ภาษาไทย

ชานมไข่มุก 086-472-6246

ชานมไข่มุก 086-472-6246 ขายอุปกรณ์ชานม สูตรชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น  ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
ฟรุ๊ทสลัด 1 กก.
รหัสสินค้า: 000001
ราคาปกติ 50.00 บาท  
ราคาลด 40.00 บาท

ประหยัด 10.00 บาท
รายละเอียด: ฟรุ๊ทสลัด 1 กก. โทร 086-372-4114 ชานมไข่มุก ราคาส่ง 760 บาท/กล่อง/20กก. ปลีก 40 บ./ถุง สดใหม่ ราคาประหยัด
สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
ผงผลไม้ 1 กก.
รหัสสินค้า: 000002
ราคาปกติ 150.00 บาท  
ราคาลด 140.00 บาท

ประหยัด 10.00 บาท
รายละเอียด: ผงผลไม้ 1 กก. โทร 086-372-4114 ส่ง 2,500 /กล่อง ( 20 กก.) ปลีก 140/ถุง สดใหม่ ราคาประหยัด ส่งฟรี

1. ผงแคนตาลู๊ป
2. ผงสตรอเบอร์รี่
3. ผงแตงโม
4. ผงแอปเปิ้ล
5. ผงเผือก
6. ผงชานม
7. ผงชาเขียว
8. ผงมะพร้าว

 สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
ครีมเทียม 1 กก.
รหัสสินค้า: 000003
ราคาปกติ 90.00 บาท  
ราคาลด 80.00 บาท

ประหยัด 10.00 บาท
รายละเอียด: ครีมเทียม 1 กก. โทร 086-372-4114 ชานมไข่มุก ส่ง 1,250 /กล่อง ( 20 กก.) ปลีก 80/ถุง สดใหม่จากโรงงาน ราคาประหยัด
สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
น้ำหวาน 1กก. (มีเนื้อสตรอเบอร์รี่มาก) สินค้าขายดี ยอดขายสูง
รหัสสินค้า: 000005
ราคาปกติ 95.00 บาท  
ราคาลด 80.00 บาท

ประหยัด 15.00 บาท
รายละเอียด: น้ำหวาน 1 กก. น้ำสตรอเบอร์รี่ เนื้อมาก ขายดีที่สุด โทร 086-372-4114 ใน ชานมไข่มุก ส่ง 1,500 บ./กล่อง(20 ขวด) ปลีก 80 บ.ขวด สดใหม่จากโรงงาน ราคาประหยัด

1. น้ำลิ้นจี่
2. น้ำบ๊วยแดง
3. น้ำมิ้นต์
4. น้ำกีวี่
5. น้ำแคนตาลู๊ป
6. น้ำองุ่น
7. น้ำบลูเบอร์รี่
8. น้ำบลูฮาวาย
9. น้ำสับปะรด
10. น้ำสตรอเบอรี่
11. น้ำแอปเปิ้ล
12. น้ำมะนาว
13. น้ำส้ม

สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส ถัง 25 กก. (น้ำตาลฟรุกโตส)
รหัสสินค้า: 000006
ราคาส่ง-ปลีก โทร ฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส โทร 086-372-4114 ชานมไข่มุก สดใหม่จากโรงงาน รับสมัครตัวแทน 76 จังหวัดครับ
สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
น้ำตาลฟรุกโตส ถุง 1.5 กก.
รหัสสินค้า: 000008
ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 086-372-4114
Tell a Friend
แก้วพลาสติก หลอดดูด
รหัสสินค้า: 000009
ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 086-372-4114
Tell a Friend
สตรอเบอรรี
รหัสสินค้า: 000011
ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 086-372-4114
Tell a Friend
ชาแดง 6 ขีด
รหัสสินค้า: 000012
ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: ชาแดง 6 ขีด โทร 086-372-4114 ชานมไข่มุก ส่ง/ปลีก 230/ถุง6 ขีด ปลีก 230/ถุง สดใหม่จากโรงงาน ราคาประหยัด
สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
ผงโกโก้ 20 กก.
รหัสสินค้า: 000013
ราคาปกติ 1,800.00 บาท  
ราคาลด 1,700.00 บาท

ประหยัด 100.00 บาท
รายละเอียด: ผงโกโก้ 20 กก. โทร 084-008-4730 ชานมไข่มุก ราคาส่ง 1,700 บาท/กระสอบ/20กก. ปลีก 130 บ./ถุง สดใหม่ ราคาประหยัด
สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
ชานมไข่มุก
รหัสสินค้า: 000014
ราคาปกติ 20.00 บาท  
ราคาลด 15.00 บาท

ประหยัด 5.00 บาท
รายละเอียด: โทร 086-372-4114 ชานมไข่มุก สินค้าอื่นๆเช่น ชานมไข่มุก น้ำผลไม้ปั่น ไข่มุก ผงผลไม้ ผงชานม โกโก้ กาแฟ ครีมเทียม วุ้นผลไม้ ฟรุ๊ทสลัด บุก ชาแดง ชาเขียว น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส น้ำหวาน น้ำ สตรอเบเบอร์รี่ แก้ว ฝาเรียบ ฝาโดม หลอด
Tell a Friend
โยเกิร์ท
รหัสสินค้า: 000015
ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 086-372-4114
Tell a Friend
แบล็คเคอเร้นท์
รหัสสินค้า: 000016
ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 086-372-4114
Tell a Friend
แครอท
รหัสสินค้า: 000017
ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 084-008-4730
รายละเอียด: ราคาส่ง-ปลีก โทรฝ่ายขาย 086-372-4114
Tell a Friend
ชานมไข่มุก 086-472-6246
99 รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กทมฯ กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 086-4726246

ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 


Page Views Shop: