รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
VIP

บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัด  เป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2547 บริษัทฯได้มีสินค้าจำหน่ายมากมายหลายรายการอาทิเช่น คอนกรีต ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป(มอร์ต้า) เสาเข็มและพื้นสำเร็จรูป เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและยอมรับอย่างกว้างขวาง

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานการบริการและการส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่การการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์ ,โทรสาร หรือการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ผู้แทนขาย หรือเจ้าหน้าที่ประสานงานขายสามารถยืนยันการรับคำสั่งซื้อ (Confirm Purchased Order) และกำหนดเวลาการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทราบได้อย่างแน่นอน

การให้บริการลูกค้า หนึ่งในนโยบายหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
1. บริษัทฯได้ทำการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานขายมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ ประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวัดความพึงพอใจของลูกค้า ถึงข้อบกพร่องของการให้บริการ ว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงในส่วนใด  ตั้งแต่กระบวนการรับคำสั่งซื้อสินค้า จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้า รวมทั้งการให้บริการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับลูกค้า
3. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าทุกระดับ การสื่อสารอย่างเปิดเผย จริงใจ ประกอบกับความเอาใจใส่ และรับผิดชอบ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการแก่ลูกค้า
4. การใช้เทคโนโลยีกับการบริการ โดยให้ความสำคัญกับการจัดระบบฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของการวางแผน และบริหารงาน บริษัทฯ ได้นำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทันสมัยเข้ามาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงข้อมูล ทำให้มีการบริการที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
5. พนักงานรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์และแฟกซ์ สามารถทำการตรวจสอบสถานะการให้บริการภายในระยะเวลาอันสั้นทันทีหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ
6. บริษัท ฯ ได้วางแผน และพัฒนาการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางฐานงานปฏิบัติการที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้การสื่อสาร และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับลูกค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพ และผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไป 
        
นโยบายการขาย ที่มุ่งตอบสนองลูกค้า
1. มีพนักงานดูแลแต่ละพื้นที่ขาย
2. จัดส่งสินค้าตรงเวลา
3. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
4. แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว
5. สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
 
โทรสอบถามได้ในเวลา
จันทร์ - เสาร์ ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น

ข่าววงการคอนกรีต

 
CPAC ภาคใต้ เปิดตัวรถโม่เล็กลายใหม่ CPAC ภาคใต้ เปิดตัวรถโม่เล็กลายใหม่ ย้ำ ! ? พร้อมทุกด้าน
 
  
CPAC กรุงเทพ กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า จัดสัมมนา "To Work Together Effectively" กิจการ CPAC กรุงเทพ กระชับความสัมพันธ์ จัดสัมมนา ? To Work Together Effectively ?ตามแนวทาง CPAC MAC
 
  
CPAC ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต CPAC ภาคเหนือ มอบหนังสือ เพื่อต้นกล้า ... ในอนาคต
 
  
CPAC ภาคอีสานร่วมสานสังคม ฉลอง 60 ปี กับโครงการ"คอนกรีตลานเพลิน เพื่อสังคม 60 ชุมชน 60 วัด 60 โรงเรียน CPAC ภาคอีสานร่วมสานสังคม ฉลอง 60 ปี กับโครงการ"คอนกรีตลานเพลิน เพื่อสังคม 60 ชุมชน 60 วัด 60 โรงเรียน
 

 
CPAC ภาคตะวันออก ร่วมฉลอง CPAC ครบ 60 ปี เดินหน้าต่อเนื่องกับโครงการคอนกรีตลานเพลิน เพื่อสังคม 60 ชุมชน 60 วัด 60 โรงเรียน CPAC ภาคตะวันออก ร่วมฉลอง CPAC ครบ 60 ปี เดินหน้าต่อเนื่องกับโครงการคอนกรีตลานเพลิน เพื่อสังคม 60 ชุมชน 60 วัด 60 โรงเรียน ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับวัดและโรงเรียน โดยร่วมกันทาสี บูรณะเขาบางกราย และร่วมกันปูแผ่นพื้น
 
  
นิสิตจุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการ ?ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต? เมื่อเร็วๆ นี้ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 85 คน เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ณ โรงงานบางซ่อน ตามโครงการ ?ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต? โดยซีแพคจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและการทำงานด้านคอนกรีตอย่างถูกวิธี
 
  
โครงการคอนกรีตลานเพลิน...นำทีมจิตอาสา พาฟื้นฟูโรงเรียน ไหว้พระ 9วัด ลัดเลาะเกาะเกร็ด CPAC กรุงเทพเดินหน้าโครงการคอนกรีตลานเพลิน...นำทีมจิตอาสา พาฟื้นฟูโรงเรียน ไหว้พระ 9วัด ลัดเลาะเกาะเกร็ด ด้วยการบริจาคแผ่นพื้น 8,500 แผ่น ทำความสะอาดผนังอาคารเรียนปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีรั่วและปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังร่วมจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีรั้วโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงไอศครีมนักเรียน
 
  
ซีแพคภาคใต้ รักเด็ก รักษ์ชุมชน กับโครงการคอนกรีตลานเพลินเพื่อสัมคมหนึ่งล้านตารางเมตร ซีแพคภาคใต้ รักเด็ก รักษ์ชุมชน กับโครงการคอนกรีตลานเพลินเพื่อสัมคมหนึ่งล้านตารางเมตร
 
  
โครงการซ่อมบ้านสร้างสุขกับเอสซีจี หลังน้ำลดให้เราช่วยคุณเรื่องซ่อมบ้าน เราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างรู้ใจและช่วยเหลืออย่างรู้จริง
 
  
ซีแพคร่วมกอบกู้บ้านหลังน้ำท่วม ซีแพคร่วมกอบกู้บ้านหลังน้ำท่วม ให้คำปรึกษา เสนอสินค้าราคา พิเศษพร้อมผ่อน 0% นาน 6 เดือน
 
  
ผลผลิตจากองค์ความรู้สู่ผู้บริโภคเพื่อโลกสีเขียว ซีแพค คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคอนกรีต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 
  
CPAC Call Center? พร้อมบริการด้วยหัวใจ ซีแพคเปิดศักราชปี 2553 ให้เป็นปีแห่งการบริการด้วยหัวใจ ด้วยการเปิดศูนย์ CPAC Call Center ที่มุ่งให้บริการลูกค้าอย่างเบ็ดเสร็จ
 
  

คอนกรีตกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

http://www.thaitca.or.th/images/acc6/keynote/1.pdf

ปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตจากองค์ความรู้สู่ผู้บริโภคเพื่อโลกสีเขียว

http://www.cpac.co.th/cpacnew/news_show.php?ids=TVRRMw==&Page=1#cover

เหล็กรูปพรรณ H-Beam
รหัสสินค้า: 000030
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

เหล็กรูปพรรณ H-Beam

 

  H-BEAM สำหรับงานโครงสร้างเสาคาน
     

ดาวน์โหลดรูปการติดตั้ง http://www.siamyamato.com/pop_hbeam.html

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.siamyamato.com/file/THAICatalog.pdf
Tell a Friend
ปูนสำเร็จรูป ตราเสือมอร์ตาร์ - ฉาบทั่วไป
รหัสสินค้า: 000016
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

ปูนเสือมอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป
รายละเอียดสินค้า:
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญ, อิฐบล็อค  
 • ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยลดการแตกร้าว
 • มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
 • มีส่วนผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
 • มีส่วนผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ทตัวที่เหมาะสม
 • สามารถใช้งานได้กับเครื่องพ่นปูนฉาบ

คุณสมบัติพิเศษ

 • ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
 • สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 10 – 15 มม.
 • ปรับระดับได้ง่าย


 วิธีการใช้งาน

 • ผสมกับน้ำสะอาด 9 – 12 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
 • ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ ฉาบด้วยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม. / ถุง)

 • ความหนา 15 มม. ฉาบได้ 1.71 ตร.ม. 
    * ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำ

 • ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
 • ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
 • ห้ามผสมวัสดุอื่น ๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
 • ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีตควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสลัดดอก หรือใช้รองพื้นด้วย Bonding mortar ก่อนฉาบ
 • หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2 – 3 วัน

ข้อควรระวัง

 • การสัมผัสและการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนผสมปูนสำเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
 • เมื่อปูนสำเร็จรูปเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา
 • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
 • ไม่ควรใช้งานกับผนังอิฐมวลเบา
 • ไม่ควรใช้งานกับผนังคอนกรีตโดยตรง
 • อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส
 • หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็นควรมีวัสดุกำบัง
 • ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำปรึกษาากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ
 • ควรกั้นหรือแบ่งรอยต่อของผนัง (Joint)ที่ระยะยาวมากกว่า 6 เมตร หรือการฉาบอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ มากกว่า 18 ตร.ม. อาจส่งผลกระทบต่อการแตกร้าวของผนัง   
 • การฉาบพื้นที่ ที่มีความหนาเกินกว่า 3 ซม.ขึ้นไป อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของปูนฉาบกับผนัง
 • การทาสี ในขณะที่ผนังมีความชื้น อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของสีได้
 • การใช้งานกับสีน้ำมันทั่วไป อาจพบปัญหาการยึดติดของสีกับผิวปูนสำเร็จรูป หากจำเป็นควรขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตสีนั้นๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tigermortar.com/product.php?id=6
Tell a Friend
วัสดุก่อสร้างอืนๆ - บล็อกปูถนน/ กระเบื้องปูพื้นภายนอก/ กระเบื้องตกแต่งผนัง Cpac Design
รหัสสินค้า: 000050
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

รายละเอียดสินค้า : บล็อกปูถนน CPAC

Pavement ลายหน้าเรียบ สีแดง

เรียบ...คลาสสิก ด้วยกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นภายนอกตราช้าง รุ่น Pavement กระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลายเพื่อเพิ่มมิติให้งานตกแต่ง ทั้งยังปลอดภัยไม่ลื่นล้มง่าย ผิวหน้าปรับเรียบเหมาะเป็นพื้นมาตรฐานที่สวยทุกมุมมอง

กระเบื้องปูพื้น Pavement รังสรรค์พื้นให้สวยโดดเด่นด้วยสินค้าคุณภาพที่คุณวางใจ ขนาด 40x40x3.5 ซม. น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น การใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.
คุณสมบัติเด่น
 • ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.
 • น้ำหนัก 13.8 (กิโลกรัม)
 • บาร์โค้ต8852853023123
 • ราคา พิเศษ / แผ่น

สถานที่่ตัวอย่าง

พื้นซีรีย์ Pavement

Cobble Stone... สถาปนิกแห่งเส้นสาย เพื่องานดีไซน์สไตล์อิสระ   อิสระใหม่แห่งการปูพื้น เริ่มจากเส้นสายที่ดีไซน์ลวดลายได้ตามใจ ด้วยบล็อกปูถนนคุณภาพ Cobble Stone ถ่ายทอดความสวยงามของลายเส้นและสีสัน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ทนทาน ด้วยขนาดความหนา 8 ซม. ให้การปูพื้นสะท้อนจินตนาการส่วนตัวที่เป็นคุณ

คุณสมบัติ

 • มีหลากหลายรูปทรง ประกอบด้วย รูปทรงแปดเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยม,รูปทรงคางหมู รวม 7 รูปแบบ
 • โดดเด่นด้วยขอบของก้อนบล็อกที่มีหลากหลายในแต่ละรูปแบบ 
 • สร้างลวดลายเป็นรูปวงกลม, รูปพัด, ทางโค้ง และอื่นๆ ได้อย่างลงตัว สามารถปลูกหญ้าแซมระหว่างบล็อคได้
 • ปูง่าย สะดวก รวดเร็ว ปูเสร็จใช้งานได้ทันที 
 • แข็งแรง ทนทาน

 

รายละเอียดสินค้า : กระเบื้องปูพื้นภายนอก

 

MG 24X24 พาราดิสโซ่เทาเข้มขัดมันตัดขอบPM

ด้วยนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีการผลิตทำให้ MARMO GRANITO เสมือนหินธรรมชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เหนือจินตนาการ ลวดลายของริ้วหินแทรกอยู่ตลอดทั้งแผ่น ด้วยอัตราดูดซึมน้ำต่ำ 0.1 % ทำให้ MARMO GRANITO มีความแข็งแกร่งมากกว่าหินธรรมชาติทั่วไป
จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 3 แผ่น
ตารางเมตรต่อกล่อง: 1.08 ตร.ม.
คุณสมบัติเด่น
 • ขนาด 60 x 60 x 0.1 ซม.
 • น้ำหนัก 17 (กิโลกรัม)
 • บาร์โค้ต8852406282144
 • ราคา พิเศษ / กล่อง

 

รายละเอียดสินค้า : กระเบื้องตกแต่งผนัง Cpac Design

WT 10X16 นูโววู๊ด โรส น้ำตาล กลาง PM

กระเบื้องบุผนัง เป็นสินค้าระดับ High - end ที่มีระดับราคาสูงกว่า Deluxe

จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 10 แผ่น
ตารางเมตรต่อกล่อง: 1 ตร.ม.
จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร: 10 แผ่น
คุณสมบัติเด่น
 • ขนาด 25 x 40 x 0.4 ซม.
 • น้ำหนัก 16 (กิโลกรัม)
 • บาร์โค้ต8852406283219
 • ราคา พิเศษ / กล่อง
Tell a Friend
แผ่นพื้นสำเร็จคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง CPAC HOLLOW CORE
รหัสสินค้า: 000024
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ซีแพค CPAC HOLLOW CORE

     มิติใหม่ของพื้นสำเร็จรูป สำหรับอาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวงซีแพคเป็นพื้นสำเร็จรูปที่ผลิตจากคอนกรีตแห้ง (NO SLUMP CONCRETE) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงแข็งแรงได้มาตรฐานทุกแผ่นทั้งยังมีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยประหยัดโครงสร้างและยังสะดวกในการก่อสร้างอีกด้วย

น้ำหนักเบา
     เป็นแผ่นพื้นแบบกลวง จึงทำให้มีน้ำหนักเบาช่วยประหยัดโครงสร้างอื่น ได้มาก ตั้งแต่คาน เสา ฐานราก และเสาเข็ม

ผิวเรียบ
     ผิวด้านล่างของแผ่นพื้นสำเร็จรูปมีความเรียบมาก จึงไม่ต้องฉาบปูนหรือติดตั้งฝ้าเพดานอีกต่อไป

ช่วงยาว
     สามารถใช้ได้กับงานที่มีช่วงความยาว (SPAN LENGTH) ต่างๆ กันได้จนถึง 14.0 เมตร โดยไม่มีปัญหาเรื่องการแอ่นตัว (ตามขนาดความหนาของแผ่นพื้น)

สะดวกและประหยัด
     เนื่องจากไม่ต้องใช้ค้ำชั่วคราวในการก่อสร้าง จึงสะดวกในการทำงาน ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้เป็นอย่างดี(ยกเว้นความหนา 6 ซม.)

คอนกรีตเนื้อเดียว
     การหล่อแผ่นพื้นสำเร็จในครั้งเดียว ไม่ต้องแบ่งหล่อเป็นชั้นๆ เหมือนระบบอื่น จึงมีเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องไม่มีรอยต่อระหว่างชั้น ทำให้มีความแข็งแรงกว่า

ได้มาตรฐานทุกแผ่น
     ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงแบบรีดและอัดคอนกรีตจึงมำให้หน้าตัดของแผ่นพื้นมีรูปทรงที่แน่นอนสม่ำเสมอ

แข็งแรง
     เพราะผลิตจากคอนกรีตแห้ง (NO SLUMP CONCRETE) และผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้มีกำลังอัดของคอนกรีตสูง จึงแข็งแรงทนทาน และคุณภาพสูงกว่าพื้นสำเร็จรูปทั่วไป

     แผ่นพื้นสำเร้จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ซีแพค มีความหนาให้เลือกใช้หลายขนาด ตั้งแต่ 6 ซม. ถึง 30 ซม. จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ได้ตามความต้องการ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการสิ้นเปลืองจากการเลือกใช้แผ่นพื้นที่มีความหนาเกินความจำเป็น

 

ดาวน์โหลด แคตตาล็อค ที่นี่ http://www.homemart.co.th/cgi-bin/images/products/002956_4.pdf

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.cpac.co.th/cpacnew/product02_show.php?ids=TVRreQ==&Page=1#cover
Tell a Friend
คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า: 000051
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรม

ปัญหาของงานพื้นอุตสาหกรรม
งานพื้นอุตสาหกรรม (Industrial Floor) เป็นอีกงานโครงสร้างที่กำลังเข้ามามีบทบาทในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งประเภท Superstore รวมไปถึงอุตสาหกรรมภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาห-กรรมผลิตและประกอบรถยนตร์ หรืออุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ อุตสาห-กรรมการผลิตอาหาร ฯลฯ และเนื่องจากพื้นอุตสาห-กรรม เป็นโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องเจอการขัดสีที่ผิวหน้าสูง ทั้งจากรถบรรทุกสินค้าหรือจากรถ Fork Lift ดังนั้น คอนกรีตที่ใช้เทพื้นอุตสาหกรรมจะต้องมีคุณสมบัติทนทาน มีความแข็งแกร่ง ต้านทานการขัดสีได้ดี  และสามารถทำผิวให้เรียบได้ง่าย

โดยทั่วไปวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มความ แข็งแกร่งให้ผิวหน้าคอนกรีต คือการเทคอนกรีตปกติทั่วไป แล้วตามด้วยการทำ Floor Hardener บนผิวหน้าคอนกรีตที่เท  ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยาก คุณภาพผิวหน้าคอนกรีตไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งคุณภาพพื้นผิวที่ทำเสร็จแล้วจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญ ส่วนบุคคลของช่างผู้ปฏิบัติเป็นหลัก หากช่างไม่มีความชำนาญที่เพียงพอแล้ว และการควบคุมคุณภาพไม่ดีพอ ก็มักพบปัญหา Floor Hardener กระเทาะหลุดร่อนออกจากพื้นคอนกรีต ทำให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมภายหลัง

ทางเลือกใหม่ของพื้นอุตสาหกรรม
เพื่อขจัดปัญหาการทำ Floor Hardener ซึ่งทำการควบคุมคุณภาพได้ยาก ใช้เวลาในการทำงานนานและมีความยุ่งยาก
CPAC Industial Floor Concrete จึง เป็นทางเลือกใหม่ในงานพื้นอุตสาหกรรมทุกรูปแบบทางซีแพคได้พัฒนาและออกแบบ คอนกรีตมาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม ด้วยส่วนผสมคอนกรีตที่มีปริมาณน้ำและปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสม ทำให้คอนกรีตพื้นอุตสาหกรรม CPAC มีคุณสมบัติทนทานต่อการขัดสี  สามารถทำงานได้ง่ายและไม่ต้องทำ Floor Hardener เมื่อเทคอนกรีตแล้วสามารถทำการขัดมันได้เลย ทำให้ประหยัดเวลาและมีความสะดวกรวดเร็ว

Tell a Friend
คอนกรีตห้องเย็น
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

คอนกรีตงานห้องเย็นซีแพค:CPAC Freezing Room Concrete

คอนกรีต ถึงแม้จะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งทนทานสูงในสภาพอุณหภูมิปกติก็ตาม แต่เมื่อต้องอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นถึงระดับจุดเยือกแข็ง เช่น ในแช่แข็งหรือห้องเย็นที่มีอุณหภูมิที่ต่ำถึง -40 องศาเซลเซียสนั้น คอนกรีตก็จะเกิดปัญหาการแตกร้าวหลุดร่อนออกหลังการใช้งาน การซ่อมแซมนั้นแทบต้องทำเกือบทุกปี นอกจากทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่มากมายแล้วยังต้องปิดห้องเย็น เพื่อซ่อม ซึ่งทำให้การค้าต้องหยุดชะงัก อีกทั้งยังต้องเสียค่าพลังงานในการลดอุณหภูมิหลังการซ่อมให้ได้ ณ จุดเดิมอีกจากปัญหาดังกล่าวซีแพคจึงพัฒนาคอนกรีตพิเศษที่เหมาะกับการใช้งาน ในห้องแช่เย็นและห้องเย็นโดยเฉพาะ

โดยปกติในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว จะยังมีน้ำอยู่จำนวนหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ใน Capillary Pores ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงที่อุณหภูมิปกติ แต่ในห้องแช่แข็งหรือห้องปรับอุณหภูมินั้น เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงถึงจุดเยือกแข็ง น้ำที่หลงเหลืออยู่ในช่องว่างจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและขยายตัวดันให้คอนกรีต แตกร้าว และต่อมาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น (ห้องปรับอุณหภูมิ) น้ำในช่องว่างจะละลายและเคลื่อนที่ไปอยู่ตามรอยแตกที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีการลดอุณหภูมิอีกครั้งน้ำในรอยแตกเหล่านี้ก็จะขยายตัวดันให้รอย แตกขยายใหญ่ขึ้นอีก กระบวนการเช่นนี้จะเกิดสลับกันไปเรื่อยๆ จนคอนกรีตแตกร้าวเสียหาย ทั้งที่บริเวณผิวและภายในจนสูญเสียความสามารถในการใช้งานและความสามารถในการ รับกำลังในที่สุด

CPAC Freezing Room Concrete
คือนวัตกรรมของคอนกรีตที่ทีมวิศวกรของซีแพคได้วิจัย และพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถสูงในการต้านทานการแตกร้าวซึ่งเกิดจากการ แข็งตัวของน้ำในคอนกรีต และมีความทนทานต่อการขัดสีจากรถขนถ่ายสินค้า (Forklift) บริเวณผิวหน้า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานห้องแช่แข็ง ห้องเย็น ห้องปรับอุณหภูมิ (Anti Room) อย่างแท้จริง

ประเภทงาน
- ห้องแช่แข็ง ห้องเย็น และห้องปรับอุณหภูมิ (Anti Room)

ประโยชน์
- แข็งแรง และทนทานกว่าทั้งภายในและผิวคอนกรีต
- ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทุกปี
- เทได้ง่าย และรวดเร็วกว่า เพราะฟองอากาศที่กระจายอยู่ในคอนกรีตจะช่วยลดแรงเสียดทาน

Tell a Friend
เหล็กรูปพรรณ I-Beam
รหัสสินค้า: 000031
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

เหล็กรูปพรรณ I-Beam

 

  I-BEAM สำหรับงานรางเครน

 

http://www.siamyamato.com/pop_ibeam.html

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.siamyamato.com/file/THAICatalog.pdf
Tell a Friend
ปูนสำเร็จรูป ตราเสือมอร์ตาร์ - ฉาบละเอียด
รหัสสินค้า: 000015
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

ปูนเสือมอร์ตาร์ ฉาบละเอียด

รายละเอียดสินค้า:

 คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสารผสมเพิ่มความอุ้มน้ำ ช่วยลดการแตกร้าว
 • มีสารผสมเพิ่มฟองอากาศ ช่วยให้ฉาบลื่น เบาแรง
 • มีสารผสมเพิ่มแรงยึดเกาะ ช่วยให้ผนังไม่หลุดร่อน
 • มีสารผสมเพิ่มระยะเวลาการก่อตัว ช่วยให้การเซ็ทตัวที่เหมาะสม
 • สามารถใช้งานได้กับเครื่องพ่นปูนฉาบ
  คุณสมบัติพิเศษ   
 • ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
 • สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 3 – 5 มม.
 • ให้ผิวงานที่ละเอียดกว่าฉาบทั่วไป เหมือนทรายละเอียด (ทรายแล่ง)


วิธีการใช้งาน

 • ผสมกับน้ำสะอาด 11 – 14 ลิตร ต่อปูนฉาบ 1 ถุง
 • ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจนได้ความข้นเหลวตามที่ต้องการ ฉาบด้วยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป

 พื้นที่การใช้งาน (ตร.ม. / ถุง)

 • ความหนา 15 มม. ฉาบได้ 2.10 ตร.ม. 
    * ข้อมูลผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำ

 • ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
 • ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
 • ห้ามผสมวัสดุอื่น ๆ เพิ่ม เช่น ทราย จะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง
 • ในกรณีที่ต้องการฉาบบนผนังคอนกรีตควรเตรียมพื้นผิวคอนกรีตด้วยการสลัดดอกหรือใช้รองพื้นด้วย Bonding mortar ก่อนฉาบ
 • หลังฉาบแล้วควรรดน้ำบ่มผนังประมาณ 2 – 3 วัน   

ข้อควรระวัง

 • การสัมผัส และการหายใจเอาผงปูนสำเร็จรูป หรือส่วนผสมปูนสำเร็จรูปที่เปียกอาจก่อให้เกิดการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ
 • เมื่อปูนสำเร็จรูปเข้าตาจะทำให้เกิดการระคายเคือง และเป็นอันตรายต่อดวงตา
 • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน
 • ไม่ควรใช้งานกับผนังอิฐมวลเบา
 • ไม่ควรใช้งานกับผนังคอนกรีตโดยตรง
 • อุณหภูมิในการใช้งานที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 15-40 องศาเซลเซียส
 • หลีกเลี่ยงการทำงานกลางแจ้งที่แดดจัด หรือลมแรง หากจำเป็นควรมีวัสดุกำบัง
 • ไม่ควรผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติม หากจำเป็นควรขอคำปรึกษากับผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ
 • ควรกั้นหรือแบ่งรอยต่อของผนัง(Joint) ที่ระยะยาวมากกว่า 6 เมตร หรือการฉาบอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ มากกว่า 6 เมตร หรือการฉาบอย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่ มากกว่า 18 ตร.ม. อาจส่งผลกระทบต่อการแตกร้าวของผนัง
 • การฉาบพื้นที่ ที่มีความหนาเกินกว่า 3 ซม. ขึ้นไป อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของปูนฉาบกับผนัง
 • การทาสี ในขณะที่ผนังมีความชื้น อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของสีได้
 • การใช้งานกับสีน้ำมันทั่วไป อาจพบปัญหาการยึดติดของสีกับผิวปูนสำเร็จรูป หากจำเป็นควรขอคำปรึกษาจากผู้ผลิตสีนั้นๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://tigermortar.com/product.php?id=7
Tell a Friend
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ - กระเบื้องหลังคา และอุปกรณ์
รหัสสินค้า: 000046
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

กระเบื้องหลังคา ไอยร่า

กระเบื้องผืนหลังคา คลาสสิค มาเบิ้ลเกรย์

กระเบื้องหลังคา ไอยร่า
ขนาด 80x60x0.6
น้ำหนัก 4.4 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.
คุณสมบัติเด่น
 • ขนาด 80 x 60 ซม.
 • น้ำหนัก 4 (กิโลกรัม)
 • บาร์โค้ต8852404020816
 • ราคา พิเศษ / แผ่น
สถานที่่ตัวอย่าง

ไอยร่า คลาสสิก สี Coral Grey 01

ไอยร่า คลาสสิก สี Coral Grey 02

ไอยร่า คลาสสิก สี Coral Grey 03

ไอยร่า คลาสสิก สี Granite Red

ไอยร่า คลาสสิก สี Marble Grey

ไอยร่า คลาสสิก สี Natural Brick

ไอยร่า คลาสสิก สี Natural Brick 01

ไอยร่า คลาสสิก สี Natural Brick 02

ไอยร่า คลาสสิก สี Natural Brick 03

ไอยร่า โมเดริน สี Iron Grey

ไอยร่า โมเดริน สี Sandy Brown

ไอยร่า โมเดริน สี Sandy Brown 01

ไอยร่า ทิมเบอร์ สี Golden Teak

ไอยร่า ทิมเบอร์ สี Hazel Brown

ไอยร่า ทิมเบอร์ สี Walnut Brown

ไอยร่า โมเดริน สี Stone Grey

ดาวน์โหลดวิธีการติดตั้ง installation guide
Tell a Friend
แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ
รหัสสินค้า: 000025
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ (PLANK)

Tell a Friend
คอนกรีตทนซัลเฟต
รหัสสินค้า: 000003
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

คอนกรีตทนซัลเฟตซีแพค CPAC Sulphate Resisting Concrete

โครงสร้าง คอนกรีตทั่วไปที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีสารซัลเฟต เช่น ในดิน หรือน้ำใต้ดินน้ำเสียจากบ้านเรือน จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากโรงงานผลิตสารเคมีบางประเภท จะเกิดปัญหาการผุกร่อน พองตัว และแตกร้าว อย่างรุนแรง ทำให้ โครงสร้างไม่สามารถใช้งานตามที่ออกแบบไว้ได้ในที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้คอนกรีตที่สามารถทนทานต่อความเสียหายจากซัลเฟตได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องพิจารณา เป็นลำดับแรกสำหรับโครงสร้างดังกล่าว ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของ ไตรคัลเซียมซิลิเกต(C3S)ไดคัลเซียมซิลิเกต (C2S) และไตรแคลเซียมอลูมิเนต (C3A) ในน้ำปูนซีเมนต์กับน้ำจะก่อให้เกิดสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) แคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต (CAH) และแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH)CPAC Sulphate Resisting Concrete คือคอนกรีตพิเศษที่ซีแพควิจัย และพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการต้านทานความเสียหายจากซัลเฟตสูงสุด ด้วยหลักการลดปริมาณรวมของ CAH และ Ca(OH)2 ที่เป็นสาเหตุหลักของความเสียหาย โดยการผสมวัสดุปอซโซลานในส่วนผสมคอนกรีตในระดับที่เหมาะสมประกอบกับการ ออกแบบส่วนผสมจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของซีแพคให้มีอัตราส่วนน้ำต่อตัว เชื่อมประสานที่ต่ำที่สุด และมีปริมาณซีเมนต์ในระดับที่เหมาะสม นับเป็นวิธีการแก้ปัญหาความเสียหายจากซัลเฟตที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

Tell a Friend
ปูนสำเร็จรูป ตราเสือซีเมนต์ - ก่อ ฉาบ เท (สูตรใหม่)
รหัสสินค้า: 000017
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

เสือ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท สูตรใหม่

รายละเอียดสินค้า:

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • สำหรับก่ออิฐ และงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก
 • ชั้นถุงลามิเนต ป้องกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
 • ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

 • พลังโมเลกุลยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มสารพิเศษ ทำให้เนื้อนุ่ม ฉาบลื่น ลากได้ยาว
 • ผนังแข็งแกร่ง ไม่แตกร้าว สามารถใช้งานในโครงสร้างขนาดเล็ก
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้งาน


 
อุปกรณ์เสริม

 • ตาข่ายลวดหรือพลาสติก ในกรณีที่ต้องการฉาบหนาและบริเวณรอยต่อผนัง

คำแนะนำ

 • ไม่ควรใช้ก่อและฉาบผนังอิฐมวลเบา
 • ควรบ่มน้ำอย่างน้อย 3 วัน โดยใช้น้ำฉีดหรือกระสอบเปียกคลุม

การรับรองคุณภาพ

 มอก.80 2550

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ผสม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://cement.scg.co.th/th/02_products/01_model/detail.php?ProductId=9
Tell a Friend
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ - ฉนวนกันความร้อน และฉนวนป้องกันเสียง
รหัสสินค้า: 000049
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

รายละเอียดสินค้า - ฉนวนกันความร้อน STAY COOL

 

ฉนวนตราช้าง STAY COOL ซุปเปอร์คุ้ม 75 มม.

ฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน ชนิดหุ้มรอบด้านด้วยอลูมิเนียมฟอล์ยชนิดเสริมแรง 3 ทาง กำหนดค่าการนำความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.042 W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527 เนื้อฉนวนใยแก้วภายในเป็นสีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtecTM ได้รับฉลากเขียว (Green Label)

ผลิตด้วยเนื้อฉนวน Green-3 พร้อมสาร HydroProtec ที่ช่วยลดการอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ออกแบบมาเพื่อบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะ ทั้งบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว และบ้านสร้างใหม่ โดยสามารถปูเหนือฝ้าเพดานได้ทุกชนิด อาทิ ฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ, T-Bar หรือฝ้าเพดานแบบแผ่นเรียบ
คุณสมบัติเด่น
 • ขนาด 60 x 400 ซม.
 • น้ำหนัก 2.38 (กิโลกรัม)
 • บาร์โค้ต8852424056666
 • ราคา พิเศษ / ม้วน

 

รายละเอียดสินค้า - ฉนวนกันเสียง(แผ่นกรุผนังอะคูสติก)

Zoundblock S100 0.40X1.20 (6)

แผ่นกรุผนังอะคูสติก เป็นแผ่นอะคูสติกเพื่อป้องกันเสียง เนื้อฉนวนเป็นใยแก้วแบบแผ่นแข็งสีเทาความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.ขนาด 0.60 x 1.20 ม.หุ้มรอบด้านด้วยวัสดุกันความชื้น เนื้อฉนวนใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtecTM ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527

เป็นฉนวนป้องกันเสียง สำหรับใส่ด้านในผนัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเสียงให้ผนัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องการความเงียบสงบ และเป็นส่วนตัว แบบแผ่นแข็งสีเทาหุ้มรอบด้านด้วยวัสดุกันความชื้นและกั้นเสียง ใส่สารไม่อุ้มน้ำ ในเนื้อฉนวน
คุณสมบัติเด่น
 • ขนาด 40 x 120 ซม.
 • น้ำหนัก 13.326 (กิโลกรัม)
 • บาร์โค้ต8852424091919
 • ราคา พิเศษ / กล่อง

ดาวน์โหลดวิธีการติดตั้ง installation guide

Tell a Friend
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-18, I-45
รหัสสินค้า: 000028
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-18 - I-45

Tell a Friend
เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล่อง
รหัสสินค้า: 000033
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด:

เหล็กรูปพรรณ - เหล็กกล่อง

Tell a Friend
โอนเข้า ชื่อ บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ตามบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้
วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย
บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัดออมทรัพย์มีนบุรี094-2-89657-3
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัดออมทรัพย์มีนบุรี145-4-91706-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัดออมทรัพย์รามอินทรา กม. 10142-2-13773-0
ธนาคารยูโอบี (ไทย)ธนาคารยูโอบี (ไทย)
บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัดออมทรัพย์สุขุมวิท 101/1074-2-31064-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัท เฟิร์ส แมท โปรดักส์ จำกัดออมทรัยพ์รามอินทรา กม. 8276-1-41130-5
First Mat Products Co.,Ltd.
45/2 ซอยเลียบคลองสอง 32 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-9065601-5 แฟกซ์: 02-9065741 มือถือ: 089-8103905
เว็บไซต์: e-mail : info@firstmatproducts.co.th
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: