ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ม.1  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ม.1 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

38.00 บาท

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน  ศิลปะ ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551) รหัสสินค้า : 2504305100 ผู้แต่ง : จีรพันธ์ สมประสงค์
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

135.00 บาท

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน  ศิลปะ ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) รหัสสินค้า : 2504305110 ผู้แต่ง : อ.จีรพันธ์ สมประสงค์
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

135.00 บาท

หนังสือเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)
หนังสือเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

  สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   08
อ่านต่อ
14/05/2557 (update 14/05/2557)

85.00 บาท

หนังสือเรียนพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 - ม.6
หนังสือเรียนพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 - ม.6

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354
อ่านต่อ
14/05/2557 (update 14/05/2557)

160.00 บาท

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม2
หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม2

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

140.00 บาท

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5
หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

120.00 บาท

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1
หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

140.00 บาท

ธรณีวิทยา ม.4-ม.6
ธรณีวิทยา ม.4-ม.6

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

130.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100049324  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (ม.4-6) ผู้แต่ง&n
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

57.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048792  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6) ผู้แต่ง   สสวท.
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

52.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100046989  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ. &nb
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

43.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100046958 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ.   กล่องละ
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

53.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100047290  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ.  
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048242 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ. 
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

68.00 บาท

COLLOQUIAL ENGLISH ภาษาการตลาด

เป็นหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศเล่มเก่า ๆ พิมพ์พ.ศ 2514 สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ จัดพิมพ์จำหน่าย หนังสือหนา 259 หน้า มีขนาด 13.5  x 18.5 ซ.ม&nb

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 07/02/2552 (update 07/02/2552)

150.00 บาท

THE NEW METHOD READERS READER3

เป็นหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศเล่มเก่าๆ หนังสือหนา120 หน้า มีขนาด 12  x 18 ซ.ม  ปกอ่อน หนังสือมีสภาพทั่วไปดีอยู่ เนื้อหาด้านในบางหน้ามีรอย

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 07/02/2552 (update 07/02/2552)

250.00 บาท

HIGHER COURES OF GRAMMAR & COMPOSITION

เป็นหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศเล่มเก่า ๆ พิมพ์ปี พ.ศ1964 หนังสือหนา 568 หน้า มีขนาด 13  x 19 ซ.ม  ปกแข็ง หนังสือมีสภาพปกหุ้มด้วยผ้า

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 07/02/2552 (update 07/02/2552)

300.00 บาท

BUDDHIST LESSONS IN ENGLISH FOR SECONDARY CLASSES 1-3

เป็นหนังสืออ่านภาษาของต่างประเทศเล่มเก่า ๆ พิมพ์ปี พ.ศ 2516 หนังสือหนา 80 หน้า มีขนาด 13  x 18.5 ซ.ม  ปกอ่อน หนังสือมีสภาพรองปกหน้าด

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 07/02/2552 (update 07/02/2552)

120.00 บาท

ขันติธรรม ประสู่สันติภาพ

เป็นหนังสือแบบเรียนคู่มือรุ่นเก่าการเรียนการสอนเพื่อสันติภาพสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย (ความรู้เบื้องต้น) สำหรับครูโดยเฉพาะ สำหรับสอนระดับมัธยมศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 13/06/2552 (update 13/06/2552)

80.00 บาท

ล้มแล้วลุก

เป็นหนังสือโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา นักเรียนทั่วไป ประชาชนทั่วไป   (ตัวหนังสือตัวโตมาก)

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 13/06/2552 (update 13/06/2552)

40.00 บาท

หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาชีพ หมวดคหกรรม อาหารพื้นเมือง(หนังสือไม่มีแล้ว)

เป็นหนังสือเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา พิม์ครั้งที่ 1 พ.ศ 2527 ของกรมวิชาการ กระทรางศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 13/06/2552 (update 13/06/2552)

0.00 บาท

หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๕๐๓ ท ๕๐๔ ชุดทักษพัฒนา เล่ม๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕

เป็นหนังสือแบบเรียนรุ่นเก่าแล้วของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิม์ครั้งที่ 6 พ.ศ 2531  หนังสือหนา 238

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 14/06/2552 (update 14/06/2552)

90.00 บาท

FOLK TALES FROM ASIA ( 1 )

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1987 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 60 หน้า มีข

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/06/2552 (update 19/06/2552)

80.00 บาท

SIX SHORT STORIES

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1988 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 108 หน้า มีขนาด 14.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/06/2552 (update 19/06/2552)

80.00 บาท

SIX TALES FROM SHAKESPEARE

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1988 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 100 หน้า มีขนาด 14.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/06/2552 (update 19/06/2552)

80.00 บาท

ESCAPE FROM THE TOWER

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1988 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 55 หน้า มีขนาด 14.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/06/2552 (update 19/06/2552)

80.00 บาท

THE KINGHTS OF THE ROUND TABLE

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1987 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 60 หน้า มีขนาด 14.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/06/2552 (update 19/06/2552)

80.00 บาท

THE STORY OF FRANKENSTEIN

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1987 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 74 หน้า มีขนาด 14.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/06/2552 (update 19/06/2552)

80.00 บาท

THE KINGHTS OF THE ROUND TABLE

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1986 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 64 หน้า มีขนาด 14.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 19/06/2552 (update 19/06/2552)

80.00 บาท

THE STORY OF FRANKENSTEIN

หนังสือเรียนอ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา  พิมพ์ปีพ.ศ 1989 สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์ จัดพิมพ์  หนา 74 หน้า มีขนาด 14.5

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 20/06/2552 (update 20/06/2552)

80.00 บาท

 

Totla Products 2866 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมัธยม , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด