ค้นหาร้านค้า ค้นหาสินค้า

หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ม.1  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร ม.1 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

38.00 บาท

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1  ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )
หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ( หลักสูตรแกนกลาง 51 )

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ  087-557-2354 ,
อ่านต่อ
11/07/2553 (update 11/07/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)
หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน  ศิลปะ ม.5 (นำร่องหลักสูตรฯ 2551) รหัสสินค้า : 2504305100 ผู้แต่ง : จีรพันธ์ สมประสงค์
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

135.00 บาท

หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)
หนังสือเรียน ศิลปะ ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

หนังสือเรียน แบบเรียน  ศิลปะ ม.5 (หลักสูตรแกนกลาง 2551) รหัสสินค้า : 2504305110 ผู้แต่ง : อ.จีรพันธ์ สมประสงค์
อ่านต่อ
10/10/2553 (update 10/10/2553)

135.00 บาท

หนังสือเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)
หนังสือเรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 51)

  สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   08
อ่านต่อ
14/05/2557 (update 14/05/2557)

85.00 บาท

หนังสือเรียนพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 - ม.6
หนังสือเรียนพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 - ม.6

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้อออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354
อ่านต่อ
14/05/2557 (update 14/05/2557)

160.00 บาท

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม2
หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-ม.6 เล่ม2

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

140.00 บาท

หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5
หนังสือเรียนชีววิทยาเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

120.00 บาท

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1
หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

140.00 บาท

ธรณีวิทยา ม.4-ม.6
ธรณีวิทยา ม.4-ม.6

สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์ โดยพนักงานของร้านจะเป็นคนสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านไม่สะดวกที่จะสั่งซื้ออนไลน์ด้วยตัวเอง ติดต่อ   087-557-2354 ,
อ่านต่อ
15/05/2557 (update 15/05/2557)

130.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100049324  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ (ม.4-6) ผู้แต่ง&n
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

57.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048792  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพมิ่ เติมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6) ผู้แต่ง   สสวท.
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

52.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100046989  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ. &nb
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

43.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100046958 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานดนตรี ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ.   กล่องละ
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

53.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100047290  หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ.  
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

60.00 บาท

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

รหัสสินค้า   2001100048242 หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐานนาฏศิลป์ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ผู้แต่ง   สพฐ. 
อ่านต่อ
09/10/2553 (update 09/10/2553)

68.00 บาท

บทละครเรื่อง สุวัณณปัญญา

เป็นแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสืออ่านประกอบ บทละครเรื่อง สุวัณณปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุรุสภา จัดพิมพ์  พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ ๒

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

180.00 บาท

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่อง พระร่วง (จองแล้ว Order 000342)

เป็นหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔   เรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ ของราชการที่ ๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กระทรวงศึกษาธิการ 

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

240.00 บาท

หนังสือประกอบการเรียน หมวดสังคมศึกษา วิชาศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

45.00 บาท

หนังสือประกอบการเรียน หมวดสังคมศึกษา วิชาศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่หก พ.ศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

120.00 บาท

แบบเรียนสังคมศึกษา วิชา ศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่หก พ.ศ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

90.00 บาท

แบบเรียนสังคมศึกษา วิชา ศิลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เป็นหนังสือประกอบการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กระทรวงศึกษาธิการ  องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์   พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (เพิ่ม

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 05/02/2552 (update 05/02/2552)

150.00 บาท

เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2510-2515 ภาษาไทย ก ข (หนังสือไม่มีแล้ว)

เป็นหนังสือเรียนเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รุ่นเก่าๆ โดย ทม กุสุมา ณอยุธยา เรียบเรียง สำนักพิมพ์ แพร่วิทยา พ.ศ 2516 หนังสือมีขนา

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

200.00 บาท

วิชาการพละศึกษา

เป็นหนังสือสำหรับนักเรียน ปกศ.,ปก.ศ. สูง  ครูผู้สอบชุดวิชาพลศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รุ่นเก่าๆ โดย อาจารย์ สนอง นพสงค์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

220.00 บาท

กติกาและวิธีเล่นแฮนด์บอล

เป็นหนังสือกติกาและวิธี การเล่นแฮนด์บอล รุ่นเก่าๆ โดย องค์การค้าของคุรุสภา จัดพิมพ์ ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   พิมพ์ครั้งที

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

55.00 บาท

คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ (จองแล้วค่ะ Order 552603)

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ ไม่มีบอกไว้ หนังส

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

220.00 บาท

คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ ไม่มีบอกไว้ หนังส

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

220.00 บาท

แนวสอนแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2526 ชั้นปีที่ ๑

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ แนวสอน ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ  2526 แก้ไขเพิ่มเติ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

90.00 บาท

คู่มือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ  2529 เพิ่มเติม

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

90.00 บาท

แนวสอนวิชาทหาร นศท. ชั้นปีที่ ๒ เพิ่มเติม วิชาอาวุธ

เป็นหนังสือเรียนนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นเก่าๆ แนวสอน ของ กรมการรักษาดินแดน พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี พิมพ์พ.ศ  ไม่มีบอกไ

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

50.00 บาท

CORRECT YOUR ENGLISH (จองแล้วค่ะ Order 552602)

เป็นหนังสือเรียนภาษาของต่างประเทศเล่มเก่าๆ     หนังสือหนา 182 หน้า มีขนาด 13  x 18.5 ซ.ม  ปกอ่อน   ห

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

155.00 บาท

KEY WORDS FOR EASY SPELLING

เป็นหนังสือเรียนภาษาของต่างประเทศเล่มเก่า หนังสือหนา 64 หน้า มีขนาด 13  x 18.5 ซ.ม  ปกอ่อน หนังสือมีสภาพปกเก่าถลอกเล็กน้อย ปกหน้าด้าน

ร้าน: 224หนังสือเก่า ,หนังสือสะสม,หน 06/02/2552 (update 06/02/2552)

90.00 บาท

 

Totla Products 2955 in Shops

สินค้าลดราคา

Discount ระดับมัธยม , หนังสือเรียน Text Book , หนังสือ , สินค้า,

บทความ

ของขวัญแจกฟรีจากร้านค้า

ดูของแจกทั้งหมด