รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
VIP

จำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มเลี้ยงไก่และหมูครบวงจร ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ระบบให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ ระบบ EVAP พร้อมบริการหลังการขายทั่วประเทศ

บริษัท เดลต้า เวต จำกัด เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มปศุสัตว์ โดยมีสินค้าให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย

สำหรับลูกค้าทางภาคใต้ (ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายภาคใต้
ที่ร้าน อ.การช่างและอุปกรณ์
194 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350
โทร. 087-8956-810   แฟกซ์. 075-497085
เครื่องผสมยา-วิตามิน Dosmatic
รหัสสินค้า: 000011
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:
 • ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในน้ำดื่มเลี้ยงสัตว์ กับถังเก็บน้ำที่ใช้แรงโน้มถ่วง ( Header Tank)
 • ใช้กับมอเตอร์แรงดันต่ำได้

     ได้รับมาตรฐาน ISO-9001-2000

ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมจากดอสเมติก

 • ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องจะทำงานโดยผสมน้ำกับยาหรือวิตามิน ในห้องผสม (Mixing chamber) ซึ่งแยกจากตัวมอเตอร์ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
 • ตัวเครื่องใช้วัสดุที่เข้ากันได้ดีกับสารเคมีที่ใช้ เนื่องจากตัวเครื่องและฝาครอบมีความแข็งแรง และสามารถทำงานที่แรงดันสูงสุดได้ดี
 • ตัวเครื่องด้านล่างมีช่องเปิดเข้าและออกหลายแห่ง จึงช่วยลดการสูญเสียแรงดันน้ำ
 • ห้องผสมยาได้รับการออกแบบให้การรผสมยาหรือวิตามิน จึงมั่นใจได้ว่าเครื่องผสมยาได้อย่างทั่วถึงและถูกต้องแม่นยำ ก่อนที่จะออกมาจากเครื่องผสม

        โมเดลที่มีให้เลือกใช้งาน

 • SuperDos 15TF-4 ml
 • SuperDos 15TF-2.5%
 • SuperDos 15TF-5%
Tell a Friend
ระบบควบคุมการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ของ Nedap Velos
รหัสสินค้า: 000033
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

ระบบการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ของ Velos เป็นการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง (Central Control System) ที่ทำงานเชื่อมโยงด้วยระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network, LAN หรือ Communication Area Network, CAN) กับฮาร์ดแวร์ ที่เป็นหน่วยประมวลผลของ Velos (Velos Processing Unit, VPU) ซึ่งควบคุมการทำงาน รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและสั่งงานผ่านไปที่อุปกรณ์การเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ได้แก่ ซองให้อาหาร (Feeding Stations) หน่วยคัดแยกแม่สุกร (Separation Units) และ หน่วยตรวจสอบการเป็นสัด (Heat Detection Units)

 • ที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางจะมีโปรแกรมซอฟแวร์ที่ควบคุมจัดการในการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ในด้านต่างๆ จากส่วนกลาง
 • การจัดการเข้าสู่ระบบ (Password management) คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ และจัดการเกี่ยวกับบุคลากรที่จะอนุญาตให้เข้าใช้ระบบในแต่ละส่วนงานของระบบ โดยจัดการให้เข้าถึงระบบในระดับต่างๆ ได้ตามความต้องการ คุณสามารถเข้าสู่ระบบผ่านทางอินเตอร์เนตจากที่ใดๆ ในโลกนี้ และเวลาใดๆ ได้ตามที่คุณต้องการ

 

 

 • จอแสดงผลของ Velos จะใช้รูปแบบการทำงานที่มีความเกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจน    เพียงคลิกไปที่งาน ก็จะเข้าไปสู่ระบบการทำงานในส่วนนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง

 

 

 • คุณสามารถปรับยุทธศาสตร์การให้อาหารได้อย่างละเอียด Velos ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบจะทำงานและแสดงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ถ้าเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบของ Velos ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขหรือสภาพการณ์นั้นๆ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 • การเชื่อมโยงจากระบบ LAN หรือ CAN ไปยังฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผลของ Velos (VPU) เพื่อรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและสั่งงานผ่านไปยังอุปกรณ์การเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ได้แก่ ซองให้อาหาร (Feeding Stations) หน่วยคัดแยกแม่สุกร (Separation Units) และ หน่วยตรวจสอบการเป็นสัด (Heat Detection Units)

 

Tell a Friend
สารป้องกันหนูเข้าทำลายเครื่อง Nabel (Mouse Shield)
รหัสสินค้า: 000037
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

คุณลักษณะ

 • มีผลต่อการขับไล่หนูโดยใช้กลิ่นพิเศษเฉพาะที่หนูไม่ชอบ
 • สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เป็นสารที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่สกัดจากพืช
 • โดยการวางสารดังกล่าวนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันขับไล่หนูไม่ให้เข้ามาทำลายอุปกรณ์ต่างๆได้

คำแนะนำ

 • เปิดกล่องบรรจุ และวางดักไว้ตามช่องทางที่หนูมักเข้าทำทำลายอุปกรณ์ต่างๆ
 • เพิ่มปริมาณการใช้ตามสถานการณ์ความรุนแรงในการเข้าทำลายของหนู
 • ในขณะที่วางดักหนู ให้แขวนสารชนิดนี้ด้วยลวดดังแสดงไว้ในภาพที่ 1 หรือวางในตำแหน่งที่มั่นคง ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2
 • ระยะเวลาการใช้งานและหมดอายุใช้งานภายใน 3 เดือน เมื่อกลิ่นของสารเริ่มอ่อน ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ ตามมาตรฐานการเปลี่ยน ให้จดบันทึกวันเริ่มต้นใช้งานไว้

ภาพที่ 1                ภาพที่ 2  

 ข้อควรระมัดระวัง

 • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ใช้กำจัดหนูอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่ขับไล่ให้พ้นไป
 • เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สกัดจากพืช ความสามาถในการขับไล่หนู อาจขึ้นอยู่กับหนูว่าจะไม่ชอบกลิ่นหรือไม่ด้วย
 • อาจใช้ไม่ได้ผลหากมีการใช้ตาข่ายดักหนู สารบางอย่างที่ขับออกมา หรือมีอาหารอยู่มากจนหนูไม่กลัว
 • อย่าวางสารนี้ให้สัมผัสกับไข่ เพราะอาจทำให้กลิ่นของมันติดกับเปลือกไข่ได้
 • ถ้าวางสารนี้โดยไม่มีกล่องบรรจุสีส้มอยู่ด้วย อาจจะไปกัดส่วนที่เป็นพลาสติกหรือ สีผิวของวัตถุได้
 • อย่าวางสารนี้ไว้ใกล้กับไฟ
 • วางสารชนิดนี้ให้ห่างจากเด็ก
 • หากสารสัมผัสผิวหนัง เวื้อผ้า ล้างออกด้วยสบู่เนื่องมีกลิ่นฉุนรุนแรง
 • สารชนิดนี้จะใช้ได้ไม่ดีหากวางไว้ภายนอกหรือในที่มีอากาศถ่ายเทดี
 • อย่าเปิดผ้าขาวที่ห่อสารนี้ไว้
 • ใช้สารนี้เฉพาะเพื่อขับไล่หนูเท่านั้น (ห้ามรับประทาน)
 • หลังจากใช้แล้ว สามารถกำจัดทิ้งหรือเผาทำลาย พิจารณาให้ถูกกฎระเบียบการทำลายด้วย

ส่วนประกอบ

 • น้ำมันสกัดจากพืช (Plant essential oil )  Antioxidant

 ตัวอย่างการติดตั้ง

ตัวอย่างที่ 1 สถานที่ที่ง่ายสำหรับหนูเข้า

A. รอบๆตัว Sprocket

 

 ตัวอย่างที่ 2 สถานที่ที่หนูเข้าไปทำลายมาก

A. ในตู้ควบคุม (Control box)

 

 

 

B. ใน เครื่อง Automatic Detector

 

C. ภายในรายครอบสายไฟ

 

 

D. ภายใน UV Sterilizer

 

 

Tell a Friend
ไฟกกแก๊ส อินฟราเรด-M8
รหัสสินค้า: 000014
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

ประหยัดแก๊สมากที่สุด ปลอดภัยมากที่สุด คุณภาพดีที่สุด

 

ไฟกกแก๊ส M8 เปรียบเทียบกับไฟกกแก๊สที่จำหน่ายทั่วไป

 

 
M8
ไฟกกแก๊สที่จำหน่ายทั่วไป
1. ความสิ้นเปลือง แก๊ส/ชั่วโมง
36 กรัม (ต่ำสุด) 360 กรัม(สูงสุด)
250 กรัม (มีแก๊สเสีย)
2. กินไฟ วัตต์/ชั่วโมง
500-5,000 วัตต์
1,700-3,500 วัตต์
3. Safety switch
มี
ไม่มี
4. ช่วงปรับแคลอรี
10 ระดับ
2 ระดับ
5. น้ำหนัก
1.5 กิโลกรัม (พกพา ถือได้สะดวก)
4.1 กิโลกรัม
6. วัสดุที่ใช้
เหล็กสแตนเลส (อายุใช้งานนาน)
เหล็กหล่อ+เซรามิก
 
สรุปว่า เพราะเหตุใดคนจึงใช้ไฟกกแก๊ส อินฟราเรด
 1. ไฟกกแก๊ส M8 ประหยัดแก๊สมากกว่าไฟกกแก๊สที่จำหน่ายทั่วไปถึง 30% มี Safety switch ป้องกันไฟ และป้องกันไก่สูดดมแก๊ส
 2. มีช่วงการปรับแก๊สได้ถึง 10 ระดับ เช่น ในฤดูร้อนคุณสามารถปรับจำนวนแก๊สน้อยที่สุดเพื่อประหยัดแก๊ส ในฤดูหนาวถ้าต้องการให้แก๊สไหลมากขึ้นเพื่อปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้น
 3. วัสดุที่ใช้ทำจากเหล็กสแตนเลสจึงมีอายุการใช้ยาวนาน (ไม่มีปัญหาเซรามิกแตก เหมือนไฟกกแก๊สทั่วไป) มีน้ำหนักเบา ถือได้สะดวก
 4. ถ้าคุณยังใช้เครื่องทำความร้อนจากน้ำมันดีเซล โปรดใช้ M8 10 ชุด ในทุกระดับพื้นดิน 100 ระดับ เพราะได้รับประโยชน์ 2 อย่าง คือ ทำให้พื้นได้รับความอบอุ่น และไก่ไม่มีสภาพขาดน้ำ
Tell a Friend
กระติกให้น้ำไก่
รหัสสินค้า: 000001
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

ถ่วงน้ำหนักด้วยขวดถ่วงน้ำ
สามารถปรับระดับการให้น้ำไก่ได้อัตโนมัติ
ถาดรับน้ำจุน้ำได้ 1.7 ลิตร
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวกระติก กว้าง 15 นิ้ว
สามารถเลี้ยงไก่ได้ตั้งแต่อายุ 1 วันขึ้นไป
ลูกไก่/ลูกเป็ดเลี้ยงได้ 60-80 ตัว/ชุด

Tell a Friend
สารกันหืนในอาหารสัตว์ AOXTEC 101
รหัสสินค้า: 000021
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

เป็นสารที่ใช้ผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อรักษาสภาพของอาหารไม่ให้มีกลิ่นเหม็นหืน

ส่วนประกอบ   

 • BHA (Buthylated Hydroxyanisole)
 • Ethoxyquin
 • Citric acid

วิธีการใช้  ใช้ในอัตรา 125-500 กรัม/ 1 ตันอาหาร

 

Tell a Friend
รถเบาค์ (Bulk Feeder Truck) Standard Type
รหัสสินค้า: 000007
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:
   Standard Type
 
   น.น.บรรทุก รุ่น 3  ช่อง 21-23 ลูกบาศก์เมตร
   น.น.บรรทุก รุ่น 4 ช่อง 25 ลูกบาศก์                       
   ความเร็วในการถ่ายอาหาร 30-45 นาที
   จุดยกสูงสุดโดยประมาณ 8.25 เมตร
   ขนาดลาดเอียงตัวถัง 35-45
   ชุดควบคุมระบบไฮโดรลิก 1 ชุด
   มอเตอร์ระบบไฮโดรลิก 4 จุด
   มอเตอร์ปั๊มระบบไฮโดรลิกใหญ่ 1 จุด
   สกรูถ่ายอาหารตัวบนหมุนได้ 360
 
  

 

น.      
Tell a Friend
สแลท
รหัสสินค้า: 000002
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

DeltaVet Slat เป็นพื้นสแลทสำหรับไก่เนื้อทำจากพลาสติกคุณภาพดึ ซึ่งได้รับการออกแบบให้ไก่ที่เลี้ยงมีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี รวมทั้งช่วยให้ไก่ที่เลี้ยงมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ช่องของพื้นสแลทได้รับการออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มูลไก่ระบายลงสู่ด้านล่างได้มากที่สุด แต่ไก่สามารถเดินไปมาบนพื้นผิวสแลทได้สะดวก ด้วยระบบการผลิตที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ในความแข็งแรงทนทาน และช่วยให้ท่านประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงไก่ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของ DeltaVet Slat:

- ความแข็งแรง : สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 100 กก.ต่อ ตารางเมตร
- ไม่แตกหักง่าย ไม่บิดงอ
- ทนต่อสารเคมี : ได้แก่ กรด น้ำมันชนิดต่างๆ
- ทนต่อแสงแดดและรังสีอุลตร้าไวโอเลท
- รวมทั้งทนความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส

ขนาด: 50*100 เซนติเมตร

Tell a Friend
เครื่องตรวจสอบการเป็นสัดของ Nedap Velos
รหัสสินค้า: 000034
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:
 • การตรวจสอบการเป็นสัดในแม่สุกรพันธุ์ของ Nedap Velos

เมื่อแม่สุกรพันธุ์เป็นสัด ระบบการตรวจสอบของ Nedap Velos จะแจ้งให้คุณทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอน ระบบ Velos จะทำการตรวจจำแนกในขณะที่แม่สุกรสนใจและเข้าไปมองหาสุกรตัวผู้ และแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการเข้าไปมองหาสุกรตัวผู้ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของแม่สุกรโดยอัตโนมัติ และตรวจดูว่ามันกำลังเป็นสัดอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นสัดระบบจะสั่งให้ทำเครื่องหมายที่แม่สุกรตัวนั้นโดยตรง และทำการคัดแยกออกจากฝูง

 • ขั้นตอนการตรวจสอบการเป็นสัดในแม่สุกรพันธุ์ของ Nedap Velos
 • ตรวจหาดูว่าแม่สุกรตัวใดบ้างที่เป็นสัด
 • รายงานการเป็นสัดให้นักผสมพันธุ์สุกรทราบในทันที
 • ทำเครื่องหมายที่แม่สุกรที่เป็นสัดโดยตรง เพื่อให้จำได้ว่าอยู่ในกลุ่มของสุกรที่เป็นสัด
 • ทำการแยกแม่สุกรที่เป็นสัดออกจากฝูง โดยใช้หน่วยคัดแยก (Separation Unit)
 • ระบบการตรวจการเป็นสัดของ Velos ช่วยให้การผสมเทียมติดมากขึ้น
 • ยิ่งตรวจพบการเป็นสัดได้เร็วมากเท่าใด ยิ่งเพิ่มโอกาสการผสมเทียมติดได้มากขึ้นเท่านั้น
 • แม่สุกรที่ยังไม่ตั้งท้อง จะสามารถเป็นสัดได้อีกและยังไม่ให้ลูก จึงต้องทำการคัดแยกออกจากกลุ่มเพื่อทำการผสมเทียมต่อไป
 • การตรวจหาการเป็นสัดโดยใช้แรงงานคน ทำให้ไม่แน่นอนว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด
 • และการค้นหาการเป็นสัดยใช้คนยังสิ้นเปลืองเวลามากด้วย

 

 
 • ระบบการตรวจการเป็นสัดของ Nedap Velos มีความชาญฉลาดและคล่องตัว
 • แม่สุกรจะเข้าไปมองหาสุกรตัวผู้ทางช่อง Snifting Hole
 • การเปรียบเทียบความถี่และระยะเวลาในการเข้าไปมองหาสุกรตัวผู้ กับพฤติกรรมแม่สุกรตามปกติ ทำให้แยกออกได้ว่าแม่สุกรตัวใดเป็นสัด
 • หน่วยตรวจสอบการเป็นสัด (Heat Detection Unit) สามารถติดตั้งติดกับคอกของสุกรตัวผู้ได้โดยตรง

 

 • การตรวจการเป็นสัดที่มีความถูกต้องแน่นอน

ถ้ามีการตรวจสอบการเป็นสัดในแม่สุกรได้อย่างถูกต้องแน่นอนมากเท่าใด ยิ่งทำให้โอกาสในการผสมเทียมติดไม่มากขึ้นเท่านั้น chart ที่แสดงด้านล่างนี้ แสดงเส้นโค้งที่ไปจนถึงช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการผสมเทียม ระบบของ Nedap Velos จะแจ้งเตือนคุณได้ทันเวลาสำหรับการดำเนินการผสมเทียม โดยที่คุณไม่ต้องทำด้วยตนเอง ข้อมูลที่คุณได้รับช่วยให้คุณประสบผลสำเร็จในการผสมเทียมและได้ลูกสุกรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอย่างชัดเจน

 

Tell a Friend
เครื่องปรับแรงดันน้ำอัตโนมัติ PRESSURE PRO
รหัสสินค้า: 000012
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:
ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานและเวลาที่ต้องใช้ในการปรับแรงดันน้ำในทุกๆรอบของการเลี้ยงไก่
Pressure Pro ใช้งานง่ายและเป็นเครื่องมือโดยตรงที่จะช่วยให้ผู้เลี้ยงไก่ สามารถรักษาวัสดุรองพื้นโรงเรือนให้มีสภาพแห้งและร่วนตามสภาพของมัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอีกด้วย จะทำได้อย่างไร? วิธีง่ายๆ ก็คือ ระบบของ Pressure Pro จะปรับแรงดันน้ำในแต่ละแถวจ่ายน้ำทั้งหมดในคราวเดียวกันและในชั่วเวลาเพียงไม่กี่วินาที
 
ประโยชน์ที่ได้รับจาก Pressure Pro
ประโยชน์ที่สำคัญของ Pressure Pro คือ ผู้เลี้ยงไก่สามารถปรับแรงน้ำในแต่ละแถวจ่ายน้ำทั้งหมดในโรงเรือนเลี้ยงไก่ได้ในเวลาเดียวกัน แทนที่จะต้องไปเดินปรับทีละแถวในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงไก่อย่างมาก
 
การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในโรงเรือนให้กับผู้เลี้ยง ซึ่งเมื่อคิดจำนวนเป็นชั่วโมงแล้วเป็นจำนวนเงินไม่น้อย ดังนั้น จึงตัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำแรงงานไปใช้ด้านอื่นๆ ได้
 
สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง เนื่องจาก Pressure Pro ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ผู้เลี้ยงไก่จะพบว่ามันเป็นสิ่งที่ง่าย ที่จะรักษาระดับแรงดันน้ำให้ถูกต้องได้ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงไก่ในแต่ละรอบ ทำให้การเลี้ยงไก่ได้ผลสูงสุดรวมทั้งการรักษาสภาพวัสดุรองพื้นคอกได้เป็นอย่างดี
 
ลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดโรงเรือน จากการที่ผู้เลี้ยงไก่สามารถปรับตัวปรับแรงดันน้ำ (Regulator) ให้ได้ในปริมาณเท่าๆกัน จึงเป็นการง่ายที่จะรักษาระดับแรงดันของน้ำให้ถูกต้องทั่วทั้งโรงเรือน การรักษาแรงดันน้ำให้ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญ ในการรักษาสภาพวัสดุรองพื้นให้แห้งอยู่เสมอ ดังนั้น มันจึงช่วยลดความต้องการในการระบายอากาศในโรงเรือนให้น้อยลงรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย มันยังหมายถึงง่ายต่อการรักษาความสะอาด ใช้เวลาในการทำความสะอาดน้อยลง ลดเวลาในการจัดเตรียมฝูงไก่ให้น้อยลง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านต่างๆ อีกด้วย
 
ทางเลือกในการติดตั้งใหม่ ระบบของ Pressure Pro สามารถเลือกเป็น Option ในการซื้อพร้อมกับ ระบบให้น้ำอัตโนมัติซิกกิตี้รุ่นใหม่ แต่ต้องเพิ่มระบบกว้าน (Winch) ในแต่ละโรงเรือน
 
สำหรับโรงเรือนที่มีระบบให้น้ำไก่อยู่แล้ว สามารถติดตั้ง Pressure Pro ในโรงเรือนที่มีระบบให้น้ำไก่อยู่แล้วโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพียงแต่เพิ่มระบบกว้าน (Winch) ในแต่ละโรงเรือน ก็สามารถใช้งานได้ทันที
 
ด้รับประโยชน์มากจากการที่ลดค่าใช้จ่ายลง คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมเพรสเซอร์ และตู้ควบคุมที่มีราคาแพง เพียงแต่คุณเลือกซื้อ Pressure Pro เป็น Option เมื่อมีการซื้อระบบให้น้ำอัตโนมัติซิกกิตี้ใหม่หรือโรงเรือนที่มีระบบให้น้ำไก่อยู่แล้วโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำ
 
ช่วยยืดอายุตัวปรับแรงดันน้ำ (Regulator) ให้ใช้งานได้ยาวนาน

ความจริงแล้ว ผู้เลี้ยงไก่ไม่จำเป็นต้องปรับแรงดันน้ำที่ตัวปรับแรงดันน้ำ (Regulator) โดยตรง ให้ปล่อยมันไว้แล้วให้ Pressure Pro ทำงานแทน โดยผลของการใช้แทนดังกล่าว ทำให้ Diaphragm ด้านในตัวปรับแรงดันน้ำ ไม่ต้องมีการยืดตัวหรือหดตัวอย่างต่อเนื่องจากการปรับที่ตัวปรับแรงดันน้ำนี้ เมื่อมีการใช้งานน้อย จึงช่วยให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของตัวปรับแรงดันน้ำมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น

ลดความเหนื่อยล้าของคนงาน ช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าของคนงานในโรงเรือนเลี้ยงไก่จากการทำงาน ที่ต้องก้มลงปรับแรงดันน้ำที่ตัวปรับแรงดันน้ำแต่ละแถว เมื่อมีการใช้ Pressure Pro เพียงแต่ใช้มือหมุนด้วยมือหมุนกว้านที่ติดอยู่กับผนังเพียง 2 -3 ครั้ง กว้านก็จะช่วยปรับแรงดันน้ำให้ถูกต้องได้ด้วยระบบของ Pressure Pro ตัวปรับแรงดันน้ำ (Regulator) จะติดตั้งอยู่กับชุดแขนกล (Mechanical arm assembly) ที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ แขนกลจะต่ออยู่กับสายเคเบิลแนวดิ่ง (drop cable) ซึ่งต่อกับสายเคเบิลหลัก (Main cable) ในแนวนอนด้านบน เพื่อทำการลากเลื่อนด้วยแรงที่มาจากกว้านมือที่ติดตั้งอยู่กับผนังตรงกลาง การหมุนกว้านด้วยมือหมุน ช่วยยกปรับความสูงต่ำของตัวปรับแรงดันน้ำ (Regulator) ซึ่งสัมพันธ์กันกับแถวจ่ายน้ำ (Watering line) แต่ละแถว เมื่อตัวปรับแรงดันน้ำถูกยกขึ้นสูงกว่าแนวระดับแถวจ่ายน้ำ แรงโน้มถ่วงจะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำในแถว ดังนั้นการยกความสูงของตัวปรับแรงดันน้ำ จึงช่วยปรับเพิ่มแรงดันน้ำในแถวจ่ายน้ำในแต่ละแถว ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที จึงเป็นการลดแรงงานที่เคยใช้อย่างแต่ก่อนลงได้อย่างสิ้นเชิง
Tell a Friend
รถเบาค์ (Bulk Feeder Truck) Hi-top Type
รหัสสินค้า: 000008
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

Hi-top Type

น.น.บรรทุก รุ่น 3 ช่อง 23-25 ลูกบาศก์เมตร
ความเร็วในการถ่ายอาหาร 30-45 นาที
จุดยกสูงสุดโดยประมาณ 8.25 เมตร
ขนาดลาดเอียงตัวถัง 35-45
ชุดควบคุมระบบไฮโดรลิก 1 ชุด
มอเตอร์ระบบไฮโดรลิก 4 จุด
มอเตอร์ปั๊มระบบไฮโดรลิกใหญ่ 1 จุด
สกรูถ่ายอาหารตัวบนหมุนได้ 360


 
Tell a Friend
เครื่องทำความร้อนกกไก่ PSI
รหัสสินค้า: 000015
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

เครื่องทำความร้อนกกไก่ PSI

 

PSI Horizon TM

เป็นเครื่องทำความร้อนแบบใช้แรงขับของอากาศ ที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะให้มีรูปลักษณ์ภายนอกไม่ซับซ้อน มีส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพ และมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งค่าการใช้งาน โดยเป็นการการผสมผสานเพื่อให้เกิดความประหยัด มีการใช้งานที่เชื่อถือได้สูง และออกแบบให้ทำงานครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในสภาพแวดล้อมทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ใช้แก๊สในการทำความร้อน โดยใช้ระบบอิเล็คโทรนิก ควบคุมการทำงานในการให้ความร้อน

ได้รับการออกแบบให้ประหยัดเนื้อที่

การที่ PSI HorizonTM ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะภายนอกที่เรียบง่าย จึงช่วยลดเนื้อที่ในการติดตั้งได้มาก ทำให้ห้องที่ทำความร้อนมีที่ว่างมากขึ้น สะดวกในการปฏิบัติงานสำหรับในห้องที่มีพื้นที่จำกัดอยู่แล้ว

ได้รับการผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง
PSI HorizonTM ทำจากเหล็กชุบเคลือบ (Galvanized) หรือจาก เหล็กสแตนเลส อุปกรณ์ทำความร้อนของ PSI HorizonTM ออกแบบให้พับหยักไปมาซึ่งให้ความร้อนได้ดี ชิ้นส่วนต่างๆ ทนทานต่อการผุกร่อน จึงเชื่อมั่นได้ว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน
 

ภายในกล่องควบคุมจะมีประเก็นที่ช่วยป้องกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ เล็กโทรนิกต่างๆ และวาล์วท่อแก๊ส รวมทั้งมี Limit switch ติดตั้งในตัว ซึ่งทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและทำงานได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ เครื่องทำความร้อนของ PSI ยังได้รับการรับรองจาก CE (CE Type certified)

 

PSI Horizon TM
 
มีรุ่นต่างๆ ให้เลือกใช้
PSI Horizon TM มีรุ่นต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นให้เลือกใช้ เพื่อให้ตรงกับช่วงของความร้อนที่ต้องการใช้งาน
Ÿ   การให้ความร้อน (Output rating) มี 2 แบบ
-         ขนาด 17.6 กิโลวัตต์
-         ขนาด 65.9 กิโลวัตต์
Ÿ   ระบบการจุด (Ignition type) มี 2 แบบ
-         แบบ Spark Ignition
-         แบบ Pilot Light Ignition
Ÿ   ทำจากเหล็กชุบเคลือบ (Galvanized) หรือ
   จาก สแตนเลส
Ÿ   ให้ช่วงความร้อนในระดับต่าง ๆ
Ÿ   แหล่งความร้อนจากก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซ

   โพรเพนเหลว (Liquid propane gas)

จุดเด่นที่สำคัญ ก็คือ
เป็นเครื่องให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิคงที่สม่ำเสมอทั่วทุกจุด เพราะใช้ Thermo stat ควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ พื้นที่การกกขนาด 6 * 35 เมตร กกไก่ได้ 10,000 ตัว แต่ควรกั้นเล้ารอบพื้นที่กกเพื่อประหยัดแก๊ส

การเปิด/ปิดแก๊ส ทำงานอัตโนมัติ ป้องกันแก๊สดับหรือลุกไหม้

มีบริการและการให้คำแนะนำช่วยเหลือที่มีคุณภาพ
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำในด้านเครื่องให้ความร้อนแบบใช้แรงขับของอากาศ ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมทางการเกษตร PSI ยังยืนหยัดในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า รวมทั้งการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางเทคนิคต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งลูกจะได้รับความเอาใจใส่ดูแลและบริการในสิ่งที่ต้องการ
Tell a Friend
สารกันเชื้อราในอาหารสัตว์ Moldtec 202
รหัสสินค้า: 000022
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

 เป็นสารที่ใช้ผสมในอาหารเลี้ยงสัตว์หรือเป็นวัตถุดิบส่วนผสมในอาหารสัตว์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

ส่วนประกอบ    Propionic acid, NaCl, และ Silica Dioxide

ประโยชน์ของการใช้ 

 • ใช้ควบคุมไม่ให้เกิดเชื้อราอาหารเลี้ยงสัตว์หรือเป็นวัตถุดิบส่วนผสมในอาหารสัตว์
 • ช่วยยืดอายุความสดใหม่และคุณภาพอาหารสัตว์
 • ช่วยให้อนุภาคของอาหารเป็นเม็ดละเอียด ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่ยับยั้งเชื้อราได้ดี

วิธีการใช้  ใช้ในปริมาณ 0.5/1.0 กิโลกรัม/อาหารเลี้ยงสัตว์ 1 ตัน และในวัตถุดิบส่วนผสมในอาหารสัตว์ ใช้ในอัตรา 1-3 กิโลกรัม/ 1 ตันวัตถุดิบอาหารผสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบที่นำมาผสมว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรามากน้อยเพียงใด 

 

Tell a Friend
เครื่องวัดแรงลมแบบมือถือ Kestrel 3000
รหัสสินค้า: 000016
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:

เครื่องวัดแรงลมแบบมือถือ Kestrel 3000

 

เครื่องวัดแรงลมและสภาพอากาศแบบมือถือ Kestrel 3000 เป็นเครื่องที่ชิ้นส่วนทั้งหมดประกอบในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการทดสอบคุณภาพมาเป็นอย่างดี และสามารถกันน้ำเข้าได้ สามารถเก็บข้อมูลที่วัดได้แม้ปิดการใช้งานไปแล้ว

ลักษณะทั่วไป

 • มีฝาปิดป้องกัและที่จับยึดมั่นคง 
 • มีฟังก์ชันเก็บข้อมูลการวัดค่าต่างๆ
 • หน้าจอใหญ่อ่านข้อมูลได้ง่ายโดยมีไฟส่องด้านหลังหน้าจอ (Backlight)
 • เซ็นเซอร์วัดความชื้นสามารถปรับแต่งค่า (Calibrate) ได้ในระหว่างการทำงานพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์ปรับค่าการวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity calibration)
 • ผู้ใช้สามารถบิดหมุนปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้เอง
 • มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (External temperature sensor) ที่ต่อเข้าเครื่องได้
 • มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ที่มีความไวสูง
 • เป็นเครื่องที่ชิ้นส่วนทั้งหมดประกอบในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รับประกันคุณภาพ 2 ปี
 • มีแบตเตอรีแบบ CR2032 อายุใช้งาน 300 ชั่วโมง

การใช้งาน

 • วัดความเร็วลม (Wind speed)
 • ค่าสูงสุดของลมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (Maximum wind gust)
 • ค่าเฉลี่ยความเร็วลม
 • วัดอุณหภูมิ (อากาศ น้ำ และหิมะ)
 • ความเย็นของลม (Wind chill)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity)
 • ความร้อนระดับวิกฤติ (Heat stress)
 • จุดน้ำค้าง (Dewpoint)

 

Tell a Friend
เครื่องคัดแยกสุกรแม่พันธุ์ของ Nedap Velos
รหัสสินค้า: 000035
สนใจติดต่อคุณนลิน ชุมพรกล้าอาทิตย์ มือถือ: 085-1236617
รายละเอียด:
 • การคัดแยกสุกรแม่พันธุ์ของ Nedap Velos

หน่วยคัดแยกสุกรแม่พันธุ์ของ Nedap Velos ทำให้แน่ใจได้ว่าแม่สุกรตั้งท้องจะถูกทำการคัดแยกออกมาโดยอัตโนมัติ ระบบจะทำการจำแนกแยกแยะแม่สุกรและระบุว่าแม่สุกรตัวใดบ้างที่จะต้องได้รับการคัดแยก โดยมีข้อมูลปัจจัยต่างๆ ประกอบ ก่อนทำการระบุแม่สุกรที่ต้องคัดแยก ระบบของ Velos สามารถแสดงผลและดำเนินการคัดแยกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หน่วยคัดแยกสุกรแม่พันธุ์ของ Nedap Velos สามารถทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ และไม่จำเป็นต้องมีคนงานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 • การคัดแยกแม่สุกรพันธุ์สามารถทำได้ในจังหวะเวลาที่ถูกต้อง

ที่ Chart ด้านล่างแสดงช่วงเวลาตามธรรมชาติซึ่งเป็นช่วงการตั้งท้องของแม่สุกรพันธุ์ และ Nedap Velos ได้ใช้หลักพื้นฐานดังกล่าวนี้ในการคัดแยกแม่สุกรตั้งท้อง สัตว์ที่ได้รับการคัดแยก จึงมีความพร้อมเสมอตามที่คุณต้องการ

 • การคัดแยกแม่สุกรพันธุ์ของ Nedap Velos เชื่อถือไว้วางใจได้
 • ทำการแยกแม่สุกรตั้งท้องออกจากฝูงตามหลักพื้นฐานที่กำหนดไว้โดยผู้ใช้งาน
 • แสดงผลและแสดงข้อมูล Feedback ว่ามีแม่สุกรตัวใดบ้างที่ได้รับการคัดแยกไปแล้ว
 • ทำเครื่องหมายแม่สุกรทุกตัวที่ได้รับการคัดแยกไว้ เพื่อให้จดจำได้
 • แม่สุกรตัวใดที่ไม่มีป้ายติดหู (ear button) จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติและถูกคัดแยกไว้

   

 • หน่วยคัดแยกแม่สุกรพันธุ์ของ Velos ช่วยประหยัดเวลาทำงาน
 • การคัดแยกแม่สุกรโดยการใช้แรงงานคนต้องใช้เวลามาก เนื่องจากจำเป็นต้องจัดกลุ่มต่างๆ ของแม่สุกร ตามช่วงเวลาการตั้งท้องที่แตกต่างกัน
 • การค้นหาแม่สุกรที่ไม่มีป้ายติดหูโดยใช้แรงงานคน เป็นงานที่ยุ่งยากไม่น้อย
 • หน่วยคัดแยกแม่สุกรกลาง (Central Separation Unit) ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะใช้จุดสำหรับทำการคัดแยกเพียงแค่จุดเดียว โดยไม่จะเป็นต้องกระจายการคัดแยกไปหลายๆ จุดให้ยุ่งยาก
 • การใช้กฎเกณฑ์สำหรับควบคุมการคัดแยกจากส่วนกลาง ณ จุดเดียวทำให้การใช้พื้นที่การคัดแยกมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น
 • หน่วยคัดแยกแม่สุกรกลาง ทำให้มีพื้นที่เคลื่อนไหวของแม่สุกรได้อย่างอิสระ แม่สุกรที่กินอาหารแล้วจะถูกแยกออกไปจากระบบ โดยไม่ไปรบกวนสุกรอื่นๆ ที่กำลังกินอาหารอยู่
 • หน่วยคัดแยกแม่สุกรพันธุ์ของ Velos ใช้ปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • ทำการคัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
 • ซองให้อาหารแม่สุกรจำนวนหนึ่งจะเชื่อมต่อกับหน่วยคัดแยกกลาง (Central Separation Unit)
 • หน่วยคัดแยกจะทำการคัดแยก ตามขั้นตอนกระบวนการของมัน ตรวจสอบรหัส (ID) และทำเครื่องหมายสุกรที่คัดแยก
 • หน่วยคัดแยกจะแสดงผลการทำงานของระบบและพื้นที่ที่ทำการคัดแยก ระบบอาจหยุดทำงานหรือมีเสียงสัญญาณเตือนถึงเหตุขัดข้องต่างๆได้
Tell a Friend

ในการชำระเงินค่าซื้อสินค้าลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

มูลค่าเงินที่โอนเข้าบัญชี เป็นราคาสินค้า ( รวม Vat) คูณจำนวนสั่งซื้อ +ค่าจัดส่งสินค้า+ค่าบรรจุหีบห่อ

***ลูกค้าติดต่อบริษัทเพื่อตกลงค่าจัดส่งสินค้าและสถานที่จัดส่งสินค้าก่อนโอนเงินโดยติดต่อไปที่ 034-494868-034-494869 ***

การจัดส่งสินค้า   ทั้งกรณีส่งทางไปรษณีย์ (สินค้าชิ้นเล็ก จำนวนไม่มาก) และส่งทางบริษัทขนส่ง (สินค้าใหญ่ จำนวนมาก)

หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทพร้อมส่งสำเนาสลิปใบโอนเงิน โดย

- แฟกซ์ไปที่ 034-494869

-  หรือ อีเมล์ไปที่ dvportal@deltavet.com

- หรือแจ้งการโอนเงินตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

กำหนดส่งมอบสินค้า

EMS 1-2 วัน พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ ส่งภายใน 7วัน หากส่งทางขนส่ง ส่งมอบภายใน 7 วัน 

หากมีปัญหหรือข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่บริษัท 034-494869

 

วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท เดลต้า เวต จำกัดกระแสรายวันสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ034-3-08367-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท เดลต้า เวต จำกัดกระแสรายวันสาขาถนนเอกชัย147-3-01635-1
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย
บริษัท เดลต้า เวต จำกัดกระแสรายวันสาขาถนนเอกชัย-โพธิ์แจ้508-1-00565-8
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทย
บริษัท เดลต้า เวต จำกัดบริษัท เดลต้า เวต จำกัดสาขาถนนอโศก-ดินแดง056-1-09157-9
เดลต้า ช็อป ออนไลน์
29/34 ชั้น 3 - 4 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร ไทย
โทรศัพท์: 034-494868 แฟกซ์: 034-494869 มือถือ: 085-1236617
เว็บไซต์: http://www.deltavet.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: