รายละเอียดของร้านค้า ข่าวสารของร้านค้า รายการสินค้า วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
VIP

Tanongsak.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติกใสใส่เสื้อทรงต่างๆ เพื่อให้สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมาก ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล่อง พลาสติกใสใส่เสื้อขนาด ต่างๆ กล่อง พลาสติกใสใส่เสื้อ กล่องพลาสติกใสใส่ของพรีเมี่ยม กล่อง พลาสติกใสใส่ดอกไม้ขนาด ต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติกใสใส่สินค้ารูป ทรงและ ขนาดต่าง  ซึ่งทาง ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติกใสตามขนาดที่ ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติกใสในราคาที่ เป็นกันเอง  ทางเราไม่ ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติกใส  แต่เราเน้น ความ พึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกระบอก พลาสติกใสจะ ได้รับ ว่าทางเรามีกระบอกพลาสติกใสที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด                 ผลิตภัณฑ์ หลัก ที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติก ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติกไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติกที่ทาง ลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติกราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ


กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 5นิ้ว x 13นิ้ว แพ็ค 100ชิ้น
รหัสสินค้า: 000017
ราคาปกติ 2,500.00 บาท  
ราคาลด 2,070.00 บาท

ประหยัด 430.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000015

ขนาด: กว้าง 5 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 23 บาทค่ะ

พิเศษ.!  เพียง 2070 บาทเท่า นั้นค่ะ

ราย ละเอียดสินค้าที่ทางร้านมีจำหน่าย:

           Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ เสื้อขนาดต่างๆ กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ของพรีเมี่ยม กระบอกพลาสติกใสขนาด5x13นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาดต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ สินค้ารูปทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วนิ้วขนาดตาม ขนาดที่ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น            ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

ตัวอย่างของการวัด ขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ ทาง เราให้บริการค่ะ

 

l------------------- กว้าง 5"-------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

l---------------------------- ยาว 13"  -----------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วมีดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 5นิ้ว x 13นิ้ว แพ็ค 200ชิ้น
รหัสสินค้า: 000018
ราคาปกติ 5,000.00 บาท  
ราคาลด 4,048.00 บาท

ประหยัด 952.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000018

ขนาด: กว้าง 5 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 23 บาทค่ะ

พิเศษ.!  เพียง 4048 บาทเท่า นั้นค่ะ

ราย ละเอียดสินค้าที่ทางร้านมีจำหน่าย:

           Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ เสื้อขนาดต่างๆ กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ของพรีเมี่ยม กระบอกพลาสติกใสขนาด5x13นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาดต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ สินค้ารูปทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วนิ้วขนาดตาม ขนาดที่ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น             ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

ตัวอย่างของการวัด ขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ ทาง เราให้บริการค่ะ

 

l------------------- กว้าง 5"-------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

l---------------------------- ยาว 13"  -----------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วมีดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
แพ็คนี้เราไม่ขายแต่แจกฟรี..! กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 3นิ้ว x 8นิ้ว แพ็ค 50ชิ้น ครั้งที่2
รหัสสินค้า: 000026
ราคา 500.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000002

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 8 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 10 บาทค่ะ
 

แจกฟรี...ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ หากคุณคิดว่าดวงดีจริง ...รับไปเลยด่วน...!

 

 

ระยะเวลาการแจกของ ตั้งแต่วันที่ 

1กรกฎาคม ถึง 31กรกฎาคม 2553

 

 โปรดรอปุ่มของของขวัญแจกฟรีสักครู่ค่ะ....

ถุงยางอนามัย,ขายถุงยางอนามัย,จำหน่ายถุงยางอนามัย,ถุงยางอนามัยเพื่อ
สุขภาพ

ถุงยางอนามัย,ขายถุงยางอนามัย,จำหน่ายถุงยางอนามัย,ถุงยางอนามัยเพื่อสุขภาพ

ประกาศผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 โปรดติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์อีกครั้งค่ะ


ราย ละเอียดสินค้าที่ทางร้านมีจำหน่าย:

           Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วส่ เสื้อขนาดต่างๆ กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วใส่ ผ้าขนหนู กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วใส่ ของพรีเมี่ยม กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาดต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วใส่ สินค้ารูปทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วขนาดตาม ขนาดที่ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้ว แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกระบอกพลาสติกใสขนาด3x8นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของมนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น             ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วที่ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

ตัวอย่างของการวัด ขนาดกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วที่ทาง เราให้บริการค่ะ

 

l-------------- กว้าง 3"--------------l

กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ, กระบอกพลาสติกใส, กระบอกพลาสติก, กระบอก,   
 กล่องใส่เสื้อ

l---------------------------- ยาว 8"  -----------------------------l

กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ, กระบอกพลาสติกใส, กระบอกพลาสติก, กระบอก,   
 กล่องใส่เสื้อ

 

 

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วมีดังนี้

www.productpremium.com, พรีเมี่ยม, สินค้า, ของชำร่วย, ขายปลีก,   
 ขายส่ง, สินค้าพรีเมี่ยม, premium, product, productpremium, ของชำร่วย, 
  ของแถม, ของแจก

          การบรรจุกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 5x13นิ้ว
รหัสสินค้า: 000015
ราคาปกติ 25.00 บาท  
ราคาลด 23.00 บาท

ประหยัด 2.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000015

ขนาด: กว้าง 5 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 23 บาทค่ะ

พิเศษ.!  เพียง 23 บาทเท่า นั้นค่ะ


ราย ละเอียดสินค้าที่ทางร้านมีจำหน่าย:

           Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ เสื้อขนาดต่างๆ กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ของพรีเมี่ยม กระบอกพลาสติกใสขนาด5x13นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาดต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ สินค้ารูปทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วนิ้วขนาดตาม ขนาดที่ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น             ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

ตัวอย่างของการวัด ขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ทาง เราให้บริการค่ะ

 

l------------------- กว้าง 5"-------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

l---------------------------- ยาว 13"  -----------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

 

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วมีดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 5นิ้ว x 13นิ้ว แพ็ค 50ชิ้น
รหัสสินค้า: 000016
ราคาปกติ 1,250.00 บาท  
ราคาลด 1,150.00 บาท

ประหยัด 100.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000015

ขนาด: กว้าง 5 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 23 บาทค่ะ

พิเศษ.!  เพียง 1150 บาทเท่า นั้นค่ะ

ราย ละเอียดสินค้าที่ทางร้านมีจำหน่าย:

           Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ เสื้อขนาดต่างๆ กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ ของพรีเมี่ยม กระบอกพลาสติกใสขนาด5x13นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาดต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใส่ สินค้ารูปทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วนิ้วขนาดตาม ขนาดที่ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น            ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่อง พลาสติใส ขนาด5x13นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

ตัวอย่างของการวัด ขนาดกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วที่ ทาง เราให้บริการค่ะ

 

l------------------- กว้าง 5"-------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

l---------------------------- ยาว 13"  -----------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วมีดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใส ขนาด5x13นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อความหนา3.0mm ขนาด3นิ้วx8นิ้ว
รหัสสินค้า: 000043
ราคาปกติ 14.00 บาท  
ราคาลด 12.00 บาท

ประหยัด 2.00 บาท
รายละเอียด:

 

สร้างความแข็งแรงให้กับตัวสินค้าของคุณด้วยความหนา 3.0mm เท่านั้นที่จะชนะคู่แข่งขันได้ค่ะ !

 

 รูปสินค้าขยายของกล่องพลาสติกใส่เสื้อ

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

                        กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

            

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วมีดังนี้

รหัสสินค้า: 000001

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 8 นิ้ว
ความหนาของผลิตภัณฑ์: 3.0mm
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 14 บาทค่ะ

          การบรรจุกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ)ความหนา 1.8mm นี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความแตกต่างในเรื่องของแพ็คเก็จแตไม่เน้นที่คุณภาพของสินค้ามากเท่าไหร กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียงชิ้นเดียวค่ะ

 

หยิบสินค้าชิ้นนี้ใส่ตระกร้าคลิ๊กเลย!

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tanongsak.com
Tell a Friend
รับดับร้อนสงกรานต์2554 กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อความหนา3.0mm ขนาด3นิ้วx8นิ้ว แพ็ค 130 ชิ้น
รหัสสินค้า: 000061
ราคาปกติ 1,820.00 บาท  
ราคาลด 1,300.00 บาท

ประหยัด 520.00 บาท
รายละเอียด:

สร้างความแข็งแรงให้กับตัวสินค้าของคุณด้วยความหนา 3.0mm เท่านั้นที่จะชนะคู่แข่งขันได้ค่ะ !

 

 รูปสินค้าขยายของกล่องพลาสติกใส่เสื้อ

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

                        กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

            

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วมีดังนี้

รหัสสินค้า: 000001

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 8 นิ้ว
ความหนาของผลิตภัณฑ์: 3.0mm
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด

ราคา ต่อชิ้น: 14 บาทค่ะ

          การบรรจุกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วไม่ รวมสินค้าที่บรรจุ)ความหนา 1.8mm นี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความแตกต่างในเรื่องของแพ็คเก็จแตไม่เน้นที่ คุณภาพของสินค้ามากเท่าไหร กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียงชิ้นเดียวค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tanongsak.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อความหนา0.17mm ขนาด3นิ้วx8นิ้ว
รหัสสินค้า: 000001
ราคา 9.00 บาท
รายละเอียด:

 รูปสินค้าขยายของกล่องพลาสติกใส่เสื้อ

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

                        กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

            

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วมีดังนี้

รหัสสินค้า: 000001

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 8 นิ้ว
ความหนาของผลิตภัณฑ์: 0.17mm
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 10 บาทค่ะ

          การบรรจุกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ)ความหนา 1.8mm นี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความแตกต่างในเรื่องของแพ็คเก็จแตไม่เน้นที่คุณภาพของสินค้ามากเท่าไหร กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียงชิ้นเดียวค่ะ

 

หยิบสินค้าชิ้นนี้ใส่ตระกร้าคลิ๊กเลย!

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tanongsak.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 3นิ้ว x 4.5นิ้ว
รหัสสินค้า: 000008
ราคา 8.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000008

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: ชิ้นละ 8 บาท กรุณาสั่งขั้นต่ำ 20 ชิ้นนะค่ะ
 
พิเศษ.!  เพียง 8บาทเท่านั้นค่ะ

รายละเอียดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว

              Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ เสื้อขนาดต่างๆ กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ของพรีเมี่ยม กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาดต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่สินค้ารูปทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วตาม ขนาดที่ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น             ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

 

l------------------ กว้าง 3"---------------------l

l-------------------------------------- ยาว 4.5"  -----------------------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วมีดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 20 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
Mother Day Spacial กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อความหนา3.0mm ขนาด3นิ้วx8นิ้ว
รหัสสินค้า: 000041
ราคาปกติ 14.00 บาท  
ราคาลด 9.00 บาท

ประหยัด 5.00 บาท
รายละเอียด:

สินค้าจัดโปรโมชั่น เฉพาะ 1-31 สิงหาคม 2553 นี้เท่านั้น

ฉลองเทศกาลวันแม่ปีนี้ด้วยข้อเสนอที่แสนพิเศษ ด้วยกระบอกพลาติกใส่เสื้อขนาด 3X8นิ้ว ที่หนาถึง 3.0mm จากเดิมราคา 14 บาท เหลือเพียง 9บาทเท่านั้น

 

สร้างความแข็งแรงให้กับตัวสินค้าของคุณด้วยความหนา 3.0mm เท่านั้นที่จะชนะคู่แข่งขันได้ค่ะ !

 

 รูปสินค้าขยายของกล่องพลาสติกใส่เสื้อ

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

                        กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

            

กล่องพลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดของกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วมีดังนี้

รหัสสินค้า: 000001

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 8 นิ้ว
ความหนาของผลิตภัณฑ์: 3.0mm
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: 14 บาทค่ะ

          การบรรจุกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ)ความหนา 1.8mm นี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการความแตกต่างในเรื่องของแพ็คเก็จแตไม่เน้นที่คุณภาพของสินค้ามากเท่าไหร กล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 50 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติกขนาด3x8นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียงชิ้นเดียวค่ะ

 

หยิบสินค้าชิ้นนี้ใส่ตระกร้าคลิ๊กเลย!

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tanongsak.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 3นิ้ว x 4.5นิ้ว แพ็ค 50ชิ้น
รหัสสินค้า: 000009
ราคา 400.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000009

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: ชิ้นละ 8 บาท กรุณาสั่งขั้นต่ำ 20 ชิ้นนะค่ะ
 
พิเศษ.!  เพียง 400บาทเท่านั้นค่ะ
รายละเอียดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว

              Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว ใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ เสื้อขนาด ต่างๆ กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ของพรีเมี่ยม กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาด ต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่สินค้ารูป ทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วตาม ขนาดที่ ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับ วันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น             ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

 

l------------------ กว้าง 3"---------------------l

l-------------------------------------- ยาว 4.5"  -----------------------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วมี ดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วทรง กลม (ราคากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่ รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วบรรจุ เป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 20 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วแม้ แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 3นิ้ว x 4.5นิ้ว แพ็ค 100ชิ้น
รหัสสินค้า: 000010
ราคา 800.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000010

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: ชิ้นละ 8 บาท กรุณาสั่งขั้นต่ำ 20 ชิ้นนะค่ะ
 
พิเศษ.!  เพียง 720บาทเท่านั้นค่ะ
 
รายละเอียดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว

              Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว ใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ เสื้อขนาด ต่างๆ กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ของพรีเมี่ยม กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาด ต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่สินค้ารูป ทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วตาม ขนาดที่ ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับ วันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น             ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

 

l------------------ กว้าง 3"---------------------l

l-------------------------------------- ยาว 4.5"  -----------------------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วมี ดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วทรง กลม (ราคากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่ รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วบรรจุ เป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 20 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วแม้ แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
Atom2 ลำโพงมือถือแบบพกพาที่สุดของเสียงคุณภาพ
รหัสสินค้า: 000046
ราคาปกติ 1,399.00 บาท  
ราคาลด 1,250.00 บาท

ประหยัด 149.00 บาท
รายละเอียด:

ว้าว! ราคาปกติ 1399.00- ขายเพียง 1250.00บาท เท่านั้น

 

 

         atomo2 (atomo square) เป็นลำโพงมือถือพกพาแบบ Stereo ที่แยกเสียงซ้ายขวา ได้ชัดเจน ขนาดพกพาสะดวกเพียง (Ф) 56 mm x (H) 39 mm  และ (Ф) 56 mm x (H) 76 mm

 • ลำโพงมือถือ น้ำหนักเบาเพียง 100 กรัม มาพร้อมดอกลำโพงขนาดใหญ่ถึง 36mm ให้พลังเสียงที่ทรงพลังกว่า ตอบสนองความถี่เสียงที่ 330 Khz - 18Khz
 • ลำโพงมือถือ atomo2 (atomo square) ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัว ชาร์ทไฟผ่าน USB พร้อมปุ่ม Volume Control เพื่อปรับเสียงตามความต้องการ
 • ลำโพงมือถือ atomo2 (atomo square) พกพาสะดวก เพียงกดลำโพงลงและบิดเพื่อล๊อกและนำฐานของทั้งสองลูกมาติดกัน (โดยแถมแม่เหล็ก)
 • ลำโพงมือถือ atomoV ใช้สายต่อ Stereo input 3.5mm สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นเพลงพกพาทุกชนิด รวมถึงมือถือยอดนิยม อย่าง iPhone, Blackberry, Nokia Espress Music โดยไม่จำเป็นต้องใช้สายต่อเพิ่มเติม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.tanongsak.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 3นิ้ว x 4.5นิ้ว แพ็ค 200ชิ้น
รหัสสินค้า: 000011
ราคาปกติ 1,600.00 บาท  
ราคาลด 1,400.00 บาท

ประหยัด 200.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000011

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: ชิ้นละ 8 บาท กรุณาสั่งขั้นต่ำ 20 ชิ้นนะค่ะ
 
พิเศษ.!  เพียง 1400บาทเท่านั้นค่ะ

 

รายละเอียดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว

              Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว ใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ เสื้อขนาด ต่างๆ กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ของพรีเมี่ยม กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาด ต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใส่สินค้ารูป ทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วตาม ขนาดที่ ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับ วันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น             ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่อง พลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วที่ ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

 

l------------------ กว้าง 3"---------------------l

l-------------------------------------- ยาว 4.5"  -----------------------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วมี ดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่อง
พลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วทรง กลม (ราคากล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วไม่ รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วบรรจุ เป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 20 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใสขนาด3X4.5นิ้วแม้ แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend
กล่องพลาสติกใสใส่เสื้อ ขนาด 3นิ้ว x 4นิ้ว
รหัสสินค้า: 000055
ราคา 7.00 บาท
รายละเอียด:

รหัสสินค้า: 000008

ขนาด: กว้าง 3 นิ้ว สูง 4 นิ้ว
บรรจุ ภัณฑ์: สินค้าต่างๆ ของชำร่วย ผ้าขนหนูขนาดเล็ก หรือสินค้าแฮนด์เมด
ราคา ต่อชิ้น: ชิ้นละ 8 บาท กรุณาสั่งขั้นต่ำ 20 ชิ้นนะค่ะ
 
พิเศษ.!  เพียง 7บาทเท่านั้นค่ะ

รายละเอียดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้ว

              Plastic-boxs.com เป็นเว็บไซต์ขายกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วใส่ของต่างๆ เพื่อให้ สินค้าที่ท่านขายมีความน่าสนใจในสินค้าเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วใส่ เสื้อขนาดต่างๆ กล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วใส่ผ้าขนหนู กล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วใส่ของพรีเมี่ยม กล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วใส่ ดอกไม้ขนาดต่างๆ รวมไปถึงกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วใส่สินค้ารูปทรงและขนาดต่าง  ซึ่งทางลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของขนาดกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วตาม ขนาดที่ทางลูกค้าสนใจ ซึ่งทางเรายินดีคิดราคาของกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วใน ราคาที่เป็นกันเอง  ทางเราไม่ได้เน้นที่ราคาของกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้ว  แต่เราเน้นความพึงพอใจของลูกค้าที่สั่งซื้อกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วจะได้รับ ว่าทางเรามีกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วที่ มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสุงสุด

               กล่องพลาสติกนับวันจะมีบทบาทในทางธุรกิจของ มนุษย์เป็น จำนวนมากนับตั้งแต่มีการค้นพบ พลาสติก  โดยมีวิวัฒนาการของการแปรรูป พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น ก กล่องพลาสติกขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กล่องพลาสติกแบบหนา  กล่องพลาสติกแบบบาง  กล่องพลาสติกรูปทรงต่างๆ เป็นต้น
               ดังนั้นเมื่อ
กล่องพลาสติกได้มีบทบาทในธุรกิจเป็นจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางร้านเราจึงได้มีการนำเสนอ กล่องพลาสติกรูปแบบต่างๆที่จะตอบสนอกต่อ ความต้องการในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต กล่องพลาสติกที่ขึ้นกับรูปทรงของตัว ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นต้น  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ว่าจะซื้อสินค้าประเภทใดก็ตามแพ็คเก็จของ สินค้าเหล่านั้นจะมี พลาสติกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขาย ด้วย
               เนื่องจาก
กล่องพลาสติกจะทำให้สินค้าดูน่าซื้อมีราคา ขึ้นมา  อาจรวมไปถึงการที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อด้วย  ด้วยเหตุนี้ทางร้านเราจึงได้ผลิต กล่องพลาสติกที่มีคุณสมบัติที่ดีโดยทางเรา ผลิต กล่องพลาสติกดังนี้
กล่องพลาสติกใส่เสื้อ
กล่องพลาสติกใส่ผ้าขนหนู
กล่องพลาสติกใสของเล่น
กล่องพลาสติกใส่ขนม
กล่องพลาสติกใส่กิ๊ฟช๊อบ
กล่องพลาสติกใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางค์
กล่องพลาสติกใส่หนังสือสะสมต่างๆ
กล่องพลาสติกใส่ลูกปัด
กล่องพลาสติกใส่ของอื่นๆเป็นต้น           ทางร้านค้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กล่องพลาสติกที่ ทางเราจำหน่ายจะได้รับการ ตอบรับจากทางลุกค้าด้วยดีเสมอมา

              ผลิตภัณฑ์หลักที่ทางร้านค้าจำหน่าย ได้แก่ กล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วขนาด ต่างๆ เพราะเรารู้ว่าสินค้าของท่านต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง  หากว่าผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้ว ที่ร้านค้ามีจำหน่ายขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วไม่ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามขนาดของกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วที่ทางลูกค้าต้องการกับเราได้ตลอดเวลา ครับทางเรายินดีเป็นตัวกลางในการแสวงหากล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วราคา ทุนที่ต่ำให้กับทางลูกค้าค่ะ

 

l------------------ กว้าง 3"---------------------l

l-------------------------------------- ยาว 4.0"  -----------------------------------------l

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

 

ลายละเอียดอื่นๆของกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วมีดังนี้

กล่องพลาสติก,พลาสติก,กระบอกพลาสติก,กระบอกพลาสติกใส่เสื้อ,กล่องพลาสติกใส่เสื้อ

          การบรรจุกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วทรงกลม (ราคากล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วไม่รวมสินค้าที่บรรจุ) กล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วบรรจุเป็นแพ็ค บรรจุแพ็คล่ะ 20 ชิ้น ซึ่งทางเรายินดีจัดส่งกล่องพลาสติใสขนาด3X4นิ้วแม้แต่การ สั่งซื้อเพียง  1ชิ้นเราก็ยินดีจัดส่งให้ค่ะ

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.plastic-boxs.com
Tell a Friend

http://plastic.tarad.com  ขอแจ้งให้กลับทางลูกค้าทราบเกี่ยวกับระบบการส่งของให้กับลูกค้าดังนี้ค่ะ  ทางร้านกระบอกพลาสติกใส่เสื้อ จะมีระบบส่งของแบ่งเป็น 2แบบใหญ่ๆคือ
- ระบบการขนส่งทางผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง
- ระบบการขนส่ง โดยลูกค้ามารับเอง

ระบบการขนส่งทางผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง ระบบนี้จะเป็นระบบที่ลูกค้าต่างจังหวัดนิยมใช้เป็นบริการหลัก  เนื่อจากตอบสนองต่อความต้องการ  ซึ่งร้านกระบอกพลาสติกใสเสื้อ รองรับการขนส่งแบบออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ค่ะ


- การขนส่งทางไปรษณีย์  ทางร้านค้าจะมีการบริการขนส่งในช่องทางนี้แบ่งเป็น 3 ช่องทางย่อบด้วยกันคือ

         -การขนส่งพัสดุธรรมดาซึ่งทางร้านค้าจะคิดค่าจัดส่งตามช่วงของราคาโดยเริ่มต้นที่ 150 บาทค่ะ การคิดค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งซื้อนะค่ะ เพราะลูกค้าจะได้รับความยุติธรรมที่สุดค่ะ

          -การขนส่งแบบพัสดุลงทะเบียน ซึ่งทางร้านค้าจะใช้ระบบเดียวกับไปรษณีย์ไทยในการคำนวนค่าขนส่ง ซึ่งสินค้าที่ส่งไปจะได้รับการการันตีพัสดุจากไปรษณีย์ค่ะ

          -การขนส่งแบบพัสดุด่วนพิเศษ ระบบนี้ลูกค้าจะนิยมที่สุดค่ะเพราะการจัดส่งที่รวดเร็วและการการันตีจากไปรษณีย์ ซึ่งทางร้านค้าจะใช้ระบบการคำนวนค่าขนส่งแบบด่วนพิเศษเช่นเดียวกับไปรษณีย์ไทยเช่นเดียวกันค่ะ


- การขนส่งโดยบริษัทขนส่ง  ซึ่งระบบนี้จะส่งของให้ลูกค้าได้ไวที่สุด  แต่ทางร้านกระบอกพลาสติกใส่เสื้อจะยากในการจัดส่งเนื่องจากบางบริษัทอยู่นอกพื้นที่การให้บริการค่ะ  ดังนั้นหากเลือกบริการนี้ทางร้านกระบอกพลาสติกใส่เสื้อจะขอคิดค่าขนส่งไปยังบริษัทขนส่งโดยเริ่มต้นที่ 500 บาทต่อครั้งค่ะ

ระบบการขนส่ง โดยลูกค้ามารับเอง  ระบบนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่สะดวกมารับของเองที่ร้านค้ากำหนดค่ะ ซึ่งราคาจะมีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าค่ะ

วิธีการชําระเงินผ่านทางธนาคาร
ธนาคารชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกสิกรไทย
นายทนงศักดิ์ เหลืองทาฝากออมทรัพย์สนามเป้า029-2-62234-1
กล่องพลาสติกใส่เสื้อหลากหลาย
9/11ชั้น3 ห้อง3003 ซอยพุฒตาล ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไทย
โทรศัพท์: 086-xxxxxx
เว็บไซต์: http://www.tanongsak.com
ดูแผนที่ร้านผ่าน Google Earth
อีเมล์ติดต่อกับร้านค้า
หัวเรื่อง : *
ชื่อของคุณ : *
อีเมล์ของคุณ : *
รายละเอียด : *
 
Page Views Shop: