รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย | English
VIP
ใบทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0767114704578

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มกลึงไม้ตาล

           จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์  ไม้ตาล         ผลิตขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยที่หมู่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2515 โดยมีพ่อค้างานกลึงไม้ ชื่อ นายสุจินต์ ศรีสวัสดิ์ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม (มีภูมิลำเนาเดิมอยู่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี) ได้มาเช่าบ้านอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้มาริเริ่มงานกลึงไม้เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ครก กำไรข้อมือ โดยใช้ไม้พุด ไม้มะเกตุ ไม้ประดู่ เมื่อมีงานเข้ามามากก็เริ่มขยายงานมายังตำบลหนองปรง ซึ่งมีช่างไม้เป็นชาวไทยทรงดำ มีฝีมืออยู่หลายคน ได้แก่ นายช้อย ทองสัมฤทธิ์ นายปี จำปาทอง นายมก ร่าเริง นายต๊อก ร่าเริง นายเที่ยง ร่าเริง นายสมหมาย ร่าเริง นายหัน อ่อนยิ่ง และนางอนงค์ อ่อนยิ่ง และจ้างให้กลุ่มคนเหล่านี้กลึงไม้โดยทำแท่นกลึง และแนะนำวิธีการกลึงไม้ ซึ่งไม้ที่ใช้เริ่มแรกคือ ไม้ประดู่ ไม้พุด ไม้มะเกตุ กลึงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมีนายสุจินต์ เป็นผู้ออกแบบ และร้านค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ช่วยออกแบบให้ ต่อมาไม้เหล่านั้นเป็นไม้หายาก และป่าไม้ประกาศเป็นไม้หวงห้าม

            แนวคิดซึ่งได้มาในตัวผลิตภัณฑ์         กลุ่มช่างกลึงไม้ จึงปรึกษาหารือกันว่าจะนำไม้ที่ไหนมากลึง ก็เห็นว่าไม้ตาลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่อย่างมากมายตามท้องทุ่ง หัวไร่ปลายนา ถ้าเป็นต้นที่อายุเก่าแก่ 80-100 ปี จะถูกโค่นทิ้ง เพราะไม่สามารถให้ผลผลิตได้ จึงได้นำมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาทดลองกลึงเป็นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งต้องอาศัยภูมิปัญญาและเทคนิคในการกลึงเป็นอย่างมาก ต้องตีใบมีดที่ใช้กลึงกันเอง เพราะไม้ตาลเป็นไม้ที่มีเสี้ยน ต้องใช้เทคนิคในการกลึงสูงมาก ผลิตภัณฑ์เริ่มแรกที่ใช้กลึง ได้แก่ ครก หม้อดิน กำไรข้อมือ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีมาก และต่อมาได้กลึงเป็นกระโถน ส่งขายที่หน้าเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ชาวต่างประเทศคือ ญี่ปุ่นได้มาเห็นก็สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และคิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามผลิตภัณฑ์ กลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง

            การสั่งสม สืบสานผลิตภัณฑ์              ต่อมาได้นำภูมิปัญญาเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจสร้างเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก เมื่อมีเวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยว ก็มากลึงไม้ตาลเป็นอาชีพเสริม แต่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ภาครัฐจึงได้เข้ามาช่วยในการรวมกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ 1 คณะ มี นางอนงค์ อ่อนยิ่ง เป็นประธานกลุ่ม นายบูรณ์พิภพ (ชัย) อ่อนยิ่ง เป็นรองประธานกลุ่ม ใช้บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ทำการ  กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง ปัจจุบันมีผู้กลึงไม้ตาลในตำบลหนองปรง จำนวน 150 หลังคาเรือน เป็นที่รู้จักในผลิตภัณฑ์กลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง ทั้งในและต่างประเทศ สนใจติดต่อ 085-173 5527 palmwood_nongprong@hotmail.com 

ไทยช่วยไทย อุดหนุนสินค้าไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ทางกลุ่มจะใช้ไม้ตาลที่หมดผลผลิตแล้วเท่านั้นเพราะเจ้าของต้นตาลจะไม่ขายหรือตัดทิ้งเนื่องจากต้นตาลยังให้ผลและน้ำตาลอยู่(ประโยชน์ระยะยาว)

สอบถามรายละเอียดที่

085-173-5527

แฟกซ์ 032-446595

สั่งซื้อ 1 ชิ้น บริการส่งทางไปรษณีย์

(พ.ก.ง.)

Email.palmwood_nongprong@hotmail.com

http://facebook.com/palmwood

เชิงเทียนเว้า3นิ้ว
รหัสสินค้า: 000079
ราคา 90.00 บาท
รายละเอียด: ทำจากไม้ตาล
Tell a Friend
ชุดกาแฟไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000006
ราคา 216.00 บาท
รายละเอียด: สินค้ามาตราฐาน มผช.22/2546 ของสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Tell a Friend
แก้วไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000007
ราคา 144.00 บาท
รายละเอียด: สินค้า มผช.22/2546 สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Tell a Friend
ชุดเชียนหมากไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000008
ราคา 990.00 บาท
รายละเอียด: สินค้า OPC ระดับประเทศ มผช.22/2546 มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Tell a Friend
เชิงเทียนไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000009
ราคา 324.00 บาท
รายละเอียด: สินค้า มผช.22/2546 สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ติดต่อ 05-1149987
Tell a Friend
เชิงเทียน
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 90.00 บาท
รายละเอียด: สินค้า OTOP 5 ดาว ระดับประเทศ สนใจติดต่อ 05-1149987
Tell a Friend
พระอบไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000011
ราคา 540.00 บาท
รายละเอียด:

สินค้าจากไม้ตาล

Tell a Friend
ขันน้ำพานรองไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000012
ติดต่อ 089-7407218
รายละเอียด: ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล มผช.22/2546
Tell a Friend
ไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000013
ติดต่อ 089-7407218
รายละเอียด: สินค้า มผช.22/2546
Tell a Friend
เชิงเทียนไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000014
palmwood_nongprong@hotmail.com
รายละเอียด: สินค้า OTOP 5 ดาว ระดับประเทศ มผช.22/2546
Tell a Friend
มังคุดไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000015
ติดต่อ 089-7407218
รายละเอียด: สินค้าจากไม้ตาล มผช.22/2546 สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Tell a Friend
ถาดเหลี่ยมไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000016
ราคา 621.00 บาท
รายละเอียด: สินค้าจากผู้ผลิต 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ มผช.22/2546
Tell a Friend
ถ้วย - ชามไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000017
คุยกันดีกว่าที่ 089-7407218
รายละเอียด: สินค้า มผช.22/2546
Tell a Friend
ชามไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000018
ราคา 162.00 บาท
รายละเอียด: สินค้า มผช.22/2546
Tell a Friend
โคมไฟไม้ตาล
รหัสสินค้า: 000019
ราคา 2,700.00 บาท
รายละเอียด: สินค้า มผช.22/2546
Tell a Friend

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาสินค้า ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาย่อยตลาดธนบุรี สนามหลวง2 บัญชีเลขที่ 859-0-04236-5 ชื่อบัญชี นายบูรณ์พิภพ อ่อนยิ่ง พร้อมแฟกซ์ใบสั่งสินค้า+ใบโอนเงิน มาที่ 032-446595

วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพ
บูรณ์พิภพ อ่อนยิ่งออมทรัพย์ย่อยตลาดธนบุรี สนามหลวง2859-0-04236-5
ธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทย
นายบูรณ์พิภพ อ่อนยิ่งออมทรัพย์บิ๊กซี-ถนนพระรามที่ 2166-2-16015-7
กลุ่มกลึงไม้ตาล ต.หนองปรง
44/1 ม.1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 เพชรบุรี ไทย
โทรศัพท์: 085-1735527 แฟกซ์: 032-446595 มือถือ: 085-1735527
เว็บไซต์: http://www.taradplaza.com/palmwood/
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: