รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย

ผ้่าฝ้ายทอมือลายแทรก
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 700.00 บาท
รายละเอียด:

ผ้่าฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก  

ผ้าฝ้ายทอมือเนื้อดี   ส่วมใส่สบาย   ร้อน  ซักแล้วรับรองสีไม่ตก    ราคาเป็นกันเอง

โดยสมาชิกกลุ่ม   คุณศิรินภา  กองคำ   ที่อยู่  276  หมู่่ที่  4   ตำบลเกาะหวาย   อำเภอปากพลี  

จังหวัดนครนรายก   โทร.  089-0982127

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ผ้าฝ้ายทอมือลายดอกสุพรรณิการ์
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 700.00 บาท
รายละเอียด:

ผ้าฝ่้ายทอมือของกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี

จังหวัดนครนายก

ผ้าฝ้ายทอมือเนื้อดี   ส่วมใส่สบาย ไม่ร้อน  ซักแล้วรับรองสีไม่ตก  ราคาเป็นกันเอง่
โดยสมาชิกกลุ่ม   คุณศิรินภา   กองคำ   
ที่อยู่  เลข่ที่  276   หมู่ที่  4  ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก
โทร.  089-0982127

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ผ้่าฝ้ายทอมือ ผ้ามัดหมี่
รหัสสินค้า: 000003
ราคา 700.00 บาท
รายละเอียด:

ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่   

ตำบลเกาะหวาย   อำเภอปากพลี    จังหวัดนครนายก

ผ้าฝ้ายทอมือเนื้อดี  สวมใส่สบาย   ไม่ร้อน   ซักแล้วรับรองสีไม่ตก   ราคาเป็นกันเอง
โดยสมาชิกกลุ่ม  คุณศิรินภา    กองคำ
ที่อยู่เลขที่   276  หมู่ที่  4   ตำบลเกาะหวาย   อำเภอปากพลี    จังหวัดนครนายก
โทร  089-0982127

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ผ้าฝ้ายทอมือลายแทรกตุ้มตัน
รหัสสินค้า: 000004
ราคา 700.00 บาท
รายละเอียด:

ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  ตำบลเกาะหวาย  อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
ผ้าฝ้ายทอมือลายแทรกตุ้มตันสีแดง   สวมใส่สบาย  ไม่ร้อน  ซักแล้วรับรองสีไม่ตก  ราคาเป็นกันเอง

โดยสมาชิกกลุ่ม  คุณศิรินภา   กองคำ

ทีอยู่เลขที่    276  หมู่ที่   4   ตำบลเกาะหวาย   อำเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก

โทร. 089-0982127

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ผ้าฝ้ายทอมือ ลายแทรกลายขวาง
รหัสสินค้า: 000005
ราคา 650.00 บาท
รายละเอียด:

ผ้าฝ้ายทอมือลายแทรกลายขวาง  ของกลุ่มสตรีสหกรณ์  ผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่  

ตำบลเกาะหวาย   อำเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก

ผ้าฝ้ายทอมือลายแทรกลายขวาง   สวมใส่สบาย  ไม่ร้อน   ซักแล้วรับรองสีไม่ตก   ราคาเป็นกันเอง

โดยสมาชิกกลุ่ม   คุณศิรินภา    กองคำ

ที่อยู่เล่ขที    276   หมู่ 4   ตำบลเกาะหวาย   อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

โทร.  089-0982127

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
นครนายก ไทย
โทรศัพท์: -

ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: