รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
VIP

เหยื่อตกปลา  “ไพลิน” สถานที่ผลิต  บ้านวังน้ำริน   269/141   ม.3  ต.สันผักหวาน   อ.หางดง         จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 087-1734781,081-3667342

เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่           

          เหยื่อตกปลาไพลินเริ่มผลิตและจำหน่ายเมื่อปี 2536 ตลาดภายใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ใช้บอกต่อทำให้ตลาดขยายไปยังต่างจังหวัด เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  

1.ลำพูน เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  

2.แม่ฮ่องสอน เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

3.เชียงราย เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

4.พะเยา เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

5 .ลำปาง เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

6.แพร่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

7.น่าน เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

8.อุตรดิตถ์ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

9.สุโขทัย เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

10.พิษณุโลก เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

11.เพชรบูรณ์ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

12.พิจิตร เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  
เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา

เชีย

งใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกป


ลา เชียงใหม่
เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

 

 

 เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา

เหยื่อตกปลา  “ไพลิน”

 

 

 สถานที่ผลิต  บ้านวังน้ำริน 

     269/14 ม.3ต.สันผักหวาน   อ.หางดง  

จ.เชียงใหม่   50230

  ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 087-1734781,081-3667342

เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่           

เหยื่อของเราใช้ตกตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำ หรือจะใช้ตกตามบ่อแข่งได้ทั้งปลาเกล็ด,สวาย,บึก

 

 

เราบริการส่งสินค้าถึงร้านค้าของท่าน

โปรดติดต่อเราโทรศัพท์ 087-1734781,081-3667342

หรือ  e-mail.  k-pilin@hotmail.com

หยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  

ตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  

 เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่  เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

 เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

 เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

 เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

 เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ 

 เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา

เชีย

 

งใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่   เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา เชียงใหม่ เหยื่อตกปลา

รำคั่ว ไพลิน
รหัสสินค้า: 000006
ราคา 10.00 บาท
รายละเอียด:

 

รำคั่ว ไพลิน รำคั่วร่อนละเอียดมีกลิ่นหอมใช้ปั้นกับตะกร้อตกสวาย,บึก ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือจะนวดกับขนมปังตกปลานิล

-------------------------------------------------------------

1 แพ็คมีจำนวน 50 ซอง

ขนาดบรรจุซองละ 250 กรัม 

ขายส่งแพ็คละ 350 บาท

-------------------------------------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com
Tell a Friend
ขนมปังป่น ไพลิน
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 10.00 บาท
รายละเอียด:

ขนมปังป่น ไพลิน  ใช้ผสมเหยื่อตกปลาเพิ่มความเหนียว,นุ่ม มีกลิ่นหอมตามสูตร ของไพลิน

ราคาจำหน่ายส่ง  1 แพ็ค  50 ซอง        350  บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com
Tell a Friend
เหยื่อตกปลาเกล็ดซองแดง
รหัสสินค้า: 000002
ราคา 10.00 บาท
รายละเอียด:

เหยื่อตกปลาไพลินซองแดงใช้ตกปลาเกล็ดตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือจะใช้ผสมนวดให้นิ่ม  กับปลาดุก ไพลิน เพื่อตก สวาย,บึก ตามบ่อ

             ราคาจำหน่ายส่ง  1 แพ็ค  50 ซอง  400  บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com
Tell a Friend
เหยื่อตกปลาดุก ไพลิน
รหัสสินค้า: 000003
ราคา 10.00 บาท
รายละเอียด:

เหยื่อตกปลาดุก ไพลิน ใช้ตกปลาดุกตามบ่อ,แหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือจะใช้ผสมเพิ่ม
กับเหยื่อซองแดง ซองเขียวตกปลานิล วิธีใช้ฉีกซองเทเหยื่อลงในภาชนะผสมน้ำทีละนิดนวดให้นิ่มเพิ่มความเหนียวด้วยขนมปัง

----------------------------------------------------------------------

ไพลินขนาดบรรจุซองละ 140 กรัม

1 แพ็คมีจำนวน 50 ซอง

ขายส่งแพ็คละ 400 บาท


----------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com
Tell a Friend
เหยื่อตกปลาเกล็ด ไพลิน
รหัสสินค้า: 000004
ราคา 10.00 บาท
รายละเอียด:

เหยื่อตกปลาไพลินซองเขียวใช้ตกปลาเกล็ดตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ    หรือจะใช้คลุกกับขนมปังปั่นเพื่อตก สวาย,บึก ตามบ่อ

           ราคาจำหน่ายส่ง  1 แพ็ค  50 ซอง   400  บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com
Tell a Friend
เหยือปลากินพืช ไพลิน
รหัสสินค้า: 000008
ราคา 10.00 บาท
รายละเอียด:

ปลากินพืช ไพลิน ใช้ตกปลาตามบ่อ,แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
ตกปลานิล วิธีใช้ฉีกซองเทเหยื่อลงในภาชนะผสมน้ำทีละนิดนวดให้นิ่มเพิ่มความเหนียวด้วยขนมปัง ไพลิน

--------------------------------------------------------

ขนาดบรรจุซองละ 140 กรัม

1 แพ็คมีจำนวน 50 ซอง

ขายส่งแพ็คละ 400 บาท
 

------------------------------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com/
Tell a Friend
เหยื่อตกปลาสวาย ไพลิน
รหัสสินค้า: 000007
ราคา 35.00 บาท
รายละเอียด:

เหยื่อตกปลาสวาย ไพลิน ใช้ตกปลาสวายตามบ่อแข่งขันวิธีใช้เหยื่อตกปลาสวาย 1 ซองผสมกับขนมปังปั่น 1 กก.คลุกกับน้ำพอนิ่มปั้นกับตะกร้อวิ่งถ้าหากจะเพิ่มความหอมให้ผสมทิ้งไว้ 1 คืน

-----------------------------------------------------------------------

ขนาดบรรจุซองละ 670กรัม

1 แพ็คมีจำนวน 15 ซอง

ขายส่งแพ็คละ 420 บาท
 

-----------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com
Tell a Friend
เหยื่อตกปลาไฮเกร์ด ไพลิน
รหัสสินค้า: 000009
ราคา 10.00 บาท
รายละเอียด:

 

 เหยื่อตกปลาไฮเกร์ด ไพลิน ใช้เพิ่มกลิ่นให้กับเหยื่อตกปลาทุกชนิดตกปลาตามบ่อ,แหล่งน้ำตามธรรมชาติตกปลานิล วิธีใช้ฉีกซองเทเหยื่อลงในภาชนะผสมน้ำทีละนิดนวดให้นิ่มเพิ่มความเหนียวด้วยขนมปังไพลิน

-----------------------------------

ขนาดบรรจุซองละ 140 กรัม

1 แพ็คมีจำนวน 50 ซอง

ขายส่งแพ็คละ 400 บาท

-----------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.pilinfishing.com/
Tell a Friend
ไพลิน ฟิชชิ่ง ผู้ผลิตและจำหน่ายเหยื่อตกปลา ราคาส่ง
e-Mail k-pilin@hotmail.com 269/141 หมู่ 3 บ้านวังน้ำริน ต.สันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ ไทย
โทรศัพท์: 087-1734781
เว็บไซต์: http://www.pilinfishing.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: