รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

- ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบระบบควบคุมเครื่องยนต์

เครื่องสำรวจแหล่งน้ำบาดาล/Resistivity meter
รหัสสินค้า: 000003
ราคา 250,000.00 บาท
รายละเอียด:

- คำนวณค่า RESISTIVITY โดยอัตโนมัติ

- โปรแกรมระยะความลึกได้ 99 ค่า

- จ่ายไฟสูง 400 โวลต์

- สำรวจได้ลึก 300 เมตร

- ความแม่นยำสูง

- ใช้แบตเตอรรี่ 12 โวลต์

ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1.เครื่อง Resistivity meter

2.สายไฟยาว 300 เมตร 2 ม้วน

3.สายไฟยาว 20 เมตร 2 ม้วน

4.หลักสแตนเลสขนาด 4 หุน จำนวน 12 ต้น

 

Tell a Friend
รับซ่อมเครื่องสำรวจแหล่งน้ำบาดาล/ RESISTIVITY METER
รหัสสินค้า: 000014
ราคาขึ้นอยู่กับอาการที่เสีย
รายละเอียด:

รุ่นต่างๆที่รับซ่อม

ABEM 300C

IRIS SYSCAL

Tell a Friend
รับสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ หาแหล่งน้ำบาดาล
รหัสสินค้า: 000015
ราคา 20,000.00 บาท
รายละเอียด:

- สำรวจไม่น้อยกว่า 4 จุด ที่ความลึก ไม่น้อยกว่า 100 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน)

- ทำรายงานการวิเคราะห์ผลทุกจุดที่ทำการสำรวจ

- มัดจำ 50%

Tell a Friend
Smart Gauge (ISO) สำหรับรถปี 2000 ถึง ปี 2007
รหัสสินค้า: 000007
ราคา 3,500.00 บาท
รายละเอียด: ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องดีเซล
1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT)
3.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT)
4.ภาระเครื่องยนต์(Engine load -ECL)
5.ความดันบรรยากาศ(Barometric pressure-BARO)
6.ความดันไอดี(Manifold pressure-MAP)
7.แอร์โฟลว์(Mass Air Flow-MAF)
8.บูสต์เทอร์โบ (Turbo boost pressure -TBP)
9.อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ (KML)
10.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า (ACP)
11.ความเร็วรอบ (RPM)
12.ความเร็วรถ (KMH)
13.ความดันคอมมอนเรล (Commonrail pressure -CRP)

ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องเบนซิน
1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT)
3.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT)
4.ภาระเครื่องยนต์(Engine load -ECL)
5.องศาจุดระเบิด (Ignition timing advance-ITA)
6.ค่าแลมด้า (Lambda-LMD)
8.ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัวที่2 (Oxegen sensor2-OX2)
9.Short term fuel trim (STF1)
10.Long term fuel trim (LTF1)
11.แอร์โฟลว์(Mass Air Flow-MAF)
12.อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ (KML)
13.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า (ACP)
14.ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle position -TPS)
15.ความเร็วรอบ (RPM)
16.ความเร็วรถ (KMH)

การแจ้งเตือน
1.แบตเตอรี่
2.ความเร็วรอบ
3.อุณหภูมิหม้อน้ำ

อ่านและลบโค๊ตที่ทำให้ไฟเอ็นจิ้นติด
Tell a Friend
Smart Gauge (CAN BUS) สำหรับรถปี 2008 ขึ้นไป
รหัสสินค้า: 000009
ราคา 3,500.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องเบนซิน
1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT)
3.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT)
4.ภาระเครื่องยนต์(Engine load -ECL)
5.องศาจุดระเบิด (Ignition timing advance-ITA)
6.ค่าแลมด้า (Lambda-LMD)
8.ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัวที่2 (Oxegen sensor2-OX2)
9.Short term fuel trim (STF1)
10.Long term fuel trim (LTF1)
11.แอร์โฟลว์(Mass Air Flow-MAF)
12.อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ (KML)
13.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า (ACP)
14.ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle position -TPS)
15.ความเร็วรอบ (RPM)
16.ความเร็วรถ (KMH)

การแจ้งเตือน
1.แบตเตอรี่
2.ความเร็วรอบ
3.อุณหภูมิหม้อน้ำ

อ่านและลบโค๊ตที่ทำให้ไฟเอ็นจิ้นติด

รุ่นรถที่ติดตั้งได้

1.NEW VIOS

2.NEW ALTIS

3.NEW WISH

4.NEW CAMRY

5.NEW CIVIC

6.NEW ACCORD

7.NEW CITY

8.NEW JAZZ

9.CRV G3

10.MAZDA3

11.YARIS

 

Tell a Friend
Smart Gauge สำหรับรถฮอนด้ารุ่นก่อนปี 2000 (OBD-I)
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 3,500.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องเบนซิน
1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT)
3.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT)

4.ความดันไอดี(Manifold pressure -MAP)

5.ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัวที่1 (Oxegen sensor1-OX1) 
6.ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle position -TPS)
7.ความเร็วรอบ (RPM)
8.ความเร็วรถ (KMH)

การแจ้งเตือน
1.แบตเตอรี่
2.ความเร็วรอบ
3.อุณหภูมิหม้อน้ำ

อ่านและลบโค๊ตที่ทำให้ไฟเอ็นจิ้นติด

รุ่นรถที่ติดตั้งไ้

1.CIVIC ตาโต

2.ACCORD งูเห่า

3.CRV G1

Tell a Friend
Smart Gauge สำหรับรถ MITSUBISHI TRITON
รหัสสินค้า: 000011
ราคา 3,500.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องดีเซล
1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
2.อุณหภูมิไอดี1 ก่อนเข้าอินเตอร์คูลเลอร์ (Intake Air temperature -IAT1)

3.อุณหภูมิไอดี2 หลังออกจากอินเตอร์คูลเลอร์ (Intake Air temperature -IAT2)
4.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT) 

5.ความดันไอดี(Manifold pressure-MAP) 

6.บูสต์เทอร์โบ (Turbo boost pressure -TBP) 

7.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า เซ็นเซอร์ตัวที่1 (ACP1)

8.ตำแหน่งคันเร่งไฟฟ้า เซ็นเซอร์ตัวที่2 (ACP2)
9.ความเร็วรอบ (RPM)
10.ความเร็วรถ (KMH)
11.ความดันคอมมอนเรล (Commonrail pressure -CRP)
12.อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel temperature -FTM)


การแจ้งเตือน
1.แบตเตอรี่
2.ความเร็วรอบ
3.อุณหภูมิหม้อน้ำ

อ่านและลบโค๊ตที่ทำให้ไฟเอ็นจิ้นติด

รุ่นรถที่ติดตั้งได้

1.TRITON 2500 และ 3200

Tell a Friend
Smart Gauge สำหรับรถโตโยต้ารุ่นก่อนปี 2000 (OBD-I)
รหัสสินค้า: 000012
ราคา 3,500.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องเบนซิน
1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT) 
3.ความดันไอดี(Manifold pressure -MAP)

4.ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัวที่1 (Oxegen sensor1-OX1) 
5.ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle position -TPS)
6.ความเร็วรอบ (RPM)
7.ความเร็วรถ (KMH)

การแจ้งเตือน 
1.ความเร็วรอบ
2.อุณหภูมิหม้อน้ำ

Tell a Friend
Smart Gauge สำหรับรถมิตซูบิชิ CK2-CK5 (ท้ายเบนซ์),CEDIA และ SPACEWAGON
รหัสสินค้า: 000013
ราคา 3,500.00 บาท
รายละเอียด:

ค่าที่แสดงสำหรับเครื่องเบนซิน
1.อุณหภูมิหม้อน้ำ (Engine coolant temperature -ECT)
2.อุณหภูมิไอดี (Intake Air temperature -IAT)
3.แบตเตอรี่ (ฺBattery voltage -BATT)

4.ความดันไอดี(Manifold pressure -MAP)

5.ออกซิเจนเซ็นเซอร์ตัวที่1 (Oxegen sensor1-OX1) 
6.ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle position -TPS)
7.ความเร็วรอบ (RPM)
8.ความเร็วรถ (KMH)

การแจ้งเตือน
1.แบตเตอรี่
2.ความเร็วรอบ
3.อุณหภูมิหม้อน้ำ

อ่านและลบโค๊ตที่ทำให้ไฟเอ็นจิ้นติด

Tell a Friend
หจก.ไดสุ
29/190 ปทุมธานี ไทย
โทรศัพท์: 081-4309344

ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: