รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English

การจัดการ
โดยสมาชิกจะคัดเลือกประธานและกรรมการบริหารกลุ่ม 9-15 คน ให้กรรมการและสมาชิกร่วมกันร่างระเบียบกลุ่มฯ วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

สภาพพื้นที่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเฝ้าไร่ ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ 3 กิโลเมตร

ชุมชน
มี 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มทอผ้า

การรวมกลุ่ม
กลุ่มมีความมั่นคง ยั่งยืน ระบบการบริหารกลุ่มมีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้
การจัดการ
โดยสมาชิกจะคัดเลือกประธานและกรรมการบริหารกลุ่ม 9-15 คน ให้กรรมการและสมาชิกร่วมกันร่างระเบียบกลุ่มฯ วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

สภาพพื้นที่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเฝ้าไร่ ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอเฝ้าไร่ 3 กิโลเมตร

ชุมชน
มี 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มทอผ้า

การรวมกลุ่ม
กลุ่มมีความมั่นคง ยั่งยืน ระบบการบริหารกลุ่มมีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้
ผ้าคลุมไหล่ลายสาเกุตสีธรรมชาติ
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 1,200.00 บาท
รายละเอียด:

แรงบันดาลใจ : เป็นอาชีพที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นลายดั้งเดิม มาประยุกต์ใส่ลายใหม่ๆเพื่อให้ทันสมัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: https://
Tell a Friend
ตั้งใจผ้าฝ้าย
34 หมู่ 17 บ้านนาฮำใหม่ ตำบลเฝ้าไร่ กิ่งอำเภอเฝ้าไร้ หนองคาย ไทย
โทรศัพท์: 088-4810861

ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: