รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชามบายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ  

 ** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **

ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162   

e-mail : k.sky1234@hotmail.com& puypuy2520@yahoo.com.au

            ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50%  ของราคาชิ้นงานที่สั่งจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง

บายศรีพญานาค
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 12,000.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
    ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
    ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
บายศรีหลักแขก
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 6,500.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
    ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
    ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
ชุดพานขันหมาก
รหัสสินค้า: 000003
ราคา 2,000.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
    ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
    ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
พานกล้วย-อ้อย1 คู่
รหัสสินค้า: 000004
ราคา 3,000.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
บายศรีสู่ขวัญ 9 ชั้น
รหัสสินค้า: 000005
ราคา 12,000.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
พญานาคราช 1 เศียร
รหัสสินค้า: 000006
ราคา 1,500.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com

Tell a Friend
บายศรีเทพบารมีเปิดโภคทรัพย์
รหัสสินค้า: 000007
ราคา 1,350.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
พานขอขมา-เทียนแพร (พานไหว้ผู้ใหญ่)
รหัสสินค้า: 000008
ราคา 1,500.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
บายศรีหลัก9ชั้น(พญานาค5เศียร)
รหัสสินค้า: 000009
ราคา 8,500.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 100.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
บายศรีพรหม1คู่
รหัสสินค้า: 000011
ราคา 100.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
กระทงสำรับอาหาร
รหัสสินค้า: 000012
ราคา 100.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
พานใส่ขนมมงคล(เครื่องทอง)
รหัสสินค้า: 000013
ราคา 100.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
องค์นาคราช
รหัสสินค้า: 000014
ราคา 100.00 บาท
รายละเอียด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทางเรารับทำบายศรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบายศรีสู่ขวัญ งานอุปสมบท งานรับน้อง งานแต่งงาน และ บายศรีในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พิธีบวงสรวง เช่น ไหวูครู -บูชาเทพ-เทวาถ้าท่านสนใจสั่งทำบายศรีไม่ว่าจะเป็นบายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก - ต้น บายศรีตอ หรือ บายศรีปากชาม บายศรีบัลลังก์ บัลลังก์องค์นาคราช 1-9 เศียร องค์พญาครุฑ หรืองานใบตองวิจิตร ขันธ์ครู งานดอกไม้ ทั้งมาลัยสด กระทงลอย รวมทั้ง รับจัดดอกไม้ ทั้งแบบในสถานที่ และ นอกสถานที่ เชิญเยี่ยมชมผลงานเราก่อนได้ครับ ที่ http://baisri.siam2web.com/
** สอบถามราคาได้ครับ - ราคาเดียวกับปากคลองตลาด - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานครับ **
ติดต่อโดยตรงที่ : คุณท๊อป Tel.08-6038-5011 & 08-5675-1162
e-mail : k.sky1234@hotmail.com & puypuy2520@yahoo.com.au
ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งทำงานชิ้นใดก็ตามรบกวนสั่งงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์เพราะงานบางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมชิ้นงานรวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อความพร้อม และระยะเวลาในการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า อีกประการหนึ่งเมื่อทำการสั่งงานแล้วจำเป็นต้องมีการวางมัดจำ 30-50% ของราคา ชิ้นงานที่สั่งจริง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://baisri.siam2web.com
Tell a Friend
ตองวิจิตร
369/34 ถ.แพรกษาซอย5(ซอยสุดใจ) ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทย
โทรศัพท์: 02-7013851 แฟกซ์: 02-7013851 มือถือ: 086-0385011
เว็บไซต์: http://baisri.siam2web.com/
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: