้นนำท่านชม ร้านคริสตัล ให้ท่านได้เลือกซื้อคริสตัลและสินค้าประเภทคริสตัลที่ขึ้นชื่อ ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตและเจียระไนอย่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ที่ได้รับการขนานนามว่า “ เมืองในหมอก ” ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเฉิงตู 160 ก.ม. ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วยเอ๋อเหมยซาน , ผู่ถอซาน , อู่ไถซาน และ จิ่วหวงซาน สถานที่แห่งนี้มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมายและมีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขาหลายพันรูป ที่เขาแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมที่งดงาม มีพืชพันธุ์ รวมทั้งสัตว์หายากอีกหลายชนิด โดยเฉพาะผีเสื้อนำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ซึ่งบริจาคเงินจำนวน 100,000 USD เพื่อใช้เป็นทุนในการบูรณะซ่อมแซม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUA SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ยอดเขาจินติ่ง(กระเช้า) - สกีเอ่อเหมยซาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ นำท่านนมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง ( สมัตภัทธโพธิสัตย์ ) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีหิมะบนภูเขาง้อไบ้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานน้ำแข็งซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ทแห่งใหม่ สถานที่แห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบครัน ได้แก่ แผ่นเลื่อนหิมะ หิมะม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนว์โมบิล เครื่องเล่นสไลด์จากภูเขาน้ำแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ำแข็งที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา(ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าและเครื่องเล่น อุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น และค่าครูฝึก อุปกรณ์เริ่มต้นประมาณ 50-200 หยวน ต่อชั่วโมง) หลังจากท่านได้เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นต่างๆ จนได้เวลานัดหมาย นำท่านลงจากเขาง้อไบ้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUA SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ง้อไบ้ – เฉินตู – หมู่บ้านโบราณหวังหลง - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฉิงตู เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิงชมความเก่าแก่แบบ
ดั้งเดิมคงรักษาสภาพไว้จนถึงปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำหวงหลงซี มีชาวบ้านมักมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากันเป็นกลุ่มๆ ให้เราดูเหมือนในสภาพโบราณจริงๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนู...สุกี้เสฉวน
นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่ GELIN PULANTE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - เฉินตู – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน นำท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉินตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า นำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการ
แพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนู...อาหารสมุนไพรยาจีน
บ่าย นำท่านแวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีนชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นเชิญชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ นำท่านสู่ย่าน Walking Street หรือ ถนนคนเดิน ของเสฉวน ซึ่งเป็นย่านขายสินค้าของวัยรุ่น Brand Name และขายสินค้าทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระและชมวิวทิวทัศน์ ไฟ แสง สี ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และอิสระช้อปปิ้ง
18.20 น.       เหิรฟ้ากลับสู่เมืองเซินเจิ้น โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่ ZH 9974
20.25 น.       ถึงเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) นำท่านต่อไฟล์ทกลับกรุงเทพ
23.35 น.       เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินSHENZHEN AIRLINES เที่ยวบินที่ ZH 9793
00.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป **


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
เกาะช้าง น้ำตกภูผาเมฆสวรรค์ (คลองพลู) ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน (2ท่านขึ้นไปเดินทางทุกวัน)
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 4,970.00 บาท
รายละเอียด: แพ็คเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษเพียงท่านละ 4,970 .- อาหารครบทุกมื้อ
ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น

วันที่ 1
06.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายที่สำนักงานกรุงเทพฯ ชอยวิภาวดีรังสิต2
(ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
12.00 น. เดินทางถึงเกาะช้างรีสอร์ท & สปา ต้อนรับท่านด้วย เครื่องดื่มต้อนรับเชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันระดับเชลล์ชวนชิม
ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล "ตะวันพลบ"

วันที่ 2
07.00 น. เช้า สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ริมทะเล
09.00 น. เดินทางท่องเที่ยว ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทรายขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจนปะการังเขากวางหลากพันธุ์ - ปลาทะเลสีสดแปลกตา รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
13.00 น. กลับถึงรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล "ตะวันพลบ"

วันที่ 3
07.00 น. เช้า สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นริมทะเล
พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ริมทะเล
09.00 น. นำท่านเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติน้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและ ใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.15 น. ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา
19.00 น. (โดยประมาณ) กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม
- เครื่องดื่มต้อนรับ  
- ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 2 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน )
- พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 7 มื้อ (เช้า 2 มื้อ, กลางวัน 3 มื้อ, เย็น 2 มื้อ)  
- พาหนะเดินทางไป-กลับ  
- กิจกรรมท่องเที่ยว 2 โปรแกรม (ดำน้ำเกาะหยวก และ น้ำตกคลองพลู)

*** โปรแกรมดำน้ำเกาะหยวก สามารถเปลี่ยนเป็น เที่ยวจุดชมวิวชมหาดไก่แบ้ / พายเรือคายัค / ตกหมึก-ปลาได้
*** โปรแกรมน้ำตก สามารถเปลี่ยนเป็น พายเรือคายัค / อบสมุนไพร - เซาวน่า / แช่อ่างจากุชชี่ ได้

หมายเหตุ
1. กรณีพักต่อเนื่องที่รีสอร์ท เกินกว่ากำหนดมีรถรับกลับ  
2. เปลี่ยนเป็นห้อง ดีลักซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 1,100 บาท (ต่อท่าน)  
3. กรณีต้องการให้รับ-ส่งนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 200 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  05.30 น.  
4. ปีใหม่ (31 ธ.ค.)-สงกรานต์ (13 เม.ย.) เพิ่มท่านละ 550 บาท (มีแกรนด์ดินเนอร์ 1 มื้อ รวมอยู่ด้วย)

โปรแกรมเพิ่มเติม
** เปลี่ยนแปลงท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังจากเกาะหยวก เป็นเกาะกระ-เกาะรัง เวลา 09.00 -17.00 น. เพิ่มท่านละ 290 บาท
** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 16.00 -22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม  

**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ฯ.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน พักเสม็ดคลิฟ รีสอร์ท
รหัสสินค้า: 000008
ราคา 2,200.00 บาท
รายละเอียด: รายการแพคเกจ 2 วัน 1 คืน (ราคาเดินทาง2 ท่าน )

อัตราค่าบริการ (ท่านละ) วันธรรมดา วันสุดสัปดาห์
1. สแตนดาร์ดแพคเกจ 2 วัน 1 คืน
-เดินทางวันธรรมดา ท่านละ 2,000 บาท  
-เดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านละ 2,200 บาท

2. ซูพีเรียแพคเกจ 2 วัน 1 คืน
-เดินทางวันธรรมดา ท่านละ 2,200 บาท  
-เดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านละ 2,400 บาท

3. เดอลุกซ์แพคเกจ 2 วัน 1 คืน
-เดินทางวันธรรมดา ท่านละ 2,300 บาท  
-เดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านละ 2,500 บาท

หมายเหตุ :
1. ราคาและแพคเกจรายย่อยข้างต้นยกเว้นช่วง
  - วันหยุดราชการและวันหยุดต่อเนื่อง 2 วันขึ้นไป
  - เทศกาลปีใหม่ (21 ธ.ค. 2550 - 6 ม.ค. 2551)
  - เทศกาลตรุษจีน (6 - 10 ก.พ. 2551)
  - เทศกาลสงกรานต์ (11 - 17 เม.ย. 2551)
2. รายการแพคเกจสำหรับรายย่อย (ขั้นต่ำ 2 ท่าน/**ให้บริการเฉพาะกรณีกรุณาเช็คกับแผนกจองห้องพักก่อนทำการจอง)


อัตราค่าบริการประกอบด้วย
1. ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องพักสำหรับสแตนดาร์ดแพคเกจท่านสามารถเลือกห้องพักเป็นห้องชมทะเล, แฟมิลี่, มินิสูท หรือ เคียงทะเลได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)
2. วงเงินรับประทานอาหาร 500 บาท / ท่าน (สามารถใช้รับประทานอาหารกลางวัน และ/หรือ อาหารค่ำ ในห้องอาหารของรีสอร์ท)
3. เรือโดยสารไป – กลับ (บ้านเพ – เกาะเสม็ด) โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
4. เรือเที่ยวชมทิวทัศน์เกาะเสม็ด, ตกปลา, ดำน้ำดูปะการัง โดยเรือเร็ว (Speed Boat) พร้อมอุปกรณ์

กำหนดการเดินทาง
วันแรก
12.15 น. พร้อมกันที่ท่าเรือ “โชคกฤษดา” บ้านเพ จ.ระยอง เพื่อลงเรือไปเกาะเสม็ด
12.30 น. ถึง” เสม็ดคลิฟ รีสอร์ท” นำท่านเข้าที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ
12.45 น. ัรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. เรือชมทิวทัศน์เกาะเสม็ด, ตกปลา, ดำน้ำดูปะการัง (สวมชุดว่ายน้ำ)
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
07.30 น . รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (เดินเล่น, เล่นน้ำ, ตกปลา)
11.40 น. พร้อมกันที่ท่าเรือเสม็ดคลิฟ รีสอร์ท และออกเดินทางมายังบ้านเพ เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ :

1. กำหนดการเดินทางสมามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวเรือที่เลือกเดินทาง โดยทางเสม็ดคลิฟ
รีสอร์ท มีเรือรับส่งลูกค้าดังนี้
- เรือรับลูกค้า เวลา 12.15 น. และ 13.15 น.
- เรือส่งลูกค้า เวลา 11.40 น. และ 12.40 น.
- ทั้งนี้ลูกค้าต้องยืนยันการเดินทางเรือล่วงหน้าเท่านั้น
2.เรือเที่ยวชมทิวทัศน์เกาะเสม็ดฯ ออกเดินทางเวลา 14.30 - 16.30 น. หรือ 08.30 – 10.30 น. ทางรีสอร์ทจะแจ้งเวลาให้ทราบเมื่อเดินทางเข้าพัก
3. การเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัย – สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในการเดินทางเป็นหลัก
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ / ราคา โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

----------------
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน โดย การบินไทย
รหัสสินค้า: 000038
ราคา 98,900.00 บาท
รายละเอียด: อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน โดย การบินไทย
หมายกำหนดการ 9-17กย. / 25 - 03ตค./ 8 -16 /18 - 26/ 22 - 30 ตค.


กรุงโรม – โคลอสเซียม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – หอเอนปิซ่า
เมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เกาะเวนิส – ชมการเป่าแก้วมูราโน่ – จตุรัสซานมาร์โค
เมืองลูเซิรน์ (สวิสเซอร์แลนด์) – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขายูงเฟรา – อินเทอลาเก้น
ดิจอง – นั่งรถไฟ TGV – นครปารีส – โบสถ์นอร์ธเตรอดาม
ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ - หอไอเฟล ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ถนนชองป์เอลิเซ่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สวนนกจูล่ง 3 วัน 2 คืน
รหัสสินค้า: 000105
ราคา 16,900.00 บาท
รายละเอียด:
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 Days 3Kท่านละ 16900 บ.
23-25 Jul 30 Jul-01 Aug 06-08 Aug 20-22 Aug
27-29 Aug 27-29 Aug 10-12 Sep
11-13 Sep 17-19 Sep ท่านละ 17500 บ.
สิงคโปร์ ซันเทคซิตี้ วิตี้ทัวร์ ไชน่าทาวน์ ลิตเติ้ลอินเดีย
ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ เที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เต็มวัน
สวนนกจูล่ง ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด


Malaysia-Singapore 4 Days TG
Sep 17-20 20,900 บ.
เก็นติ้ง คาสิโนระดับโลก นั่งกระเช้ากอนโดล่า กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงใหม่ปุตราจายา มะละกา น้ำพุดนตรี สิงคโปร์ฟลายเออร์ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด


สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สวนนกจูล่ง 3 วัน 2 คืน
สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สวนนกจูล่ง ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน พร้อมช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
กำหนดการเดินทาง :
วันที่ 13-15 สิงหาคม 17,900 –
วันที่ 03-05, 10-12, 17-19 กันยายน - 16,900 –รายละเอียด
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Suntec City – ซิตี้ ทัวร์ – ไชน่า ทาวน์ – ลิตเติ้ล อินเดีย – ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย ( FD )
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
07.05 น. เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน FD 3501
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย สัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
    น้ำพุที่สูงที่สุดในโลก ล้อมไปด้วยตึกสูง 5 ตึก ว่ากันว่าสัมผัสแล้วจะพบกับโชคลาภ ชม เมอร์ไลออนหรือสิงโต
  เงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการ
ก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นำท่านสู่ย่าน ลิตเติ้ลอินเดีย ศูนย์กลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร์ ถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศสายนี้มีเครื่องเพชรพลอยสไตล์อินเดีย มาลัยดอกมะลิ และผ้าไหมส่าหรีเป็นจำนวนมาก เริ่มตั้งแต่เท็กก้าเซ็นเตอร์ (Tekka Centre) และลิตเติ้ลอินเดียอาเคด (Little India Arcade) ที่กว้างใหญ่ ไปจนถึงร้านค้าขนาดเล็ก นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ เพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ และให้ท่าน
ได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่คนสิงคโปร์นับถืออย่างมากและให้ท่านได้เลือกซื้อขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า จากนั้นเข้าสู่ท่าเรือชาร์คคีย์ Charke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ นำท่านล่องเรือ Bumboat ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของแม่น้ำสิงคโปร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำใจกลางสิงคโปร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
พักที่  ROYAL @ QUEEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ
09:00 – 18:00 (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่
49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ท
ห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
1) Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอล ลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
(อาหารกลางวันอิสระเพื่อให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่)
อาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center) หลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง สนุกกับการ ช้อปปิ้ง สินค้ามากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
พักที่  ROYAL @ QUEEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม สวนนกจูล่ง – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนนกจูล่ง Jurong Bird Park มีพื้นที่มากกว่า 20 เอเคอร์ และมีนกกว่า 5,000 ชนิด ชมนกเพนกวินที่เล่นสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมเหมือนขั้วโลกเหนือ จากนั้นชมการแสดงของนกเหยี่ยว (Fuji World of Hawks show) และชมการแสดง ของนกแสนรู้มากมาย หลังจากนั้นนำท่านนั่ง รถรางลอยฟ้า Monorail รอบๆสวนนก และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.40 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3506
22.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

@@@@@ Have a nice trips @@@@@

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

อัตราค่าบริการ
พักห้องเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,000 บาท
เด็กเสริมเตียง นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาลดลง 1,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง นอนกับผู้ใหญ่ 2 คน ราคาลดลง 2,000 บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 200 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง 1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่ 02-8074080 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
The Green Hotel Pattaya
รหัสสินค้า: 000011
ราคา 850.00 บาท
รายละเอียด: Green Hotel Pattaya Overview :
Green Hotel offers 80 guest rooms, spacious and clean with a warm and homely atmosphere; all equipped with air-conditioning, satellite TV, minibar, telephone, hot & cold water, 5-minutes walk to the beach, convenient access to all kinds of transportation.

Green Hotel Pattaya Location :
Green Hotel is Located in Pattaya Soi 9, A Good Location For Night-Life Entertainment.

Rooms at Green Hotel Pattaya :

Green Hotel has standard rooms to welcome all visitors who wish to make a business trip or leisure travel in Pattaya. Guests can spend a relaxing vacation at Green Hotel with well equipped room amenities.
Room amenities are listed below:
Air-Conditioning
Bathtub
Hot / Cold Shower
IDD Telephone
Mini Bar
Satellite/Cable TV

Hotel Facilities at Green Hotel Pattaya :

Hotel facilities of Green Hotel are available to guests for further convenience. Thai Staffs generally offer gracious service to make visitors feel at home. The Green Hotel is ideal for travelers who are after value for money accommodation in Pattaya.

Green Hotel Pattaya provides essential hotel facilities as listed below:
Bar/Lounge
Barber/Beauty Salon
Coffee shop
Internet Service
Outdoor Swimming Pool (s)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
เก็นเติ้ง สิงคโปร์ ปีนัง คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ มะละกา 28 พ.ค./11 มิ.ย./9/16 ก.ค 51
รหัสสินค้า: 000015
ราคา 20,900.00 บาท
รายละเอียด:
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 11-14 กันยายน 2552,
วันที่ 30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2552,
วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2552


วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์                      
07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ( TG ) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
09.00 น. เดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบิน TG 413
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินประเทศมาเลเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศและที่เล่นคาสิโนระดับฃาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว จากสถานีถึงโรงแรมระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร ซี่งยาวที่สุดในเอเชีย ถึงสถานีเก็นติ้ง พบกับคาสิโนบนยอดเขาท่ามกลางปุยเมฆ และเข้าสู่ที่พักบนยอดเขา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
พักที่  โรงแรม FIRST WORLD หรือเทียบเท่า
อิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมายทั้งในร่มและกลางแจ้ง และอิสระเสี่ยงโชคในคาสิโน อาทิ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน)


วันที่สองของการเดินทาง   เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – มะละกา
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
อำลาเก็นติ้ง เดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ผ่านรัฐเซลังงอร์ แหล่งแร่ดีบุกที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ผ่านชมพระราชวังแห่งชาติ จัตุรัสเมอร์เดก้า ถ่ายรูปกับตึกแฝดปริโตนัส ที่สูงที่สุดในโลกถึง 452 เมตร สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของมาเลเซีย บันทึกภาพความสวยงามของเมืองหลวงกับหอคอยที่สูงระดับโลก หอคอย KL ทาวเวอร์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองปุตราจายา เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย เมืองที่ได้เอาหน่วยงานราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปกับมัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาล ชมความสวยงามของภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ หามูลค่ามิได้จนได้ชื่อว่า “นครอุทยาน นครปัญญาชน” จากนั้นเช้าสู่เมืองมะละกา เมืองเก่าแก่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และร่องรอยอารยธรรมตะวันตก ดัชท์สแควร์ ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา มัสยิดประจำรัฐ มัสยิดที่ผสมผสานศิลปะระหว่างของจีนและชาวมุสลิมเข้าด้วยกัน วิหารเซนต์ปอล ป้อมปืนใหญ่โปรตุเกส จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองที่สวยงามแบบอนุรักษ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมทั้งสองฝั่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
พักที่  โรงแรม REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง   มะละกา – สิงคโปร์ – เกาะเซ็นโตซ่า – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ชมภาพยนตร์ 4 มิติ
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
เดินทางสู่รัฐยะโฮห์ เมืองทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหาร นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ เมืองที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ และทันสมัยด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่เกาะเซ็นโตซ่า ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพความงามบนเกาะเซ็นโตซ่า พร้อมเก็บรูปภาพคู่อันสวยงามเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออน ทาวเวอร์ พาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งจะแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสิงคโปร์ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมโรงภาพยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดารา ด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิติ สเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ทำให้คุณต้องคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหน้าผาราวกับคุณอยู่ในเหตุการณ์บนแผ่นฟิล์ม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)
หลังอาหารให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับน้ำพุดนตรีรูปแบบใหม่ริมหาด ประกอบเพลง แสง สี เสียง ที่จะทำให้ประทับใจไปตราบนานเท่านาน
พักที่  โรงแรม FORT CANNING LODGE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง     สวนนกจูล่ง – ชมเมือง – สิงคโปร์ฟลายเออร์ – ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนนกจูล่ง Jurong Bird Park มีพื้นที่มากกว่า 20 เอเคอร์ และมีนกกว่า 5,000 ชนิด ชมนกเพนกวินที่เล่นสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมเหมือนขั้วโลกเหนือ จากนั้นชมการแสดงของนกเหยี่ยว (Fuji World of Hawks show) และชมการแสดง ของนกแสนรู้มากมาย หลังจากนั้นนำท่านนั่ง รถรางลอยฟ้า Monorail รอบๆสวนนก และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกฟลามิงโก้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้คุณได้สัมผัสกับ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ และชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามาวิว 360 องศาของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่อ่าว มาริน่า เบย์ (Marina Bay) บนชั้นที่สามของห้างรีเทล เทอร์มินอล (Retail Terminal) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร ส่วนตรงกลางเปิดโล่งรับธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม พร้อมโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้ง คุณจะได้สัมผัสทั้งทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำยาวกว่า 210 เมตรคุณสามารถชมทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 165 เมตร คุณจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ในการชมท้องฟ้าอันงดงามของสิงคโปร์ อ่าวมาริน่าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ท้องฟ้าที่สดใส ชมเมอร์ไลอ้อนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์ นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย (อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย) จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกีเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.40 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 410
22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจทุกท่าน

@@@@@ Have a nice trips @@@@@โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

อัตราค่าบริการ
Malaysia-Singapore 4 Days 3 Nights by FD
มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน

ราคาทัวร์รวมตั๋ว 20,900 19,900 18,900 5,000
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
ไป - กลับ 14,900 13,900 12,900

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตอัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 15 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าทิปไกด์ 100NTD ต่อวัน ต่อคน

การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
ล่องเรือชมเมืองมรดกโลก นครประวัติศาสตร์ อยุธยา พระราชวังบางปะอิน
รหัสสินค้า: 000017
ราคา 1,700.00 บาท
รายละเอียด: เที่ยวชมความงามของโบราณสถาน และศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งเหล่านี้ ที่เมืองเก่าอยุธยา อาทิเช่น พระราชวังบางปะอิน วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดโลกยสุทธาราม และล่องเรือชมทัศนียภาพสองข้างทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

โปรแกรมการเดินทาง ( ไปรถ-กลับเรือ )

07.30 น ออกเดินทางจาก River City สี่พระยา บริเวณ Shopping Complex ( ซอยเจริญกรุง 30 ) บริการ ที่จอดรถฟรี 2 ชั่วโมง
- แวะเที่ยวชม พระราชวัง บางประอิน ชมสถาปัตยกรรมตะวันตก จีน และไทย อันประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และหอวิฑูรทัศนา แวะนมัสการหลวงพ่อ วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดโลกยสุทธาราม - พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุ๊ฟเฟ่ต์ บนเรือ
13.00 น. ล่องเรือกลับจาก อยุธยา และชมทัศนียภาพสองข้างทาง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมสองฝากฝั่งผ่าน จังหวัดปทุมธานี เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
16.30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา รื่นรมย์กับสายน้ำยามค่ำคืน
รหัสสินค้า: 000106
ราคา 900.00 บาท
รายละเอียด: "รื่นรมย์กับสายน้ำยามค่ำคืน .....ตื่นตากับการ ล่องเรือผ่านสะพานพระ ราม 8 ที่เหลืองดั่งทองคำ, อ้อมเกาะ รัตนโกสินทร์, แสงไฟสะท้อน เหลือง อร่ามบริเวณพระบรมมหาราชวัง,อิ่มตากับความโดดเด่นของพระปรางค์ สูงตระหง่าน, ชมวัดแจ้ง หรือวัดอรุณ ราชวราราม, พระราชวังเดิม, กรุงธนบุรี ีเมืองหลวงเก่า, และวัดเก่าสมัยกรุงศีรอยุธยา และอีกหลายสถานที่ไปจนถึงสะพานพระราม9 ผสมผสานกับอาหารอร่อย ๆ รายการตาม ที่ท่านชอบ ท่ามกลางเพื่อนสนิท, คนใกล้ชิด และครอบครัวเป็นเวลาแห่งความสุขที่ทุกท่านต้องประทับใจหรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รูปแบบต่าง ๆ นัดพบความเป็นส่วนตัวที่ทุกท่านปรารถนาทุกวัน เวลา 19.15.น.ถึง 21.30 น."
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
ท่องเที่ยวหมู่คณะ ทั้งใน และ ต่างประเทศ
รหัสสินค้า: 000019
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด: ทัวร์หมู่คณะ

บริการนำเที่ยว เพื่อ ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์อันสุดแสนประทับใจ พร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนประจำปี  


จัดนำเที่ยว สำหรับองค์กร หรือ บริษัท ต่างๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ


สามารถเข้าดูผลงานของบริษัทได้
ตัวอย่างเช่น บ.เทชเอช จก. / FORTH COMMUNICATION CO., LTD. / JSL Co.,LTD. / JW Marriott Co., Ltd. / หน่วยงานราชการดูงาน ต่างประเทศ ฯ

http://asiaplanettour.tarad.com
http://my.keepalbum.com/?suprawee
http://my.keepalbum.com/?asiaplanet
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
มหัศจรรย์ทะเลไทย สุดยอดดำน้ำตื้น ที่สวยที่สุดในประเทศ หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน
รหัสสินค้า: 000022
ราคา 3,800.00 บาท
รายละเอียด: มหัศจรรย์ทะเลไทย สุดยอดดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดในประเทศ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์

พักเต้นท์ 2 คืน พร้อมเครื่องนอน อาหาร 7 มื้อ ( โปรแกรมเดินทางเอง จากกรุงเทพ 3 วัน 2คืน )
ประกันภัย อุปกรณ์ดำนำ ไกด์
อัตราค่าบริการ
- สำหรับเรือธรรมดา ท่านละ 3,800 บาท
- Speed Boat ท่านละ 4,300 บาท
หมายเหตุ ชาวต่างชาติเพิ่มจากคนไทย 400 บาท


วันที่หนึ่งของการเดินทาง  
06.00น.   พบกันที่ท่ารถ อ.คุระบุรี จ.พังงา พบเจ้าหน้าที่าที่ท่ารถคุระบุรี
07.00น.   รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.00น.   ออกจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์
11.00น.   เดินทางถึงเกาะสุรินทร์เหนือ นำสัมภาระเข้าที่พัก ( เต้นท์ )
12.00น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.   เตรียมตัวสำหรับดำน้ำ ที่เกาะตอรินลา , อ่าวผักกาด
18.30น. รับประทานอาหารค่ำ
21.00น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง  
08.00น.   รับประทานอาหารเช้า
09.00น.   ออกเดินทางไปดำน้ำสัมผัสความงามแห่งธรรมชาติตามจุดต่างๆ เช่น
        เกาะสต๊อร์ค อ่าวจาก
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   รอบบ่ายนำท่านเดินทางไปอ่าวแม่ยาย หินแพ อ่าวเต่า
18.30น.   รับประทานอาหารเย็น
20.00น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง
08.00น.   รับประทานอาหารเช้า
09.00น.   นำท่านออกเดินทางดำน้ำ ที่อ่าวสุเทพ เกาะมังกร อ่าวไม้งาม
        หรือจะเลือกไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้านมอร์แกนแทนด้ำน้ำก็ได้ )
12.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง
13.30น. เดินทางออกจากหมู่เกาะสุรินทร์
15.00น.   เดินทางถึงท่าเรือคุระบุรี ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

---------------------------
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.com
Tell a Friend
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน (one day trip) เพียงท่านละ2,400.-บาท / 2วัน1คืน ท่านละ 3,700.-
รหัสสินค้า: 000023
ราคา 3,700.00 บาท
รายละเอียด: ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน (one day trip ท่านละ 2,400 บาท)

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
วันแรก ท่าเรือทับละมุ หมู่เกาะสิมิลัน
07.00 พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
08.00 เตรียมตัวเดินทาง และรับอุปกรณ์ดำผิวน้ำ
08.30 เรือออกจากท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน
10.30 ถึงเกาะสิมิลันพักผ่อนเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมแนวปะการังน้ำตื้น ฝูงปลานานาชนิด
พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย นำท่านลงล่องเรือชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งอยู่ใกล้ที่พัก ดูฝูงปลานานาพันธ์ และโชคดีอาจได้พบกับเต่าทะเล ที่ขึ้นมาผิวน้ำเพื่อสัมผัสบรรยากาศยามบ่าย
ช่วงเย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันสอง หมู่เกาะสิมิลัน ท่าเรือทับละมุ
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า
จากนั้น ไปดำผิวน้ำชมปะการัง บอกลาฝูงปลาโลมาและเต่าทะเล ชมสัญลักษณ์ของหมู่เกาะแห่งนี้คือ “ หินรูปเรือใบ” พร้อมชมวิวทิวทัศน์พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางกลับ ท่าเรือทับละมุ ถึงท่าเรือทับละมุโดยสวัสดิภาพ

ราคาท่านละ 3,700.- บาท
ราคานี้รวม
- ค่าเรือไป-กลับ พร้อมนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- อาหาร 5มื้อ พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม
- อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ
- ค่าธรรมเนียมอุทยาน ( คนต่างชาติจ่ายเอง )
- ประกันอุบัติเหตุ 200,000.- บาท
- มัคคุเทศก์
- ที่พัก 1 คืน บ้าน หรือเต้นท์*** เกาะเปิด 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายน ของทุกปี
*** หมู่เกาะสิมิลัน รับจำกัดจำนวน ต้องรีบทำการจองแต่เนิ่นๆค่ะ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.net
Tell a Friend
ย้อนรอยอดีต ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือเที่ยวหมู่บ้านมอญ 2 วัน 1 คืน
รหัสสินค้า: 000024
ราคา 3,000.00 บาท
รายละเอียด: โปรแกรม 2 วัน 1 คืน

ย้อนรอยอดีต ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือเที่ยวหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน ถ้ำละว้า
รวมการเดินทางไป - กลับ กรุงเทพฯ อาหาร 4 มื้อ ทัวร์
ท่านละ 3,000.- บาท
เด็ก 4 - 12 ขวบ ท่านละ 1,750.-บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.asiaplanettour.net
Tell a Friend

*** การชำระเงิน

1. ชำระได้ที่บริษัทฯ 2. ชำระผ่านธนาคาร 

*** การยืนยันการจอง ( Voucher )

หลังจากได้รับชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะออกหลักฐานและใบยืนยันการจองให้เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปแสดงกับทางโรงแรมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทในการใช้บริการ

*** เงื่อนไขการจองและชำระค่าบริการ

1. การสำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน

2. การยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อนการเดินทาง อย่าง น้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,000 บาท

3. ระหว่างการท่องเที่ยว ถ้าสมาชิกแยกตัวออกจากคณะ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืน หรือชดเชยส่วนที่ขาดไป

4. บริษัทฯ ในฐานะตัวแทนการท่องเที่ยว ธรุกิจสายการบิน โรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นสำคัญ

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน/ ภัยธรรมชาติ/ การจราจล/ เหตุการณ์ทางการเมืองและสิ่งของเสียหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หมายเหตุ หลังการโอนเงินชำระค่าสินค้า กรุณาเก็บสำเนาใบโอนเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐาน และส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมรายละเอียด ให้บริษัททาง แฟกซ์ (02) 807-4080 หรือ อีเมล์ info@asiaplanettour.com

 

วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
ภาวนา สุทธิเดชานัยสะสมทรัพย์หนองแขม236-0-66228-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
ภาวนา สุทธิเดชานัยออมทรัพย์รามอินทรา076-2-43670-9
ธนาคารเอเชียธนาคารเอเชีย
บริษัท เอเชีย แพลนเนท ทัวร์ จำกัดกระแสรายวันหนองแขม087-1-01748-9
บริษัท เอเชีย แพลนเนท ทัวร์ จำกัด
35/39 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-4211833 แฟกซ์: 02-8074080 มือถือ: 081-6062808
เว็บไซต์: http://www.asiaplanettours.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: