รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

ประวัติแบรนด์

 

          เครื่องหมายการค้าแบรนด์ เป็นที่รูจักกันมากว่า 177 ปี นับจากปี พ.ศ. 2378 โดย มร.เอชดับบลิว แบรนด์ พ่อครัวเอกในราชสำนักอังกฤษ ผู้คิดค้นสูตรซุปไก่ตุ๋นเพื่อเป็นอาหารเสริมถวายแด่กษัตริย์อังกฤษ พระเจ้าจอร์จที่ 4 และผลิตจำหน่ายเป็นการค้าหลังเกษียณอายุราชการ

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 บริษัท เซเรบอส ผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้ขยายตลาดอาหารเสริมตราแบรนด์เข้ามาในทวีปเอเชีย และเป็นเวลากว่า 35 ปี ที่บริษัท เซเรบอส ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตซุปไก่สกัดตราแบรนด์แห่งแรกในประเทศ ไทย ในปีพ.ศ.2517

          ในปี พ.ศ. 2533 บริษัท ซันโตรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดซึ่งเอื้อ อำนวยต่อธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างสูง และภายใต้ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ยังมีบริษัทในเครืออยู่ในหลายประเทศทั่วเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น

          ปัจจุบัน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคทั้งในและต่างประเทศรวม 18 ประเทศทั่วโลก เช่น อเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ นำมาซึ่งรายได้และการสร้างงานเป็น จำนวนมากให้แก่ประเทศไทย กล่าวได้ว่าความสำเร็จของบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อ เนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ยอมรับถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่คงไว้ตลอดมากว่า 177 ปี

 

นโยบายคุณภาพของแบรนด์

 

          กว่า 177 ปี แบรนด์ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเสมอมา ด้วยการคิดค้นสูตรอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของผู้ บริโภค โดยแบรนด์ได้ทำการวิจัยสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินความต้องการของคนทั่วไป เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ ผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง

          นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว แบรนด์ยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ควบคุมวิธีการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ใช้ ระบบอัตโนมัติผนึกขวดด้วยฝาที่ทันสมัยที่สุด มีวงแหวนนิรภัย (The Band Guard®) ที่รวมข้อดีของการปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยโลหะและพลาสติกเป็นหนึ่งเดียว มีปุ่ม สุญญากาศให้ความมั่นใจในความปลอดภัยซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคเปิดขวดได้ง่ายและ สะดวกขึ้น ที่สำคัญถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยถึง 3 ชั้น คือ เห็น รู้สึก และได้ยิน หากขวดถูกเปิดออกก่อน

          ล่าสุดแบรนด์ ได้พัฒนาเทคโนโลยี FTIR กับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของรังนกแท้ด้วยโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน ระหว่างรังนกแท้กับสารปลอมปน ผลการทดสอบด้วยเครื่อง FTIR หรือ fingerprint ของรังนกแท้ 100% ที่บริสุทธิ์จึงแตกต่างไปจากรังนกปลอมหรือรังนกที่มีการปลอมปนการประยุกต์ ใช้ FTIR ในการควบคุมคุณภาพ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดช่วยทำให้มั่นใจในความเป็นรังนกแท้ 100% ปราศจากสิ่งปลอมปน นอกจากนั้นเรายังตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเราจะใช้วัตถุดิบในการผลิตอย่างเห็นคุณค่าลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

          บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมสุขภาพที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค เราวางระบบการประกันคุณภาพตลอดสายการผลิต รวมถึงมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และตรวจเช็คการปนเปื้อนต่างๆใน ทุกระยะของกระบวนการผลิตได้แก่

          1. มีเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer ใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนัก เพื่อยืนยันว่าอาหารสามารถบริโภคได้ อย่างปลอดภัย

          2. ได้รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 17025:2005 รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบขอบข่ายการตรวจสอบสารหนู โปรตีนไขมันในผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด โปรตีนไขมันในเครื่องดื่มรังนกเครื่องดื่ม น้ำผลไม้เข้มข้นจากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณ สุข

          3. วัตถุดิบ (ไก่) จากฟาร์มไก่มาตรฐานในระบบฟาร์มปิดที่ผ่านการรับรองโดยกรมปศุสัตว์และตามมาตรฐานการส่งออก

          4. ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP-Good Manufacturing Practices)

          5. ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Point) เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าแบรนด์ทุกขวดถูกสุขอนามัยและปลอดภัยจากสาร เคมีตกค้าง โลหะหนัก สิ่งปลอมปน รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนสู่อาหาร

          6. ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ให้กับตัวคุณและคนที่คุณรัก

          7. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ทั้งนี้เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อ เนื่อง เราใช้ระบบบำบัดนำเสียที่ทันสมัย (Bio activated Return Sludge) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          8. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System: OHSAS 18001:2007)

 

          วัตถุดิบที่สำคัญของเราคือ ไก่ ซึ่งทุกตัวมาจากฟาร์มไก่มาตรฐานในระบบฟาร์มปิด ที่ผ่านขั้นตอนการควบคุมการเลี้ยงและการให้อาหาร ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการรับรองจากโครงการโรงงาน เนื้อสัตว์อนามัยปลอดภัยจากสารตกค้างอย่างเป็นทางการ ด้วยขั้นตอนที่ผ่านการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกก่อนจับ 10 วัน ผ่านการตรวจสุขภาพไก่โดยสัตวแพทย์จากกรมปศุสัตว์ก่อนจับไม่เกิน 3 วัน ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไก่โดยสัตวแพทย์ประจำโรงงานก่อนการชำแหละ และผ่านการตุ๋นภายใต้ความดันสูงและอุณหภูมิสูง พร้อมทั้งผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบสเตอริไลซ์ แบรนด์จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสูงและความ ปลอดภัย

 

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่

          ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบรนด์ โทร. 02-650-977702-650-9777

  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 9.00 น. - 17.00 น.

  หรือ อีเมล์ brands-online@cerebos.co.th

"บริการส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ"

  เวลาให้บริการ (Business hour)

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่

          ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบรนด์ โทร. 02-650-977702-650-9777

  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 9.00 น. - 17.00 น.

  หรือ อีเมล์ brands-online@cerebos.co.th

 

"บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ"


BRANDS สังฆทานแบรนด์ชุดอิ่มบุญ (แบรนด์ซุปไก่สกัด 42 ซีซี 12 ขวด) 1 ชุด
รหัสสินค้า: 000821
ราคา 484.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

สังฆทานแบรนด์ชุดอิ่มบุญ”ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบรนด์ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 42 cc. จำนวน 12 ขวด

2. บทสวดถวายสังฆทาน

3. ดอกบัวถวายพระ ไม้มงคลเปี่ยมด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

4. ถังสังฆทานสามารถนำไปใส่น้ำดื่ม น้ำใช้ได้ สะดวกด้วยก็อกเปิดปิดน้ำ
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
BRAND'S ชุดเจ1-แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 65ซีซี 4 กล่อง (8ขวด/1กล่อง)
รหัสสินค้า: 000837
ราคาปกติ 1,760.00 บาท  
ราคาลด 1,632.00 บาท

ประหยัด 128.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

•แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น หนึ่งในการวิจัยของ BRAND’S PLANTE-SCIENCE ซึ่งได้ศึกษาประโยชน์ที่อยู่ในเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ นำมาผ่านกระบวนการผลิตเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ ทำให้ได้เห็ดสกัดเข้มข้น รสชาติดื่มง่าย มีประโยชน์

•ผลิตจากเห็ดหายาก 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดชิตาเกะ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า
•ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมทั้งผู้ที่บริโภคมังสวิรัติและเจ

วิธีรับประทาน
แนะนำให้ดื่มเป็นประจำทุกวัน วันละ 1-2 ขวด หลังอาหาร
แช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

ส่วนประกอบ
เห็ดหอม (Shitake mushroom ) 1.82 ก.
เห็ดไมตาเกะ (Maitake mushroom) 0.18 ก.
เห็ดปุยฝ้าย (Yamabushitake mushroom) 0.06 ก.
เห็ดหลินจือ (Reishi mushroom) 0.003 ก.
ถั่งเฉ้า (Cordyceps) 0.16 ก.
บริวเวอร์ ยีสต์ 0.167 ก.
(เทียบเท่าเบต้ากลูแคน 125 มก.)
โซเดียมแอสคอร์เบต 33.75 มก.
(เทียบเท่าวิตามินซี 30 มก.)
ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ 0.61 มก.
(เทียบเท่าวิตามินบี6 0.50 มก.)
ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ 0.420 มก.
(เทียบเท่าวิตามินบี1 0.375 มก.)
วิตามินบี12 0.5 มคก.
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
ไม่เจือสีสังเคราะห์
สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (มอลโทเดกซ์ทริน)
สารให้ความคงตัว (INS440, INS 407)
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 524)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น ขนาด 65 ซีซี จำนวน 3 กล่อง (8ขวด/กล่อง)
รหัสสินค้า: 000569
ราคาปกติ 1,320.00 บาท  
ราคาลด 1,245.00 บาท

ประหยัด 75.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 65 ซีซี จำนวน 3 กล่อง

 

แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 

 

ผลิตจากเห็ดหายาก 5 ชนิด เห็ดหลินจือ เห็ดชิตาเกะ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า นำมาสกัดเข้มข้นด้วยวิธีเฉพาะของแบรนด์ รสชาติดื่มง่าย ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เหมาะสำหรับคนกินเจ และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อวันนี้และวันข้างหน้า
 

ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

*บริการจัดส่งฟรีโดยรถจัดส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน ภายใน 3-5 วันทำการ*

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
BRAND?S ActivMove UC-II ช่วยสร้างเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน จำนวน 3 กล่อง
รหัสสินค้า: 000757
ราคาปกติ 3,780.00 บาท  
ราคาลด 2,550.00 บาท

ประหยัด 1,230.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

BRAND’S ActivMove UC-II ช่วยสร้างเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน จำนวน 3 กล่อง

 

 

คุณสมบัติ
BRAND’S ActivMove , UC-II , Type II Collagen, High Vitamin C มีส่วนช่วยในการเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อเอ็นกระดูกอ่อน
 
ในแต่ละวันร่างกายต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทั้งการเดิน, ขึ้นลงบันได เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นดูแลตัวเองวันนี้ให้ทำสิ่งต่างๆได้อย่างต้องการ แบรนด์แอคทีฟมูฟ เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวสูตรเฉพาะของแบรนด์ ที่มี UC-II® คือ อันดีเนเจอร์คอลลาเจนไทพ์ทู นวัตกรรมการผลิตที่จดลิขสิทธิ์เฉพาะ ผลิตภายใต้อุณหภูมิต่ำและไม่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการสกัด เพื่อคงโครงสร้างคอลลาเจนที่สมบูรณ์ ผสานคุณค่าของไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทพ์ทู พร้อมวิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน ดูแลตัวเองทุกวันได้ง่ายขึ้นเพียงวันละ 1 เม็ด
 
แนะนำให้ทาน วันละ 1 เม็ด
 
ขนาดบรรจุ: 10 เม็ด x 3 แผง
 
 
น้ำหนัก 1 กล่อง 0.058kg
 

*บริการจัดส่งฟรีโดยรถจัดส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน ภายใน 3-5 วันทำการ*

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
BRAND'S ชุดเจ 2 แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 65 ซีซี 1กล่อง (8ขวด/แพ็ค) + วีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 42 ซีซี
รหัสสินค้า: 000839
ราคาปกติ 854.00 บาท  
ราคาลด 788.00 บาท

ประหยัด 66.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

•แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น หนึ่งในการวิจัยของ BRAND’S PLANTE-SCIENCE ซึ่งได้ศึกษาประโยชน์ที่อยู่ในเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ นำมาผ่านกระบวนการผลิตเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ ทำให้ได้เห็ดสกัดเข้มข้น รสชาติดื่มง่าย มีประโยชน์
•ผลิตจากเห็ดหายาก 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดชิตาเกะ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า
•ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมทั้งผู้ที่บริโภคมังสวิรัติและเจ

วิธีรับประทาน
แนะนำให้ดื่มเป็นประจำทุกวัน วันละ 1-2 ขวด หลังอาหาร
แช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

ส่วนประกอบ
เห็ดหอม (Shitake mushroom ) 1.82 ก.
เห็ดไมตาเกะ (Maitake mushroom) 0.18 ก.
เห็ดปุยฝ้าย (Yamabushitake mushroom) 0.06 ก.
เห็ดหลินจือ (Reishi mushroom) 0.003 ก.
ถั่งเฉ้า (Cordyceps) 0.16 ก.
บริวเวอร์ ยีสต์ 0.167 ก.
(เทียบเท่าเบต้ากลูแคน 125 มก.)
โซเดียมแอสคอร์เบต 33.75 มก.
(เทียบเท่าวิตามินซี 30 มก.)
ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ 0.61 มก.
(เทียบเท่าวิตามินบี6 0.50 มก.)
ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ 0.420 มก.
(เทียบเท่าวิตามินบี1 0.375 มก.)
วิตามินบี12 0.5 มคก.
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
ไม่เจือสีสังเคราะห์
สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (มอลโทเดกซ์ทริน)
สารให้ความคงตัว (INS440, INS 407)
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 524)•คัดสรรเบอร์รี่พันธุ์ดีจากทวีปยุโรปและอเมริกา ประกอบด้วย เบอร์รี่ 7 ชนิด คือ บิลเบอร์รี่ แบล็กเคอร์เรนต์ แครนเบอร์รี่ โช้คเบอร์รี่ เอวเดอร์เบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ และอะซาอิ เบอร์รี่
•มีแอนโธไซยานิน ที่มีสีม่วงแดง และไบโอฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นพฤกษเคมีตามธรรมชาติที่พบในเบอร์รี่พันธุ์ดี
•เสริมด้วย วิตามิน เอ สูง ช่วยในการมองเห็น
•มี วิตามิน ซี และ อี สูง ซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมุลอิสระ
•ดื่มอร่อยทุกเวลา เติมประโยชน์ต่อร่างกายได้ทุกวัน


เหมาะสำหรับ
ทุกคนในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่หน้าจอเป็นเวลานานๆ ผู้ที่อ่านหนังสือ และผู้ที่ทำงานกลางแจ้งต้องเจอกับแสงแดด

วิธีรับประทาน
แนะนำให้ดื่มเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ขวด หลังอาหาร (เขย่าขวดก่อนดื่ม)

ส่วนประกอบ
เบอร์รี่สกัดเข้มข้น 86.51% วิตามินซี 0.28%
วิตามินเอ 0.03%
ซิงค์อมิโนแอซิดคีเลท 0.06% วิตามินอี 0.06%
ไม่เจือสีและไม่ใช้วัตถุกันเสีย
สารให้ความคงตัว (INS440)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
BRANDS สังฆทานแบรนด์ชุดอิ่มบุญ (แบรนด์ซุปไก่สกัด 42 ซีซี 12 ขวด) 2 ชุด
รหัสสินค้า: 000823
ราคาปกติ 968.00 บาท  
ราคาลด 920.00 บาท

ประหยัด 48.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

สังฆทานแบรนด์ชุดอิ่มบุญ”


ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. แบรนด์ซุปไก่สกัด สูตรต้นตำรับ ขนาด 42 cc. จำนวน 12 ขวด

2. บทสวดถวายสังฆทาน

3. ดอกบัวถวายพระ ไม้มงคลเปี่ยมด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

4. ถังสังฆทานสามารถนำไปใส่น้ำดื่ม น้ำใช้ได้ สะดวกด้วยก็อกเปิดปิดน้ำ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
30days Eternal youth Set แบรนด์รังนกแท้สูตรไซลิทอล 42 ซีซี 5 แพ็ค
รหัสสินค้า: 000831
ราคาปกติ 2,970.00 บาท  
ราคาลด 2,680.00 บาท

ประหยัด 290.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

BRAND'S 30days Eternal youth Set แบรนด์รังนกแท้สูตรไซลิทอล 42 ซีซี 30 ขวด ในกระเป๋า Vintage Roseimage
*รูปเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น


คุณสมบัติ
รังนกแท้
นับ ตั้งแต่ปี 1982 แบรนด์รังนกแท้ได้ส่งออกเครื่องดื่มรังนกแท้เกรดคุณภาพไปสู่หลายทวีปทั่วโลก ทั้งเอเซีย อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และยุโรปจนเป็นที่ชื่นชอบและวางใจของทุกๆคน คัดสรรเฉพาะรังนกแท้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการของผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกว่า เป็นรังนกแท้เกรดคุณภาพ เนื้อรังนกมีสีขาวนวล และรสชาตินุ่มละมุน เปรียบประดุจของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติ นำมาผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะรังนกแท้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้แต่รังนกแท้คุณภาพดีเท่านั้น พิถีพิถันทุ่มเทกว่า 157 ขั้นตอน ในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย หวานอร่อยด้วยไซลิทอลจากธรรมชาติ 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีก เลี่ยงน้ำตาล ควบคุมน้ำหนัก ผู้ที่เป็นเบาหวาน ดื่มได้ในอุณหภูมิปกติ แช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อนสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมรังนกของคุณ เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที 

ทะเบียน อย. เลขที่ 20-2-03652-2-0023
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
แบรนด์เจนยู เครื่องดื่มโสมจินเซนโนไซด์ เจนโปร ขนาด100ซีซ๊ จำนวน 3 กล่อง (8ขวด/กล่อง)
รหัสสินค้า: 000150
ราคาปกติ 1,008.00 บาท  
ราคาลด 987.00 บาท

ประหยัด 21.00 บาท
รายละเอียด:

 

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

แบรนด์เจนยู เครื่องดื่มโสมจินเซนโนไซด์ เจนโปร ขนาด 100 ซีซี จำนวน 3 กล่อง (8ขวด/กล่อง)

แบรนด์ เจน ยู จินเซนโนไซด์ เจนโปร

ประกอบด้วย จินเซนโนไซด์ เจนโปร สกัดจากโสมอเมริกา และโสมเอเชีย ซึ่งเป็นอนุพันธ์ธรรมชาติ  เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ อุดมด้วยวิตามินบี 12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรสชาติอร่อย ดื่มง่ายไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ แช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น (เขย่าขวดก่อนรับประทาน) เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

*บริการจัดส่งฟรีโดยรถจัดส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน ภายใน 3-5 วันทำการ*

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
แบรนด์แคลเซียม 600 จมูกถั่วเหลือง ผสมซุปไก่สกัด ขนาดบรรจุ 60 เม็ด จำนวน 3 ขวด
รหัสสินค้า: 000027
ราคาปกติ 1,200.00 บาท  
ราคาลด 1,170.00 บาท

ประหยัด 30.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

 

แบรนด์แคลเซียม 600 และจมูกถั่วเหลือง ผสมซุปไก่สกัด ขนาดบรรจุ 60 เม็ด จำนวน 3 ขวด

 
 

ผสานคุณค่าของซุปไก่สกัด,แคลเซียม และจมูกถั่วเหลือง เพื่อกระดูกและฟันที่แข็งแรง

  •  แคลเซียม เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน ช่วยใน กระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง
  •  ไอโซฟลาโวน สารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง
  •  วิตามินดี ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส

 

ขนาดรับประทาน
วันละ 3 ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร

วิธีเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้งอุณหภูมิต่ำกว่า 25° ซ ห่างจากแสงแดด

*บริการจัดส่งฟรีโดยรถจัดส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน ภายใน 3-5 วันทำการ*

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
BRAND'S ชุดเจ 3 แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 65 ซีซี 1กล่อง + วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น ผสมคามูคามู 1 กล่อง
รหัสสินค้า: 000840
ราคาปกติ 854.00 บาท  
ราคาลด 788.00 บาท

ประหยัด 66.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

BRAND'S ชุดเจ 3 แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 65 ซีซี 1กล่อง (8ขวด/แพ็ค) + วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น ผสมคามูคามู 42 ซีซี 1โหล

 

•แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น หนึ่งในการวิจัยของ BRAND’S PLANTE-SCIENCE ซึ่งได้ศึกษาประโยชน์ที่อยู่ในเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ นำมาผ่านกระบวนการผลิตเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ ทำให้ได้เห็ดสกัดเข้มข้น รสชาติดื่มง่าย มีประโยชน์
•ผลิตจากเห็ดหายาก 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดชิตาเกะ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า
•ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการดูแลตัวเอง โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมทั้งผู้ที่บริโภคมังสวิรัติและเจ

วิธีรับประทาน
แนะนำให้ดื่มเป็นประจำทุกวัน วันละ 1-2 ขวด หลังอาหาร
แช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

ส่วนประกอบ
เห็ดหอม (Shitake mushroom ) 1.82 ก.
เห็ดไมตาเกะ (Maitake mushroom) 0.18 ก.
เห็ดปุยฝ้าย (Yamabushitake mushroom) 0.06 ก.
เห็ดหลินจือ (Reishi mushroom) 0.003 ก.
ถั่งเฉ้า (Cordyceps) 0.16 ก.
บริวเวอร์ ยีสต์ 0.167 ก.
(เทียบเท่าเบต้ากลูแคน 125 มก.)
โซเดียมแอสคอร์เบต 33.75 มก.
(เทียบเท่าวิตามินซี 30 มก.)
ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ 0.61 มก.
(เทียบเท่าวิตามินบี6 0.50 มก.)
ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ 0.420 มก.
(เทียบเท่าวิตามินบี1 0.375 มก.)
วิตามินบี12 0.5 มคก.
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
ไม่เจือสีสังเคราะห์
สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (มอลโทเดกซ์ทริน)
สารให้ความคงตัว (INS440, INS 407)
สารควบคุมความเป็นกรด (INS 524)


•คัดสรรพรุนพันธุ์ดีเฉพาะพันธุ์ดาจอง จากแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
•พรุนสกัดเข้มข้น เป็นแหล่งของใยอาหาร
•เสริมด้วยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ได้แก่ ไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ (XOS) และ รีซีสแทนท์มอนโตเด็กซ์ทริน (RMD) ที่ช่วยเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร กระตุ้นการขับถ่าย
•ผสานคุณค่ากับ ผลคามู คามูสกัด ผลไม้ที่เป็นที่รู้จักกันดีจากทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งให้ปริมาณของวิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน
•ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย
•ดื่มอร่อยก่อนนอน เติมประโยชน์ต่อร่างกายได้ทุกคืน

เหมาะสำหรับ
ทุกคนในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ต้องการเสริมกากใยในระบบทางเดืนอาหารเพื่อช่วยให้ขับถ่ายเป็นปกติ


วิธีรับประทาน
แนะนำให้ดื่มก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ขวด (เขย่าขวดก่อนดื่ม)

ส่วนประกอบ
พรุนสกัดเข้มข้น 80%
น้ำองุ่นสกัดเข้มข้น 6.6%
รีซิสแทนท์มอลโตเด็กซ์ทริน 5% น้ำคามูคามูสกัดเข้มข้น 2.6% ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ 2% วิตามินซี 0.03%
ไม่เจือสีและไม่ใช้วัตถุกันเสีย
สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (มอลโทเดกซ์ทริน)
สารให้ความคงตัว (INS440)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมวิตามินบีคอมเพล็กซ์และธาตุเหล็ก ขนาดบรรจุ 60 เม็ด จำนวน 3 ขวด
รหัสสินค้า: 000025
ราคาปกติ 1,335.00 บาท  
ราคาลด 1,305.00 บาท

ประหยัด 30.00 บาท
รายละเอียด:

 

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมวิตามินบีคอมเพล็กซ์และธาตุเหล็ก

 

ขนาดบรรจุ 60 เม็ด จำนวน 3 ขวด

 


          แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมวิตามินบีคอมเพล็กซ์และธาตุเหล็ก เป็นซุปไก่สกัดในรูปแบบเม็ดเพื่อสะดวกต่อการพกพาเสริมวิตามินบีคอมเพล็กซ์ 8 ชนิด วิตามินบี 1,2,3,5,6, โฟเลต, ไบโอติน และวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

ขนาดรับประทาน
วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร

วิธีเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิต่ำกว่า 25° ซ ห่างจากแสงแดด

 

*บริการจัดส่งฟรีโดยรถจัดส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน ภายใน 3-5 วันทำการ*

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
30days Eternal youth Set แบรนด์รังนกแท้สูตรไซลิทอล 70 ซีซี 5 แพ็ค
รหัสสินค้า: 000835
ราคาปกติ 4,590.00 บาท  
ราคาลด 4,150.00 บาท

ประหยัด 440.00 บาท
รายละเอียด:

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

BRAND'S 30days Eternal youth Set แบรนด์รังนกแท้สูตรไซลิทอล 70 ซีซี 30 ขวด ในกระเป๋า Vintage Roseimage*รูปเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น


คุณสมบัติ
รังนกแท้
นับ ตั้งแต่ปี 1982 แบรนด์รังนกแท้ได้ส่งออกเครื่องดื่มรังนกแท้เกรดคุณภาพไปสู่หลายทวีปทั่วโลก ทั้งเอเซีย อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และยุโรปจนเป็นที่ชื่นชอบและวางใจของทุกๆคน คัดสรรเฉพาะรังนกแท้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการของผู้เชี่ยวชาญด้านรังนกว่า เป็นรังนกแท้เกรดคุณภาพ เนื้อรังนกมีสีขาวนวล และรสชาตินุ่มละมุน เปรียบประดุจของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติ นำมาผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจเอกลักษณ์เฉพาะรังนกแท้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้แต่รังนกแท้คุณภาพดีเท่านั้น พิถีพิถันทุ่มเทกว่า 157 ขั้นตอน ในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพไม่เจือสี ไม่ใช้วัตถุกันเสีย หวานอร่อยด้วยไซลิทอลจากธรรมชาติ 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลีก เลี่ยงน้ำตาล ควบคุมน้ำหนัก ผู้ที่เป็นเบาหวาน ดื่มได้ในอุณหภูมิปกติ แช่เย็น หรืออุ่นให้ร้อนสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมรังนกของคุณ เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที 

ทะเบียน อย. เลขที่ 20-2-03652-2-0023
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
แบรนด์เจนยู เครื่องดื่มโสมจินเซนโนไซด์ เจนโปร ขนาด100ซีซ๊ จำนวน 1 กล่อง (8ขวด/กล่อง)
รหัสสินค้า: 000799
ราคา 329.00 บาท
รายละเอียด:

 

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

แบรนด์เจนยู เครื่องดื่มโสมจินเซนโนไซด์ เจนโปร ขนาด 100 ซีซี จำนวน 1 กล่อง (8ขวด/กล่อง)

images by free.in.th

แบรนด์ เจน ยู จินเซนโนไซด์ เจนโปร

ประกอบด้วย จินเซนโนไซด์ เจนโปร สกัดจากโสมอเมริกา และโสมเอเชีย ซึ่งเป็นอนุพันธ์ธรรมชาติ  เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ อุดมด้วยวิตามินบี 12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรสชาติอร่อย ดื่มง่ายไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ แช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น (เขย่าขวดก่อนรับประทาน) เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

*บริการจัดส่งฟรีโดยรถจัดส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน ภายใน 3-5 วันทำการ*

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
BRAND'S ชุดเจ 4 แบรนด์วีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้น1โหล + แบรนด์วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น 1 โหล
รหัสสินค้า: 000841
ราคาปกติ 828.00 บาท  
ราคาลด 760.00 บาท

ประหยัด 68.00 บาท
รายละเอียด:

 

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

BRAND'S ชุดเจ 4 แบรนด์วีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 42 ซีซี 1โหล + แบรนด์วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น พลัสคามูคามู 42 ซีซี 1โหล

 

•คัดสรรเบอร์รี่พันธุ์ดีจากทวีปยุโรปและอเมริกา ประกอบด้วย เบอร์รี่ 7 ชนิด คือ บิลเบอร์รี่ แบล็กเคอร์เรนต์ แครนเบอร์รี่ โช้คเบอร์รี่ เอวเดอร์เบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ และอะซาอิ เบอร์รี่
•มีแอนโธไซยานิน ที่มีสีม่วงแดง และไบโอฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นพฤกษเคมีตามธรรมชาติที่พบในเบอร์รี่พันธุ์ดี
•เสริมด้วย วิตามิน เอ สูง ช่วยในการมองเห็น
•มี วิตามิน ซี และ อี สูง ซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมุลอิสระ
•ดื่มอร่อยทุกเวลา เติมประโยชน์ต่อร่างกายได้ทุกวัน


เหมาะสำหรับ
ทุกคนในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่หน้าจอเป็นเวลานานๆ ผู้ที่อ่านหนังสือ และผู้ที่ทำงานกลางแจ้งต้องเจอกับแสงแดด

วิธีรับประทาน
แนะนำให้ดื่มเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ขวด หลังอาหาร (เขย่าขวดก่อนดื่ม)

ส่วนประกอบ
เบอร์รี่สกัดเข้มข้น 86.51% วิตามินซี 0.28%
วิตามินเอ 0.03%
ซิงค์อมิโนแอซิดคีเลท 0.06% วิตามินอี 0.06%
ไม่เจือสีและไม่ใช้วัตถุกันเสีย
สารให้ความคงตัว (INS440)•คัดสรรพรุนพันธุ์ดีเฉพาะพันธุ์ดาจอง จากแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
•พรุนสกัดเข้มข้น เป็นแหล่งของใยอาหาร
•เสริมด้วยไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ได้แก่ ไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ (XOS) และ รีซีสแทนท์มอนโตเด็กซ์ทริน (RMD) ที่ช่วยเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร กระตุ้นการขับถ่าย
•ผสานคุณค่ากับ ผลคามู คามูสกัด ผลไม้ที่เป็นที่รู้จักกันดีจากทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งให้ปริมาณของวิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน
•ไม่เจือสีสังเคราะห์ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย
•ดื่มอร่อยก่อนนอน เติมประโยชน์ต่อร่างกายได้ทุกคืน

เหมาะสำหรับ
ทุกคนในครอบครัว รวมทั้งผู้ที่ต้องการเสริมกากใยในระบบทางเดืนอาหารเพื่อช่วยให้ขับถ่ายเป็นปกติ


วิธีรับประทาน
แนะนำให้ดื่มก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ขวด (เขย่าขวดก่อนดื่ม)

ส่วนประกอบ
พรุนสกัดเข้มข้น 80%
น้ำองุ่นสกัดเข้มข้น 6.6%
รีซิสแทนท์มอลโตเด็กซ์ทริน 5% น้ำคามูคามูสกัดเข้มข้น 2.6% ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ 2% วิตามินซี 0.03%
ไม่เจือสีและไม่ใช้วัตถุกันเสีย
สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (มอลโทเดกซ์ทริน)
สารให้ความคงตัว (INS440)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น ขนาด 65 ซีซี จำนวน 1 กล่อง (8ขวด/กล่อง)
รหัสสินค้า: 000798
ราคา 415.00 บาท
รายละเอียด:

 

ท่านสามารถช้อปช่วยชาติขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)   เนื่องด้วยบริษัทฯปิดบัญชี การขอใบกำกับภาษีของ ธค.59 จะออกให้ได้เฉพาะสั่งซื้อภายใน 29ธค.59 เวลา 12.00 น. เที่ยงวัน การสั่งซื้อหลังจากวันและเวลาดังกล่าวจะออกใบกำกับภาษีเป็นของเดือน มค.60 

2)   การแจ้งขอใบกำกับภาษีจะต้องแจ้งมาพร้ออมกับการสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้ได้ เนื่องจากเป็นกฎของกรมสรรพากร

3)    การสั่งซื้อทางออนไลน์ TARAD ให้ระบุว่าขอใบกำกับภาษีพร้อมรายละเอียด มาในช่อง "รายละเอียดเพิ่มเติม" ตอนสั่งซื้อ (ตามรูปด้านล่าง)

ข้อมูลที่ต้องระบุ เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษี มีดังนี้

 

1)กรณีบุคคลธรรมดา

-ชื่อ สกุล

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-ที่อยู่ ตามบัตรประจำตัวประชาชน  

-เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2)กรณีนิติบุคคล (ออกในนามบริษัท)

-ชื่อบริษัทตามที่จดทะเบียน

-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

-ที่อยู่บริษัทตามจดทะเบียน 

-สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา(ระบุ)

-เบอร์โทรศัพท์บริษัท

 

แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 65 ซีซี จำนวน 1 กล่อง

 

 

แบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น 

 

ผลิตจากเห็ดหายาก 5 ชนิด เห็ดหลินจือ เห็ดชิตาเกะ เห็ดไมตาเกะ เห็ดยามาบูชิตาเกะ และ ถั่งเฉ้า นำมาสกัดเข้มข้นด้วยวิธีเฉพาะของแบรนด์ รสชาติดื่มง่าย ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เหมาะสำหรับคนกินเจ และผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อวันนี้และวันข้างหน้า
 

ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ ถ้าแช่เย็นจะเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เมื่อเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที

 

*บริการจัดส่งฟรีโดยรถจัดส่งเอกชนที่ได้มาตรฐาน ภายใน 3-5 วันทำการ*

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-6509777 แฟกซ์: 02-6508482
เว็บไซต์: http://www.brandsworld.co.th
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: