รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

เล่าเรื่อง

ถ่ไม้ไผ่เพื่สุข

ภายใต้เครื่องหมายการค้า

Bunton

บัตั

 ผลิตภัณฑ์

OTOP

ระดับ  5  ดาว

( พ.ศ 2553 )

ของ

อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี


 

คำขวัญจังหวัดปราจีนบุรี

 

 " ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวาราวดี "

      

    ไผ่ตง : จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี นั่นก็หมายความว่า เกษตรกรจังหวัดปราจีนปลูกไผ่ตงมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ อ.นาดี

      

     จึงไม่น่าแปลกใจที่ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ จะถือกำเนิดที่ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งเดียวที่สามารถผลิตถ่านไม้ไผ่ได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกับถ่านที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี

 

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี คือผู้ผลิตถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด ที่สร้างชื่อเสียงให้ อำเภอ นาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 

        เพื่อบันทึกไว้ในแผ่นดิน จึงขอบันทึกเรื่องราวของถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ ของ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นตำนาน เพื่อลูกหลานได้ศีกษาและเรียนรู้สืบไป

 

โครงการ : ส่งเสริมการบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างตำนานผลิตภัณฑ์

 

ประวัติความเป็นมา 

        

    ในประเทศไทย ได้มีการผลิตถ่านไม้ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงมาเป็นเวลานานมากแล้ว ซึ่งวิธีการผลิตถ่านไม้ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่หลายคนคงเคยพบเห็น ก็คือ การที่ชาวบ้านตัดต้นไม้ทั้งที่อยู่ในที่ของตนเองและในป่าไม้ธรรมชาติมาเผา โดยการนำท่อนไม้มาวางเรียงแล้วจุดไฟ จากนั้นจึงใช้ดินหรือแกลบกลบ ปล่อยให้ลุกไหม้แล้วนำถ่านออกมาดับด้วยน้ำ และมักจะย้ายที่ผลิตไปเรื่อย ๆ ตามแต่ว่าที่ไหนจะมีไม้ให้เผา เมื่อไม้หมดก็จะย้ายไปผลิตที่อื่นต่อ การผลิตถ่านไม้จึงถูกมองว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่าและสร้างมลพิษ เมื่อการผลิตถ่านไม้ถูกมองว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งกฎระเบียบต่าง ๆที่เกี่ยวกับป่าไม้ก็ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นการศึกษาทำความเข้าใจ การวิจัยพัฒนาคุณภาพและผลผลิตของถ่านไม้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ จึงมีน้อยมาก

       

    การผลิตถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าเป็นแบบก้าวกระโดด คือ แตกต่างจากการเผาถ่านที่คนไทยทั่วไปรู้จักเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผลิตถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพนั้นเป็นการนำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถเผาถ่านไม้ไผ่ในอุณหภูมิที่สูงมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสได้

        

    ผู้ผลิตถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ ( คนแรกของประเทศไทย ) คือ คุณกิตติ เลิศล้ำ ได้รับการถ่ายทอดทั้งเทคนิคในการทำเตาเผาและกรรมวิธีในการทำทั้งหมดจากเพื่อนชาวญี่ปุ่น ชื่อ Mr. Daisaku Nakago ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเรื่องการทำถ่านไม้เป็นอย่างดี เนื่องจากครอบครัวของ Mr. Daisaku Nakago ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นประกอบอาชีพผลิตถ่านไม้ มาหลายชั่วอายุคน เมื่อทั้งสองได้เล็งเห็นว่าบ้านเกิดของคุณกิตติที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีการปลูกไม้ไผ่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพได้ คุณกิตติจึงตัดสินใจลงมือทำทันที เมื่อปี พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อทำเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น นอกจากคุณกิตติจะได้ฝึกฝนการเผาถ่านตามกรรมวิธีที่เพื่อนชาวญี่ปุ่นได้แนะนำจนเกิดความชำนาญและปรับปรุงพัฒนาเทคนิคกรรมวิธีการเผาจนสามารถทำถ่านไม้ไผ่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว คุณกิตติยังได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องถ่านไม้ไผ่ จนทราบว่าถ่านไม้ไผ่มีคุณสมบัติอย่างไร นำไปใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้าง และผลพลอยได้จากการทำถ่านไม้ไผ่ ที่เรียกว่า น้ำส้มควันไม้ไผ่ ( BAMBOO VINEGAR) นั้นมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์อย่างไร จากตำราของเพื่อนชาวญี่ปุ่นและจากการค้นคว้าด้วยตัวเองทาง Internet บ้าง สื่ออื่น ๆ บ้าง ดังนั้นเมื่อคุณกิตติต้องประสบกับปัญหาด้านการส่งออก เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการกำหนดโควต้าการนำเข้าถ่านไม้ไว้ในจำนวนที่จำกัด อีกทั้งข้อกำหนดทางกฎหมายในเรื่องถ่านไม้ในประเทศไทยก็ยังไม่เอื้ออำนวย คุณกิตติจึงมีความคิดที่จะทำตลาดในประเทศไทยแทน เพราะเห็นว่าถ่านไม้ไผ่ที่ทำได้นั้นมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้ใช้แตกต่างจากถ่านไม้ทั่ว ๆไปที่มีอยู่ในตลาด และสินค้าเพื่อสุขภาพที่ทำจากถ่านไม้ไผ่ในประเทศไทยก็ยังไม่มีในขณะนั้น ในช่วงนั้นเองทางรัฐบาลก็ได้มีโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP CHAMPION ) และได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดย่อม ( SME) เข้าร่วมโครงการได้

        

    คุณชาญอนันต์ ชัยชาญ พัฒนาการอำเภอนาดี ( เมื่อปี 2546 ) ได้เข้ามาให้คำแนะนำและส่งเสริมให้คุณกิตติได้ส่งสินค้าเข้าร่วมคัดสรรในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งต่อมาถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพได้ผ่านการคัดสรรให้เป็นสินค้า OTOP ในระดับ 4 ดาว ของภาคกลาง และได้ไปจำหน่ายที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก

 

    หลังจากที่คุณกิตติได้เริ่มทำถ่านไม้ไผ่มาเป็นเวลากว่า 4 ปี ซึ่งในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะมียอดจำหน่ายไม่สูงนัก แต่ก็ถือว่าได้ผลตอบรับที่น่าพอใจ เพราะมีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของถ่านไม้ไผ่ทั้งจากประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีคนรู้จักถ่านไม้ไผ่มากขึ้น นอกจากนั้นทางคณะผู้บริหารของสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาค ( สจส. ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสบับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) เพื่อดำเนินการให้บริการทางการศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบท แก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจและให้เกรียติมาเยี่ยมชมสถานที่ผลิตและช่วยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ ถึงจังหวัดปราจีนบุรีเลยทีเดียว นอกจากนั้นคุณกิตติยังรับเกรียติให้เป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่สนใจในเรื่องของการเผาถ่านด้วยถังน้ำมัน 200 ลิตร ร่วมกับทีมงานวิทยากรของ สจส. ตามที่ต่าง ๆอีกด้วย เช่น งานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่, งานเพื่อฟ้าดินที่ราชธานีอโสก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

         

    นอกจากนั้นคุณกิตติยังได้รับการส่งเสริมและคำแนะนำต่างๆ จากหน่วยงานทางภาครัฐ ของจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งพัฒนาชุมขนจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, พัฒนาชุมชนอำเภอนาดี ฯลฯ ทำให้คุณกิตติได้ไปเข้าร่วมการ อบรม และสัมมนาในโครงการต่าง ๆ ของหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จนสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสินค้าให้สวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดยิ่งขึ้น ทำให้การไปจำหน่ายสินค้าที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงาน เมืองแห่งภูมิปัญญาไทย (OTOP CITY) วันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2546 มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ และมียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้

        

เอกลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

         

    ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ เป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากคำขวัญของจังหวัดปราจีนบุรีที่ว่า ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี อีกทั้งยังได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนั้น คุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพที่ทางผู้ผลิตได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปนั้น ก็สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

    แต่วิธีง่าย ๆ ที่ใช้ดูลักษณะถ่านประเภทนี้ก็คือ เมื่อเคาะถ่านจะมีเสียงดังกังวานคล้ายเสียงเคาะกระเบื้องดินเผา เมื่อหักดูจะเห็นสีดำมันวาว และเมื่อใช้นิ้วถูที่บริเวณรอยหักของถ่านจะไม่มีสีดำติดที่นิ้วเลย ส่วนที่ผิวถ่านอาจจะมีสีดำติดบ้างเล็กน้อย เนื่องจากคุณสมบัติของเปลือกไม้ เมื่อนำไปให้เป็นเชื้อเพลิงจะจุดติดไฟได้ยาก แต่เมื่อติดแล้วจะให้ความร้อนที่สูงมาก มอดดับช้า ถ่านไม่แตกปะทุ และควันน้อยมาก

         

    คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการเผาถ่านด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,000  องศาเซลเซียส  มีลักษณะพิเศษ  ดังนี้ :-

·   มีรูพรุนมากกว่า  หากนำมาแผ่กระจายออกเป็นพื้นที่จะได้พื้นที่มากถึง 300 ถึง 700  ตร.ม / กรัม ( ถ่านไม้ทั่วไป จะได้พื้นที่ประมาณ  50  ตร.ม / กรัม  ) 

·   มีค่าความด้านทานไฟฟ้า ( Resistance ) ต่ำ  ( ไม่เกิน 100 โอห์ม )

·   Fixed Carbon มากกว่า 85 % แลมีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย

 


เราคือ : “ ต้นตำหรับถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ 

***************

ความ มุ่งมั่นของเรา

บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี

คือ :-

 ความเป็น เลิศ ทางด้านคุณธรรม

ความก้าว ล้ำ ทางด้านคุณภาพ

 เราคือ :-

ต้นตำหรับผลิตภัณฑ์

" ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ "

 ตรา.

 " Bunton"

 " บันตัน "

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรึ 25220

โทร.086 786 1880

อรอนงค์ เลิศล้ำ )

Email :

 

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
" ถ่านไม้ไผ่ "
( Bamboo Charcoal )
ผลิตภัณฑ์ ถ่านไม้ไผ่ เพื่อสุขภาพ
ตรา
" Bunton "
" บันตัน "
   เป็นผลิตภัณฑ์ ถ่านไม้ไผ่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช.) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณธ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
     และเป็นผลิตภัณฑ์ ถ่านไม้ไผ่ เพื่อสุขภาพ ที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานของญี่ปุ่น  จีน และเกาหลี  ที่ผลิตโดย  บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี  ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพขึ้นในประเทศไทย
ติดต่อโดยตรงกับ
น.ส อรอนงค์  เลิศล้ำ
ผู้บริหารและเจ้าของกิจการ
บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี
โทร. 086 786 1880
Email : bantanthai@gmail.com

@@@@@@@@
หรือที่ผู้จัดจำหน่าย
บริษัท ชาร์โคล โฮม จำกัด
72 ถ.รามอินทรา กม.7 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.
โทร. 081-929 3481 , 02 944 0708 - 9
   ระวัง....!!!  ถ่าน ไม้ไผ่ที่ไม่ได้คุณภาพ และ มาตรฐาน ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบชาวบ้านทั่วไป  ที่มีลัหษณะเป็นไม้ไผ่สีดำ ๆ แต่นำมาหลอกขายว่าเป็นถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง

หลักคิดเพื่อชึวิตมีสุข

วิถีชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงหนี้สิน 

 อยู่ กิน อย่างไท

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ชีวิตมีสุขได้ไม่ยาก หากรู้จักพอ 

 ทำให้ดี ให้ถูกต้อง 

 มีสติ รู้ตัว มีปัญญารู้คิด 

 
  คิดเองเป็น ทำเองได้ 

 มีความรู้ มีคุณธรรม

 

ข้อคิดของเรา

เราไม่ได้ขายสินค้า...แต่เรากำลังขายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล

เราไม่ได้ขายสินค้า...แต่เรากำลังขายชื่อเสียงหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ

เราจึงต้อง...ผลิตแต่สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

 

หลักธรรมประจำใจ

 ของ

บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี

( สัมมาอาชีวะธรรมสถาน )

 คือ

 เลิศคุณธรรม ล้ำคุณภาพ

 เราคือต้นตำหรับ 

ผลิตภัณฑ์

" ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ "

 ตรา. 

 " Bunton " 

 " บันตัน " 

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรึ  25220

โทร. 086 786 1880

( อรอนงค์ เลิศล้ำ )

Email : nong_nadee@hotmail.com

 @@@@@@@@@

คำเตือน

ระวัง !!!

ผลิตภัณฑ์

"ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ"

ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบเบื้องต้น

โดยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ( Resistance )

ต้องต่ำกว่า 100 โอห์ม

จึงจะเชื่อได้ว่าเป็นถ่านที่เผาด้วยอุณหภูมิ

มากกว่า 1,000 ?C

ต้อง ได้มาตรฐานระดับ 1st grade

ตาม มาตรฐานข้างล่างนี้

Physical and Chemical Indexes of Bamboo Charcoal

 

Items

Targets

1st grade

Regulation grade

Fixed carbon

? 85.0 (%)

? 75.0 (%)

Volatile matter

? 10.0 (%)

? 20.0 (%)

Ash

? 3.0 (%)

? 4.5 (%)

Moisture

? 8.5 (%)

? 12.0 (%)

PH value

? 7.5

? 7.0

No-carbonized matter

Eligibility

Eligibity

  หรือตามมาตรฐานข้างล่างนี้เท่า นั้น 

 

Bamboo Charcoal Specifications

( White Charcoal )

Fixed Carbon

? 85 %

Volatile Matter

8 %

Ash Content

? 4 %

Moisture Content

? 5 %

และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

(มผช.180/2549 )

การเลือก ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน

จะส่งผลให้ผู้ผลิตมีการ ตื่นตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

มีจิตสำนึกที่เปี่ยมด้วย คุณธรรมอันยิ่งใหญ่

ทั้ง ผู้ผลิต ผู้บริโภคและสังคมได้รับประโยชน์ร่วมกัน

*********

ส่วนประกอบที่สำคัญของถ่านไม้ไผ่

Bamboo Charcoal Components

Volatile Oganic Componebt Physical Characteristics ( Typical )

   PH  Value  9.9
   Carbon ( WT % )  9.15
  Ashes ( WT % )  5.90
  Capacity ( g/ml )  0.60
  Iodine Absorption  Value ( mg/g ) 301

ที่มา : http://www.mtmeru.com/bamboo-charcoal/about-bamboo-charcoal.html

ถ่านไม้ไผ่ ของ บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี มีค่า Iodine Absorption  Value 333 mg/g

 ผลิตภัณฑ์

" ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ "

ต้อง..!

  ตรา. 

 " Bunton " 

" บันตัน "

ของ

บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี

เท่านั้น...ที่ ท่านมั่นใจ ได้ 100 %

*********
ถ่านไม้ไผ่
( Bamboo Charcoal )
     เมื่อกล่าวถึง " ถ่าน " หลายคนคงจะนึกถึงชิ้นไม้ดำๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารในครัวเรือนเท่านั้น แต่จริงแล้วถ่านมีสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถดูดซับกลิ่นเหม็นอับไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ ได้  ซึ่ง จะเห็นจากการนำถ่านมาใส่ไว้ในตู้เย็น ทำให้ตู้เย็นไม่มีกลิ่นเหม็นคาว ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้า และตู้โชว์ เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับ

     สิ่งที่ทำให้ " ถ่าน " มีความ สามารถในการดูดซับกลิ่นได้ โดยเฉพาะ  ถ่านไม้ไผ่ เนื่องจาก โครงสร้างของ ถ่านไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆ มากมาย  โดยกลิ่นเหม็นอับต่างๆ จะแพร่เข้ารูพรุนเหล่านี้ ทำให้เกิดการดูดซับกลิ่นเหล่านั้นไว้ตามผนังและในรูพรุน หากถ่านมีรูพรุนมากๆก็จะทำให้ดูดซับกลิ่นได้มากตามไปด้วย

     บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี  คือผู้ริเริ่มผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและจีนขึ้น ในประเทศไทยเป็นรายแรก  ซึ่งก่อนหน้านั้นคนไทยอาจ รู้จักถ่านไม้ไผ่ว่าเป็นถ่านเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงไฟแรง  ใช้กันในหมู่ช่างตีเหล็กเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เป็นเพียงการ กล่าวถึงเท่านั้นหาดูถ่านไม้ไผ่ดังกล่าวได้ยากมาก  เหตุผล สำคัญคือไม้ไผ่เผาให้เป็นถ่านได้ยาก  จึงไม่มีการเผา ถ่านไม้ไผ่ให้เห็นในบ้านเรา  ได้ยินเพียงการกล่าวขาน ถึงถ่านไม้ไผ่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้น

     หลังจาก บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี ได้เปิดตัวให้คนไทยได้รู้จักและ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ  ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  ขณะ เดียวกันก็เริ่มมีผู้สนใจผลิตถ่านไม้ไผ่ควบคู่ไปกับการเก็บน้ำส้มควันไม้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง  จึงทำให้คุณภาพของถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตได้ ต่ำกว่ามาตรฐาน  ( เทียบกับมาตรฐานของญี่ปุ่นและจีน )

     ที่กล่าวเช่นนี้เพราะได้รับคำยืนยัน จากนักวิชาการประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการว่า  ผลการ ตรวจวิเคราะห์และทดสอบหาค่า ความสามารถดูดซับไอโอดีน  และ การหาค่า ความชื้น  จาก ตัวอย่างถ่านไม้ไผ่ที่มีผู้ผลิตจากแหล่งต่าง ๆ  ส่งมาให้ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ  ปรากฏ ว่าต่ำกว่ามาตรฐาน  คือ มีค่าไอโอดีน ตำกว่า  150  มิลลิกรัม / กรัม ( มผช. 180 /2546 ) ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของญี่ปุ่นและจีน

     ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่  " บันตัน " ที่ผลิตโดย บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี มีความสามารถดูดซับไอโอดีน (ซึ่งใช่ในการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของถ่านดูดกลิ่น) สามารถดูดซับไอโอดีนได้มากถึง   333 มิลลิกรัม / กรัม      มากกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนดไว้ คือ มากกว่า 150 มิลลิกรัม / กรัม ( มผช. 180 /2546 )

     ถ่านไม้ไผ่  ภาษาญี่ปุ่นเรียก ทาเคะสึมิ (takezumi)  หรือ ชิคุตัน (Shikutan) ทำมาจากไม้ไผ่ ( Bamboo ) เป็นถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า  1,000 ?C   มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์  สัตว์  ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมากมาย

     ถ่านไม้ไผ่  ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า  1,000 ?C  แตกต่างไปจากถ่านทั่วไป  หรือแม้แต่ถ่านขาว ( White Charcoal )  หรือบินโจตัน ( Binchotan )  ที่มีผลิตกันมากในประเทศญี่ปุ่นและ จีน  ปัจจุบันประเทศจีนปิดป่าจึงไม่มีการผลิตถ่าน ทั้งสองชนิดนี้แล้ว

     ถ่านไม้ไผ่  ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ?C  มีลักษณะพิเศษ  ดังนี้ :-
 • มีรูพรุนมากกว่า  หาก นำมาแผ่กระจายออกเป็นพื้นที่จะได้พื้นที่มากถึง 300 ถึง 700  ตร.ม / กรัม ( ถ่านไม้ทั่วไป จะได้พื้นที่ประมาณ  50  ตร.ม / กรัม  )
 • มีค่าความด้านทานไฟฟ้า ( Resistance ) ต่ำ  ( ไม่เกิน 100 โอห์ม )
 • มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
     จีนและญี่ปุ่น ได้ ทำการวิจัยถ่านไม้ไผ่ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ?C  พบ ว่ามีคุณสมบัติพิเศษ  สามารถให้กำเนิดและปลดปล่อย
 • ประจุลบ ( Negative Ions ) และ
 • อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray )
มาตรฐานของจีนแบ่งไว้เป็น 2 เกรด  คือ : -

     1. 
1st grade  (  เกรด  1 )  เป็นถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงใช้กรรมวิธี การผลิตและอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ?C  เหมาะสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ  มีคุณสมบัติที่ดีต่อมนุษย์  สัตว์  สิ่งแวดล้อม  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ตามตารางที่ 1 Physical and Chemical Indexes of Bamboo Charcoal  

 Items  1st grade
 Fixed carbon  ? 85.0 (%)
 Volatile matter  ? 10.0 (%)
 Ash  ? 3.0 (%)
 Moisture  ? 8.5 (%)
 PH value  ? 7.5
 No-carbonized matter  Eligibility

     2.
Regulation grade   (  เกรด  ปกติทั่วไป )  เป็นถ่านที่ใช้ กรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิภายในเตาต่ำกว่า 1,000 ?C  เหมาะ สำหรับใช้เป็นถ่านเชื้อเพลิง หุงต้มอาหารและถ่านเพื่อให้พลังงานความร้อนอื่น ๆ  แต่ ไม่ควรนำไปประกอบอาหารประเภท ปิ้ง  ย่าง  บาร์บีคิว  ยากิโตริ ( ไก่เสียบไม้ย่าง ) เพราะค่าของถ่านคงที่ ( Fixed  Carbon  ) ไม่ถึงหรือน้อยกว่า  85 %

ตามตารางที่ 2
Physical and Chemical Indexes of Bamboo Charcoal

 Items  Regulation grade
 Fixed carbon  ? 75.0 (%)
 Volatile matter  ? 20.0 (%)
 Ash  ? 4.5 (%)
 Moisture  ? 12.0 (%)
 PH value  ? 7.0
 No-carbonized matter  Eligibity

มาตรฐานของญี่ปุ่นแบ่งชนิดของถ่านไม้ไผ่ไว้เป็น 2 เกรด  คือ : -

  1.  White Charcoa; หรือ Bincho Tan  ( ถ่านขาว )  เป็นถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงใช้กรรมวิธี การผลิตและอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ?C  เหมาะสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ  มีคุณสมบัติที่ดีต่อมนุษย์  สัตว์  สิ่งแวดล้อม  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ตามตารางที่ 3

Bamboo Charcoal Specifications

  Items  (%)
 Fixed Carbon  ? 85
 Volatile Matter  ? 8.0
 Ash Content  ? 4.0
 Moisture Content  ? 5.0

     2. Black Charcoal  ( ถ่านดำ ) เป็นถ่านที่ใช้ กรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิภายในเตาระหว่า 400 ?C  ถึง 700 ?C  เหมาะ สำหรับใช้เป็นถ่านเชื้อเพลิง หุงต้มอาหารและถ่านเพื่อให้พลังงานความร้อนอื่น ๆ  แต่ ไม่ควรนำไปประกอบอาหารประเภท ปิ้ง  ย่าง  บาร์บีคิว  ยากิโตริ ( ไก่เสียบไม้ย่าง ) เพราะค่าของถ่านคงที่ ( Fixed  Carbon  ) ไม่ถึงหรือน้อยกว่า  85 %        

*** ข้อมูลโดยละเอียดได้นำมาเสนอในเรื่อง ของถ่านไม้ไผ่ทั้งหมดนี้ อ้างอิงจากข้อมูลของ ญี่ปุ่นและจีนเป็นหลัก


    
     จากคุณสมบัติดังกล่าว ถ่านไม้ไผ่ จึงถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่นและมีราคาแพง เช่น :-

1. ใช้เป็นวัสดุตบแต่งบ้านเรือน  ( Decorate ) ช่วยฟอกอากาศ  ดูดกลิ่น ( Deodorizing ) ความชิ้น ( Moisture )  ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

2. ทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองลดการเน่าเสียของน้ำ  ช่วยบำบัดน้ำเสีย เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ

3. แช่ในถังน้ำดื่ม ช่วยดูดซับคลอรีน และสิ่งที่มีพิษ  เพิ่ม แร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้อปฏิบัติก่อนใช้ถ่านไม้ไผ่แข่น้ำดิ่ม

     3.1 ทำความสะอาดถ่านไม้ไผ่ด้วยแปรงหรือฟองน้ำ ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเด็ดขาด
     3.2 ต้มถ่านไม้ไผ่ที่ล้างสะอาดแล้วด้วยน้ำเดือดประมาณ 10 นาที
    3.3 นำออกมาวางไว้ปล่อยให้แห้ง  ไม่ควรนำออกตากแดด
    3.4 ใช้ถ่านไม้ไผ่ 50 กรัม  ต่อน้ำ 1 ลิตร  แช่ทิ้งไว้ประมาณ 2 ~ 3  ชั่วโมง  น้ำจะมีคุณสมบัติเหมือน น้ำแรธรรมชาติหรือดีกว่า
    3.5 หลังจากใช้ถ่านไม้ไผ่ในน้ำดื่มครบ 1 เดือน  ควรนำ ออกมาต้มด้วยน้ำเดือด  และสามารถใช้ได้ 3 เดือน
ตาราง เปรียบเทียบแร่ธาตุต่าง ๆ
ระหว่าง ถ่านไม้ไผ่. " บันตัน "
กับ ถ่านไม้ไผ่และน้ำแร่ธรรมชาติที่เก็บตัวอย่างจากตลาด
ใน ประเทศญี่ปุ่น

ANALYSIS TEST ITEMS

BAMBOO CHARCOAL WATER

( Japan )

BAMBOO  CHARCOAL WATER

( BunTun )

MINERAL WATER OF MARKETING

CALCIUM

22 mg/L

25.1 mg/L

10 mg/L

POTASSIUM

50 mg/L

133 mg/L

2.6 mg/L

MAGNESIUM

5.3 mg/L

4.9 mg/L

1.5 mg/L

     
 4. ใส่หม้อหุงข้าวขณะที่หุงข้าว
  ช่วยดูดซับคลอรีน กลิ่นเหม็นอับของข้าวสารเก่า และสิ่งที่มีพิษ  เพิ่ม แร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เพิ่มรสและความนุ่มให้ข้าวสุก
ข้อปฏิบัติก่อนใช้ถ่านไม้ไผ่ใส่พร้อมกับการหุงข้าว

     4.1 ทำความสะอาดถ่านไม้ไผ่ด้วยแปรงหรือฟองน้ำ ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเด็ดขาด
     4.2 ต้มถ่านไม้ไผ่ที่ล้างสะอาดแล้วด้วยน้ำเดือดประมาก 10 นาที
     4.3 นำออกมาวางไว้ปล่อยให้แห้ง  ไม่ควรนำออกตากแดด
     4.4 ใช้ถ่านไม้ไผ่ 300 กรัม ( 3 ชิ้น ) ต่อข้าว 1 หม้อ
     4.5 ใช้ได้ 10 ~ 15 ครั้ง

5. ใส่ในอ้างอาบน้ำ ช่วยดูดซับคลอรีน และสิ่งที่มีพิษ เพิ่มแร่ธาตุ  และ ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ชำระล้างผิวหนัง  กระตุ้น การการไหลวนของเลือด  ช่วยให้ร่างกายสดชื่น
ข้อปฏิบัติก่อนใช้ถ่านไม้ไผ่แข่น้ำอาบ

     5.1 บรรจุถ่านไม้ไผ่ 300 กรัม  ในถุงตาข่าย
     5.2 แช่ถุงถ่านลงในอ่างอาบน้ำ
     5.3 เพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้อุ่น
     5.4 เอาถุงถ่านออกจากอ่างเมื่ออาบน้ำเสร็จ
     5.6 ถ่านไม้ไผ่ 1 ถุงใช้ได้ 2 เดือน

6. ใส่ไว้ในที่นอน ไต้เตียง ในห้องนอน ช่วยฟอกอากาศ  ดูดกลิ่น  ความ ชิ้น  ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ กระตุ้นการการไหลวนของเลือด  จิต ใจสงบเย็นในขณะพักผ่อนและช่วยให้นอนหลับได้ดี ร่างกายสดชื่น      6.1 ห้องขนาด 3.2 ม. x 3.2 ม. ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ 3 กก./ห้อง

7. ดูดซับและหักเหคลื่นไฟฟ้า  ( Absorption of Electromagnetic Wave )  ช่วยดูดซับและหักเหคลื่นไฟฟ้าที่แผ่กระจายออกมาจาก  ทีวี  คอมพิวเตอร์  จอมอนิเตอร์  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิด ใช้งานอยู่ภายในบ้านและสถานที่ทำงาน  ดูดซับลดการแผ่ กระจายของคลื่นไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

8. ฟอกและปรับอากาศ ใต้เตียงนอน และใต้อาคารบ้านเรือน ช่วย ดูดซับความชิ้นในฤดูที่มีความ ชื้นสูง  และคลายความชิ้นในฤดูที่มีความแห้งแล้ง

9. ใช้ผสมอาหารสัตว์ ช่วย เพิ่มแร่ธาตุ  ดูดซับสารพิษ  กำจัดแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร  ลด กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ 10. ใช้ผสมดินเพื่อการเพาะปลูก  ช่วย ปรับสภาพของดิน  เพิ่ม แร่ธาตุที่พืชต้องการ

11. ใส่ในตู้เย็น ช่วยกูดกลิ่น และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ช่วยให้ผักสดเก็บไว้ได้นานวันขึ้น ถ่านไม้ไม้จะดูดซับก๊าชที่ผักและผลไม้คายออกมาซึ่งมีผลให้ผักและผลไม้เน่า เสีย

12. ใส่ในถังข้าวสาร ช่วยกูดกลิ่น ความชื้น และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ป้องกันมอด และแมลงต่าง ๆ

13. ใสไว้ในแจกันหรือกระถางดอกไม้   ช่วยให้เกิดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนและแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ ให้กับน้ำในแจกันหรือกระถางดอกไม้

14. ใส่ในตู้กระจกหรืออ่างเลี้ยงปลา  ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ ทำให้น้ำใสสะอาด  ช่วย เร่งการตกตะกอนของฝุ่นละอองในน้ำ

15. ทำห้องบำบัดสุขภาพ  ช่วยฟอกอากาศภายในห้อง ดูดกลิ่น   ( Deodorizing)  ความชิ้น (Moisture) ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ  นอกจากนั้นยังใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นส่วนผสม หลักของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อีกมากมายหลายชนิด  เช่น  สบู่  แชมพู  ยา สีฟัน  ถ่านเม็ดดูดสารพิษ ฯลฯ    

*********
ประจุลบ
( Negative Ions )


*** ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ?C  เท่า นั้น จึงจะสามารถให้กำเนิดและปลดปล่อยประจุ ลบ ( Negative Ions ) และ อิน ฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ***

     ประจุลบ ( Negative Ions ) มีผลดีร่างกาย สามารถที่จะเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้กลายเป็น Oxygen ได้ โดยการเข้าไปจับตัวกับอนุมูลนั้น ๆ ซึ่งหากเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ขึ้นภายในร่างกายของเรา จะทำให้ Oxygen ภายในร่างกายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมองปลอดโปร่งขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้น อันจะทำให้ร่างกายสามารถขับสารตกค้างต่าง ๆ ออกไปได้ง่ายขึ้น  สุขภาพร่างกายดี

การอยู่ภายในท้องที่มีถ่านไม้ไผ่ นาน ๆ จะช่วยให้
 • หลอดเลือดขยายตัว ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอุดตันน้อยลง
 • การไหลวนของเลือดดีขึ้น
 • ความดันโลหิตสม่ำเสมอ
 • โลหิตในร่างกายมีสถานะที่เหมาะสมมากขึ้น
 • โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้น
 • ระบบขับถ่ายดีขึ้น สารตกค้างในร่างกายถูกขับออกมาง่ายขึ้น
 • ระบบการหายใจดีขึ้น
 • ระบบการเผาผลาญพลังงาน ( Metabolism ) ดีขึ้น ?  อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ?  ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงขึ้น
 • ระบบประสาทอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้นอนหลับง่าย นอนหลับลึกขึ้น จิตใจสุขุมขึ้น หายเหนื่อยเร็วขึ้น
***  ข้อมูลคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของถ่านไม้ไผ่  อ้างอิงจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของประเทศญี่ปุ่นและจีน  และกรรมวิธีการผลิตของเราก็ใช้กรรมวิธีการผลิต  ขบวนการ  ขั้นตอน  และมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น  เราได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของญี่ปุ่นจากผู้ชำนาญชาวญี่ปุ่นโดย ตรง  และเราได้ฝึกฝนเพิ่มพูนความชำนาญ  ประสบการณ์และกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและวัตถุดิบคือ " ไผ่ตง " ที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่ในท้องถิ่น  เราได้ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของญี่ปุ่นจนถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของเราเอง  ที่เราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ผลการทดสอบวิเคราะห์ถ่านไม้ไผ่ที่เราผลิตโดยสถาบันวิจัยที่เชื่อถือได้  สามารถรับรองได้ว่าถ่านไม้ไผ่ที่เราผลิตอยู่ในปัจจุบัน ได้มาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่าถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจีน จึงมั่นใจได้ว่าสามารถอ้างอิงกับผลการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของ ประเทศญี่ปุ่นและจีนได้

*********
น้ำส้มควันไม้
( Wood Vinegar )


     น้ำส้มควันไม้  เป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านไม้ ภายใต้สภาพอับอากาศ ( Airless Condition ) เมื่อผ่านแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม้สดให้สัมผัสอากาศเย็น จะทำให้ไอกลั่นตัวลงจนเป็นของเหลว     มีค่าความเป็นกรดสูง  มีแร่ธาตุมากว่า 260 ชนืด เช่น :-
 • กรดอะซิติก ( Acetic acid )
 • ไนโตรเจน ( Nitrogen )
 • ฟอสฟอรัส ( Phosphorus )
 • โพตัสเซี่ยม.(Potassium )
 • ฟอฺร์มาลดิไฮด์ ( Formaldehyde )
 • เอธิล เอ็น วาเลอเรต ( Ethyl-n-valerate )
 • เมทธานอล ( Methanol )
 • และ น้ำมันทาร์ ( Tar ) เป็นต้น

น้ำส้มควันไม้  มีประโยชน์ทางการเกษตร  การแพทย์ ปศุสัตว์  และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

     หมายเหตุ. :- เนื่องจากปัจจุบันทีผู้ผลิตน้ำส้มควันไม้กันอย่างแพร่หลาย  ทั้งที่ผลิตเพื่อใช้เองภายในครอบครัวหรือชุมชนและผลิตเพื่อจำหน่าย  ผู้ผลิตแต่ละรายมีกรรมวิธีและประสบการณ์การผลิตแตกต่างกัน  ทำให้ ? น้ำส้มควันไม้ ? ที่ผลิตได้มีคุณสมบัติแตกต่างกัน

     ขบวนการและขั้นตอนการผลิตรวมทั้งมาตรฐานคุณภาพของ
? น้ำส้มควันไม้ ?  ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือองค์กรใดรับผิดชอบควบคุมและดูแลรวมทั้งให้การสนับสนุน  ทำให้ ? น้ำส้มควันไม้ ? ที่ผลิตกันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมีคุณภาพต่ำ  ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้โดยเฉพาะเกษตรกร  ยิ่งไปกว่านั้นมีผู้ใช้และเกษตรกรบางรายที่ทดลองใช้ ? น้ำส้มควันไม้ ?  ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณสมบัติของ ? น้ำส้มควันไม้ ? ไปในทางลบ  คือใช้แล้วไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์ใด ๆ และยังมีโทษอีกด้วย

     นักวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับผลิตชุมชน  ได้ทำการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของ
? น้ำส้มควันไม้ ? พบว่าส่วนใหญ่มีค่าเป็น ? ด่าง ?  คือ.ค่า PH. มากกว่า  7

     จากผลการตรวจวิเคราะห์และทดลองดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ? น้ำส้มควันไม้  ? ที่มีการผลิตกันอย่างแพร่หลายอยู่ในบ้านเราในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน  และไม่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน

     มาตรฐานของ 
? น้ำส้มควันไม้ ?  ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล  ต้องยึดเอามาตรฐาน  ? น้ำส้มควันไม้  ? ของประเทศญี่ปุ่นและจีนเป็นอย่างต่ำ  เพราะประเทศญี่ปุ่นและจีนได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยกันมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
     ใน 
? น้ำส้มควันไม้ ? 1 ลิตร  จะมีส่วนผสมของน้ำอยู่ประมาณ  80 ~ 90  %  และจะมีสารประกอบต่าง ๆ  ซึ่งค่าเป็นกรดอยู่ประมาณ  10 ~ 20  %  และค่า  PH. value ประมาณ  2.5 ~ 4.0      หากวิเคราะห์และทอสอบแยกส่วนหาส่วนประกอบของสารต่าง ๆ จะพบว่ามีมากกว่า 260 ชนิด.

*********
น้ำส้มควันไม้ไผ่
( Bamboo Vinegar )

     น้ำส้มควันไม้ไผ่  เป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านไม้ไผ่ ภายใต้สภาพอับอากาศ ( Airless Condition ) เมื่อผ่านแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม้สดให้สัมผัสอากาศเย็น จะทำให้ไอกลั่นตัวลงจนเป็นของเหลว      น้ำส้มควันไม้ไผ่ เป็นสารปรับปรุงดิน และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช ( Plant growth accelerating substances ) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และควบคุมโรคพืชสาเหตุจากไส้เดือนฝอย ( Nematode ) เชื้อรา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนพืช น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 260 ชนิด ที่สำคัญ คือ :-

 1. กรดอะซิติก ( Acetic acid )
 2. ไนโตรเจน ( Nitrogen )
 3. ฟอสฟอรัส ( Phosphorus )
 4. โพตัสเซี่ยม.(Potassium )
 5. ฟอฺร์มาลดิไฮด์ ( Formaldehyde )
 6. เอธิล เอ็น วาเลอเรต ( Ethyl-n-valerate )
 7. เมทธานอล ( Methanol )
 8. น้ำมันทาร์ ( Tar )     ฯลฯ

สารประกอบที่สำคัญในน้ำส้มควันไม้ไผ่

 1. กรดอะซิตริก เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
 2. สารประกอบฟีนอล เป็นสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 3. ฟอร์มอลดีไฮด์ เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช
 4. เอธิล เอ็น วาเลอเรด เป็นสารในกลุ่มเร่งการเจริญเติบโตของพืช
 5. เมทธานอล เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
 6. น้ำมันทาร์ เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี

คุณสมบัติของ น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่

 • ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 • เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
 • ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย
 • ช่วยให้พืชออกดอกและติดผลง่ายขึ้น
 • ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค

วิธีใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่

ใช้ฉีดพ่นใบพืช  ใช้ 2-3 ครั้ง หรือทุก 15 ? 20 วัน ในช่วงฤดูการเพาะปลูกและเติบโตจนถึง 15 วันก่อนการเก็บเกี่ยว ในการใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวนั้น สารอินทรีย์ในน้ำส้มควันไม้ไผ่จะช่วยเร่งการหมักตัวของกรดอมิโนและน้ำตาล ซึ่งจะเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมของผลไม้

     ในกรณีของผัก ฉีดน้ำส้มควันไม้ไผ่ก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยให้คุณภาพและรสขาดดีขึ้น รวมทั้งชะลอการเหี่ยวเฉา สำหรับผักใบใช้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ก่อนเก็บเกี่ยว

     กรณีผลไม้และผักกินใบที่ใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ทุก 15 ? 20 วัน เริ่มจากช่วงต้นของการเก็บเกี่ยว

     สำหรับผลไม้เมื่อผลไม้โตเต็มที่และเริ่มสุก เช่น ส้มจีน เมื่อสีเริ่มเปลี่ยนควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ 1 ? 2 ครั้ง ทุก 20 วัน จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว

แนวทางการใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ :

 • ความเข้มข้น โดยทั่วไปการใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ควรเจือจางประมาณ 300 : 1 ถึง 1000 : 1
 • ความเข้มข้นที่เจือจางน้อยกว่า 300 : 1 อาจส่งเสียต่อพืช ซึ่งอาจมีอาการดังนี้
 1. จุดบนใบ
 2. พืชหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว
 3. การเติบโตของตัวถูกเร่ง ชะลอการเติบโตของผล

อาการใน . ข้อ 1 และข้อ 2 เป็นผลมาจากกรดชีวภาพในน้ำส้มควันไม้ไผ่
                ข้อ 3 มาจากการที่ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งสันดาป และการดูดซึมอาหารของพืช

     ข้อแนะนำก็คือควรทดลองใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ในพืชแต่ละชนิด และสังเกต 3 ? 4 วัน ก่อนจะใช้อย่างเต็มที่ ควรใช้อย่างระมัดระวังในพืชที่มีความไวต่อสารเคมีและพืชใบอ่อน

     ในการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ไผ่ สามารถใช้ร่วมกับสาหร่ายทะเล ปลาหรือก้างปลาที่สกัดได้ โดยใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ร่วมกับยาเคมีเกษตรจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้แยกกัน และน้ำส้มควันไม้ไผ่สามารถที่จะใช้ร่วมกับกระเทียม ช่วยป้องกันแมลงและการติดเชื้อราได้ การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ร่วมกับยาเคมีเกษตร

     สารเคมีเกษตรละลายได้ดี และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในของเหลวที่มีค่า pH ประมาณ 4 ? 5 ดังนั้นผสมน้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งเจือจางแล้ว 500 ? 1000 เท่า จะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสามารถลดปริมาณการใช้ รวมถึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยที่ทำให้สารเคมีติดอยู่กับพืช เนื่องจากน้ำมันทาร์ในน้ำส้มควันไม้ไผ่ได้ทำหน้าที่นี้แล้ว แต่น้ำส้มควันไม้ไผ่ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารที่เป็นด่าง

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ใช้ในการบำรุงดิน ผลดีที่จะได้กับดินมีดังนี้

 1. ความเสียหายที่เกิดจากแมลงและโรคในดินลดลง
 2. เพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ย โดยทำให้ง่ายต่อการดูดซึมของพืช
 3. ลดความเสียหายอันเกิดจากความเค็ม

     ควรจะใช้ร่วมกับอย่างอื่น เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับคุณภาพของดินในระยะยาว โดยเฉพาะดินซึ่งเสื่อมคุณภาพ อันเกิดจากการเก็บเกี่ยวไม่ดี และการใช้สารเคมีเกินควร      น้ำส้มควันไม้ไผ่   ที่ใช้ใส่ในดินควรมีความเข้มข้นสูงกว่าที่ใช้บนใบพืช      น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งมีความเข้มข้น 30 ต่อ 1 ถูกใช้ในปริมาณ 6 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร โดยทั่วไปในการฆ่าเชื้อในดินปรือขจัดไส้เดือนฝอย ความเข้มข้นที่สูงกว่านี้สามารถนำไปใช้ได้โดยปกติ การฆ่าเชื้อในดินควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งมีค่า pH 3 และมีความด่างจำเพาะ 1.014 และเจือจาง 8 เท่าตัว โดยใช้ปริมาณ 1 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี ไส้เดือนฝอย มีความต้านทานสูง ต้องใช้เวลา 3 ? 4 ปีเพื่อขจัดให้หมดสิ้น

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่สำหรับดินปลูกผัก

     ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ ความเข้มข้น 30 ต่อ 1 ก่อนปลูกโดยใช้ 6 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรจะให้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึมลงในดินประมาณ 50 ซม. โดยจะทำก่อนหรือหลังการไถดินก็ได้      ควรใช้ปุ๋ยหมักก่อนใส่น้ำส้มควันไม้ไผ่ เนื่องจาก หากใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ก่อนอาจจะฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นควรใส่ปุ๋ยหมักก่อน และสุดท้ายพรวนลงไปร่วมกัน ควรใช้ปุ๋ยหมักและน้ำส้มควันไม้ไผ่ช่วยพัฒนาคุณภาพดินในระยะยาว

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่สำหรับไม้ผลและพืชที่ปลูกในกระถาง

     กรณีไม้ผล ให้รดสิบจุดรอบต้นไม้ในบริเวณที่โดนฝน และมีรากเล็ก ควรเจือจางน้ำส้มควันไม้ไผ่ 30 ? 50 เท่า และใช้ 500 ลิตรต่อ 1000 ตารางเมตร
     กรณีไม้กระถาง ผสมน้ำส้มควันไม้ไผ่กับดินและทิ้งไว้ 10 ? 15 วัน เพื่อระบายก๊าซออกก่อนใส่ในกระถาง การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ใช้ในการหมักปุ๋ย      ช่วยเร่งขบวนการหมักโดยเฉพาะมูลสุกรและมูลไก่ การหมักจะเร็วขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิของปุ๋ยที่หมักมา 4 วัน จะสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ถ้าใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ช่วย     ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ที่เจือจาง 100 เท่า รดลงบนปุ๋ย แต่ควรระวังไม่ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งเข้มข้นกว่านี้ เนื่องจากจะไปฆ่าเชื้อ       เมื่อรากพืชเป็นโรค ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่เจือจาง 100 ? 200 เท่า รดที่โคนต้น ให้ชุ่มจนลึก 50 ซม. สำหรับมะเขือเทศและแตงกวา ให้ใช้ 1 ? 2 ลิตรต่อต้น เพื่อเพิ่มความสดชื้นแข็งแรงและพัฒนาการของราก

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่เป็นตัวลดกลิ่นหรือเป็นอาหารเสริม    

 1. การลดกลิ่นมูลสัตว์ ให้รดมูลสัตว์หรือพื้นคอกเลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำส้มควันไม้ไผ่เจือจาง 50 เท่าบ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้    
 2. น้ำส้มควันไม้ไผ่สามารถเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยช่วยปรับระดับแบคทีเรียในลำใส่และอำนวยการดูดซึมสารอาหาร ทำให้เนื้อไก่มีสีชมพู และลดปริมาณน้ำในเนื้อไก่เหลือประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพไก่โดยรวม      เพราะน้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งได้ผ่านการกลั่นอย่างดีแล้วเท่านั้น จึงสามารถจะใช้กับสัตว์ได้ การผสมในอาหาร ให้ราดจนชุ่มบนรำข้าว ซึ่งขจัดไขมัน หลังจากนั้นผสมในอาหารสัตว์ในอัตราส่วน 99 ต่อ 1 ส่วนผสมนี้เหมาะสำหรับสัตว์ใหญ่

ข้อคิดเห็นโดยรวม
 1. น้ำส้มควันไม้ทำหน้าที่เหมือนเป็นฮอร์โมน ช่วยในการเจริญเติบโต
 2. การให้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพจะได้ผลดีกับพืช
 3. การใช้น้ำส้มควันไม้กับผักที่กินผล หัว หน่อ ต้องใช้ถี่กว่าผักกินใบในการป้องกันเพลี้ย หนอน
 4. ถ้าใช้น้ำส้มฯอัตราที่เข้มข้นมาก จะทำให้ใบเหี่ยว แห้ง และตาย
 5. หากใช้น้ำส้มฯมีความเข้มข้นมากจะทำให้สัตว์ป่วย เช่น เกิดท้องร่วง เชื่องซึม ซึ่งแก้ได้โดย กรอกน้ำเปล่าให้กับสัตว์เลี้ยง หรือคั้นน้ำฟักเขียวสดกับน้ำเปล่ากรอก หรือตำปูนาผสมกับฟักเขียวคั้นกรองให้สัตว์กิน
      หมายเหตุ :- ขบวน การผลิต ( ขั้นตอนการผลิต ) น้ำส้มควันไม้ ( Wood Vinegar) ได้ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายรูปแบบ แต่คงต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าแนวความคิดการเก็บน้ำส้มควันไม้ จากการเผาถ่านนั้น   เราได้รับความคิดและกรรมวิธีการเก็บน้ำส้มควันไม้ จากประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง น้ำส้มควันไม้มาก่อน  ซึ่งกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นจะเผยแพร่เรื่องน้ำส้มควันไม้ออกมาสู่ผู้บริโภค อนู้ในปัจจุบัน ทั้งกรรมวิธีการผลิตและคุณประโยชน์ ได้ผ่านขบวนการลองผิดลองถูกมานานหลายสิบปี และยังได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าหาส่วนประกอบของน้ำส้มควันไม้ว่ามีองค์ ประกอบอะไรบ้าง มีสารประกอบกี่ชนิด มีคุณสมบัติอย่างไร มีวิธีใช้อย่างไร ซึ่งต้องใช้ขบวนการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงพอสมควร นั่นคือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือและความรู้เบื้องต้นก่อนจะเจาะลึกเข้าไป หาความรู้ใหม่ ๆ ของน้ำส้มควันไม้ได้

     ขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการเก็บน้ำส้มควันไม้ ญี่ปุ่นได้มีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานเลยว่า อุณหภูมิภายในเตาต้องเท่าไรจึงจะได้ส่วนที่เป็นน้ำส้ม อุณหภูมิที่เท่าใดที่จะต้องหยุดเก็บ อูณหภูมิที่เริ่มขบวนการเผาถ่าน   ควันที่ถูกปล่อยออกมาสามารถเก็บเอาน้ำที่เราทำให้กลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้หรือไม่   เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความรู้จริง ๆ จึงจะได้น้ำส้มควันไม้ ที่ได้มาตรฐาน

ส่วนประกอบของเนื้อไม้ที่สำคัญ คือ :-   
 1. คาร์บอน
 2. กรด
 3. ด่าง     

ซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งและของเหลวประกอบกันอยู่

     แต่ถ้าขาดความรู้เบื้องต้นเหล่านี้แล้วพากันโมเมว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นคือ น้ำส้มควันไม้ ก็จะเจอปัญหาหรือคำถามที่ว่า  ทำไมน้ำส้มควันไม้ที่ชาวบ้านผลิตได้ในปัจจุบัน เมื่อนำไปวิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้นจึงมีค่าเป็น " ด่าง " ( ค่า pH สูง )   ซึ่งตามมาตรฐานญี่ปุ่นนั้น น้ำส้มควันไม้ ต้องมีค่าเป็นกรด วัดค่า pH ไม่เกิน 3.5 โดยประมาณ อย่างนี้เป็นต้น

     จึงเป็นที่น่าเสียดายที่น้ำส้มควันไม้ ที่พากันเก็บในบ้านเราอยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเท่าที่ควร    เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนี่เอง เมื่อนำไปใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์แถมยังเกิดโทษเสียอีก เพราะเท่ากับเราไปเพิ่มค่าความเป็นด่างให้กับสภาพแวดล้อม

     จึงต้องขอแสดงความเห็นมา ณ.ที่นี้เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำส้มควันไม้   ให้เกิดความรู้ที่เป็นสาระประโยชน์จริง ๆ กันเสียที 

" ไม่ต้องการให้คนไทย ประเทศไทย เป็นเช่นนี้ต่อไป คือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนไทยเราขี้มักจะรู้ไปหมด ทำเหมือนรู้มากเสียด้วย แต่รู้จริงแค่ไหนไม่มีใครรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอวดรู้เสียมากกว่า ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ ผิดทิศผิดทางกันไปหมด "

*********

ความ มุ่งมั่นของเรา

บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี

คือ :- 

 ความเป็น เลิศ ทางด้านคุณธรรม

ความก้าว ล้ำ ทางด้านคุณภาพ

 เราคือ :-

ต้นตำหรับผลิตภัณฑ์

" ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ "

 

 ตรา 

 " Bunton

 " บันตัน " 

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรึ  25220

โทร. 086 786 1880

( อรอนงค์ เลิศล้ำ )

Email : bantanthai@gmail.com

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ ************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp 

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่
รหัสสินค้า: 000012
รายละเอียด:

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ ( Bamboo Vinegar ) เป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านไม้ไผ่ ภายใต้สภาพอับอากาศ ( Airless Condition ) เมื่อผ่านแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม้สดให้สัมผัสอากาศเย็น จะทำให้ไอกลั่นตัวลงจนเป็นของเหลว

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ เป็นสารปรับปรุงดิน และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช ( Plant growth accelerating substances ) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และควบคุมโรคพืชสาเหตุจากไส้เดือนฝอย ( Nematode ) เชื้อรา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนพืช

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ ( Bamboo Vinegar ) มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 260 ชนิด ที่สำคัญ คือ

1.กรดอะซิติก ( Acetic acid )
2.ไนโตรเจน ( Nitrogen )
3. ฟอสฟอรัส ( Phosphorus X
4.โพตัสเซี่ยม.(Potassium )
5.ฟอฺร์มาลดิไฮด์ ( Formaldehyde )
6.เอธิล เอ็น วาเลอเรต ( Ethyl-n-valerate )
7.เมทธานอล ( Methanol )
8.น้ำมันทาร์ ( Tar )
ฯลฯ

สารประกอบที่สำคัญในน้ำส้มควันไม้ไผ่

1.กรดอะซิตริก เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
2.สารประกอบฟีนอล เป็นสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3.ฟอร์มอลดีไฮด์ เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช
4.เอธิล เอ็น วาเลอเรด เป็นสารในกลุ่มเร่งการเจริญเติบโตของพืช
5.เมทธานอล เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
6.น้ำมันทาร์ เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี

คุณสมบัติของ น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ ( Bamboo Vinegar )
• ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
• เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
• ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย
• ช่วยให้พืชออกดอกและติดผลง่ายขึ้น
• ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค

      น้ำส้มควันไม้ไผ่ ( Bamboo vinegar ) ได้จากการกลั่นตัวของควันที่เกิดจากขบวนการเผาถ่าน ในสภาพเตาเผาที่อัปอากาศ ภายได้การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม มีส่วนผสมของน้ำ 80 % และมีสารประกอบ 80 ~ 260 ชนิด หรือแยกตามชนิดดังนี้ .

 
Compound %
organic acid 32
phenoli  compound 40
aldehyde 3
alkone  compound 5
alcohol  compound 5
ester  compound 4
others 5

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH value  ) 2.5 ~ 4.0

**************************************

กรด-ด่าง พีเอช pH คืออะไร

  ค่า ที่แสดงปริมาณหรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ำ (Hydrogen or hydronium ion: H+ or H3O+) ซึ่งเกิดจากสารที่สามารถแตกตัวให้อนุมูลกรด(H+)หรือด่าง(OH-)ได้

ความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) pH มีค่าตั้งแต่ 0 - 14

สภาพเป็นกรด (Acid) หมายถึง ค่าที่เป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช pH ต่ำกว่า 7

สภาพเป็นด่าง/เบส (Base) หมายถึง ค่าที่เป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช pH มากกว่า 7

สภาพเป็นกลาง (Neutral) หมายถึง ค่าที่เป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช pH เท่ากับ 7

สาร pH
กรดสารพิษจากเหมืองร้าง
-3.6 - 1.0
กรดจากแบตเตอรี
-0.5
กรดในกระเพาะอาหาร
1.5 - 2.0
เลมอน
2.4
Coke
2.5
น้ำส้มสายชู
2.9
ส้ม หรือ แอปเปิล
3.5
เบียร์
4.5
ฝนกรด
< 5.0
กาแฟ
5.0
ชา
5.5
นม
6.5
น้ำบริสุทธิ์
7.0
น้ำลายมนุษย์
6.5 - 7.4
เลือด
7.34 - 7.45
น้ำทะเล
8.0
สบู่ล้างมือ
9.0 - 10.0
แอมโมเนีย (ยาสามัญประจำบ้าน)
11.5
น้ำยาปรับผ้านุ่ม
12.5
โซดาไฟ
13.5

******************************

วิธีใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่

ใช้ฉีดพ่นใบพืช
ใช้ 2-3 ครั้ง หรือทุก 15 – 20 วัน ในช่วงฤดูการเพาะปลูกและเติบโตจนถึง 15 วันก่อนการเก็บเกี่ยว ในการใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวนั้น สารอินทรีย์ในน้ำส้มควันไม้ไผ่จะช่วยเร่งการหมักตัวของกรดอมิโนและน้ำตาล ซึ่งจะเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมของผลไม้
ในกรณีของผัก ฉีดน้ำส้มควันไม้ไผ่ก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยให้คุณภาพและรสขาดดีขึ้น รวมทั้งชะลอการเหี่ยวเฉา สำหรับผักใบใช้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ก่อนเก็บเกี่ยว
กรณีผลไม้และผักกินใบที่ใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ทุก 15 – 20 วัน เริ่มจากช่วงต้นของการเก็บเกี่ยว
สำหรับผลไม้เมื่อผลไม้โตเต็มที่และเริ่มสุก เช่น ส้มจีน เมื่อสีเริ่มเปลี่ยนควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ 1 – 2 ครั้ง ทุก 20 วัน จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว

แนวทางการใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ :

ความ เข้มข้น โดยทั่วไปการใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ควรเจือจางประมาณ 300 : 1 ถึง 1000 : 1 ความเข้มข้นที่มากกว่า 300 : 1 อาจส่งเสียต่อพืช ซึ่งอาจมีอาการดังนี้
1.จุดบนใบ
2.พืชหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว
3.การเติบโตของตัวถูกเร่ง ชะลอการเติบโตของผล

อาการใน .
ข้อ 1 และข้อ 2 เป็นผลมาจากกรดชีวภาพในน้ำส้มควันไม้ไผ่
ข้อ 3 มาจากการที่ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งสันดาป และการดูดซึมอาหารของพืช

ข้อแนะนำก็คือควรทดลองใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ในพืชแต่ละชนิด และสังเกต 3 – 4 วัน ก่อนจะใช้อย่างเต็มที่ ควรใช้อย่างระมัดระวังในพืชที่มีความไวต่อสารเคมีและพืชใบอ่อน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ไผ่ สามารถใช้ร่วมกับสาหร่ายทะเล ปลาหรือก้างปลาที่สกัดได้ โดยใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ร่วมกับยาเคมีเกษตรจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้แยกกัน และน้ำส้มควันไม้ไผ่สามารถที่จะใช้ร่วมกับกระเทียม ช่วยป้องกันแมลงและการติดเชื้อราได้

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ร่วมกับยาเคมีเกษตร
ยาเคมีเกษตรละลายได้ดี และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในของเหลวที่มีค่า pH ประมาณ 4 – 5 ดังนั้นผสมน้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งเจือจางแล้ว 500 – 1000 เท่า จะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสามารถลดปริมาณการใช้ รวมถึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยที่ทำให้สารเคมีติดอยู่กับพืช เนื่องจากน้ำมันทาร์ในน้ำส้มควันไม้ไผ่ได้ทำหน้าที่นี้แล้ว แต่น้ำส้มควันไม้ไผ่ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารที่เป็นด่าง

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ใช้ในการบำรุงดิน ผลดีที่จะได้กับดินมีดังนี้
-ความเสียหายที่เกิดจากแมลงและโรคในดินลดลง
-น้ำส้มควันไม้ไผ่เพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ย โดยทำให้ง่ายต่อการดูดซึมของพืช
-น้ำส้มควันไม้ไผ่ลดความเสียหายอันเกิดจากความเค็ม
ควรจะใช้ร่วมกับอย่างอื่น เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับคุณภาพของดินในระยะยาว โดยเฉพาะดินซึ่งเสื่อมคุณภาพ อันเกิดจากการเก็บเกี่ยวไม่ดี และการใช้สารเคมีเกินควร
น้ำส้มควันไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ในดินควรมีความเข้มข้นสูงกว่าที่ใช้บนใบพืช น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งมีความเข้มข้น 30 ต่อ 1 ถูกใช้ในปริมาณ 6 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร โดยทั่วไปในการฆ่าเชื้อในดินปรือขจัดไส้เดือนฝอย ความเข้มข้นที่สูงกว่านี้สามารถนำไปใช้ได้โดยปกติ การฆ่าเชื้อในดินควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งมีค่า pH 3 และมีความด่างจำเพาะ 1.014 และเจือจาง 8 เท่าตัว โดยใช้ปริมาณ 1 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี ไส้เดือนฝอย มีความต้านทานสูง ต้องใช้เวลา 3 – 4 ปีเพื่อขจัดให้หมดสิ้น

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่สำหรับดินปลูกผัก
ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ ความเข้มข้น 30 ต่อ 1 ก่อนปลูกโดยใช้ 6 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรจะให้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึมลงในดินประมาณ 50 ซม. โดยจะทำก่อนหรือหลังการไถดินก็ได้
ควรใช้ปุ๋ยหมักก่อนใส่น้ำส้มควันไม้ไผ่ เนื่องจาก หากใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ก่อนอาจจะฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นควรใส่ปุ๋ยหมักก่อน และสุดท้ายพรวนลงไปร่วมกัน ควรใช้ปุ๋ยหมักและน้ำส้มควันไม้ไผ่ช่วยพัฒนาคุณภาพดินในระยะยาว

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่สำหรับไม้ผลและพืชที่ปลูกในกระถาง
กรณีไม้ผล ให้รดสิบจุดรอบต้นไม้ในบริเวณที่โดนฝน และมีรากเล็ก ควรเจือจางน้ำส้มควันไม้ไผ่ 30 – 50 เท่า และใช้ 500 ลิตรต่อ 1000 ตารางเมตร
กรณีไม้กระถาง ผสมน้ำส้มควันไม้ไผ่กับดินและทิ้งไว้ 10 – 15 วัน เพื่อระบายก๊าซออกก่อนใส่ในกระถาง

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ใช้ในการหมักปุ๋ย
ช่วยเร่งขบวนการหมักโดยเฉพาะมูลสุกรและมูลไก่ การหมักจะเร็วขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิของปุ๋ยที่หมักมา 4 วัน จะสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ถ้าใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ช่วย
ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ที่เจือจาง 100 เท่า รดลงบนปุ๋ย แต่ควรระวังไม่ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งเข้มข้นกว่านี้ เนื่องจากจะไปฆ่าเชื้อ
เมื่อรากพืชเป็นโรค ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่เจือจาง 100 – 200 เท่า รดที่โคนต้น ให้ชุ่มจนลึก 50 ซม. สำหรับมะเขือเทศและแตงกวา ให้ใช้ 1 – 2 ลิตรต่อต้น เพื่อเพิ่มความสดชื้นแข็งแรงและพัฒนาการของราก

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่เป็นตัวลดกลิ่นหรือเป็นอาหารเสริม
1 การลดกลิ่นมูลสัตว์ ให้รดมูลสัตว์หรือพื้นคอกเลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำส้มควันไม้ไผ่เจือจาง 50 เท่าบ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้
2.น้ำส้มควันไม้ไผ่สามารถเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยช่วยปรับระดับแบคทีเรียในลำใส่และอำนวยการดูดซึมสารอาหาร ทำให้เนื้อไก่มีสีชมพู และลดปริมาณน้ำในเนื้อไก่เหลือประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพไก่โดยรวม
เพราะน้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งได้ผ่านการกลั่นอย่างดีแล้วเท่านั้น จึงสามารถจะใช้กับสัตว์ได้ การผสมในอาหาร ให้ราดจนชุ่มบนรำข้าว ซึ่งขจัดไขมัน หลังจากนั้นผสมในอาหารสัตว์ในอัตราส่วน 99 ต่อ 1 ส่วนผสมนี้เหมาะสำหรับสัตว์ใหญ่

ข้อคิดเห็นโดยรวม :
-น้ำส้มควันไม้ทำหน้าที่เหมือนเป็นฮอร์โมน ช่วยในการเจริญเติบโต
-การให้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพจะได้ผลดีกับพืช
-การใช้น้ำส้มควันไม้กับผักที่กินผล หัว หน่อ ต้องใช้ถี่กว่าผักกินใบในการป้องกันเพลี้ย หนอน
-ถ้าใช้น้ำส้มฯอัตราที่เข้มข้นมาก จะทำให้ใบเหี่ยว แห้ง และตาย
-หากใช้น้ำส้มฯมีความเข้มข้นมากจะทำให้สัตว์ป่วย เช่น เกิดท้องร่วง เชื่องซึม ซึ่งแก้ได้โดย กรอกน้ำเปล่าให้กับสัตว์เลี้ยง หรือคั้นน้ำฟักเขียวสดกับน้ำเปล่ากรอก หรือตำปูนาผสมกับฟักเขียวคั้นกรองให้สัตว์กิน

หมายเหตุ :-
ขบวน การผลิต ( ขั้นตอนการผลิต ) น้ำส้มควันไม้ ( Wood Vinegar) ได้ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายรูปแบบ แต่คงต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าแนวความคิดการเก็บน้ำส้มควันไม้ จากการเผาถ่านนั้นเราได้รับความคิดและกรรมวิธีเดิม ๆ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง น้ำส้มควันไม้มาก่อน ซึ่งกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นจะเผยแพร่เรื่องน้ำส้มควันไม้ออกมาสู่ผู้บริโภค อนู้ในปัจจุบัน ทั้งกรรมวิธีการผลิตและคุณประโยชน์ ได้ผ่านขบวนการลองผิดลองถูกมานานหลายสิบปี และยังได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าหาส่วนประกอบของน้ำส้มควันไม้ว่ามีองค์ ประกอบอะไรบ้าง มีสารประกอบกี่ชนิด มีคุณสมบัติอย่างไร มีวิธีใช้อย่างไร ซึ่งต้องใช้ขบวนการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงพอสมควร นั่นคือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือและความรู้เบื้องต้นก่อนจะเจาะลึกเข้าไป หาความรู้ใหม่ ๆ ของน้ำส้มควันไม้ได้
เอาแค่ขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการเก็บน้ำส้มควันไม้ ญี่ปุ่นได้มีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานเลยว่า อุณหภูมิภายในเตาต้องเท่าไรจึงจะได้ส่วนที่เป็นน้ำส้ม อุณหภูมิที่เท่าใดที่จะต้องหยุดเก็บ อูณหภูมิที่เริ่มขบวนการเผาถ่านควันที่ถูกปล่อยออกมาสามารถเก็บเอาน้ำที่เรา ทำให้กลั่นตีวเป็นหยดน้ำได้หรือไม่ เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความรู้จริง ๆ จึงจะได้น้ำส้มควันไม้ ที่ได้มาตรฐาน ( ส่วนประกอบของเนื้อไม้ที่สำคัญ คือ :- 1.คาร์บอน 2. กรด 3. ด่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งและของเหลวประกอบกันอยู่ ) แต่ถ้าขาดความรู้เบื้องต้นเหล่านี้แล้วพากันโมเมว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นคือ น้ำส้มควันไม้ ก็จะเจอปัญหาหรือคำถามที่ว่า
ทำไมน้ำส้มควันไม้ที่ชาวบ้านผลิตได้ในปัจจุบัน เมื่อนำไปวิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้นจึงมีค่าเป็นด่าง ( ค่า pH สูง ) ซึ่งตามมาตรฐานญี่ปุ่นนั้น น้ำส้มควันไม้ ต้องมีค่าเป็นกรด วัดค่า pH ไม่เกิน 3.5 โดยประมาณ อย่างนี้เป็นต้น
จึงเป็นที่น่าเสียดายที่น้ำส้มควันไม้ ที่พากันเก็บในบ้านเราอยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเท่าที่ ควร เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนี่เอง
เมื่อนำไปใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์แถมยังเกิดโทษเสียอีก เพราะเท่ากับเราไปเพิ่มค่าความเป็นด่างให้กับสภาพแวดล้อม
จึงต้องขอแสดงความเห็นมา ณ.ที่นี้เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำส้มควันไม้ให้เกิด ความรู้ที่เป็นสาระประโยชน์จริง ๆ กันเสียที
ไม่อยากให้คนไทย ประเทศไทย เป็นเช่นนี้ต่อไป คือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนไทยเราขี้มักจะรู้ไปหมด ทำเหมือนรู้มากเสียด้วย แต่รู้จริงแค่ไหนไม่มีใครรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอวดรู้เสียมากกว่า ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ ผิดทิศผิดทางกันไปหมด
ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา นั้นถูกต้องแล้ว แต่..ถ้า
ศีลดี สติมั่น ปัญญาเลิศ นี่สิ มั่นใจได้เลยว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ เป็นไปอย่างถูกทิศถูกทางแน่นอน


เฒ่าเผาถ่าน

******************************

ความรู้เรื่องกรด ด่าง  และเครื่องมือตรวจวัด : http://www.legaeng.com/Tech/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-pH-meter.html

****************
บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( น้อง )
Email :
bantanthai@gmail.com

****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
ข้าวคุณธรรม
รหัสสินค้า: 000014
ราคา / คุณค่าชาวนาคูณธรรม
รายละเอียด:

เลิกกินข้าวเคมี มากินข้าวอินทรีย์ดีกว่า
ปัจจุบันผู้บริโภคได้มีความตระหนักในเรื่องของอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องมาจากกระบวนการผลิตที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัยด้วยเช่นกัน แต่กระนั้นเกษตรกรไทยยังขายผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่ต่ำ เนื่องจากต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางในระบบการตลาดยุคเสรี ดังนั้นการค้นหากระบวนการตลาดที่เหมาะสม ยุติธรรม สำหรับเกษตรกรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ เครือข่ายสร้างคุณค่า ข้าวคุณธรรม เป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งของเกษตรกรไทยที่สามารถพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในระบบเศรษฐกิจด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จากการร่วมกันผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่ผู้บริโภคในสังคม เพื่อสร้างอาหารปลอดภัย ราคายุติธรรม จากชาวนาไทยที่มีคุณธรรม

เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เป็นการตกผลึกทางความคิดจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน อ.ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยการสร้าง Premium Brand ของข้าวอินทรีย์ในกลุ่มชาวบ้านนำร่อง จำนวน 100 คน จึงเกิดการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้ห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ ข้าวคุณธรรม โดยมุ่งหวังว่าภายใต้ความร่วมมือกันที่จะสร้างระบบ Fairtrad ตั้งแต่ชาวนาผู้ผลิตผ่านกระบวนการการตลาดจนถึงมือผู้บริโภค นั้นจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญจะก่อให้เกิดอุดมการณ์ความร่วมมือหรือการสร้างจิตวิญญาณสหกรณ์ระหว่างคนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดังกล่าว จะก่อให้เกิดต้นแบบ สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีคุณค่าบนกรอบคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการนำผลผลิตข้าวจากชาวนาสู่ผู้บริโภคซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นและผลผลิตอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาคนที่จะมีจิตวิญญาณการร่วมมือกัน ที่จะสร้างระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้กลไกการผลิตและการตลาดซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการสร้างสังคมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะนำไปสู่การขยายผลต่อไป

ทั้งนี้ มีชาวนาเข้าร่วมในโครงการจำนวนทั้งสิ้น 108 คน บนเนื้อที่กว่า 1,540 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มมาตรฐาน คือ กลุ่มข้าวคุณธรรมเต็มรูปแบบ คือชาวนาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน มกท.และเข้าสู่ระบบการตรวจศีล โดยกระบวนการของโครงการ คือ ให้ชาวนาตรวจสอบตนเองและจากการตรวจสอบจากผู้ตรวจศีลซึ่งจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบคุณธรรมของผู้ผลิต และ กลุ่มข้าวคุณธรรมปรับเปลี่ยน คือชาวนาที่ยังไม่ได้รับรองข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน มกท. แต่เข้าสู่กระบวนการข้าวคุณธรรมของโครงการฯ

หลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงเรียกว่า ข้าวคุณธรรม กระบวนการผลิตขาวคุณธรรมจะเริ่มต้นจากการหว่านข้าวในแปลงนาของ ชาวนาผู้ถือศีล 5 และลดอบายมุข 3 ประการ คือ งดสูบบุหรี่ งดเสพสุรา และเล่นการพนัน รวมไปถึงจะมีกระบวนการผลิตที่ดำเนินไปตามมาตรฐานการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ และเข้าสู่กระบวนการตลาดโดยชุมชนจะทำหน้าที่รวบรวมข้าวเข้าสู่คลังสินค้าที่วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ จากนั้นโรงสีจะทำหน้าที่ในการสีข้าวตามแผนการสั่งซื้อร่วมกันของพันธ์มิตรภาคเอกชน รศ.จุฑาทิพย์ กล่าวเพิ่มเติม

ขณะนี้มีข้าวคุณธรรมออกสู่ตลาดจำนวน 400 ตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 250 ตัน ข้าวสาร ซึ่งสามารถที่จะเป็นสินค้าเชื่อมคุณค่าของคนมีคุณภาพให้มาร่วมมือกันพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ข้าวอินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพที่ได้รับความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณการร่วมมือกันในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์สังคมให้เป็นสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่อยู่ ข้าวคุณธรรมในบรรจุภัณฑ์กะทัดรัด อาจเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะสามารถเชื่อมโยงคุณค่าทางจิตใจของผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี

ผลิตด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐานสากล เกื้อกูลต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค ภายได้คำขวัญ “ ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา ”

ผลิตโดย : เครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรร
มูลนิธิธรรมมะร่วมใจ
จ.ยโสธร

****************
บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( น้อง )
Email :
bantanthai@gmail.com

****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 

ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ


************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp

Tell a Friend
ส่วนประกอบที่สำคัญของถ่านไม้ไผ่
รหัสสินค้า: 000043
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

ส่วนประกอบที่สำคัญของถ่านไม้ไผ่

Bamboo Charcoal Components


 Volatile Oganic Componebt Physical Characteristics ( Typical )
   PH  Value  9.9
   Carbon ( WT % )  9.15
  Ashes ( WT % )  5.90
  Capacity ( g/ml )  0.60
  Iodine Absorbtion  Value ( mg/g ) 301

ที่มา : http://www.mtmeru.com/bamboo-charcoal/about-bamboo-charcoal.html

 

 

       
ถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตโดย บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี มีค่า Iodine Absorption  Value 333 mg/g
 
 

 

****************
บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( น้อง )
Email :
bantanthai@gmail.com

****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
 
Tell a Friend
น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ OTOP ระดับ 5 ดาว ปี 2555
รหัสสินค้า: 000046
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

 

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ ( Bamboo Vinegar ) เป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านไม้ไผ่ ภายใต้สภาพอับอากาศ ( Airless Condition ) เมื่อผ่านแก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ไม้สดให้สัมผัสอากาศเย็น จะทำให้ไอกลั่นตัวลงจนเป็นของเหลว

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ เป็นสารปรับปรุงดิน และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช ( Plant growth accelerating substances ) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และควบคุมโรคพืชสาเหตุจากไส้เดือนฝอย ( Nematode ) เชื้อรา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนพืช

น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ ( Bamboo Vinegar ) มีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 260 ชนิด ที่สำคัญ คือ

1.กรดอะซิติก ( Acetic acid )
2.ไนโตรเจน ( Nitrogen )
3. ฟอสฟอรัส ( Phosphorus X
4.โพตัสเซี่ยม.(Potassium )
5.ฟอฺร์มาลดิไฮด์ ( Formaldehyde )
6.เอธิล เอ็น วาเลอเรต ( Ethyl-n-valerate )
7.เมทธานอล ( Methanol )
8.น้ำมันทาร์ ( Tar )
ฯลฯ

สารประกอบที่สำคัญในน้ำส้มควันไม้ไผ่

1.กรดอะซิตริก เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
2.สารประกอบฟีนอล เป็นสารในกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3.ฟอร์มอลดีไฮด์ เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช
4.เอธิล เอ็น วาเลอเรด เป็นสารในกลุ่มเร่งการเจริญเติบโตของพืช
5.เมทธานอล เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
6.น้ำมันทาร์ เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี

คุณสมบัติของ น้ำส้มสกัดจากควันไม้ไผ่ ( Bamboo Vinegar )
• ช่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
• เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
• ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย
• ช่วยให้พืชออกดอกและติดผลง่ายขึ้น
• ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค

      น้ำส้มควันไม้ไผ่ ( Bamboo vinegar ) ได้จากการกลั่นตัวของควันที่เกิดจากขบวนการเผาถ่าน ในสภาพเตาเผาที่อัปอากาศ ภายได้การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม มีส่วนผสมของน้ำ 80 % และมีสารประกอบ 80 ~ 260 ชนิด หรือแยกตามชนิดดังนี้ .

 
Compound %
organic acid 32
phenoli  compound 40
aldehyde 3
alkone  compound 5
alcohol  compound 5
ester  compound 4
others 5

ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ( pH value  ) 2.5 ~ 4.0

**************************************

กรด-ด่าง พีเอช pH คืออะไร

  ค่า ที่ แสดงปริมาณหรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ำ (Hydrogen or hydronium ion: H+ or H3O+) ซึ่งเกิดจากสารที่สามารถแตกตัวให้อนุมูลกรด(H+)หรือด่าง(OH-)ได้

ความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) pH มีค่าตั้งแต่ 0 - 14

สภาพเป็นกรด (Acid) หมายถึง ค่าที่เป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช pH ต่ำกว่า 7

สภาพเป็นด่าง/เบส (Base) หมายถึง ค่าที่เป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช pH มากกว่า 7

สภาพเป็นกลาง (Neutral) หมายถึง ค่าที่เป็นกรด-ด่าง หรือ พีเอช pH เท่ากับ 7

สาร pH
กรดสารพิษจากเหมืองร้าง
-3.6 - 1.0
กรดจากแบตเตอรี
-0.5
กรดในกระเพาะอาหาร
1.5 - 2.0
เลมอน
2.4
Coke
2.5
น้ำส้มสายชู
2.9
ส้ม หรือ แอปเปิล
3.5
เบียร์
4.5
ฝนกรด
< 5.0
กาแฟ
5.0
ชา
5.5
นม
6.5
น้ำบริสุทธิ์
7.0
น้ำลายมนุษย์
6.5 - 7.4
เลือด
7.34 - 7.45
น้ำทะเล
8.0
สบู่ล้างมือ
9.0 - 10.0
แอมโมเนีย (ยาสามัญประจำบ้าน)
11.5
น้ำยาปรับผ้านุ่ม
12.5
โซดาไฟ
13.5

******************************

วิธีใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่

ใช้ฉีดพ่นใบพืช
ใช้ 2-3 ครั้ง หรือทุก 15 – 20 วัน ในช่วงฤดูการเพาะปลูกและเติบโตจนถึง 15 วันก่อนการเก็บเกี่ยว ในการใช้ก่อนการเก็บเกี่ยวนั้น สารอินทรีย์ในน้ำส้มควันไม้ไผ่จะช่วยเร่งการหมักตัวของกรดอมิโนและน้ำตาล ซึ่งจะเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมของผลไม้
ในกรณีของผัก ฉีดน้ำส้มควันไม้ไผ่ก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยให้คุณภาพและรสขาดดีขึ้น รวมทั้งชะลอการเหี่ยวเฉา สำหรับผักใบใช้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ก่อนเก็บเกี่ยว
กรณีผลไม้และผักกินใบที่ใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยว ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ 2 หรือ 3 ครั้ง ทุก 15 – 20 วัน เริ่มจากช่วงต้นของการเก็บเกี่ยว
สำหรับผลไม้เมื่อผลไม้โตเต็มที่และเริ่มสุก เช่น ส้มจีน เมื่อสีเริ่มเปลี่ยนควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ 1 – 2 ครั้ง ทุก 20 วัน จนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว

แนวทางการใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ :

ความ เข้มข้น โดยทั่วไปการใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ควรเจือจางประมาณ 300 : 1 ถึง 1000 : 1 ความเข้มข้นที่มากกว่า 300 : 1 อาจส่งเสียต่อพืช ซึ่งอาจมีอาการดังนี้
1.จุดบนใบ
2.พืชหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว
3.การเติบโตของตัวถูกเร่ง ชะลอการเติบโตของผล

อาการใน .
ข้อ 1 และข้อ 2 เป็นผลมาจากกรดชีวภาพในน้ำส้มควันไม้ไผ่
ข้อ 3 มาจากการที่ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งสันดาป และการดูดซึมอาหารของพืช

ข้อแนะนำก็คือควรทดลองใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ในพืชแต่ละชนิด และสังเกต 3 – 4 วัน ก่อนจะใช้อย่างเต็มที่ ควรใช้อย่างระมัดระวังในพืชที่มีความไวต่อสารเคมีและพืชใบอ่อน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ไผ่ สามารถใช้ร่วมกับสาหร่ายทะเล ปลาหรือก้างปลาที่สกัดได้ โดยใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ร่วมกับยาเคมีเกษตรจะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้แยกกัน และน้ำส้มควันไม้ไผ่สามารถที่จะใช้ร่วมกับกระเทียม ช่วยป้องกันแมลงและการติดเชื้อราได้

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ร่วมกับยาเคมีเกษตร
ยาเคมีเกษตรละลายได้ดี และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในของเหลวที่มีค่า pH ประมาณ 4 – 5 ดังนั้นผสมน้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งเจือจางแล้ว 500 – 1000 เท่า จะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสามารถลดปริมาณการใช้ รวมถึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยที่ทำให้สารเคมีติดอยู่กับพืช เนื่องจากน้ำมันทาร์ในน้ำส้มควันไม้ไผ่ได้ทำหน้าที่นี้แล้ว แต่น้ำส้มควันไม้ไผ่ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารที่เป็นด่าง

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ใช้ในการบำรุงดิน ผลดีที่จะได้กับดินมีดังนี้
-ความเสียหายที่เกิดจากแมลงและโรคในดินลดลง
-น้ำส้มควันไม้ไผ่เพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ย โดยทำให้ง่ายต่อการดูดซึมของพืช
-น้ำส้มควันไม้ไผ่ลดความเสียหายอันเกิดจากความเค็ม
ควรจะใช้ร่วมกับอย่างอื่น เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปรับคุณภาพของดินในระยะยาว โดยเฉพาะดินซึ่งเสื่อมคุณภาพ อันเกิดจากการเก็บเกี่ยวไม่ดี และการใช้สารเคมีเกินควร
น้ำส้มควันไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ในดินควรมีความเข้มข้นสูงกว่าที่ใช้บนใบพืช น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งมีความเข้มข้น 30 ต่อ 1 ถูกใช้ในปริมาณ 6 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร โดยทั่วไปในการฆ่าเชื้อในดินปรือขจัดไส้เดือนฝอย ความเข้มข้นที่สูงกว่านี้สามารถนำไปใช้ได้โดยปกติ การฆ่าเชื้อในดินควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งมีค่า pH 3 และมีความด่างจำเพาะ 1.014 และเจือจาง 8 เท่าตัว โดยใช้ปริมาณ 1 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร อย่างไรก็ดี ไส้เดือนฝอย มีความต้านทานสูง ต้องใช้เวลา 3 – 4 ปีเพื่อขจัดให้หมดสิ้น

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่สำหรับดินปลูกผัก
ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ ความเข้มข้น 30 ต่อ 1 ก่อนปลูกโดยใช้ 6 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรจะให้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึมลงในดินประมาณ 50 ซม. โดยจะทำก่อนหรือหลังการไถดินก็ได้
ควรใช้ปุ๋ยหมักก่อนใส่น้ำส้มควันไม้ไผ่ เนื่องจาก หากใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ก่อนอาจจะฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นควรใส่ปุ๋ยหมักก่อน และสุดท้ายพรวนลงไปร่วมกัน ควรใช้ปุ๋ยหมักและน้ำส้มควันไม้ไผ่ช่วยพัฒนาคุณภาพดินในระยะยาว

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่สำหรับไม้ผลและพืชที่ปลูกในกระถาง
กรณีไม้ผล ให้รดสิบจุดรอบต้นไม้ในบริเวณที่โดนฝน และมีรากเล็ก ควรเจือจางน้ำส้มควันไม้ไผ่ 30 – 50 เท่า และใช้ 500 ลิตรต่อ 1000 ตารางเมตร
กรณีไม้กระถาง ผสมน้ำส้มควันไม้ไผ่กับดินและทิ้งไว้ 10 – 15 วัน เพื่อระบายก๊าซออกก่อนใส่ในกระถาง

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ใช้ในการหมักปุ๋ย
ช่วยเร่งขบวนการหมักโดยเฉพาะมูลสุกรและมูลไก่ การหมักจะเร็วขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิของปุ๋ยที่หมักมา 4 วัน จะสูงถึง 80 องศาเซลเซียส ถ้าใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ช่วย
ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ที่เจือจาง 100 เท่า รดลงบนปุ๋ย แต่ควรระวังไม่ควรใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งเข้มข้นกว่านี้ เนื่องจากจะไปฆ่าเชื้อ
เมื่อรากพืชเป็นโรค ให้ใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่เจือจาง 100 – 200 เท่า รดที่โคนต้น ให้ชุ่มจนลึก 50 ซม. สำหรับมะเขือเทศและแตงกวา ให้ใช้ 1 – 2 ลิตรต่อต้น เพื่อเพิ่มความสดชื้นแข็งแรงและพัฒนาการของราก

การใช้น้ำส้มควันไม้ไผ่เป็นตัวลดกลิ่นหรือเป็นอาหารเสริม
1 การลดกลิ่นมูลสัตว์ ให้รดมูลสัตว์หรือพื้นคอกเลี้ยงสัตว์ด้วยน้ำส้มควันไม้ไผ่เจือจาง 50 เท่าบ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้
2.น้ำส้มควันไม้ไผ่สามารถเป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยช่วยปรับระดับแบคทีเรียในลำใส่และอำนวยการดูดซึมสารอาหาร ทำให้เนื้อไก่มีสีชมพู และลดปริมาณน้ำในเนื้อไก่เหลือประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพไก่โดยรวม
เพราะน้ำส้มควันไม้ไผ่ซึ่งได้ผ่านการกลั่นอย่างดีแล้วเท่านั้น จึงสามารถจะใช้กับสัตว์ได้ การผสมในอาหาร ให้ราดจนชุ่มบนรำข้าว ซึ่งขจัดไขมัน หลังจากนั้นผสมในอาหารสัตว์ในอัตราส่วน 99 ต่อ 1 ส่วนผสมนี้เหมาะสำหรับสัตว์ใหญ่

ข้อคิดเห็นโดยรวม :
-น้ำส้มควันไม้ทำหน้าที่เหมือนเป็นฮอร์โมน ช่วยในการเจริญเติบโต
-การให้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพจะได้ผลดีกับพืช
-การใช้น้ำส้มควันไม้กับผักที่กินผล หัว หน่อ ต้องใช้ถี่กว่าผักกินใบในการป้องกันเพลี้ย หนอน
-ถ้าใช้น้ำส้มฯอัตราที่เข้มข้นมาก จะทำให้ใบเหี่ยว แห้ง และตาย
-หากใช้น้ำส้มฯมีความเข้มข้นมากจะทำให้สัตว์ป่วย เช่น เกิดท้องร่วง เชื่องซึม ซึ่งแก้ได้โดย กรอกน้ำเปล่าให้กับสัตว์เลี้ยง หรือคั้นน้ำฟักเขียวสดกับน้ำเปล่ากรอก หรือตำปูนาผสมกับฟักเขียวคั้นกรองให้สัตว์กิน

หมายเหตุ :-
ขบวน การผลิต ( ขั้นตอนการผลิต ) น้ำส้มควันไม้ ( Wood Vinegar) ได้ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายรูปแบบ แต่คงต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าแนวความคิดการเก็บน้ำส้มควันไม้ จากการเผาถ่านนั้นเราได้รับความคิดและกรรมวิธีเดิม ๆ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง น้ำส้มควันไม้มาก่อน ซึ่งกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นจะเผยแพร่เรื่องน้ำส้มควันไม้ออกมาสู่ผู้บริโภค อนู้ในปัจจุบัน ทั้งกรรมวิธีการผลิตและคุณประโยชน์ ได้ผ่านขบวนการลองผิดลองถูกมานานหลายสิบปี และยังได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าหาส่วนประกอบของน้ำส้มควันไม้ว่ามีองค์ ประกอบอะไรบ้าง มีสารประกอบกี่ชนิด มีคุณสมบัติอย่างไร มีวิธีใช้อย่างไร ซึ่งต้องใช้ขบวนการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงพอสมควร นั่นคือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือและความรู้เบื้องต้นก่อนจะเจาะลึกเข้าไป หาความรู้ใหม่ ๆ ของน้ำส้มควันไม้ได้
เอาแค่ขั้นตอนการผลิตหรือขั้นตอนการเก็บน้ำส้มควันไม้ ญี่ปุ่นได้มีการกำหนดไว้เป็นมาตรฐานเลยว่า อุณหภูมิภายในเตาต้องเท่าไรจึงจะได้ส่วนที่เป็นน้ำส้ม อุณหภูมิที่เท่าใดที่จะต้องหยุดเก็บ อูณหภูมิที่เริ่มขบวนการเผาถ่านควันที่ถูกปล่อยออกมาสามารถเก็บเอาน้ำที่เรา ทำให้กลั่นตีวเป็นหยดน้ำได้หรือไม่ เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยความรู้จริง ๆ จึงจะได้น้ำส้มควันไม้ ที่ได้มาตรฐาน ( ส่วนประกอบของเนื้อไม้ที่สำคัญ คือ :- 1.คาร์บอน 2. กรด 3. ด่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งและของเหลวประกอบกันอยู่ ) แต่ถ้าขาดความรู้เบื้องต้นเหล่านี้แล้วพากันโมเมว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นคือ น้ำส้มควันไม้ ก็จะเจอปัญหาหรือคำถามที่ว่า
ทำไมน้ำส้มควันไม้ที่ชาวบ้านผลิตได้ในปัจจุบัน เมื่อนำไปวิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้นจึงมีค่าเป็นด่าง ( ค่า pH สูง ) ซึ่งตามมาตรฐานญี่ปุ่นนั้น น้ำส้มควันไม้ ต้องมีค่าเป็นกรด วัดค่า pH ไม่เกิน 3.5 โดยประมาณ อย่างนี้เป็นต้น
จึงเป็นที่น่าเสียดายที่น้ำส้มควันไม้ ที่พากันเก็บในบ้านเราอยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมและเชื่อถือเท่าที่ ควร เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการนี่เอง
เมื่อนำไปใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์แถมยังเกิดโทษเสียอีก เพราะเท่ากับเราไปเพิ่มค่าความเป็นด่างให้กับสภาพแวดล้อม
จึงต้องขอแสดงความเห็นมา ณ.ที่นี้เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำส้มควันไม้ให้เกิด ความรู้ที่เป็นสาระประโยชน์จริง ๆ กันเสียที
ไม่ อยากให้คนไทย ประเทศไทย เป็นเช่นนี้ต่อไป คือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนไทยเราขี้มักจะรู้ไปหมด ทำเหมือนรู้มากเสียด้วย แต่รู้จริงแค่ไหนไม่มีใครรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอวดรู้เสียมากกว่า ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ ผิดทิศผิดทางกันไปหมด
ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา นั้นถูกต้องแล้ว แต่..ถ้า
ศีลดี สติมั่น ปัญญาเลิศ นี่สิ มั่นใจได้เลยว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ เป็นไปอย่างถูกทิศถูกทางแน่นอน


เฒ่าเผาถ่าน

******************************

ความรู้เรื่องกรด ด่าง  และเครื่องมือตรวจวัด : http://www.legaeng.com/Tech/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-pH-meter.html

****************
บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( น้อง )
Email :
bantanthai@gmail.com

****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
น้ำแร่จากถ่านไม้ไผ่
รหัสสินค้า: 000028
รายละเอียด:

น้ำแร่จากถ่านไม้ไผ่ มีแร่ธาตู

 • แคลเซี่ยม
 • แมกเนเวี่ยม
 • โปตัสเซี่ยม

และอื่น ๆ อึกมากมาย

 

ผลการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ

น้ำแร่ถ่านไม้ไผ่ " บันตัน "

โดยสถาบันวิจัยของรัฐฯ

 
แร่ธาตุ หน่วยมิลลิกรัม / ลิตร
แคลเซียม (Ca) 25.1
แมกนีเซียม (Mg) 4.9
โพแทสเซียม (K) 133

ความเป็นกรด ( เบสที่  29 องศาเซลเซียส )  8.9

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com

*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
Art Charcoal
รหัสสินค้า: 000018
รายละเอียด:

จิตรกรรมถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ ผ่านกรรมวิธีการเผาด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส พร้อมวาดลวดลายจิตรกรรมไทย ส่งเข้าคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ปี 2546 ได้ 4 ดาว จากการคัดสรรระดับประเทศ หนังสือพิมพ์ Asahi Shimbun ประเทศญี่ปุ่นฉบันวันที่ 28 ตุลาคม 2551 นำลงตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก

*** ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่  จึงจะเห็นผลตามคุณภาพที่กล่าวไว้

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com

*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
ถุงดับกลิ่นจากถ่านไม้ไผ่
รหัสสินค้า: 000029
รายละเอียด:

ถุงถ่านไม้ไผ่ ดับกลิ่น 1 กล่อง บรรจุถุงถ่าน 2 ชิ้น ใช้สำหรับดับกลิ่นโดยใส่ไว้ในรองเท้า

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com


*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
หมอนสปาถ่านไม้ไผ่
รหัสสินค้า: 000020
รายละเอียด:

หมอนสปาถ่านไม้ ใช้หนุนนอน ใช้หนุนบริเวณต้นคอ ช่วยให้เลือดไหลวนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น ช่วยให้หลับลึก หลับสบาย

*** ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่  จึงจะเห็นผลตามคุณภาพที่กล่าวไว้

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com


*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
หมอนหนุนถ่านไม้ไผ่
รหัสสินค้า: 000021
รายละเอียด:

หมอนหนุนถ่านไม้ไผ่ ปลอกผ้าไหมเทียม บรรจุถ่านไม้ไผ่น้ำหนัก 1 กก.

หมอนหนุนมาตรฐานถ่านไม้ไผ่ ภายในบรรจุถ่านไม้ไผ่ สำหรับใช้ดับกลิ่นภายในห้องนอน รถยนต์ ฯลฯ

*** ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่  จึงจะเห็นผลตามคุณภาพที่กล่าวไว้

*

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com

*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
ถุงถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น ( ดีโอเฟรช )
รหัสสินค้า: 000023
รายละเอียด:

ถุงถ่านดูดกลิ่น ( ดิโอเฟรช )  สำหรับใส่ในตู้เย็นเพื่อดับกลิ่น

*** ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่  จึงจะเห็นผลตามคุณภาพที่กล่าวไว้

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com

*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
รหัสสินค้า: 000038
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

ถ่านกัมมันต์

Activated Carbon)

********

        ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) คืออะไร  
          ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon หรือ activated charcoal) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบธรรมชาติ หรืออินทรียวัตถุซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักมาผ่านกรรมวิธี ก่อกัมมันต์ (activation process) จนได้ผลิตภัณฑ์สีดำ มีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวสูง มีคุณสมบัติในการดูดซับสารต่างๆ ได้ดี
 
      ถ่านกัมมันต์เป็นถ่านที่มีความสามารถในการดูดซับสูง เพราะมีรูพรุนขนาด 18-10,000 อัมสตรอง เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ตามผิวของรูพรุนยังมีอิเลคตรอนอิสระที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนประจุ และยึดเหนี่ยวโมเลกุลของสารต่างๆ ได้อย่างดี ถ่านกัมมันต์เมื่อใช้หมดแล้ว อาจทำให้กลับมามีความสามารถในการดูดสี กลิ่น และก๊าซ และนำกลับมาใช้ได้อีก โดยการ Regenerate
 

 

alt

altaltalt

 
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ทำงานอย่างไร
ถ่านกัมมันต์ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำโดยใช้หลักการดูดซับ (Adsorption) และดูดซึม (Absorption) การดูดซับจะเป็นการจับกันอย่างหลวมๆ ของสารอินทรีย์และคาร์บอน ที่ผิวนอกของถ่านกัมมันต์ โดยยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์วเป็นชั้นๆ  ส่วนกระบวนการดูดซึมนั้นจะอาศัยหลักการแพร่ของก๊าซ หรือสารประกอบเข้าไปในร่างแหรูพรุนภายในเม็ดถ่านซึ่งภายในจะเกิดปฏิกิริยา เคมี หรือเกิดการจับยึดโดยความเป็นร่างแหยึดเหนี่ยวไว้ ยกตัวอย่างการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่นโอโซนถูกดูดซึมเข้าไปและถูกคาร์บอนรีดิวซ์เป็นออกซิเจน ซึ่งตัวโอโซนหรือออกซิเจนไม่ได้ไปสร้างหรือถูกจับไว้โดยถ่านกัมมันต์แต่ อย่างใด ส่วนกระบวนการดูดซึมอีกประเภทคือการถูกดูดซึมเข้าไปแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ ย้อนกลับไม่ได้ สร้างพันธะที่หนาแน่นกับคาร์บอนของถ่านกัมมันต์

 

alt 

 
เมื่อไรต้อง Regenerate หรือเปลี่ยนถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)

 alt

เมื่อความสามารถในการดูดติดน้อยลง และระยะเวลาการใช้งานมากขึ้น จะต้องเปลี่ยนถ่านใหม่ หรือนำถ่านเก่าไป Regenerate โดยวิธีการ Regenerate มีดังนี้
 1. วิธีใช้ไอน้ำ (Steam regeneration : ใช้กับถ่านที่เปื้อนจากสารระเหย (volatile) เพียงเล็กน้อย
 2. วิธีใช้สารเคมี Chemical regeneration : ใช้สารเคมีละลายสารต่างๆ ที่ถูกดูดติด ส่วนใหญ่จะทำ ณ อุณหภูมิ 100 ºC ภายใต้สภาพ pH สูง
 3. วิธีใช้จุลินทรีย์ Biological regeneration : ใช้จุลินทรีย์ ย่อยสลายสารต่างๆ ที่ถูกดูดติด
 4. วิธีใช้อุณหภูมิ (Thermal regeneration) : ใช้ความร้อน (800-950ºC ) เผาถ่านเพื่อให้สารอินทรีย์ที่ถูกดูดซับย่อยสลาย มีข้อเสีย 2 ข้อคือต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อเตาเผา และเกิดการสูญเสียคาร์บอนระหว่างเผาจำนวนหนึ่ง
 
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) มีกี่ชนิด
 
1. ถ่านกัมมันต์ชนิดผง (Powder Activated Carbon : PAC) ขนาดเล็กกว่า 0.18 มม.

alt 

2. ถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ด (Granular Activated Carbon : GAC) ขนาด 0.2 ถึง 5.0 มม.

alt 

3. ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด (Pelleted Activated Carbon) ขนาด 0.8 ถึง 5.0 มม.

alt 

4. ถ่านกัมมันต์ที่เป็นเส้นใย (Cloth and fibres activated carbon)

alt 

ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ผลิตอย่างไร
คุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตถ่านกัมมันต์ มีดังนี้
 1. มีปริมาณสารระเหยต่ำ
 2. มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในปริมาณสูง
 3. มีราคาถูกและหาง่าย
 4. มีคุณสมบัติคงที่

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตจะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตอาจเป็นอินทรียวัตถุหรือถ่านก็ได้ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

 1. สารเซลลูโลสที่มาจากพืช เช่น ไม้ยางพารา ไม้ไผ่ และเศษไม้เหลือทิ้ง
 2. วัสดุเหลือทิ้งจากทางการเกษตร เช่น แกลบ กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย ชานอ้อย และซังข้าวโพด เป็นต้น
alt alt
แกลบ กะลามะพร้าว

alt

alt
  กะลาปาล์ม ขี้เลื่อย
alt

alt

ชานอ้อย    ซังข้าวโพด

 

3. ถ่านหิน เช่น ลิกไนต์ (lignite) พีท (peat) บิทูมินัส (bituminous) เป็นต้น
 
alt alt alt
ลิกไนต์ (lignite)   พีท (Peat)  บิทูมินัส (Bituminous)

          4. วัตถุดิบจากสัตว์ เช่น กระดูกหรือเขาสัตว์ เป็นต้น

ส่วนถ่านที่ใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์โดยทั่วไปจะเป็น ถ่านสังเคราะห์ (Artificial char) ซึ่งเป็นถ่านที่ได้จากการเผาอินทรียวัตถุถ่านธรรมชาติ เช่น กราไฟต์ แอนทราไซต์

 กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์โดยทั่วๆ ไป แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

 1. กระบวนการคาร์บอไนซ์ (Carbonization) เป็นการไพโรไรซิสซึ่งเกิดขึ้นในที่อับอากาศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนคาร์บอนของสารอินทรีย์ ขณะเดียวกันก็ได้ผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลว และแก็สออกมาด้วย โครงสร้างวงอะโรมาติกหลักที่เหลือกลายเป็นโครงสร้างของถ่านชาร์ ส่วนกลุ่มโครงสร้างโมเลกุลหรือหมู่ที่มีขนาดเล็กกว่าจะกลั่นสลายตัวออกมา เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ได้แก่ น้ำ แอมโมเนีย น้ำมันทาร์ และแก็สต่างๆ หรือเรียกง่ายๆ ก็คือเป็นกระบวนการเผาวัตถุดิบให้เป็นถ่าน ซึ่งอุณหภูมิในการเผาประมาณ 200-400 องศาเซลเซียส

        กระบวนการคาร์บอไนเซชั่นสามารถแบ่งออกได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การสูญเสียน้ำออกจากโครงสร้างวัตถุดิบที่ช่วงอุณหภูมิ 27-197 องศาเซลเซียส
 2. การไพโรไรซิสโดยเกิดแก็สและน้ำมันทาร์ในโครงสร้างที่ช่วงอุณหภูมิ 197-497 องศาเซลเซียส
 3. ช่วงที่มีการเกาะตัวกันของโครงสร้างถ่านชาร์โดยในช่วงนี้น้ำหนักของวัตถุดิบจะลดลงไปมาก ที่ช่วงอุณหภูมิ 497-847 องศาเซลเซียส

 

   2. กระบวนการกระตุ้น (Activation) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสำหรับคาร์บอน  ด้วยการเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากขึ้น โดยการทำให้มีรูพรุนมากขึ้น หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารอื่นๆ ของถ่านกัมมันต์ แบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ การกระตุ้นทางเคมี และการกระตุ้นทางกายภาพ ดังนี้

 

2.1 การกระตุ้นทางเคมี (Chemical Activation) เป็นวิธีการเพิ่มปริมาตรรูพรุนและพื้นที่ผิวโดยปฏิกิริยากับสารเคมี ซึ่งการกระตุ้นชนิดนี้นิยมใช้กับวัตถุดิบที่เป็นไม้ อุณหภูมิที่ใช้ในการกระตุ้นอยู่ในช่วง 150-900 องศาเซลเซียส และสารกระตุ้นที่นิยมใช้ทั่วไปในทางอุตสาหกรรม เช่น แคลเซียมคลอไรด์ ซิงค์คลอไรด์ กรดฟอสฟอริก และโพแทสเซียม ไฮดรอกไซด์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแทรกซึมได้ทั่วถึง ทําให้ส่วนที่ไม่บริสุทธิ์ละลายหมดไปได้เร็วขึ้นจากนั้นนําไปเผาในถังที่มี ออกซิเจนเป็นเวลาหลายชั่วโมง แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องล้างสารเคมีที่ใช้ในการกระตุ้น ซึ่งติดมากับถ่านกัมมันต์ออกให้หมดไม่ให้เหลือตกค้างอยู่เลย เพื่อความปลอดภัยในการนําไปใช้งาน

 

2.1.1 การกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2)
 
โดยใช้สารละลาย ZnCl2 ผสมกับวัตถุดิบโดยใช้สภาวะที่อุณหภูมิประมาณ 130 องศาเซลเซียส หลังจากนี้จะนำไปทำการคาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิ 600-850 องศาเซลเซียส ซึ่งในระดับอุตสาหกรรมจะคำนึงถึงประสิทธิภาพในการนำเอา ZnCl2 กลับมาใช้ใหม่เป็นอย่างมาก ด้วยประสิทธิภาพการนำ ZnCl2 กลับมาใช้ใหม่ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับปัญหาการกัดกร่อนต่อเตาเผาจึงทำให้การใช้ ZnCl2 เป็นสารกระตุ้นในระยะหลังลดลง

 

2.1.2 การกระตุ้นด้วยกรดฟอสฟอริก
 
กระบวนการกระตุ้นทางเคมีโดยใช้กรดฟอสฟอริกเป็น สารกระตุ้นจะใช้อุณหภูมิในการ กระตุ้นที่ค่อนข้างต่ำคือ 400-500 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้กรดฟอสฟอริกนั้นสามารถผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยยังได้กรดฟอสฟอริกที่มีความเข้มข้นสูง พบว่าวัตถุดิบที่เป็นไม้ สามารถผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพดีโดยวิธีนี้

 

2.2 การกระตุ้นทางกายภาพ (Physical Activation) เป็นการกระตุ้นด้วยการใช้แก๊ส หรือไอนํ้า ซึ่งใช้อุณหภูมิในการเผากระตุ้นค่อนข้างสูงประมาณ 800-1000 องศาเซลเซียส เพราะไอนํ้าที่ใช้จะต้องเป็นไอนํ้าที่ร้อนยิ่งยวด (superheated stream) เพื่อทําให้สารอินทรีย์ต่างๆ สลายไป ทําให้โครงสร้างภายในมีลักษณะรูพรุน (porous) อยู่ทั่วไป ขนาดของรูพรุนที่ได้จะมีขนาดเล็กกว่าการกระตุ้นทางเคมี ซึ่งถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยวิธีนี้มีข้อดีที่สามารถนำมาใช้งานได้เลย ทันทีโดยไม่ต้องล้างสารที่เหลือตกค้าง
2.2.1 การกระตุ้นด้วยไอน้ำในเตาเผาที่หมุนได้ (Rotary kiln)
 
เตาเผาจะอยู่ในแนวนอนและหมุนได้รอบตัวโดยใช้มอเตอร์ ซึ่งจะทำให้ถ่านคลุกเคล้ากับ ไอน้ำได้มากขึ้น ไอน้ำที่ออกมาจากเครื่องทำไอน้ำจะถูกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยผ่านเข้าไปในท่อทองแดงจนเกิดเป็น Super heated stream แล้วเข้าเตาเผาที่หมุน ซึ่งก็จะทำปฏิกิริยากับถ่าน

alt 

       ไอน้ำเป็นสารกระตุ้นทางกายภาพที่มีการใช้กันมาก เนื่องจากโมเลกุลของน้ำนั้นมีขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และในการกระตุ้นด้วยไอน้ำนั้นมักจะมีข้อดี คือ

 

 1. โมเลกุลของน้ำจะแพร่เข้าไปได้อย่างรวดเร็วในโครงสร้างรูพรุน
 2. เนื่องจากโมเลกุลที่เล็กจึงสามารถเข้าไปในรูพรุนขนาดเล็กได้
 3. มีการเกิดปฏิกิริยาที่รวดเร็ว ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ถ่านกัมมันต์ที่ได้จากการกระตุ้นด้วยวิธีนี้ จะยังคงมีรูปร่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทำให้สามารถ ตรวจชนิดของวัสดุที่นำมาทำถ่านกัมมันต์ได้จากกล้องจุลทรรศน์

 

นอกจากนี้ยังอาจจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันก็ได้ คือ เมื่อใช้สารเคมีกระตุ้นแล้วนําไปกระตุ้นต่อโดยใช้แก๊สหรือไอนํ้าที่ร้อน ยิ่งยวด เพื่อการเพิ่มจํานวนรูพรุนให้มากขึ้น

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของความพรุนของถ่านกัมมันต์

 1. อัตราส่วนของลิกนินต่อเซลลูโลสในวัตถุดิบ
 2. อัตราการให้ความร้อน
 3. อุณหภูมิที่ใช้ในการกระตุ้น
 4. อัตราส่วนของสารกระตุ้นต่อวัตถุดิบ

 ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพของถ่านกัมมันต์

 1. เลขไอโอดีน (Iodine number)
 2. เลขฟีนอล (Phenol number)
 3. การดูดซับเมทิลีนบูล
 4. การดูดซับไอออนของโลหะหนัก
 5. พื้นที่ผิวจำเพาะ (Surface area)

 ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) มีประโยชน์อย่างไร

 
Activated carbon ถูกนำไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ เช่น ในการเตรียมน้ำดื่มบริสุทธิ อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ การบำบัดน้ำเสีย ใช้ในการฟอกสีของเหลวต่างๆ การทดลองวิจัยในการแยกและเตรียมสารเคมี ทางการแพทย์นำไปใช้ในการกำจัดพิษ การฟอกเลือด และอื่นๆ ใช้กรองกลิ่นและก๊าซที่ไม่ต้องการในหน้ากากกรองสารพิษ และเครื่องฟอกอากาศ

alt

ตัวอย่างการใช้ถ่านกัมมันต์แบบ GAC ในระบบกรองน้ำ

alt

ตัวอย่างการใช้ถ่านกัมมันต์เป็นใส้กรองในชุดกรองน้ำขนาดเล็ก

 

alt 

ตัวอย่างการใช้ถ่านกัมมันต์แบบ GAC ในระบบปรับปรุงคุณภาพ

alt 

ตัวอย่างการใช้ถ่านกัมมันต์แบบ PAC เติมในระบบปรับปรุงคุณภาพก่อนเข้าระบบกรอง

alt

       ตัวอย่างหน้ากากกรองฝุ่น-ควัน-กลิ่นไอระเหยที่ไม่เป็นพิษร้ายแรงด้วยถ่านกัมมันต์

*********************************

แหล่งที่มาของข้อมูล
บุญรักษ์  กาญจนวรวณิชย์ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สื่อการสอนอาจารย์ เพชร เพ็งชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://lib3.dss.go.th/fulltext/board/activated_carbon.pdf
http://bangkok-guide.z-xxl.com/snack-knowledge/4526.html

http://www.activated-carbon.com/carbon.html

************************

ที่มา : http://www.etc1992.co.th/index.php/journal/207-june2011/805-activated-carbon.html

****************
บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( น้อง )
Email :
bantanthai@gmail.com

****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
ถ่านไม้ไผ่ตั้งโต๊ะ (ไอโอไนเซอร์แบบกล่อง)
รหัสสินค้า: 000024
รายละเอียด:

ถ่านไม้ไผ่แบบกล่อง (ไอโอไนเซอร์แบบกล่อง) สำหรับดูซับกลิ่น หรือรังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

*** ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่  จึงจะเห็นผลตามคุณภาพที่กล่าวไว้

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com

*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

   1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ


************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp

Tell a Friend
แชมพูถ่านไม้ไผ่
รหัสสินค้า: 000025
รายละเอียด:


แชมพูถ่านไม้ไผ่น้ำแร่

     ด้วยคุณสมบัติ ถ่านไม้ไผ่ ช่วยดูดซับสิ่งสกปรก ความมันส่วนเกินของเส้นผมและหนังศรีษะ และเพิ่มการบำรุงด้วยน้ำแร่ ทำให้เส้นผมและหนังศรีษะมีสุขภาพดี

*****************

บ้านถ่านไม้ไผ่ ไทยอากาศดี
ต้นตำหรับ
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ
ตรา.
Bunton
( บันตัน )

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 086 786 1880 ( อรอนงค์ )

Email :
bantanthai@gmail.com

*****************

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
Tell a Friend
ถ่านไม้ไผ่ชนิดเม็ด
รหัสสินค้า: 000044
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

ถ่านไม้ไผ่
( Bamboo Charcoal )


     เมื่อกล่าวถึง " ถ่าน " หลายคนคงจะนึกถึงชิ้นไม้ดำๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มอาหารในครัวเรือนเท่านั้น แต่จริงแล้วถ่านมีสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถดูดซับกลิ่นเหม็นอับไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ ได้  ซึ่ง จะเห็นจากการนำถ่านมาใส่ไว้ในตู้เย็น ทำให้ตู้เย็นไม่มีกลิ่นเหม็นคาว ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้า และตู้โชว์ เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับ

     สิ่งที่ทำให้ " ถ่าน " มีความ สามารถในการดูดซับกลิ่นได้ โดยเฉพาะ  ถ่านไม้ไผ่ เนื่องจาก โครงสร้างของ ถ่านไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆ มากมาย  โดยกลิ่นเหม็นอับต่างๆ จะแพร่เข้ารูพรุนเหล่านี้ ทำให้เกิดการดูดซับกลิ่นเหล่านั้นไว้ตามผนังและในรูพรุน หากถ่านมีรูพรุนมากๆก็จะทำให้ดูดซับกลิ่นได้มากตามไปด้วย

     บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี  คือผู้ริเริ่มผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นและจีนขึ้น ในประเทศไทยเป็นรายแรก  ซึ่งก่อนหน้านั้นคนไทยอาจ รู้จักถ่านไม้ไผ่ว่าเป็นถ่านเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงไฟแรง  ใช้กันในหมู่ช่างตีเหล็กเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เป็นเพียงการ กล่าวถึงเท่านั้นหาดูถ่านไม้ไผ่ดังกล่าวได้ยากมาก  เหตุผล สำคัญคือไม้ไผ่เผาให้เป็นถ่านได้ยาก  จึงไม่มีการเผา ถ่านไม้ไผ่ให้เห็นในบ้านเรา  ได้ยินเพียงการกล่าวขาน ถึงถ่านไม้ไผ่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้น

     หลังจาก บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี ได้เปิดตัวให้คนไทยได้รู้จักและ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ  ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  ขณะ เดียวกันก็เริ่มมีผู้สนใจผลิตถ่านไม้ไผ่ควบคู่ไปกับการเก็บน้ำส้มควันไม้มาก ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง  จึงทำให้คุณภาพของถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตได้ ต่ำกว่ามาตรฐาน  ( เทียบกับมาตรฐานของญี่ปุ่นและจีน )

     ที่กล่าวเช่นนี้เพราะได้รับคำยืนยัน จากนักวิชาการประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการว่า  ผลการ ตรวจวิเคราะห์และทดสอบหาค่า ความสามารถดูดซับไอโอดีน  และ การหาค่า ความชื้น  จาก ตัวอย่างถ่านไม้ไผ่ที่มีผู้ผลิตจากแหล่งต่าง ๆ  ส่งมาให้ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ  ปรากฏ ว่าต่ำกว่ามาตรฐาน  คือ มีค่าไอโอดีน ตำกว่า  150  มิลลิกรัม / กรัม ( มผช. 180 /2546 ) ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของญี่ปุ่นและจีน

     ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่  " บันตัน " ที่ผลิตโดย บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี มีความสามารถดูดซับไอโอดีน (ซึ่งใช่ในการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของถ่านดูดกลิ่น) สามารถดูดซับไอโอดีนได้มากถึง   333 มิลลิกรัม / กรัม     มากกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกำหนดไว้ คือ มากกว่า 150 มิลลิกรัม / กรัม ( มผช. 180 /2546 )

 

     ถ่านไม้ไผ่  ภาษาญี่ปุ่นเรียก ทาเคะสึมิ (takezumi)  หรือ ชิคุตัน (Shikutan) ทำมาจากไม้ไผ่ ( Bamboo ) เป็นถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า  1,000 ºC   มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์  สัตว์  ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมากมาย

     ถ่านไม้ไผ่  ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า  1,000 ºC  แตกต่างไปจากถ่านทั่วไป  หรือแม้แต่ถ่านขาว ( White Charcoal )  หรือบินโจตัน ( Binchotan )  ที่มีผลิตกันมากในประเทศญี่ปุ่นและ จีน  ปัจจุบันประเทศจีนปิดป่าจึงไม่มีการผลิตถ่าน ทั้งสองชนิดนี้แล้ว

     ถ่านไม้ไผ่  ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  มีลักษณะพิเศษ  ดังนี้ :-
 • มีรูพรุนมากกว่า  หาก นำมาแผ่กระจายออกเป็นพื้นที่จะได้พื้นที่มากถึง 300 ถึง 700  ตร.ม / กรัม ( ถ่านไม้ทั่วไป จะได้พื้นที่ประมาณ  50  ตร.ม / กรัม  )
 • มีค่าความด้านทานไฟฟ้า ( Resistance ) ต่ำ  ( ไม่เกิน 100 โอห์ม )
 • มีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
     จีนและญี่ปุ่น ได้ ทำการวิจัยถ่านไม้ไผ่ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  พบ ว่ามีคุณสมบัติพิเศษ  สามารถให้กำเนิดและปลดปล่อย
 • ประจุลบ ( Negative Ions ) และ
 • อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray )
มาตรฐานของจีนแบ่งไว้เป็น 2 เกรด  คือ : -


     1.  1st grade  (  เกรด  1 )  เป็นถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงใช้กรรมวิธี การผลิตและอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  เหมาะสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ  มีคุณสมบัติที่ดีต่อมนุษย์  สัตว์  สิ่งแวดล้อม  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตามตารางที่ 1 Physical and Chemical Indexes of Bamboo Charcoal
 
Items  1st grade
 Fixed carbon  ≥ 85.0 (%)
 Volatile matter  ≤ 10.0 (%)
 Ash  ≤ 3.0 (%)
 Moisture  ≤ 8.5 (%)
 PH value  ≥ 7.5
 No-carbonized matter  Eligibility


     2. Regulation grade   (  เกรด  ปกติทั่วไป )  เป็นถ่านที่ใช้ กรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิภายในเตาต่ำกว่า 1,000 ºC  เหมาะ สำหรับใช้เป็นถ่านเชื้อเพลิง หุงต้มอาหารและถ่านเพื่อให้พลังงานความร้อนอื่น ๆ  แต่ ไม่ควรนำไปประกอบอาหารประเภท ปิ้ง  ย่าง  บาร์บีคิว  ยากิโตริ ( ไก่เสียบไม้ย่าง ) เพราะค่าของถ่านคงที่ ( Fixed  Carbon  ) ไม่ถึงหรือน้อยกว่า  85 %ตามตารางที่ 2 Physical and Chemical Indexes of Bamboo Charcoal
 
 Items  Regulation grade
 Fixed carbon  ≥ 75.0 (%)
 Volatile matter  ≤ 20.0 (%)
 Ash  ≤ 4.5 (%)
 Moisture  ≤ 12.0 (%)
 PH value  ≥ 7.0
 No-carbonized matter  Eligibity
มาตรฐานของญี่ปุ่นแบ่งชนิดของถ่านไม้ไผ่ไว้เป็น 2 เกรด  คือ : -
  1.  White Charcoa; หรือ Bincho Tan  ( ถ่านขาว )  เป็นถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงใช้กรรมวิธี การผลิตและอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  เหมาะสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ  มีคุณสมบัติที่ดีต่อมนุษย์  สัตว์  สิ่งแวดล้อม  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม


ตามตารางที่ 3

Bamboo Charcoal Specifications

 

  Items  (%)
 Fixed Carbon  85
 Volatile Matter  ≤ 8.0
 Ash Content  ≤ 4.0
 Moisture Content  ≤ 5.0

     2. Black Charcoal  ( ถ่านดำ ) เป็นถ่านที่ใช้ กรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิภายในเตาระหว่า 400 ºC  ถึง 700 ºC  เหมาะ สำหรับใช้เป็นถ่านเชื้อเพลิง หุงต้มอาหารและถ่านเพื่อให้พลังงานความร้อนอื่น ๆ  แต่ ไม่ควรนำไปประกอบอาหารประเภท ปิ้ง  ย่าง  บาร์บีคิว  ยากิโตริ ( ไก่เสียบไม้ย่าง ) เพราะค่าของถ่านคงที่ ( Fixed  Carbon  ) ไม่ถึงหรือน้อยกว่า  85 %        

*** ข้อมูลโดยละเอียดได้นำมาเสนอในเรื่อง ของถ่านไม้ไผ่ทั้งหมดนี้ อ้างอิงจากข้อมูลของ ญี่ปุ่นและจีนเป็นหลัก


    
     จากคุณสมบัติดังกล่าว ถ่านไม้ไผ่ จึงถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพในหลากหลายรูปแบบ เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่นและมีราคาแพง เช่น :-

1. ใช้เป็นวัสดุตบแต่งบ้านเรือน  ( Decorate ) ช่วยฟอกอากาศ  ดูดกลิ่น ( Deodorizing ) ความชิ้น ( Moisture )  ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

2. ทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองลดการเน่าเสียของน้ำ  ช่วยบำบัดน้ำเสีย เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ

3. แช่ในถังน้ำดื่ม ช่วยดูดซับคลอรีน และสิ่งที่มีพิษ  เพิ่ม แร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

     3.1 ทำความสะอาดถ่านไม้ไผ่ด้วยแปรงหรือฟองน้ำ ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเด็ดขาด
     3.2 ต้มถ่านไม้ไผ่ที่ล้างสะอาดแล้วด้วยน้ำเดือดประมาณ 10 นาที
    3.3 นำออกมาวางไว้ปล่อยให้แห้ง  ไม่ควรนำออกตากแดด
    3.4 ใช้ถ่านไม้ไผ่ 50 กรัม  ต่อน้ำ 1 ลิตร  แช่ทิ้งไว้ประมาณ 2 ~ 3  ชั่วโมง  น้ำจะมีคุณสมบัติเหมือน น้ำแรธรรมชาติหรือดีกว่า
    3.5 หลังจากใช้ถ่านไม้ไผ่ในน้ำดื่มครบ 1 เดือน  ควรนำ ออกมาต้มด้วยน้ำเดือด  และสามารถใช้ได้ 3 เดือน


ตาราง เปรียบเทียบแร่ธาตุต่าง ๆ
ระหว่าง ถ่านไม้ไผ่.
" บันตัน "

กับ ถ่านไม้ไผ่และน้ำแร่ธรรมชาติที่เก็บตัวอย่างจากตลาด
ใน ประเทศญี่ปุ่น

 

 

ANALYSIS TEST ITEMS

BAMBOO CHARCOAL WATER

( Japan )

BAMBOO  CHARCOAL WATER

( BunTun )

MINERAL WATER OF MARKETING

CALCIUM

22 mg/L

25.1 mg/L

10 mg/L

POTASSIUM

50 mg/L

133 mg/L

2.6 mg/L

MAGNESIUM

5.3 mg/L

4.9 mg/L

1.5 mg/L

   
4. ใส่หม้อหุงข้าวขณะที่หุงข้าว  ช่วยดูดซับคลอรีน กลิ่นเหม็นอับของข้าวสารเก่า และสิ่งที่มีพิษ  เพิ่ม แร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เพิ่มรสและความนุ่มให้ข้าวสุก

     4.1 ทำความสะอาดถ่านไม้ไผ่ด้วยแปรงหรือฟองน้ำ ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานเด็ดขาด
     4.2 ต้มถ่านไม้ไผ่ที่ล้างสะอาดแล้วด้วยน้ำเดือดประมาก 10 นาที
     4.3 นำออกมาวางไว้ปล่อยให้แห้ง  ไม่ควรนำออกตากแดด
     4.4 ใช้ถ่านไม้ไผ่ 300 กรัม ( 3 ชิ้น ) ต่อข้าว 1 หม้อ
     4.5 ใช้ได้ 10 ~ 15 ครั้ง

5. ใส่ในอ้างอาบน้ำ ช่วย ดูดซับคลอรีน และสิ่งที่มีพิษ เพิ่มแร่ธาตุ  และ ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ชำระล้างผิวหนัง  กระตุ้น การการไหลวนของเลือด  ช่วยให้ร่างกายสดชื่น

     5.1 บรรจุถ่านไม้ไผ่ 300 กรัม  ในถุงตาข่าย
     5.2 แช่ถุงถ่านลงในอ่างอาบน้ำ
     5.3 เพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้อุ่น
     5.4 เอาถุงถ่านออกจากอ่างเมื่ออาบน้ำเสร็จ
     5.6 ถ่านไม้ไผ่ 1 ถุงใช้ได้ 2 เดือน

6. ใส่ไว้ในที่นอน ไต้เตียง ในห้องนอน ช่วยฟอกอากาศ  ดูดกลิ่น  ความ ชิ้น  ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ กระตุ้นการการไหลวนของเลือด  จิต ใจสงบเย็นในขณะพักผ่อนและช่วยให้นอนหลับได้ดี ร่างกายสดชื่น      6.1 ห้องขนาด 3.2 ม. x 3.2 ม. ต้องใช้ถ่านไม้ไผ่ 3 กก./ห้อง

7. ดูดซับและหักเหคลื่นไฟฟ้า  ( Absorption of Electromagnetic Wave )  ช่วยดูดซับและหักเหคลื่นไฟฟ้าที่แผ่กระจายออกมาจาก  ทีวี  คอมพิวเตอร์  จอมอนิเตอร์  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิด ใช้งานอยู่ภายในบ้านและสถานที่ทำงาน  ดูดซับลดการแผ่ กระจายของคลื่นไฟฟ้าจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ

8. ฟอกและปรับอากาศ ใต้เตียงนอน และใต้อาคารบ้านเรือน ช่วย ดูดซับความชิ้นในฤดูที่มีความ ชื้นสูง  และคลายความชิ้นในฤดูที่มีความแห้งแล้ง

9. ใช้ผสมอาหารสัตว์ ช่วย เพิ่มแร่ธาตุ  ดูดซับสารพิษ  กำจัดแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร  ลด กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ 10. ใช้ผสมดินเพื่อการเพาะปลูก  ช่วย ปรับสภาพของดิน  เพิ่ม แร่ธาตุที่พืชต้องการ

11. ใส่ในตู้เย็น ช่วยกูดกลิ่น และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ช่วยให้ผักสดเก็บไว้ได้นานวันขึ้น ถ่านไม้ไม้จะดูดซับก๊าชที่ผักและผลไม้คายออกมาซึ่งมีผลให้ผักและผลไม้เน่า เสีย

12. ใส่ในถังข้าวสาร ช่วยกูดกลิ่น ความชื้น และปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ป้องกันมอด และแมลงต่าง ๆ

13. ใสไว้ในแจกันหรือกระถางดอกไม้   ช่วยให้เกิดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนและแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ ให้กับน้ำในแจกันหรือกระถางดอกไม้

14. ใส่ในตู้กระจกหรืออ่างเลี้ยงปลา  ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพิ่มแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม  แมกเนเซี่ยม ฯลฯ ทำให้น้ำใสสะอาด  ช่วย เร่งการตกตะกอนของฝุ่นละอองในน้ำ

15. ทำห้องบำบัดสุขภาพ  ช่วยฟอกอากาศภายในห้อง ดูดกลิ่น   ( Deodorizing)  ความชิ้น (Moisture) ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ  นอกจากนั้นยังใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นส่วนผสม หลักของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อีกมากมายหลายชนิด  เช่น  สบู่  แชมพู  ยา สีฟัน  ถ่านเม็ดดูดสารพิษ ฯลฯ    *********
ประจุลบ
( Negative Ions )


*** ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า ถ่านที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC  เท่า นั้น จึงจะสามารถให้กำเนิดและปลดปล่อยประจุ ลบ ( Negative Ions ) และ อิน ฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ***

     ประจุลบ ( Negative Ions ) มีผลดีร่างกาย สามารถที่จะเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้กลายเป็น Oxygen ได้ โดยการเข้าไปจับตัวกับอนุมูลนั้น ๆ ซึ่งหากเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ขึ้นภายในร่างกายของเรา จะทำให้ Oxygen ภายในร่างกายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมองปลอดโปร่งขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้น อันจะทำให้ร่างกายสามารถขับสารตกค้างต่าง ๆ ออกไปได้ง่ายขึ้น  สุขภาพร่างกายดี

การอยู่ภายในท้องที่มีถ่านไม้ไผ่ นาน ๆ จะช่วยให้

 • หลอดเลือดขยายตัว ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอุดตันน้อยลง
 • การไหลวนของเลือดดีขึ้น
 • ความดันโลหิตสม่ำเสมอ
 • โลหิตในร่างกายมีสถานะที่เหมาะสมมากขึ้น
 • โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้น
 • ระบบขับถ่ายดีขึ้น สารตกค้างในร่างกายถูกขับออกมาง่ายขึ้น
 • ระบบการหายใจดีขึ้น
 • ระบบการเผาผลาญพลังงาน ( Metabolism ) ดีขึ้น ·  อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ·  ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงขึ้น
 • ระบบประสาทอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้นอนหลับง่าย นอนหลับลึกขึ้น จิตใจสุขุมขึ้น หายเหนื่อยเร็วขึ้น

***  ข้อมูลคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของถ่านไม้ไผ่  อ้างอิงจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของประเทศญี่ปุ่นและจีน  และกรรมวิธีการผลิตของเราก็ใช้กรรมวิธีการผลิต  ขบวนการ  ขั้นตอน  และมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น  เราได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของญี่ปุ่นจากผู้ชำนาญชาวญี่ปุ่นโดย ตรง  และเราได้ฝึกฝนเพิ่มพูนความชำนาญ  ประสบการณ์และกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและวัตถุดิบคือ " ไผ่ตง " ที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่ในท้องถิ่น  เราได้ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของญี่ปุ่นจนถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของเรา เอง  ที่เราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ผลการทดสอบวิเคราะห์ถ่านไม้ไผ่ที่เราผลิตโดยสถาบันวิจัยที่เชื่อถือได้  สามารถรับรองได้ว่าถ่านไม้ไผ่ที่เราผลิตอยู่ในปัจจุบัน ได้มาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่าถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นและจีน จึงมั่นใจได้ว่าสามารถอ้างอิงกับผลการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของ ประเทศญี่ปุ่นและจีนได้

 

***************

 

 เราคือ :-

ต้นตำหรับผลิตภัณฑ์

" ถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ "

 

 ตรา 

 " Bunton

 " บันตัน " 

110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรึ  25220

โทร. 086 786 1880

( อรอนงค์ เลิศล้ำ )

Email : bantanthai@gmail.com

Email : bantanthai@gmail.com

 

สามารถสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักของสินค้าที่ส่ง

ชำระเงินค่าสินค้า + ค่าจัดส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร...

1. ธนาคารกรุงไทย สาขากบินทร์บุรี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233 0 25061 4

 
ชื่อบัญชี...น.ส.อรอนงค์ เลิศล้ำ

************************************************************************************
แผนที่ไปบ้านถ่านไม้ ไผ่ไทยอากาศ ดี ผ่าน  Googlr Earth คลิก : http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=UTF8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp 
Tell a Friend
เกลือไผ่ ( บันตัน ) ( Bamboo Salt )
รหัสสินค้า: 000047
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:
เกลือไผ่
( บันตัน )
Bamboo Salt
( BUNTON )

" เกลือไผ่ " ถูกนำมาใช้เป็นอาหารและเป็นยาพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณในประเทศเกาหลี ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของ " เกลือไผ่ " ได้รับการยอมรับอย่างมากแม้ในหมู่ชาวญี่ปุ่น และเกาหลี

" เกลือไผ่ " เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของประเทศเกาหลีที่่คิดค้นโดยนักบวชของวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาหลีเมื่อ 1000 กว่าปีมาแล้ว

" เกลือไผ่ " ของเกาหลีแตกต่างจากการทำ " เกลือสะตุ " ของไทยที่คนรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ของไทยเราเคยทำกันมาแต่โบรา

" เกลือไผ่ " จึงเป็นเกลือที่สะอาดปราศจา
กสารพิษตกค้าง มีลักษณะเป็นเกลือสีชมพูและสีขาวนวล ในประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีราคาแพงมาก

คนสมัยรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ของไทยเรา ทำให้เกลือสุกสะอาดด้วยวิธีการ " สะตุ " คือการนำเกลือมาคั่วให้สุก ละเอียดเป็นผง ใช้วิธีการสังเกตุว่าสุกดีหรือยัง มีกลินหอม นำไปปรุงอาหารคาวหวาน คลุกกับข้าวรัปทาน ผสมยา ทำยาสีฟัน

เกลือไผ่
( บันตัน )
Bamboo Salt
( BUNTON )

เผาด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส เผาซ้ำถึง 9 ครั้ง ทำให้ได้เกลือสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสารตกค้าง มีแร่ธาตุมากมาย
Tell a Friend
บ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี ( บันตัน )
110 หมู่ที่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 ปราจีนบุรี ไทย
โทรศัพท์: 037-289087
เว็บไซต์: http://maps.google.co.th/maps?f=q&source=s_q&hl=th&geocode=&q=%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99&sll=13.0376,101.491373&sspn=29.734341,39.375&ie=utf8&t=h&ll=14.073269,101.771979&sp
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: