รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English

บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งรากฐานดังกล่าวคือ “การศึกษา” สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ประกอบกับแนวนโยบายทางสังคมของภาครัฐที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้กับประชาชนโดยเน้นการยกระดับการศึกษาและลด ช่องว่างของโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงต้องการสนองตอบแนวนโยบายของภาครัฐ โดยเห็นว่า “ภาษา” เป็นรากฐานของการศึกษาที่สำคัญ การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารและการท่องเที่ยว ซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาสากลแล้ว ปัจจุบันภาษาจีนกลาง ญี่ปุ่น หรือภาษาอื่นๆ ก็มีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก สืบเนื่องมาจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน อีกทั้งประเทศต่างๆมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้น ทำให้ภาษาเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

 

บริษัท เพอร์เฟค วิชั่น มัลติมีเดีย จำกัด จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆในรูปแบบของ “สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)” อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ บริษัทฯ จึงเริ่มจากเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรูปแบบของ “ซีดีรอม (CD-Rom)” ภายใต้
แบรนด์สินค้า “Visual Dictionary” ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สื่อการเรียนรู้ภาษาที่นำ “เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)” และเทคนิคการผลิตสื่อโดยใช้ นวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ ผนวกกับวิธีการเรียนแบบธรรมชาติ ทำให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยบริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าออกมาหลากหลายภาษา อาทิ อังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลี ซึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญภาษา และสถาบันภาษาหลายแห่งมาร่วมในการจัดทำเนื้อหา และทีมพัฒนาซอฟท์แวร์มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ทำให้สินค้าของบริษัทฯ มีความสมบูรณ์แบบและแปลกใหม่เหนือคู่แข่ง ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมและเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 

โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง-ไทย Step2 แผ่นที่ 1
รหัสสินค้า: 000066
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 2 Verb phases and Basic Conversation for Everyday Use หรือ ชุด คำกริยา วลีและประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

       

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง -ไทย Step3 (การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รหัสสินค้า: 000084
ราคา 4,200.00 บาท
รายละเอียด:

Step 3 Conversation for Everyday Use หรือ ชุดการสนทนาในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้การสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยมีประโยคสนทนากว่า4,000ประโยค เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควร และต้องการฝึกการสนทนาในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น 32 สถานการณ์โดยในแต่ละสถานการณ์หลักจะมีสถานณ์การย่อยอีก 5-7 สถานการณ์ ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

ระบบปฏิบัติการ : Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7

ซีพียู : Pentium 4 1.6 GHz หรือสูงกว่า

แรม : 512 Mb หรือสูงกว่า

ซีดีรอม: ไดรฟ์ซีดีแรม 16x หรือสูงกว่า

การแสดงผล : สี 32 bit ความละเอียดหน้าจอ 1024x768 pixels หรือสูงกว่า

จุดเด่นของโปรแกรมใน Step นี้ (Features)

·       มีประโยคทางเลือกให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ประโยค ในหมวดโต้ตอบ (Interactive Mode)ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ไม่เป็นแบบเส้นตรง

·       ในบางประโยคจะมีคำอธิบายเพิ่มเติม (Description) สำหรับประโยคที่มีคำศัพท์

ไวยกรณ์ หรือสำนวนต่างๆที่ต้องการอธิบายผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

·       สามารถอัดเสียงเพื่อนำเสียงของผู้เรียนมาเปรียบเทียบกับเสียงของเจ้าของภาษาเพื่อวิเคราะห์การออกเสียงของผู้เรียนว่าถูก คำอธิบายเพิ่มเติมด้วย

       

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาเกาหลี -ไทย Step1 (ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รหัสสินค้า: 000072
ราคา 3,700.00 บาท
รายละเอียด:

Step 1 Vocabulary for Everyday Use หรือ ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคำศัพท์กว่า 4,000คำ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 เนื้อหาบทเรียน(Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น 171 สถานการณ์ซึ่งครอบคุลมการใช้งาในชีวิตประจำวัน

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

ระบบปฏิบัติการ : Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7

ซีพียู : Pentium 4 1.6 GHz หรือสูงกว่า

แรม : 512 Mb หรือสูงกว่า

ซีดีรอม: ไดรฟ์ซีดีแรม 16x หรือสูงกว่า

การแสดงผล : สี 32 bit ความละเอียดหน้าจอ 1024x768 pixels หรือสูงกว่า

 เรียนรู้ประโยคสนทนาของคำศัพท์เบื้องต้น

ง่ายต่อการจดจำและเรียนรู้ เนื่องจากศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ-ไทย Step2 แผ่นที่ 1
รหัสสินค้า: 000014
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 2 ชุดคำกริยา วลี และปนะโยคสนทนาเบื่อต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เรียนรู้คำกริยา วลี และปรโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี

และปรโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ

หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

และต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา

 และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

 

เนื้อหาบทเรียน

 

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์

ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

c   

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาเกาหลี -ไทย Step2(ชุด คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน)
รหัสสินค้า: 000074
ราคา 3,200.00 บาท
รายละเอียด:

Step 2 ชุดคำกริยา วลี และปนะโยคสนทนาเบื่อต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เรียนรู้คำกริยา วลี และปรโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี

และปรโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ

หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

และต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา

 และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

 

เนื้อหาบทเรียน

 

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์

ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

 

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

ระบบปฏิบัติการ : Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7

ซีพียู : Pentium 4 1.6 GHz หรือสูงกว่า

แรม : 512 Mb หรือสูงกว่า

ซีดีรอม: ไดรฟ์ซีดีแรม 16x หรือสูงกว่า

การแสดงผล : สี 32 bit ความละเอียดหน้าจอ 1024x768 pixels หรือสูงกว่า

 

จุดเด่นของโปรแกรม Step นี้

 

เรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นใน Vol. 1

บทเรียนต่างๆใน Vol. 1 (ประโยคสนทนาเบื้องต้น) บางประโยคจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วย

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง-ไทย Step 1 แผ่นที่ 1
รหัสสินค้า: 000035
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 1 Vocabulary for Everyday Use หรือ ชุดคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคำศัพท์กว่า4,000คำ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น 171 สถานการณ์

ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาญี่ปุ่น-ไทย Step 2 แผ่นที่ 1
รหัสสินค้า: 000052
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 2 ชุดคำกริยา วลี และปนะโยคสนทนาเบื่อต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เรียนรู้คำกริยา วลี และปรโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี

และปรโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ

หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

และต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา

 และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

 

เนื้อหาบทเรียน

 

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์

ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ -ไทย ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนพูดได้
รหัสสินค้า: 000078
ราคา 10,000.00 บาท
รายละเอียด:

Step 1 Vocabulary for Everyday Use หรือ ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคำศัพท์กว่า 4,000คำ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 เนื้อหาบทเรียน(Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น 171 สถานการณ์ซึ่งครอบคุลมการใช้งาในชีวิตประจำวัน

จุดเด่นของโปรแกรม Step นี้

 เรียนรู้ประโยคสนทนาของคำศัพท์เบื้องต้น

ง่ายต่อการจดจำและเรียนรู้ เนื่องจากศัพท์เป็นคำศัพท์ที่ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

Step 2 ชุดคำกริยา วลี และปนะโยคสนทนาเบื่อต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เรียนรู้คำกริยา วลี และปรโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี

และปรโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ

หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

และต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา

 และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

 

เนื้อหาบทเรียน

 

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์

ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

จุดเด่นของโปรแกรม Step นี้

 

เรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นใน Vol. 1

บทเรียนต่างๆใน Vol. 1 (ประโยคสนทนาเบื้องต้น) บางประโยคจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วย

 

Step 3 ขุด การสนทนาในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้การสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยมีประโยคสนทนากว่า 4,000 ประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควร และต้องการฝึกการสนทนาในชีวิตประจำวัน

 

 

เนื้อหาบทเรียน

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น32 สถานการณ์โดยในแต่ละสถานการณ์หลักจะมีสถานณ์การย่อยอีก 5-7 สถานการณ์ซึ่งครอบ
คุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

จุดเด่นของโปรแกรมใน Step

มีประโยคทางเลือกให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ประโยค ในหมวด
โต้ตอบ (Interactive Mode)ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ไม่เป็นแบบเส้นตรง

ในบางประโยคจะมีคำอธิบายเพิ่มเติม (Description) สำหรับประโยค
ที่มีคำศัพท์ ไวยกรณ์ หรือสำนวนต่างๆที่ต้องการอธิบายผู้เรียนเพิ่มเติม
เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

สามารถอัดเสียงเพื่อนำเสียงของผู้เรียนมาเปรียบเทียบกับเสียงของ
เจ้าของภาษาเพื่อวิเคราะห์การออกเสียงของผู้เรียนว่าถูก คำอธิบาย
เพิ่มเติมด้วย

ความต้องการของระบบ (System Requirements)

ระบบปฏิบัติการ : Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7

ซีพียู : Pentium 4 1.6 GHz หรือสูงกว่า

แรม : 512 Mb หรือสูงกว่า

ซีดีรอม: ไดรฟ์ซีดีแรม 16x หรือสูงกว่า

การแสดงผล : สี 32 bit ความละเอียดหน้าจอ 1024x768 pixels หรือสูงกว่า

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาญี่ปุ่น-ไทย Step 1 แผ่นที่ 1
รหัสสินค้า: 000038
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 1 Vocabulary for Everyday Use หรือ ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคำศัพท์กว่า 4,000คำ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 เนื้อหาบทเรียน(Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น 171 สถานการณ์ซึ่งครอบคุลมการใช้งาในชีวิตประจำวัน

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ-ไทย Step 3 แผ่นที่ 1
รหัสสินค้า: 000025
ราคา 350.00 บาท
รายละเอียด:

Step 3 ขุด การสนทนาในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้การสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยมีประโยคสนทนากว่า 4,000 ประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควร และต้องการฝึกการสนทนาในชีวิตประจำวัน

 

 

เนื้อหาบทเรียน

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น32 สถานการณ์โดยในแต่ละสถานการณ์หลักจะมีสถานณ์การย่อยอีก 5-7 สถานการณ์ซึ่งครอบ
คุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง-ไทย Step 2 แผ่นที่ 2
รหัสสินค้า: 000069
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 2 Verb phases and Basic Conversation for Everyday Use หรือ ชุด คำกริยา วลีและประโยคสนทนาเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี และประโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วและต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

        

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ-ไทย Step2 แผ่นที่ 2
รหัสสินค้า: 000015
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 2 ชุดคำกริยา วลี และปนะโยคสนทนาเบื่อต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เรียนรู้คำกริยา วลี และปรโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี

และปรโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ

หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

และต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา

 และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

 

เนื้อหาบทเรียน

 

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์

ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาจีนกลาง-ไทย Step1 แผ่นที่ 2
รหัสสินค้า: 000036
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 1 Vocabulary for Everyday Use หรือ ชุดคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคำศัพท์กว่า4,000คำ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น 171 สถานการณ์ ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาญี่ปุ่น-ไทย Step 1 แผ่นที่ 2
รหัสสินค้า: 000039
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 1 Vocabulary for Everyday Use หรือ ชุด คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคำศัพท์กว่า 4,000คำ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ หรือต้องการทบทวนคำศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 เนื้อหาบทเรียน(Lesson Content)

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น 171 สถานการณ์ซึ่งครอบคุลมการใช้งาในชีวิตประจำวัน

Tell a Friend
โปรแกรมสอนภาษาญี่ปุ่น-ไทย Step 2 แผ่นที่ 2
รหัสสินค้า: 000054
ราคา 250.00 บาท
รายละเอียด:

Step 2 ชุดคำกริยา วลี และปนะโยคสนทนาเบื่อต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

เรียนรู้คำกริยา วลี และปรโยคสนทนาเบื้องต้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีคำกริยา วลี

และปรโยคสนทนาเบื้องต้นกว่า 2,500 คำ

หรือประโยคเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว

และต้องการเรียนรู้คำกริยา หรือวลีเพื่อสร้างประโยคสนทนา

 และต้องการเรียนรู้ประโยคสนทนาเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสนทนาใน Step 3

 

เนื้อหาบทเรียน

 

ในชุดนี้จะแบ่งเป็นสถานการณ์ต่างๆทั้งสิ้น89 สถานการณ์

ซึ่งครอบคุลมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 

Tell a Friend
เพอร์เฟควิชั่นมัลติมีเดียจำกัด
5/90 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250 กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 02-7043880 แฟกซ์: 02-7043885
เว็บไซต์: http://www.hellolanguage.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: