รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

 

ยินดีต้อนรับสู่ GIP. ( Grand Inter Product ) ผู้ผลิตลำโพงคุณภาพสูงสำหรับ มืออาชีพมานานนับสิบปี จากประสบการณ์ ที่ทีมงานวิศวกรผู้ออกแบบลำโพง ได้ทดสอบในห้องปฏิบัติการและใช้งานจริงจากงานแสดงคอนเสิร์ตที่ เน้นคุณภาพของเสียง โดยวงดนตรีชั้นนำของไทย ประกอบกับทดสอบคุณภาพจากการแข่งเครื่องเสียงทุกประเภท อาทิ การแข่งขันประชันเครื่องเสียงที่ใช้กับ หนังกลางแปลง เป็นต้น ทำให้ GIP. ได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า อย่างต่อเนื่อง และทันสมัยกับโลกวัตกรรม ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการใช้สินค้า GIP. มากยิ่งขึ้น

จากการยอมรับอย่างกว้างขวางของลูกค้าระดับมืออาชีพนี้เองทำให้ GIP. ได้มีการพัฒนาลำโพงอย่างไม่หยุดยั้ง ได้เริ่มมีการผลิตลำโพงรถยนต์ในปี 2006  ซึ่งได้ทดสอบคุณภาพหลายขั้นตอนจากห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งทดสอบกับการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ระดับสากล คือ IASCA. และ USACI. โดยทั้งสองสมาคมได้จัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทย และใช้กรรมการตัดสินจากต่างประเทศ เพื่อให้คะแนนเป็นระดับสากล เหมือนกันทั่วโลก ซึ่งลำโพง GIP. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครองในหลายๆรุ่น

ดังนั้นจึงเป็นหลักประกันได้ว่าลำโพง GIP. พร้อมแล้วที่จะนำเสนอลำโพงรถยนต์ ตั้งแต่ เสียงเบส เสียงกลาง และเสียงเพลง ที่เมื่อฟังในรถยนต์แล้วเสมือนได้ฟังจากคอนเสิร์ตบนเวทีจริง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการเสียงแบบเน้นคุณภาพ  (SQ) หรือเน้นความดัง ( SPL ) ลำโพง GIP. ผลิตได้อย่างมีคุณภาพเทียบเท่าลำโพงที่ทำจากต่างประเทศเพราะใช้วัตถุดิบ ที่ผลิตจากแหล่งเดียวกัน กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ นอกจากนี้วัตถุดิบที่เป็นหัวใจสำคัญของลำโพงคือ Voice coil , กระดาษลำโพง ( Paper cone ) และชิ้นส่วนต่างๆ GIP.ยังสามารถผลิตได้เองอีกด้วย และนี่คือหลักประกันที่เน้นที่คุณภาพเสียงของลำโพง GIP.ลำโพง PA GPA-1277ND GIP
รหัสสินค้า: 000063
ราคา 4,200.00 บาท
รายละเอียด:

BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- Aug 27,2008,  Wed 3:47PM
--- GIP.  GPA-1277 ND 
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          47.534E+00 Hz       Free air resonance
Qms         11.124E+00          Q mechanical
Vas        185.303E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        245.007E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms         45.757E-03 kg       Moving mass
Rms          1.228E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        304.800E-03 m        Piston diameter
Sd          72.966E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        297.363E-03          Q electrical
Re           6.235E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         900.279E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z           11.424E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          16.928E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        289.621E-03          Q total
no           6.289E+00 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL    100.004E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL  101.086E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm          6.103E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        725.076E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         15.579E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        690.055E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---

Tell a Friend
ตู้ลำโพง ORDER 8 GIP
รหัสสินค้า: 000062
ราคา 28,000.00 บาท
รายละเอียด:

Tell a Friend
ลำโพง รถยนต์ GCB - 18512 / 1 ตัว GIP
รหัสสินค้า: 000029
ราคา 18,500.00 บาท
รายละเอียด:

ราคาตัวละ 18500 คู่ละ 37000 บาท

 •  Power                              2000W.+2000W. 
 • Impedance                       4 Ohm.+ 4 Ohm. 
 • Frequency response         28Hz. – 1.3 KHz. 
 • Sensitivity 1W / 1 M.       94 db. 
 • Voice coil Dia.                 75.5 mm. 
 • Magnet Ferrite strontium   220mm. x 75 mm.
 •  
 • BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
  --- May 04,2009,  Mon 6:40PM
  --- GCB 18512 (2M)
  --- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
  --------------------------------------------------------
  --- mechanical ---
  Fs          29.950E+00 Hz       Free air resonance
  Qms          9.698E+00          Q mechanical
  Vas         95.117E-03 m^3      Suspension compliance
  Cms         45.181E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
  Mms        625.020E-03 kg       Moving mass
  Rms         12.129E+00 kg/s     Mechanical resistance
  Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
  Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
  Dia        393.700E-03 m        Piston diameter
  Sd         121.736E-03 m^2      Piston area
  Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
  --- electrical ---
  Qes          1.416E+00          Q electrical
  Re           2.964E+00 ohms     Voice coil DC resistance
  Le           1.852E-03 Henries  Inductance @1 kHz
  Z           16.093E+00 ohms     Impedance @1 kHz
  BL          15.693E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
  Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
  --- electro-mechanical ---
  Qts          1.235E+00          Q total
  no         169.618E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
  1-W SPL     84.313E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  2.83V SPL   88.625E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
    --- motor constants ---
  Krm         14.137E-03 ohms     constant resistive motor impedance
  Erm        700.406E-03          exponent resistive motor impedance
  Kxm         39.237E-03 Henries  constant reactive motor impedance
  Exm        655.587E-03          exponent reactive motor impedance
  --- End BassBox Pro Export ---
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง GIP GPA - 1575
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 2,200.00 บาท
รายละเอียด:

ลำโพง 15" MID-LOW แม่เหล็ก 180 มม. Voice 75 mm.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง GIP GPA - 1245
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 800.00 บาท
รายละเอียด:

 

SPECIFICATIONS
Nominal diameter                                    : 300mm.12in
Nominal Impedance                                 : 8 ohm
Program Power                                        : 350w
Continuous Power (RMS)                          : 250w
Sensitivity (1w/1m)                                 : 97.5dB
Frequency range                                      : 56 – 3.5KHz
Voice coil diameter                                   : Æ45.5mm
Voice coil length                                       : 13mm
Magnet dimension                                   : 145mm x 20mm.


 --------------------------------------------------------
--- BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- May 20,2009,  Wed 3:56PM
--- GPA 1245
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          53.243E+00 Hz       Free air resonance
Qms          6.061E+00          Q mechanical
Vas         46.838E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        128.417E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms         69.580E-03 kg       Moving mass
Rms          3.841E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        254.000E-03 m        Piston diameter
Sd          50.671E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes          1.052E+00          Q electrical
Re           6.271E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         973.734E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z           10.828E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          11.781E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        896.202E-03          Q total
no         631.611E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     90.022E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   91.080E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm        336.671E-06 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        959.289E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         17.823E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        642.590E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---


MATERIALS
Basket                                                     Steel
Cone and dust cap                                   Paper
Surround                                                 Thread coat
Voice coil wire                                        Copper
Voice coil bobbin                                    Aluminium

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพงเสียงแหลมจาน TDA - 29 GIP
รหัสสินค้า: 000031
ราคา 900.00 บาท
รายละเอียด:

1 คู่ 900 บาท

 

 TDA-29      
Power                               80W.
Impedance                       4 Ohm. 
Frequency response         800Hz. – 16 KHz.
Sensitivity 1W / 1 M.       90 db.
Voice coil Dia.                 25.6 mm.
Magnet Ferrite strontium   70 x 15 mm

 

 BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- May 11,2009,  Mon 6:14PM
--- TDA-29
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs           1.249E+03 Hz       Free air resonance
Qms          5.558E+00          Q mechanical
Vas          4.348E-06 m^3      Suspension compliance
Cms        119.202E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        136.179E-06 kg       Moving mass
Rms        192.312E-03 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia         25.400E-03 m        Piston diameter
Sd         506.707E-06 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes          2.245E+00          Q electrical
Re           5.063E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         775.828E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z            8.773E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL           1.552E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts          1.599E+00          Q total
no         354.669E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     87.516E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   89.503E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm         15.805E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        390.114E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         88.948E-06 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        839.728E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง GIP GPA - 1250
รหัสสินค้า: 000003
ราคา 1,000.00 บาท
รายละเอียด:

-- BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- May 20,2009,  Wed 4:42PM
--- GPA 1250
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          50.587E+00 Hz       Free air resonance
Qms          5.563E+00          Q mechanical
Vas         39.478E-03 m^3      Suspension compliance
Cms         98.058E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        100.943E-03 kg       Moving mass
Rms          5.768E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        260.350E-03 m        Piston diameter
Sd          53.236E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        787.586E-03          Q electrical
Re           6.493E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         926.730E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z           11.229E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          16.263E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        689.906E-03          Q total
no         609.727E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     89.869E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   90.776E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm        320.297E-06 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        960.586E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         23.647E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        621.491E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพงเสียงแหลม ST - 2405 GIP
รหัสสินค้า: 000032
ราคา 6,650.00 บาท
รายละเอียด:

ST-2405      
Power                               100W.
Impedance                       4 Ohm. 
Frequency response         1 KHz. – 21 KHz.
Sensitivity 1W / 1 M.       98 db.
Voice coil Dia.                 44.4 mm.
Magnet Neodymium        90 x 8  mm

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง GIP GPA - 1564
รหัสสินค้า: 000004
ราคา 1,980.00 บาท
รายละเอียด:

 

SPECIFICATIONS
Nominal diameter                                     : 380mm.15in
Nominal Impedance                                : 8 ohm
Program Power                                     : 600w
Continuous Power (RMS)                        : 300w
Sensitivity (1w/1m)                                : 98dB
Frequency range                                    : 48 – 3KHz
Voice coil diameter                                : 63.7mm
Voice coil length                                   : 16mm
Magnet dimension                                : 180mm x 20mm

--------------------------------------------------------
--- BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- May 20,2009,  Wed 5:24PM
--- GPA 1564
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          33.826E+00 Hz       Free air resonance
Qms          3.609E+00          Q mechanical
Vas        183.684E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        176.327E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms        125.552E-03 kg       Moving mass
Rms          7.394E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        330.200E-03 m        Piston diameter
Sd          85.634E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        656.154E-03          Q electrical
Re           6.199E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         905.239E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z           11.058E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL          15.878E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        555.212E-03          Q total
no           1.018E+00 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     92.096E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   93.203E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm          1.012E-03 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        860.294E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         21.720E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        620.848E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---

 
                                                                                                                
MATERIALS
Basket                                                     Steel
Cone and dust cap                                  Paper
Surround                                                 Thread coat
Voice coil wire                                          Copper crad  Aluminium
Voice coil bobbin                                      KSV.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง รถยนต์ GCM - 622 GIP
รหัสสินค้า: 000033
ราคา 1,460.00 บาท
รายละเอียด:

1 คู่ ราคา 1460 บาท

GCM-622   

Power                               100W.
Impedance                       4 Ohm. 
Frequency response          48Hz. – 5 KHz.
Sensitivity 1W / 1 M.         91 db.
Voice coil Dia.                   25.6 mm.
Magnet Ferrite strontium  100 x 20 mm.

 

BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- Sep 22,2008,  Mon 6:20PM
--- GIPCAR  6.5 Bullet  aluminum

--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          72.527E+00 Hz       Free air resonance
Qms          5.127E+00          Q mechanical
Vas         19.444E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        411.346E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms         11.707E-03 kg       Moving mass
Rms          1.040E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        152.400E-03 m        Piston diameter
Sd          18.241E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes          1.141E+00          Q electrical
Re           3.103E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         280.285E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z            4.455E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL           3.809E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        933.421E-03          Q total
no         610.782E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     89.877E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   93.989E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm        380.629E-06 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        862.491E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm          8.226E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        619.088E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง GIP GPA - 1239
รหัสสินค้า: 000005
ราคา 750.00 บาท
รายละเอียด:

 

SPECIFICATIONS
Nominal diameter                                     : 300mm.12in
Nominal Impedance                               : 8 ohm
Program Power                                     : 300w
Continuous Power (RMS)                       : 250w
Sensitivity (1w/1m)                                : 96.5dB
Frequency range                                  : 54 – 4KHz
Voice coil diameter                                : 38.5mm
Voice coil length                                    : 16mm
Magnet dimension                                 : 120mm x 20mm


 --------------------------------------------------------
--- BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- May 18,2009,  Mon 5:57PM
--- GPA 1239
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          56.166E+00 Hz       Free air resonance
Qms          6.547E+00          Q mechanical
Vas         55.949E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        138.968E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms         57.781E-03 kg       Moving mass
Rms          3.115E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        260.350E-03 m        Piston diameter
Sd          53.236E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes          1.325E+00          Q electrical
Re           5.301E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         733.281E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z            8.653E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL           9.033E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts          1.102E+00          Q total
no         703.118E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     90.488E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   92.276E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm        268.704E-06 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        956.077E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm         12.716E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        652.573E-03          exponent reactive motor impedance

                                                                                                                
MATERIALS
Basket                                                     Steel
Cone and dust cap                                Paper
Surround                                                 Thread coat
Voice coil wire                                          Copper clad aluminium
Voice coil bobbin                                      Aluminium

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง รถยนต์ GCM - 625 GIP
รหัสสินค้า: 000034
ราคา 1,650.00 บาท
รายละเอียด:

 

1 คู่ ราคา 1650 บาท 

GCM-625   
Power                               100W.
Impedance                       4 Ohm. 
Frequency response         43Hz. – 2 KHz.
Sensitivity 1W / 1 M.          90 db.
Voice coil Dia.                 25.6 mm.
Magnet Ferrite strontium   100 x 20 mm.

 

 BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- Sep 17,2008,  Wed 7:18PM
--- GIPCAR  6.5 -2-3 Cone 615 
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          56.077E+00 Hz       Free air resonance
Qms          5.656E+00          Q mechanical
Vas         40.275E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        852.019E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms          9.454E-03 kg       Moving mass
Rms        588.940E-03 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        152.400E-03 m        Piston diameter
Sd          18.241E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        856.121E-03          Q electrical
Re           3.030E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         329.047E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z            4.440E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL           3.434E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        743.571E-03          Q total
no         779.489E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     90.936E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   95.152E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm        160.333E-06 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        951.012E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm          5.546E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        679.588E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง รถยนต์ GCM - 645 GIP
รหัสสินค้า: 000035
ราคา 3,450.00 บาท
รายละเอียด:

ราคา 3450 บาท ต่อ คู่

 

GCM-645   
Power                               100W.
Impedance                       4 Ohm. 
Frequency response         43Hz. – 2 KHz.
Sensitivity 1W / 1 M.          90 db.
Voice coil Dia.                  45 mm.
Magnet Ferrite strontium   120 x 20 mm.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง GIP GPA - 1036
รหัสสินค้า: 000007
ราคา 720.00 บาท
รายละเอียด:

--- BassBox Pro Version 3.03, Export Thiele-Small Format
--- May 06,2009,  Wed 4:23PM
--- GPA-1036
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          54.526E+00 Hz       Free air resonance
Qms          9.083E+00          Q mechanical
Vas         36.093E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        198.761E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms         42.865E-03 kg       Moving mass
Rms          1.617E+00 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        213.360E-03 m        Piston diameter
Sd          35.753E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes          1.514E+00          Q electrical
Re           6.108E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         729.270E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z            9.716E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL           7.698E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts          1.297E+00          Q total
no         363.239E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     87.620E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   88.792E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm        694.419E-06 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        879.415E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm          7.430E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        695.792E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Pro Export ---

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
ลำโพง รถยนต์ GCM - 850 GIP
รหัสสินค้า: 000036
ราคา 3,000.00 บาท
รายละเอียด:

1 คู่ 3000 บาท

 

GCM-850   
Power                               100W.
Impedance                       4 Ohm. 
Frequency response         43Hz. – 2 KHz.
Sensitivity 1W / 1 M.        90 db.
Voice coil Dia.                  51 mm.
Magnet Ferrite strontium     120 x 20 mm.

 

BassBox Version 6.02.00, Export Thiele-Small Format  
--- Mar 31,2008,  Mon 5:25PM
--- GIPCAR GCM-850 (31-03-51)
--- Parameters marked with ** are not tested using the WT2
--------------------------------------------------------
--- mechanical ---
Fs          50.115E+00 Hz       Free air resonance
Qms         11.438E+00          Q mechanical
Vas         44.418E-03 m^3      Suspension compliance
Cms        384.887E-06 m/N      1/(suspension stiffness)
Mms         26.204E-03 kg       Moving mass
Rms        721.413E-03 kg/s     Mechanical resistance
Xmax **      0.000E+00 m        Maximum acoustic linear motion
Xmech**      0.000E+00 m        Mechanical displacement
Dia        190.500E-03 m        Piston diameter
Sd          28.502E-03 m^2      Piston area
Vd   **      0.000E+00 m^3      Displacement volume
--- electrical ---
Qes        579.031E-03          Q electrical
Re           3.554E+00 ohms     Voice coil DC resistance
Le         486.172E-06 Henries  Inductance @1 kHz
Z            6.147E+00 ohms     Impedance @1 kHz
BL           7.116E+00 Tm       Motor force - Newtons/Amp
Pe   **      0.000E+00 W        Max Electrical Power
--- electro-mechanical ---
Qts        551.130E-03          Q total
no         907.222E-03 %        1/2-space ref efficiency @ 1m/1W
1-W SPL     91.595E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
2.83V SPL   95.119E+00 dB       sensitivity at 1m on-axis 
  --- motor constants ---
Krm        536.092E-06 ohms     constant resistive motor impedance
Erm        887.596E-03          exponent resistive motor impedance
Kxm          8.828E-03 Henries  constant reactive motor impedance
Exm        677.871E-03          exponent reactive motor impedance
--- End BassBox Export ---

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.gippro.com
Tell a Friend
หจก. แกรนด์อินเตอร์โปรดักท์
99/102 หมู่ 2 ถนนทวีวัฒนา แขวง/เขต ทวีวัฒนา กทม. 10170 กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 089-1812930
เว็บไซต์: http://www.gippro.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: